DOKUMENTACIJA O NABAVI - Međimurske Vode

Zakona o javnoj nabavi MEĐIMURSKE VODE d.o.o. kao Naručitelj u ... obavijesti o nadmetanju u Elektronički oglasnik javne javne nabave, a sukladno članku ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI - Međimurske Vode - Srodni dokumenti

DOKUMENTACIJA O NABAVI - Međimurske Vode

Zakona o javnoj nabavi MEĐIMURSKE VODE d.o.o. kao Naručitelj u ... obavijesti o nadmetanju u Elektronički oglasnik javne javne nabave, a sukladno članku ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI KNJIGA 3 ... - Međimurske Vode

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA. Evidencijski broj nabave: EV-V-05/2018. KNJIGA 3. Tehničke specifikacije i zahtjevi Naručitelja. Čakovec ...

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i ... - Međimurske Vode

28 velj 2014 ... EV-V-17/2010. Pregovarački postupak. 24.01.2011. 222.045,62 kn. 6 mj. TEGRA d.o.o.. Čakovec. 01.08.2012. 222.046,00 kn. 2. EV-M-01/2011.

Dokumentacija o nabavi usluga Izrade glavnog i ... - Hrvatske vode

ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu ...

Izvještaj o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju 2017 - Međimurske Vode

2 ožu 2018 ... pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec. U sklopu navedenog projekta dio opreme laboratorija zamijenjen je novom. Prema ...

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i ... [email protected] ... ispitali smo vode iz naselja Mursko Središće, Peklenica i Gornji Kraljevec.

troškovnik - Međimurske Vode

3 ožu 2011 ... hladni premaz RESITOL ... Jedinična cijena za ove betonske radove sadrţi ... Jedinična cijena uključuje i izradu radioničkih nacrta od strane.

03 DoN-UPOV MS - Međimurske Vode

Fotografije će biti visoke rezolucije, u boji te minimalne veličine 150mm x ... Izvođač će poslati Inženjeru pisanu obavijest u svezi namjere o početku radova ...

Precontract HEP - Međimurske Vode

... SELO NA DRAVI. NOVO SELO NA DRAVI BB, k.č. ... sedamtisućapetstokuna ) a uplaćuje se na žiro-račun HEP-ODS-a broj: HR8023400091510077717.

dokumentacija o nabavi - Ustavni sud

Predmet javne nabave nije podijeljen na grupe iz razloga što naručitelj smatra kako predmet nabave može isporučiti svaki ponuditelj u cijelosti te kako isti nije ...

dokumentacija o nabavi - VG Vodoopskrba

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10 410 Velika Gorica. OIB: 62462242629 ... Atest CVH, homologacija i svi potrebni dokumenti za registraciju vozila. U ...

correction clarification of rfp - Međimurske Vode

NOVO SELO NA DRAVI. Client: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Country: CROATIA. In Request for clarification/question No. 4. the Answer 3 is modified. No.

DOKUMENTACIJA O NABAVI Razvoj vodnokomunalne ...

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci ... 309,00. Tlačni cjevovodi DN 90 mm. 90. 30,53. Tlačni cjevovodi DN 110 mm ... isključenje iz postupka javne nabave iz Točke 26.1 je pet godina od dana pravomoćnosti ... Podrška u osiguranju pravovremene isplate po ugovorima (priprema prognoze novčanih.

dokumentacija o nabavi - Plitvička jezera

primjer, dokaz jednakovrijednosti neće se prihvatiti kao sukladan. ... datoteka) prilaže se u predviđeno mjesto za prilaganje ispunjenog eESPD obrasca. Datoteka ... obvezuje pismeno ili upisom u građevinski dnevnik putem Nadzornog organa ...

dokumentacija o nabavi - Grad Sisak

30 sij 2017 ... EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 1/17-7. Financirano iz Ugovora: Info centar industrijske baštine - Holandska kuća. (KK.06.1.1.01.0003). Sisak ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI Knjiga 3 - KBC Rijeka

5.2.3 STRUČNJAK 3: NADZORNI INŽENJER ZA STROJARSKE RADOVE . ... građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN ...

dokumentacija o nabavi - Zagorski vodovod

dostavljene elektronski, Oglasnik će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time ... Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list mora ...

Dokumentacija o nabavi - Dubrovačko-neretvanska

Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski ...

dokumentacija o nabavi - Sveučilište u Splitu

12 pro 2019 ... e-ESPD obrazac, / Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza i doprinosa za socijalno osiguranje / za sve ...

Plan poslovanja za 2019. - Međimurske Vode

www.medjimurske-vode.hr. OIB 81394716246. Čakovec, 15.01.2019. Broj: DIR– 3/2019. PLAN POSLOVANJA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o.. ZA 2019. GODINU.

MEĐIMURSKE VODE doo - Općina Donja Dubrava

19 lip 2019 ... www.medjimurske-vode.hr. OIB 81394716246. Čakovec, 14.06.2019. Broj: TDIR-33/2019. Naslov: OPĆINA DONJA DUBRAVA. Trg Republike ...

