PLAN UPRAVLJANJA ZA RIBOLOV OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA ...

mali obalni ribolov ( na temelju povlastice za mali obalni ribolov), sportsko-rekreacijski ... mora. Plan upravljanja odnosi se na ribolov okružujućim mrežama plivaricama koji se ... Površinska temperatura otvorenih voda Jadrana ljeti se obično.

PLAN UPRAVLJANJA ZA RIBOLOV OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA ... - Srodni dokumenti

PLAN UPRAVLJANJA ZA RIBOLOV OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA ...

mali obalni ribolov ( na temelju povlastice za mali obalni ribolov), sportsko-rekreacijski ... mora. Plan upravljanja odnosi se na ribolov okružujućim mrežama plivaricama koji se ... Površinska temperatura otvorenih voda Jadrana ljeti se obično.

plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u ...

1 stu 2017 ... a) potegača za lov gira (tipovi migavica i girarica). Obalne potegače za ribolov gira „migavica“ i „girarica“ namijenjene su za ulov riba iz obitelji.

pp hutovo blato prostorni plan i plan upravljanja za park prirode ...

Izrada Prostornog plana i Plana upravljanja za Park prirode Hutovo blato. br. BA-FPIT-NTMP-GEF-QCBS-CS-11-04. Klijenti: Agencija za vodno područje ...

Plan upravljanja - PP Velebit

U okviru priprema za izradu Plana upravljanja izrađena je karta staništa Parka prirode ... Cerovačke špilje (Gornja i Donja) tipski su lokalitet za osam svojti, što ...

Plan upravljanja - Plitvička jezera

Od proglašenja Plitvičkih jezera nacionalnim parkom 08. travnja 949. godine nametnuo se problem ... Upravljanje posjetiteljima, programi i naplata ulaznica .

Plan upravljanja Brijuni_finalni - NP Brijuni

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni – Plan upravljanja (2016. ... zanimljiva kao nekadašnja Titova rezidencija, s biološkog aspekta plijeni pažnju visoka.

PLAN UPRAVLJANJA SPOMENIKOM PARKOVNE ... - More i krš

Širi planerski tim: Ante Bilić (Grad Trogir), Igor Belamarić (Parkovi i nasadi. Split), Fani Celio Cega (Muzej grada Trogira), Nina Melić (Holding Trogir. d.o.o.) ...

Park Prirode PLaN UPraVLJaNJa Park Prirode PLaN UPraVLJaNJa

otok Lastovo, četrnaesti po veličini otok u Jadranskom moru. Lastovo nije izrazito ... Za otok Sušac navode se crnica i kalcikambisol - smeđe tlo na vapnen-.

plan upravljanja zvijezdom - Grad Karlovac

30 svi 2018 ... 2028. godine (u daljnjem tekstu Plan upravljanja Zvijezdom) – utvrditi ... djelatnosti koje izravno ovise o brojnosti populacije te njihovim eko-.

NACIONALNI PARK „MLJET“ PLAN UPRAVLJANJA

Karta livada posidonije 1:25000 digitalna. NP Mljet. 2.2 PRIRODNE VRIJEDNOSTI NACIONALNOG PARKA MLJET. 2.2.1 GEORAZNOLIKOST PODRUČJA ...

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018

1 sij 2018 ... Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2018. godinu (u ... štandovi za prodaju karata za brodice, skutere, pedaline, ležaljke i ... opreme i sl., terase ugostiteljskih objekata, štandovi za suvenire, igračke,.

PLAN UPRAVLJANJA ZNAČAJNIM KRAJOBRAZOM SLUNJČICA

60. Slika 28. Rastoke, dio Značajnog krajobraza Slunjčica . ... Na taj način, na ušću Slunjčice u Koranu nastaju brojni slapovi visine 20 – 30 metara. Dok voda ...

13.07.2016. Plan upravljanja za Nacionalni park Una

Rijeka Una spoj je vrijednih prirodnih osobitosti, raznolikog i o#uvanog prirodnog krajobraza ... Dr%avna topografska karta i digitalni katastarski plan iz stavka 2.

