Nacrt plana upravljanja potegače šabakuna - Sveučilište u Dubrovniku

Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (NN br. 148/2010, 25/2010) ... Ljeti se jedva viđa, a onda se na jesen opet pojavljuje.

Nacrt plana upravljanja potegače šabakuna - Sveučilište u Dubrovniku - Srodni dokumenti

Nacrt plana upravljanja potegače šabakuna - Sveučilište u Dubrovniku

Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (NN br. 148/2010, 25/2010) ... Ljeti se jedva viđa, a onda se na jesen opet pojavljuje.

Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav - Републичка ...

ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА ЗА СЛИВ РЕКЕ ДУНАВ ... Извор података за 2007, 2008. и 2009. годину је Републички завод за статистику Србије.

Opseg sustava upravljanja kvalitetom na ... - Sveučilište u Dubrovniku

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09),. - Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine 22/13).

List studenata Sveučilišta u Dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

Kultura. Dubrovnik u fotografiji: Povratak nakon desetljeća. Gradska ... jeftinijih, jednako kvalitetnih auto- mobila? ... Krešo Šapro pokazao je kako se pripremaju ...

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

15 stu 2018 ... plovila za spašavanje se ubrajaju brodice za spašavanje i splavi za spašavanje. ... splavi ili s mjesta gdje se splav prebacuje prije spuštanja.

3. zbornik sveučilišta u dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

Velika Britanija, Francuska, Brazil, Italija, Indija i Ruska Federacija. Njemačka je dugo bila najveća izvoznica na svijetu. U 2014. prema izvoznom kriteriju,.

1. zbornik sveučilišta u dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

stave u odnos s veličinom teritorija (3,2% površine HR) i stanovništva (2,9% stanovništva HR) ... Hrvatskoj utjecala je na povećanje udjela Županije, a i Dubrovnika, u hrvatskom ... tj. jednosmjernu komunikaciju i potisnuti primjere lova za askribiranim5 ... Divlja liga igrala se i nekoliko sezona iza Drugoga svjetskog rata do.

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za ... - Gov.si

Podatki o obdobju, za katerega se sprejema načrt upravljanja voda............ 8. 2 ... Na SV delu Slovenije je bil bilančni presežek tudi več kot ... da je doseganje ciljev nesorazmerno drago, ne glede na časovni rok, ali če je doseganje ciljev.

Plan upravljanja vodnim područjima - Nacrt - cekor

Osnovna geološka (lijevo) i litološka (desno) karta Republike Hrvatske . ... Raspodjela vodnih tijela rijeka i jezera na jadranskom vodnom području po klasama.

Nacrt Plana za upravljanje otpadom

uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12); ... su papir, karton, metal, plastika, staklo i biorazgradivi otpad, najkasnije do 2015. godine. ... projekta sanacije lokacije Lovanja 1 i izrada Elaborata o procjeni uticaja na ... staklo (boce, tegle, ambalaža za pića, ravno staklo);.

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA 2017

31 pro 2019 ... Općina Ljubešćica prvi put izrađuje Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ljubešćica (dalje u tekstu i kao Plan upravljanja) ...

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016−2025

naloge Javnega zavoda Triglavski narodni park, ki lokalnim prebivalcem in obiskovalcem z aktivnim sodelovanjem približuje pomen varstva narave in kulturne ...

Plan upravljanja vodnim područjima - Nacrt - Hrvatske vode

26 lip 2013 ... Pregledna karta tipova rijeka. Razgranata hidrografska mreţa vodnog podruĉja rijeke Dunav ĉini više od 80% duljine ukupno tipiziranih rijeka ...

nacrt plana detaljne regulacije - Subotica.rs

U cilju zaštite od pogleda kontejnersko mesto može se ograditi zimzelenim ... Balkoni maksimalne dubine 1,4 m (računajući od osnovnog gabarita objekta).

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U ...

31 pro 2015 ... KNAUF d.o.o., Knin, radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP ... Prijedlog Odluke o prodaji dionica društva PEVEC d.d. Bjelovar na uređenom tržištu kapitala ... određuje cijene njihovih usluga te u znatnijoj mjeri ne koriste ... PLOČE izgradnja Terminala rasutih tereta u luci Ploče. 9. 43105/15. 19. 11.

a) Nacrt prijedloga Operativnog plana razvoja cikloturizma ... - PGŽ

15 sij 2019 ... Željena pozicija 2020. pokazuje da. Hrvatska uspješno ... 702, 4064 i 821). Na relaciji Rijeka - Zagreb voze dva vlaka s mogućnošću prijevoza bicikala (703 i. 4001). Cijene prijevoza bicikala u jednom smjeru kreću se od 15,00 do 35,00 kn, ... Opis U poglavlju 3.2.6. obrađena je trenutna situacija vezana uz.