Izvještaj o upravljanju ZNR-ZOP-ZO_2018 - Međimurske Vode

obavljala je ovlaštena zaštitarska tvrtka ALZAS ALARMS d.o.o. Čakovec. • održavana je suradnja sa stručnim organizacijama zaštite na radu, inspekcijskim ...

Dokumentacija o nabavi EBN-3-2019-VV - Ministarstvo znanosti

GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU ... Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. 11.

DOKUMENTACIJA O NABAVI Balistička zaštitna oprema Ev.br ...

26 lip 2017 ... Upisati dimenzije džepa za umetanje balističke ploče i dimenziju poklopca ... obići jedinice specijalne policije na lokacijama Zagreb, Split, Rijeka i Osijek te izvršiti ... zaštitom (Polikarbonatne, čelične ili keramičke ploče).

dokumentacija o nabavi - Ustavni sud Republike Hrvatske

Predmet javne nabave nije podijeljen na grupe iz razloga što naručitelj smatra kako predmet nabave može isporučiti svaki ponuditelj u cijelosti te kako isti nije ...

Dokumentacija o nabavi-Pružanje usluge nadzora ... - Eko doo

Izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 252. stavak 1. točka 2. – poslovni nastan ... Ostale vještine (npr. poznavanje rada na računalu):. 11. Sadašnje radno ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE ...

Društvo energetičara Split, Ruđera Boškovića 21, 21000 Split, OIB: 6634518265. - Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 3, 21000 Split, OIB:.

dokumentacija o nabavi - Dječji vrtić Rijeka

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne ... uz otkazni rok od 30 dana i naplatu jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza. ... word formata dokumenta u ponudi. Popunjeni ESPD ... licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu. 6.3. IZMJENA ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI: MEDICINSKI ... - Izvozno okno

29 lis 2019 ... -ne postoje gospodarski subjekti s kojima Opća bolnica Nova Gradiška ne smije sklapati ugovore. 1.1.5. Vrsta postupka javne nabave. Otvoreni ...

DoN Knjiga 3 Tehničke specifikacije i zahtjevi ... - Međimurske Vode

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA. KNJIGA 3 – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I ZAHTJEVI NARUČITELJA. Strana 1. MEĐIMURSKE VODE D.O.O..

Godišnje izvješće za 2017. godinu (PDF) - Međimurske Vode

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. 40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10 tel: 040} 37 37 00 fax: 040} 37 37 71.

Građevinska dozvola_Kanalizacija Selnica-2.faza - Međimurske Vode

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu ... Potvrda Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Službe za gospodarstvo i.

Operativni program odvodnje i prociscavanja ... - Međimurske Vode

10 srp 2015 ... Aneks 8.6 - Odvodni sustav - planirani UPOV Toplice Sveti Martin . ... Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Čestijanec i Gradiščak ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI Održavanje dizala ... - Dubrovnik Airport

30 stu 2018 ... Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore. Ako ti sporovi ne ... 13. Osobno električno dizalo. 1600 kg. 5/6 st. KONE. D3 – LM 2184.

DOKUMENTACIJA O NABAVI Knjiga 3 - Vodovod zapadne Slavonije

pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška koja obuhvaća grad Novu Gradišku i naselja. Općina Cernik i ... Hep ODS Slavonski Brod. UlicaPetra ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI Usluga izrade ... - Plitvička jezera

19 pro 2019 ... Hotel Grabovac, koji je predmet projektnog zadatka, nalazi se na parceli k.č. 154/15, k.o. Sadilovac, površine 65,973 m2, u vlasništvu je Javne ...

Dokumentacija o nabavi-podzemni spremnici - Čistoća Zadar

što su napisani odgovori od strane ponuditelja, Elektronički oglasnik javne nabave RH generira ispunjeni e-ESPD obrazac (xml datoteku). Generiranu xml ...

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi 09.07.2019.

9 srp 2019 ... Subjekt upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030026579. Računi: PBZ d.d. Zagreb IBAN HR10 2340 0091 1100 4700 ...

Dokumentacija o nabavi - Središnji državni ured za obnovu i ...

25 lis 2017 ... DIMNJACI. Predviđeno je po jedan dimnjaka u svakom stanu i to tipa "PGM" sistem TMI-excellent Ø 180 za kruto gorivo jedan dimnjak za ...

Dokumentacija o nabavi-Rabljeno specijalno ... - Čistoća Zadar

34137000-6 – Teretna vozila, rabljena. 34144511-3 – Vozila za sakupljanje otpada. 2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave. Nije dopušteno nuđenje po ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI Održavanje dizala i pokretnih stepenica

30 stu 2018 ... Čišćenje unutarnjih dijelova stepenica. - Provjera kretanja ... Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 9/18 Troškovi premije ... - EIHP

3 pro 2018 ... Pregled vida (ortoreter) uz pripadajuću potvrdu specijaliste medicine rada –. Izvješće/ uvjerenje o zdravstvenom pregledu vida, sukladno ...

