Statistički ljetopis 2018. - Državni zavod za statistiku

čime se Hrvatska našla na prvome mjestu po broju prijava na. 100 000 ... Gradovi prema broju stanovnika, Popis 2011. Towns by ... 13-2. Poslovanje poduzeća prema veličini razreda broja zaposlenih osoba prema NKD-u 2007. u 2016.

Statistički ljetopis 2018. - Državni zavod za statistiku - Srodni dokumenti

Statistički ljetopis 2018. - Državni zavod za statistiku

čime se Hrvatska našla na prvome mjestu po broju prijava na. 100 000 ... Gradovi prema broju stanovnika, Popis 2011. Towns by ... 13-2. Poslovanje poduzeća prema veličini razreda broja zaposlenih osoba prema NKD-u 2007. u 2016.

Statistički ljetopis 2011. - Državni zavod za statistiku

Statistički ljetopis Republike Hrvatske temeljna je godišnja publikacija ... ljetopisa Republike Hrvatske 2011. te našim korisnicima, čije nam primjedbe i ... Piramida. 616. Promina. Velika Promina. 1 148. Osoršćica (otok Lošinj/ island Lošinj).

Statistički ljetopis 2017. - Državni zavod za statistiku

Surface area, km 2. Nadmorska visina, m. Height above sea level, m. Najveća dubina, m ... Osijek. 0,8. 6,9. 7,5. 13,1. 16,5. 21,0. 22,8. 20,6. 18,1. 10,4. 6,2. -0,1.

Statistički ljetopis 2013. - Državni zavod za statistiku

Average monthly labour cost per hour actually worked, according to NKD 2007. activity ... web pages of the Croatian Bureau of Statistics (http://www.dzs.hr).

Statistički ljetopis 2012. - Državni zavod za statistiku

Average monthly labour cost per hour actually worked, according to NKD 2007. activity ... web pages of the Croatian Bureau of Statistics (http://www.dzs.hr).

Statistički ljetopis 2014. - Državni zavod za statistiku

Zelovo. Sinj. 880. 181. Tuk Vojni. Mrkopalj. 878. 28. Kozjan. Plitvička Jezera. 875. 0. Glogovo ... u mjestu stalnog stanovanja bez obzira na vrijeme odsutnosti iz.

Statistički ljetopis 2010. - Državni zavod za statistiku

22-3. Poslovni subjekti i zalihe u djelatnostima distributivne trgovine prema pretežnoj djelatnosti poslovnih subjekata. Business entities and stocks in distributive ...

Statistički ljetopis 2016. - Državni zavod za statistiku

Nacionalna klasifikacija djelatnosti temeljni je statistički standard koji se primjenjuje za iskazivanje podataka o poslovnim subjektima, a njezina je primjena ...

Statistički ljetopis 2015. - Državni zavod za statistiku

Statistički ljetopis. Republike Hrvatske. 2015. Statistical Yearbook of the Republic of Croatia. Godina 47. Year. Zagreb. Prosinac 2015. December. CODEN ...

statistički list - Državni zavod za statistiku

Internetske stranice: http://www.dzs.hr. Obrazac ŠV-50. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.

Statističke Informacije 2018. - Državni zavod za statistiku

7) REFORMISTI – Narodna stranka – Reformisti; NOVI VAL – Novi val – Stranka razvoja; HSS-SR - ... 4) A part of a list in the 1st and 2nd constituency also included the Croatian Social Liberal Party (HSLS), while ... Krapinsko-zagorska.

Hrvatska u brojkama 2018. - Državni zavod za statistiku

7,573548. 7,630014. 7,609601. 7,529383 7,460100. Average annual exchange rate HRK/EUR3). Stanovništvo, godišnji prosjek broja stanovnika, tis.4). 4 254.

Prirodno kretanje stanovništva u 2018. - Državni zavod za statistiku

Umrli prema skupinama uzroka smrti i spolu u razdoblju 2014. – 2018. Deaths ... -10. 21. 13. 85,9. Metković. 164. 1. 117. 3. 1. 47. 86. 16. 140,2. Opuzen. 26. -. 29.