Opštinski plan upravljanja otpadom za opštinu Bač

Na Slikama 32. i 33. prikazane su mašine za sagorevanje deponijskog gasa kada je njegova količina mala ili kada ne postoji veliki konzum. Najefikasnija je ...

PLAN UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE ...

9.4 Disagregacija statističkih podataka na Jadranski sliv. U slučaju analize statističkih podataka za potrebe ovog Izvještaja koji se odnosi na vodno područje.

plan integralnog upravljanja obalnim područjem ... - PAP RAC or

U slučaju obalnog područja ŠKŽ to su općine i gradovi Šibenik, Skradin, Vodice, Murter–Kornati, ... Jadrana, uključivo i područje ŠKŽ, temperatura zraka raste. ... Stanje i problemi: Problem je trenutna nedovoljna izgrađenost ili nepostojanje ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE ...

30 lip 2019 ... 2019. godinu donesen je 06. prosinca 2018. godine. Donošenje Godišnjeg ... Manifestacija porcijunkulovo. 66.358,35 ... Izvođači radova na.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU ...

komunalnog redarstva i komunalnog druStva ,,Splitska obala" d.o.o., te uz pomo6 policije, gradevinskog inspektora i ostalih nadleZnih tijela. (2) Redovno ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2018. GODINU.pdf

Matej Severović, predsjednik m. Vesna Stuburić, ... Odluka o iznosu naknade za zakup poslovnog prostora u Domu Cernik (»Službeni glasnik« ... raspolaganja imovinom uključujući i načine utvrđivanja početnih cijena pri prodaji i davanju u ...

Plan upravljanja - Park prirode Telašćica

Čuvar - recepcioner (5). P ortir čuvar ... liganja, panula i parangal. ... povišene dok je raspodjela koncentracija bakra, cinka i olova najviša na području plovnog.

Plan upravljanja zivotnom sredinom-sistemi za navodnjavanje ...

Kap po kap navodnjavanje se ogleda u laganom dodavanju vode direktno u zonu ... mada su procjene da su to izuzetno male količine, a cijena pumpanja sa.

Plan upravljanja - Nacionalni park Sjeverni Velebit

kojih je najpoznatija Premužićeva staza, izgrađena 1933. godine. Staza, ukupne dužine 57 km, predstavlja remek-djelo suhozidnog graditeljstva. Kroz Park ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE PREKO ...

Općina Preko prvi put izrađuje Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu. Općine Preko (dalje u tekstu i kao Plan upravljanja) za razdoblje od godinu ...

plan upravljanja vodama - Federalno ministarstvo poljoprivrede ...

statusa na referentnim lokacijama se, gotovo po pravilu, sprovodi na ... Broj i raspored stanovništva na vodnom području rijeke Save u FBiH utvrđen je na ...

HACCP plan kao dio sistema upravljanja ... - Semantic Scholar

Izvod. U ovom radu autori su razvili i implementirali HACCP plan za proces proizvodnje fermentisanih proizvoda od mlijeka, što je prikazano na primjeru jogurta.

Plan upravljanja zivotnom sredinom za Projekat razvoja ...

akumulacije, potrebno je riješiti pitanje pregradnog profila brane, odrediti ... Clethrionomys glareolus - Riđa voluharica 9. ... Talpa stankovici - Balkanska krtica 31. ... agrohemikalija te gdje, kada i kako se one trebaju primjenjivati, primjena ...

Lokalni plan upravljanja otpadom za opštinu Ţabalj

Pored ispunjavanja zakonske obaveze, cilj izrade ovog ali i ostalih lokalnih planova za opštine Juţno-bačkog okruga je pronalaţenje najboljih opcija za ...

Plan upravljanja Brijuni_finalni - Nacionalni park Brijuni

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni – Plan upravljanja (2016. ... zanimljiva kao nekadašnja Titova rezidencija, s biološkog aspekta plijeni pažnju visoka.

Plan upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička jezera

Jurica Cindrić, voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine ... za Park: gospina papučica Cypripedium calceolus (slika 14) ... Osim vrstama iz biljnog i životinjskog svijeta, ... SMAK - kreativni kolektiv. X ... Primanje informacija i poruka (pravila.