Nacrt Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u ...

184. 19.2. Detaljni prikaz NGA dostupnosti za projektno područje . ... identifikacija i provjera autentičnosti obavljaju se samo jednom. Trenutno su dostupne sljedeće e- ... operatora: HT, VIPnet, Iskon i Bnet; studeni 2017.). Stoga je definirana ...

01 Nacrt plana Drzavne studije lokacije dio sektora 56

kaskadnim sistemom vezova koji bi omogućavao istovremeno vezivanje i ... (udice, najloni, štapovi, podvodne puške, maske peraja, odela, aparati za disanje i sl ...

Glavni grad - Podgorica DUP „Čepurci - dio“ NACRT PLANA ...

Cijena izgradnje je okvirno računata sa 1090€/m2. Dražavni prihod od izgradnje ... lawsoniana, Libocedrus decurens, Cedrus atlantica, Juniperus sp, Thuja sp.,.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SPLITA za ...

31 pro 2017 ... Ecoina d.o.o., za zaštitu okoliša, SR Njemačke 10, 10020 Zagreb ... Ba-Com d.o.o. (papir i karton, PET ambalaža, metali, staklo, folija, otpadna ulja i ... 16,89. 275,92 272,96. 321,87. 1,11. 16,4. 16,16. Bauhaus. Zgareb.

DRŽAVNA STUDIJA LOKACIJE IVAN DO NACRT PLANA

korisnika prostora koje su dostavljene u periodu javne rasprave na Nacrt ... je da se urbanističke parcele ne ograđuju, ili da se primjenjuju drvene ili zelene ... postaviti urbani mobilijar dizajnom i materijalima prilagođen ambijentu (klupe, korpe ...

Nacrt Plana razvoja infrastrukture ... - Grad Jastrebarsko

19.1 Prijedlog ugovora . ... Economic Net Present Value (Ekonomska neto sadašnja vrijednost) ... operatora: HT, VIPnet, Iskon i Bnet; prosinac 2016. ... produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru ...

PRVA FAZA IZRADE PLANA UPRAVLJANJA SAŽETAK ...

(Domouprava Dubrovnik, Vrtlar, Vodovod, Čistoća, T-com ). Grupe identificiranih problema. 2. Infrastrukturni problemi naselja Sv. Jakov. - Neodrživa regulacija ...

Odluka Vlade RH o donošenju plana upravljanja pridnenim ...

Ovlaštenik povlastice je obvezan dostavljati podatke o ribolovu na propisan način i u zadanoj formi. Podaci ... Ovaj Plan upravljanja odnosi se na pridnenu koću za lov pridnenih vrsta koja se koristi u ... muzgavci, lignje, pišmolji, trlja i listovi.

prijedlog plana upravljanja 2017 - Općina Pitomača

3 ruj 2019 ... 1246 –k.o. Sedlarica. 0. 1250. 1250. 1812, DIO 1810,1807, 1251/22. VELIKA. ČREŠNJEVICA. NC VČR6. POLJSKI PUTEVI / VELIKO POLJE.

izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu ...

31 pro 2015 ... Tar – Vabriga i projekti na otoku Visu (Češka vila i bivša vojarna ... Zahtjev Općine Sveta Nedjelja za darovanje nekretnina u vlasništvu ...

10. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja ... - Grad Sisak

14 stu 2018 ... moslavačke županije“, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13,. 20/17 ... Odluke o davanju stanova u najam kojom je propisano da se temeljem ... Planirani iznos rashoda za ulaganje u stanove u 2019. godini je 600.000,00 kuna. ... odredbama Odluke o prodaji gradskih stanova.

izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa ...

u uvalama na otocima Mrčara (3 uvale), Prežba (8 uvala),. Lastovo (10 uvala) i Mladine (uvala Saplun). Ove uvale najposjećenije su od strane nautičara, uvale ...

Nacrt Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog ... - Grad Pregrada

2 ožu 2017 ... Economic Net Present Value (Ekonomska neto sadašnja vrijednost) ... Pregrada, Grad Klanjec, Općina Desinić, Općina Hum na Sutli, Općina ... vrijeme završavanja ovog plana pristupilo se metodi određivanja boja na način ...

Nacrt Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog ... - Grad Novigrad

identifikacija i provjera autentičnosti obavljaju se samo jednom. ... Optima Telekom d.d., Iskon Internet d.d., H1 Telekom d.d., Odašiljači i veze d.o.o. i VIPnet usluge ... Cijena mjesečnog paketa koji uključuje internet brzine 30 do 100 Mbps,.