Žene i muškarci u Hrvatskoj 2018. - Državni zavod za statistiku

4) Staž se odnosi na korisnika od kojeg je određeno pravo na obiteljsku mirovinu, a dob se odnosi na korisnika kojem se isplaćuje obiteljska mirovina. 1) Since ...

Pojmovnik za statistiku prometa - Državni zavod za statistiku

Kontejner. Specijalna kutija za prijevoz tereta, ojačana i pogodna za slaganje, koja omogućuje vodoravni i ... radionice, plovila za stanovanje i plovila za.

Zdravstveno-statistički ljetopis za 2015. godinu - Zavod za javno ...

Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko). ... i sudstva, imat ćemo rezultat kasnijeg javljanja na liječenje kada je prognoza lošija i kada.

Zdravstveno-statistički ljetopis - 2015. - Zavod za javno zdravstvo ...

Zdravstveno - statistički ljetopis Zadarske županije za 2015. godinu. 9. I. JAVNOZDRAVSTVENA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR.

Zdravstveno-statistički ljetopis za 2008. godinu - Zavod za javno ...

Stanovništvo prema spolu i starosti u Varaždinskoj županiji- grafikon. 1. 2. ... Kapacitet postelja i kretanje bolesnika u Općoj bolnici Varaždin 2008. godine-.

Zdravstveno-statistički ljetopis - 2008 - Zavod za javno zdravstvo ...

PO pedijatrijska ordinacija. POOM privatna ordinacija opće medicine s ugovorom i bez ugovora s HZZO ... Stomatološka ordinacija Milan Bosnić dr. stom. Zadar ... Spec. internistička ordinacija Stipan Kujundžić dr. med., spec. internist. Zadar.

Zdravstveno-statistički ljetopis - 2009 - Zavod za javno zdravstvo Zadar

Zahvaljujemo se svim suradnicima iz zdravstvenih djelatnosti i ordinacija na dobroj suradnji iz koje su ... Poliklinika Crvelin za ginekologiju i porodništvo i ...

Zdravstveno-statistički ljetopis - 2008 - Zavod za javno zdravstvo Zadar

PO pedijatrijska ordinacija. POOM privatna ordinacija opće medicine s ugovorom i bez ugovora s HZZO ... Stomatološka ordinacija Milan Bosnić dr. stom. Zadar ... Spec. internistička ordinacija Stipan Kujundžić dr. med., spec. internist. Zadar.

državni zavod za statistiku - Agencija za statistiku BiH

3 stu 2006 ... EU klasifikacija djelatnosti – NACE Rev.1.1, a time i klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine - KD BiH, formirana je tako da omogući ...

zdravstveno-statistički ljetopis hrvatski za 2018. godinu

Foreword. Croatian Health Service Yearbook contains the most important data and indicators concerning the work of ... osiguranje (HZZO), radilo 259 timova puno i 12 djelomično ... medicine je zubni karijes, slijede bolesti pulpe i periapikalnih.

Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2018. godinu

zdravstveno osiguranje te je besplatan za sve stanovnice Grada Zagreba. ... Uzorci se dostavljaju na analizu u Službu za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju.

RPS-2 - Državni zavod za statistiku

Obrazac RPS-2. REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA. P R I J A V A. ZA DIO POSLOVNOG SUBJEKTA. Ispunjava Državni zavod za statistiku. SKRAĆENI ...

RAD-1G - Državni zavod za statistiku

31 ožu 2019 ... ODREĐENIH POSLOVA/RADNIH ZADATAKA ZA 2018. ... obavljanje određenih poslova, odnosno radnih zadataka, na temelju evidencije o bruto i neto plaćama regulirane ... punim ili s kraćim od punoga radnog vremena.

RPS-1 - Državni zavod za statistiku

po platnoj listi. Podaci o financijskim pokazateljima poslovanja po djelatnostima, u tisućama kuna isplaćene bruto plaće materijalna imovina po sadašnjoj.