Plan upravljanja NP Plitvička jezera 2019. – 2028.

5 Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom. 6 Kriterijem (vii) ... 2018. godine definirana je zajednička cijena ulaznice u 9 destinacija u okolici.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE BISKUPIJA ZA 2019 ...

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za · 2018. godinu ... površine 619 m2 za koju se traži vlasništvo od DUDI-a. ... Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom s danom stupanja na snagu. Zakona prestaje s ...

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Sisačko-moslavačke ...

Sisak, 29. ožujka 2019. ... Nekretnina na adresi Sisak, Rimska 28 (etažno vlasništvo) ... VODOPRIVREDA Sisak d.d., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 11.

plan upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat ...

Najbliže zaštićeno područje je Park prirode Hutovo Blato, koji se nalazi na oko kilometar zračne udaljenosti od lokacije projekta. UTICAJI PRIJE POČETKA ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE LOPAR ...

Predmet poslovanja trgovačkog društva LOPAR VRUTAK d.o.o. su ... katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, prema Pravilniku o središnjem.

plan upravljanja pomorskim dobrom na ... - Općina Podstrana

15 tra 2019 ... području Općine Podstrana kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti. ... ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog ... Na modul terase vežu se tri modula, jedan za.

Plan upravljanja vodnim područjima - Nacrt - cekor

Osnovna geološka (lijevo) i litološka (desno) karta Republike Hrvatske . ... Raspodjela vodnih tijela rijeka i jezera na jadranskom vodnom području po klasama.

Plan upravljanja vodnim područjima - Hrvatske vode

Analiza znaĉajki Vodnog podruĉja rijeke Dunav je sastavni dio (Dodatak I.) Plana upravljanja vodnim podruĉjima u Republici Hrvatskoj. Dokument je izraĊen ...

Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2018. godini

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu na području Grada. Raba sadrži: ... i ležaljke (50 kom.) sandoline ... terase ugostiteljskih objekata,.

Plan upravljanja pomorskim dobrom u ... - Dubrovačko-neretvanska

K.O. Lopud – dio otoka u naseljenom mjestu-CARDS. 3.13. K.O. Gruž - čest. zem. 1135 - otok Daksa. 3.14. K.O. Ploče – dio obale. 3.15. K.O. Šipan - Luka Šipan.

Plan upravljanja katedralnim kompleksom ... - Grad Poreč

Tlocrt razvoja sakralnog sklopa Eufrazijane – prva bazilika (lijevo), Predeufrazijana. (u sredini), Eufrazijeva bazilika (desno). Arheološka priča o nastanku i ...

Lokalni plan upravljanja otpadom - Grad Beograd

град, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот,. Стари град ... зацијама, 140.268 су приватни предузетници, лица која ... преко пута улаза у Студентски дом (1 контејнер); ... Гај, Манић Рожанци, Арнајево, Бељина, Лисо- вић.

Plan upravljanja koća - MPS Uprava ribarstvo > Naslovna

Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (Narodne novine, br.148/2010 i ... Na otvorenom Jadranskom moru ljeti se površinska.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPCINE VISOKO ZA 2018.pdf

Omega d.o.o.. Breznica 3A,. Breznica aktivan. Ukupna površina 17969 m2. 3. Površina poduzetničke zone pod infrastrukturom (ceste, parkirališta, zelene.

Plan upravljanja kulturnim dobrima na lokalnoj i regionalnoj razini

“Revitalizacija tvrđave sv. Mihovil je projekt vrijedan 1.666.388,90 EUR od čega EU sufinancira 999.999,98. EUR ili 60,01%“ ... Tvrđava sv Mihovila, Šibenik .

Plan upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička jezera 2019.