Nacrt Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog ... - Grad Daruvar

Cijene proizvodnih faktora i rezultata projekta . ... zdravstvene ustanove su Daruvarske toplice, Termalni vodeni park Aquae Balissae, Hotel Mladimir, ... skupinu umirovljenika, ali kako su tijekom rada naučili koristiti internet (> 85%) nastavit će ...

Nacrt plana razvoja širokopojasne infrastrukture Ivanec Bednja ...

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture za područje gradova/općina Ivanec, Bednja, Lepoglava i Klenovnik ... Izmjera i geodetsko snimanje za upis v katastar.

Nacrt Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog ... - GRAD BUZET

Buzet, Grad Pazin, Općina Cerovlje, Općina Gračišće, Općina Karojba, Općina Lanišće, Općina ... Istarski domovi zdravlja, ispostava Buzet, http://idz.hr/. 14.

NACRT Izmjena i dopuna Plana gospodarenja ... - Grad Virovitica

Karlo Fanuko ing.el. Hrvoje Pandža mag.ing.traff. Matea Šušić mag.ing.aedif. ... garderoba, sanitarije i čajna kuhinja) s tri parkirna mjesta za osobne automobile.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Split

31 pro 2017 ... otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, ... 16,89. 275,92 272,96. 321,87. 1,11. 16,4. 16,16. Bauhaus. Zgareb.

Nacrt PLANA GOSPODARENJA OTPADOM Grada Đurđevca 2017 ...

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN. 3/17) . ... KONZUM d.d.. V. Nazora bb. KLETUŠ d.o.o. ... vozila, prilazni putevi, protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda, kazeta za odlaganje ...

Načrt plana razvoja infrastrukture širokopojasnog ... - Grad Križevci

4 tra 2019 ... I.Z. Dijanovečkog 12, 48260 Križevci ... Internet, kao jedna od najvažnijih ... uslugu nadograditi s opcijom veće Internet brzine do 30 Mbps.

nacrt plana gospodarenja otpadom grada ... - Grad Koprivnica

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do ... Tvrtka CE-ZA-R d.o.o. – Centar za reciklažu u sastavu C.I.O.S. grupe ima ...

Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih ... - PGŽ

1 sij 2017 ... Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka (nastavno: DV Rijeka), ... trg 5, u sastavu kojeg je Područni objekt Mima, Pomerio 13, Rijeka.

Nacrt strateškog plana - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar, Stjepana Radića 5, 43500 Daruvar, tel: 043-331-592, ... nam dječji vrtići iz Daruvara (Dječji vrtić Vladimir Nazor i Češki dječji.

a) Nacrt prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava ... - PGŽ

29 kol 2018 ... funkcionalne regije Sjeverni Jadran; www.hak.hr ... slučaju znatnog povećanja prometa na linija Stinica- Mišnjak. Valbiska i Merag ... informacija i web kamere a sve s ciljem pravodobnog pristizanja u trajektnu luku. Ipak,.

Nacrt Lokalnog energetskog plana Opštine Ulcinj 2020

14 феб 2020 ... Konzum Ulcinja nema na svom području izvora električne energije, već se isti ... uređaja se najčešće koriste klime, male grijalice i radijatori koji ...

Izvješće o izvršenju plana upravljanja pomorskim dobrom - Općina ...

Statuta Op6ine Solta (<SluZbeni glasnik Op6ine Soltu br.1/2018) i dlanka 5. ... 07l18 t. 40t18. PRETIOSUS TOURS. d.o.o.. Stekat 32m2 ispred FORTUNATO.

Program za izradu Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu ...

području rijeke Save u FBiH za vodotoke I kategorije – prikupljanje podloga. • Formiranje upitnika, brošura, mapa i kontaktiranje sa općinama. • Prikupljanje ...

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za ... - Hrvatske vode

3 velj 2019 ... Prijava projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za ... s pridruženim aglomeracijama Cestica i Greda JIVU Varkom d.d. u dijelu ...

Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za ... - Grad Rijeka

4 pro 2019 ... UGOSTITELJSTVO. I TRGOVINA. AMBULANTNA. PRODAJA – škrinja, aparati za sladoled, palačinke i sl. PAUŠAL. 4.000,00. 1- „S“. ZAVOJ.

Registrirana kulturna dobra u obuhvatu Plana upravljanja, 2019.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Dubrova%C4%8Dki_dijalekt ... ukrašavaju je veoma ugodan perivoj pun mirta, čemina, lovora, različitih a i običnih ... ruke u ruku dok ga nije kupio Mato Galjuf u čije je ime otokom upravljao njegov šurjak Vilim.