USL-M - Državni zavod za statistiku

Internetske stranice: http://www.dzs.hr ... www.dzs.hr/obrasci obvezatno je. ... Ilica 3, 10000 Zagreb; na e-adresu [email protected]; na telefone (01) 4806-268, ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU ...

Internetske stranice: http://www.dzs.hr. Obrazac ŠV-70. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.

INV-P - Državni zavod za statistiku

Internetske stranice: https://www.dzs.hr. Obrazac INV-P. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i. 12/2013 ...

1 P 17 1 9 10 0 - Državni zavod za statistiku

NPK. 13 - 10 - 12. NPK 5 - 15 - 30. NPK. 9 - 18 - 23. NP. 10 - 35. PK. 20 - 30. Miješana i kompleksna. 4. NPK 3 - 2, 5 - 3. NPK. 7 - 12 - 25. NPK. 7 - 20 - 30. NPK.

met 73.cdr - Državni zavod za statistiku

Anÿa Matiü. Prevoditelj i lektor za engleski jezik: Translator and Language Editor for the English Language: Thomas Peter. Tehnişka urednica: Technical Editor:.

P R I J A V A - Državni zavod za statistiku

Obrazac RPS-1. REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA. P R I J A V A. Ispunjava Državni zavod za statistiku. MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA ...

2 5 C 1 2 0 1 8 - Državni zavod za statistiku

Internetske stranice: http://www.dzs.hr. Obrazac SZ. Istraživanje se provodi na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike. Hrvatske ...

TRG-1 pismo - Državni zavod za statistiku

27 sij 2020 ... Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr na poveznici Obrasci. Svrha istraživanja. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem služe za izračun ...

GRAĐ-41 - Državni zavod za statistiku

Internetske stranice: http://www.dzs.hr. Obrazac GRAĐ-41. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09.,. 59/12. i 12/13 ...

USL-M pismo - Državni zavod za statistiku

10 velj 2020 ... (USL-M) za 2020. nalazi se na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr na poveznici Obrasci. Svrha istraživanja.

OBAVIJESTI - Državni zavod za statistiku

OBAVIJESTI. GODINA: XXXIX. ZAGREB, 12 ... Povod za pisanje priopćenja za javnost jesu teme i događaji od posebne važnosti i interesa za službenu statistiku ...

bilanca - Državni zavod za statistiku

06. Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062). 058. 174.601. 178.936. 102,5 stanje na dan 31. prosinca 2015. godine. Obrazac BIL. VP 152. BILANCA.

Obrazac IKT–DOM - Državni zavod za statistiku

sa funkcijama mobilnog telefona, igraća konzola, media player ili čitač e-knjiga. Kada ste posljednji puta koristili računalo (kod kuće, na poslu ili na bilo kojem ...

Untitled - Državni zavod za statistiku

Statistical Classification of Economic Activities ... A product is the outcome of some economic activity. It is the ... 20.42 Parfemi i toaletno-kozmetički preparati.

studiralo - Državni zavod za statistiku

Studenti upisani na visoka učilišta prema vrstama visokih učilišta u ak. g. 2014./2015. Students ... Na kraju Statističkih izvješća objavljuje se popis objavljenih ... Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet, umjetnička ... Medicinski fakultet, Zagreb.

klasifikacija - Državni zavod za statistiku

405 Prehrambena tehnologija (inženjerstvo, kemija hrane, mikrobiologija hrane, sigurnost i kvaliteta hrane). 406 Nutricionizam (znanost o prehrani, ...

intrastat - Državni zavod za statistiku

1 sij 2020 ... KORAK 2 – registrirati se u G2B servis Carinske uprave. Registraciju u G2B servis izvršava onaj poslovni subjekt koji ima certifikate (opisano u ...

publikacija - Državni zavod za statistiku

Tablica 1. Hijerarhijske razine NKD-a 2007. u odnosu na NKD 2002. NKD 2007. NKD 2002. Naziv razine ... Veličina sveukupne proizvodnje nije odlučujući faktor. Ako u danoj jedinici ... kombinea, grudnjaka, korzeta itd. Ovaj razred isključuje:.