Nacionalni park Plitvička jezera najstariji je i najveći nacionalni park u Republici Hrvatskoj koji je 1979. go- dine zbog ... ne ulaznice JUNPPJ je obavezan uplatiti u državni proračun ... 2018. godine definirana je zajednička cijena ula- znice u 9 ...

plan upravljanja za park prirode blidinje (2020-2030) - REC

tijekom ljeta najčešće pada kao ljetni pljusak . U jesen, zimu i proljeće pada snijeg iako ga može biti sve do srpnja. Na obrazovaje i dinamiku vjetrova na ...

plan upravljanja speleološkim objektima istarske županije - KARST ...

30 stu 2011 ... (grancipor). Od mekušaca (Mollusca) zastupljeni su puževi: petrovo uho, ogrc. (spuž), priljepak (pantanela), volak; školjkaši: kamenica ili ...

Plan upravljanja Vrelo Bosne - Ministarstvo prostornog uređenja ...

2 ruj 2006 ... Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne". 2007-2017.godine. Sarajevo, juli 2007.godine. PDF created with pdfFactory trial version ...

Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo ...

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrhr(Ţuta mrtva kopriva),Lamium maculatum L.(Mrtva kopriva pjegava)L. purpureum L.(Mrtva kopriva), Lycopus europaeus L.

plan integralnog upravljanja obalnim područjem šibensko-kninske ...

... makar će se oni većinom događati u dužem roku. Prostorni plan Šibensko-kninske županije izrijekom ne određuje potrebu za izradom Obalnog plana, što je.

plan upravljanja pomorskim dobrom na području ... - Grad Makarska

22 svi 2017 ... 21. 2926 k.o.. Veliko Brdo. Ležaljke. 15. Sveti Petar, Cvitačka, Plaža. Blace ... a prodajna cijena za otkup zemljišta iz točke I. utvrđuje se u ...

Plan upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja ...

Moj planinarski dnevnik - planine i planinarenje, http://mbjelan.bloger.index.hr/ (16.04.2015.) • Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. – 2001.

Federalni plan upravljanja otpadom 2012-2017(1). - Federalno ...

Sarajevska deponija ima svu potrebnu infrastrukturu (pristupne putove, ... Reciklažno dvorište je ograđeni prostor opremljen spremnicima i posudama od 1100 ...

Plan upravljanja male plivarice - MPS Uprava ribarstvo > Naslovna

dobivenim vrijednostima alometrijskog koeficijenta b proizlazi da cipal zlatar i balavac imaju izometrijski rast – sa starošću jedinke proporcionalno jednako ...

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu - Grad Krk

kiosk do 12 m2 i ugostiteljska terasa od 5 m2( dio k.č. 2352/10 k.o. Krk) prodaja napitaka zabavni sadržaj (zip line ). -. 2. KUPALIŠTE PUNTA DE GALETO.

12 Odluka Lokalni plan upravljanja otpadom - Агенција за заштиту ...

Александра Певец, представник Одељења за грађевинарство, стамбено- ... смећа. • накнада за замену посуда за смеће. • канта. • контејнер. 12.1.

Plan upravljanja vodnim područjima - Nacrt - Hrvatske vode

26 lip 2013 ... Pregledna karta tipova rijeka. Razgranata hidrografska mreţa vodnog podruĉja rijeke Dunav ĉini više od 80% duljine ukupno tipiziranih rijeka ...

Plan upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015.

registrovani za otkup i ove kategorije otpada na području KS, ali još uvijek ne sakupljaju staklo. ... postavljena dva kontejnera za sakupljanje upotrebljive stare odjeće i obuće. ... rabljene robe i popravak industrijskih proizvoda. 15.6.

Plan upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička ... - Hrvatske vode

Turistička kuća (lijevo) i prvi hotel Plitvice (desno) na Velikoj poljani. Arhiva JUNPPJ-a. ... Hotel Macola. 0. 500. 2011. 2012. 2013. ... „obučena“ u drvene kućice.

Zaključak i Plan upravljanja pomorskim dobrom za ... - Grad Rijeka

21 pro 2018 ... PRILAZA. POTHODNIKU. KOMERCIJALNO. REKREACIJSKI. SADRŽAJ. SUNCOBRANI,. LEŽALJKE. 20 kom. za 1 osobu. 20 kom za 1 osobu.