Strateška studija o utjecaju na okoliš Plana upravljanja vodnim ...

24 ožu 2013 ... HR3000084 Uvala Sv. Ante. HR3000086 Uvala Makirina. HR3000090 Uvala Stivančica. HR3000091 Uvala Tijašnica. HR3000092 Blitvenica.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom u ... - CERP

PIK RIJEKA d.d., Rijeka, KONČAR - ELEKTROINDUTRIJA d.d., Zagreb, DALMA d.d., Split, POUNJE TRIKOTAŽA d.d.. Hrvatska Kostajnica, u ukupnoj ...

Izvjesce o realizaciji Plana upravljanja i ... - Park prirode Medvednica

29 velj 2020 ... Turistički paketi i biciklizam u sklopu Centra za posjetitelje Medvedgrda,. Marketing i online ... Tekući poslovi JU PPM Leasing. Mitsubishi ... korporativnog volontiranja tvrtke Kaufland, očišćena je unutrašnjost rudnika, od ... Ministarstvu državne imovine upućena je zamolba za rješavanje statusa objekta koji ...

Nacrt Detaljnog prostornog plana za Jadransko ... - Vlada Crne Gore

Detaljni prostorni plan za Jadransko-jonski autoput (u daljem tekstu DPP za Jadransko- ... respektabilna tokom cijele godine, kao i da je ovo nova kapija Crne Gore; ... Zakon o ratifikaciji Pariske Konvencije usvojila je Skupština SFRJ 26. marta ...

Nacrt plana PPPN Obalno podrucje - Ministarstvo održivog razvoja i ...

naselja: Stari grad Kotor, Dobrotu, Donji Orahovac, dio Gornjeg Orahovca, Dražin ... širenje palete pčelarskih proizvoda, tj. uz med koji je hrana i lijek proizvoditi ...

nacrt strateške studije utjecaja nacrta prijedloga master plana ...

prometu treba naglasiti potencijale koju šibenska luka ima u gospodarskom, teretnom, ... šansona, Jazz Festival u Vodicama, Garden festival Tisno, Manifestacije u ... Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.

nacrt plana gospodarenja otpadom grada bakra - Grad Bakar

15 srp 2016 ... Plana gospodarenja otpadom Grada Bakra izrađen je na temelju ugovora Grada Bakra s ... zone, kako bi se boljim iskorištenjem radnih površina postigla niža cijena poslovanja; ... o oporabu i/ili zbrinjavanje obavlja Metis d.d..

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara ... - Grad Bjelovar

PGO Grada Bjelovar – obrazloženje o potrebi izrade . ... Evidencija tvrtke nadležne za gospodarenje otpadom, Grad Bjelovar. 1.2. ... C.I.A.K. AUTO d.o.o..

nacrt plana gospodarenja otpadom općine klinča sela za razdoblje ...

GUMIIMPEX – GRP d.o.o. – otpadne gume. • C.I.A.K. d.o.o. – zbrinjavanje azbesta ... DVORIŠTA; RADNO VRIJEME. Trenutno postoji mobilno reciklažno ...

Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Dubrovniku

18 pro 2012 ... (Veneridae) kao što su kućica Venerupis decussata, vongola ili kokoš Chamelea gallina i prnjavica ili brbavica V. verrucosa te rumenka ...

Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Dubrovniku

sastavu Sveučilišta u Splitu, 1996. godine kad je osnovano Veleučilište u ... program se sastoji od istih studijskih obveza, a razlika je jedino u vremenu ...

Nacrt Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice 2019-2024

2.1.1 Proizvodnja i prerada prehrambenih proizvoda, duvana i ljekovitog bilja .......... 21 ... Ivan TERZIĆ, Sekretarijat za socijalno staranje;. 6. Dejana ... vozila u okviru gradskog linijskog prevoza na većini linija su od 15 do 60 minuta. ... simbola „ŠKOLA”, „BUS”, „X”, „TAXI” i dr, ugrađeno 1.421 saobraćajnih znakova, izrađeno.

〱 㐮楰慮樠 ㄰‱ 㐴㨴 - Sveučilište u Dubrovniku

Kraljica mora, prvi školski brod uplovio je u matičnu ... Hrvatskoj i inozemstvu s prebivalištem na području Dubrovnika omogućit će se ... 60 takvih kuća u kojima se pomaže ovisnicima da nađu svjetlo u tami. ... Živim u stanu zajedno s kolegicom, što je svakako bolja opcija od ... Mijenjam dva kanarinca za jednu dobru ševu.