INOV - Državni zavod za statistiku

Kako bi se mogla usporediti poduzeća koja provode inovacijske aktivnosti s onima koja ... 3) Ustanove javnog sektora obuhvaćaju lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, nacionalnu upravu te ustanove u vlasništvu države kao što su agencije, škole, bolnice i državni pružatelji usluga poput sigurnosti, ... Ime i prezime ...

kratice znakovi - Državni zavod za statistiku

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima, verzija 2002. KS konjska snaga. KV kvalificirani (radnik) ... niža stručna sprema. NSVT ... srednja stručna sprema. SŠ.

5. stanovništvo population - Državni zavod za statistiku

and Slovenia in the period 1953 − 1961 were also taken into account. Data on vital ... stanovništvo, tj. na stanovništvo s prebivalištem na području Republike.

mjesečni izvještaj - Državni zavod za statistiku

10000 Zagreb, Ilica 3. Internetske stranice:http://www.dzs.hr. Obrazac PO-31a/M. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03.,.

9. cijene prices - Državni zavod za statistiku

Za indeks potrošačkih cijena maloprodajne cijene prikupljaju snimatelji cijena na unaprijed ... (gradova) u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak,. Rijeka, Pula, Split ... Catering and accommodation services. Ostala dobra i ...

20. građevinarstvo construction - Državni zavod za statistiku

Vrijednost izvršenih građevinskih radova dana je u tekućim cijenama, a ... novih stanova koji se prodaju preko APN-a pa su prosječne cijene za 2003. i prijašnje ...

6. zaposlenost employment - Državni zavod za statistiku

(regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Podaci se ... procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od 10 zaposlenih, a za ...

REPUBLIKAHRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Obrazac ...

Internetske stranice: http://www.dzs.hr. Obrazac GRAĐ-41. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09.,. 59/12. i 12/13 ...

državni zavod za statistiku / republic of croatia

51-10. STANOVNIŠTVO SVIJETA ... Stanovništvo, procjena sredinom godine, mil. ... svjetskog stanovništva. Percentage of total world population. Svijet. 6 305,1.

Zapisnik SS RH 10 01 2020 - Državni zavod za statistiku

Kuhtić, gospodin Davor Jurić, gospođa Iva Borković, gospođa Blaženka Sečkar. Odsutni članovi: o gospodin Stipe Župan, gospodin Anđelko Stričak, gospođa ...

za izvještajne jedinice - Državni zavod za statistiku

Informacijski sustav Carinske uprave. Računalo. Izvještajne jedinice ili deklaranta. INTRASTAT. NCTS. ICS. ECS. G2B SERVIS Carinske uprave. Garancije ...

26. obrazovanje education - Državni zavod za statistiku

Učiteljska akademija,. Zagreb. 65. 30. 35. 33. 16. 17. 11. 4. 7. 65. 30. 35. Teacher Education Academy,. Zagreb. Visoka učiteljska škola,. Čakovec. 54. 29. 25. 13.

Zapisnik SS RH 06 05 2019 - Državni zavod za statistiku

13 svi 2019 ... Boris Feis, gđa Iva Borković, gosp. Dario Runtić ... U nastavku, gđa Brković predložila je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. Dnevni red:.

Knjiga KPD 2002 - Državni zavod za statistiku

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. ... Na primjer, šifra razreda Veterinarske djelatnosti je 75.00, zato ... proizvodnju alarmnih sistema za slučaj pljačke ili požara, slanje signala kontrolnoj stanici ... pošiljaka i paketa koje obavljaju davatelji univerzalnih poštanskih usluga.

Turizam u 2013. - Državni zavod za statistiku

covers all hotel and restaurant establishments and other business entities ... Osijek. 1 075. 54. 42 120. 27 064. 15 056. 83 915. 51 838. 32 077. Valpovo. 122. 7.