Dokumentacija o nabavi usluge izobrazbe MV 2-2018 - Hrvatska ...

17 svi 2018 ... https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o ...

dokumentacija o nabavi - Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o.

173. 2.6.19. Granice područja, ograde, živa ograda i zidovi. ... završetka bušenja uvlači se PEHD, ili po potrebi zaštitna, cijev. Mikrotuneliranje. Izvođač ... HRN EN 13101:2007 „ili jednakovrijedno“, Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore –. Zahtjevi ... raskrižja sa DC60 (kod Masle) do prikljucka za TC Lidl. Za sve ...

dokumentacija o nabavi (nacrt) otvoreni ... - HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ

SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA http://www.hzpp.hr/javna nabava i https://eojn.nn.hr/Oglasnik/prethodno savjetovanje ...

Dokumentacija o nabavi – nacrt - Hrvatski zavod za transfuzijsku ...

Naručitelj: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. Adresa: Petrova 3, Zagreb. DOKUMENTACIJA O NABAVI. U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE S ...

dokumentacija o nabavi nabava građevinskih i obrtničkih radova na ...

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE TE RELATIVNI PONDER KRITERIJA. ... je izvršiti građevinske i obrtničke radove na uređenju dvorca Frankopan – Nova ...

dokumentacija o nabavi-nabava auto guma - Čistoća Zadar

traktore i radne strojeve za održavanje javno-prometnih površina i gume za ostale strojeve i vozila. S obzirom na gore navedenu vrstu auto guma Ponuditelji su ...

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i ... - VODE LIPIK doo

22 svi 2019 ... 112.240,57. 15.03.2018. 18.05.2018. Vodoprivreda Daruvar d.d.. P.Preradovića 87, Daruvar. OIB: 87991068807. Usluge za pristup pokretnoj.

Page 1 Grelnik vode Grijač vode Grijač vode Вруће воде Kettle ...

Kuhalo za tursku kavu možete koristiti samo s njegovim originalnim priključnim postoljem. Ne stavljajte ga na postolja drugih sličnih električnih uređaja.

analiZa varijacija raZine vOde jeZera vrana na ... - Hrvatske vode

Ključne riječi: vodostaj, temperatura zraka, bilanca voda, jezero vrana, otok cres, hrvatska. analiZa varijacija raZine. vOde jeZera vrana na. OtOKu cresu.

Analiza vode Pakrac - Vode Lipik

10 sij 2020 ... Lokacija uzorkovanja: KTC PAKRAC- KUHINJA. ULICA IVANA GUNDULIĆA 1 B. PAKRAC. Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača.

Cijena vode - Ivkom-vode

ivkom. IVKOM-VODE d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju. p.p.6. V.Nazora 96/b. HR - 42240 IVANEC. Tel. centrala: 042 770 550 • Fax: 042 781 307 e-mail: ...

vode tekućice, vode staja

Ključni pojmovi: vode tekućice, vode stajaćice, pokus ... osjećaje i činjenice u govornom obliku,razumjeti pisanu poruku teksta o načinu ... motivacija za spoznavanje nastavnih sadržaja o vodama tekućicama ... stajaćice,živi svijet ,pokus) ...

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

18 tra 2018 ... Sajam cvijeća u Prelogu. ČAKOVEC. 27.4. - 28.4.2018. 11:15 sati. ČAKOVEC. 12:00 sati. ČAKOVEC. PRELOG. 27.4. - 29.4.2018. 27.4.2018.

međimurske županije - Međimurska županija

18 tra 2017 ... Restoran Lord. Promocija knjige „Trgam od zaborava“. Udruga Potočnica ... DOMAŠINEC. 18:30 sati. SELNICA. 23.04.2017. NEDJELJA.

PODRUŽNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Zrinsko-frankopanska 9/III ...

... TEČAJEVA>>> ODABERETE TEČAJ NA. KOJI IDETE>>>>KUĆICA ISPOD TEČAJA>> PRIJAVI SE. NATALIJA PETER-HUNJADI, dipl.ing.agr. HPŠSS Čakovec.

Download - Udruga slijepih Međimurske županije

invaliditetom; primopredaja audio knjiga u knjižnici „Nikola Zrinski“ Čakovec; ... općine: Mala Subotica, Nedelišće, Belica, Orehovica, Strahoninec, Ronis.

gospodarski pokazatelji međimurske županije - Hrvatska ...

Prikupljeni podaci omogućuju uvid u kretanje prihoda i rashoda, broja subjekata, prosječnih plaća, dobiti, kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti, investicija te, ...

Međimurske županije do 2020. - Međimurska županija

10. Međimurska županija. Krajobraz Županije, prema tipološkim značajkama, ... 50 dana od listopada do svibnja6 (Veliki atlas Hrvatske, 2002). ... od značaja za lokalni promet L101 (II 200) Čakovec - Mursko Središće - Državna granica ... očekivani rast: oporavak potražnje i ostvarenje dugoročnog rasta u okvirima prognoza.