11. Pregled uplatnih računa - TEB poslovno savjetovanje

doprinos za zapošljavanje (od 1.1.2014.) ... poduzetnika registriranih u Republici Hrvatskoj za obavljanje e-usluga na području drugih ... NAKNADE ZA ŠUME.

11. Pregled uplatnih računa - TEB poslovno savjetovanje - Srodni dokumenti

11. Pregled uplatnih računa - TEB poslovno savjetovanje

doprinos za zapošljavanje (od 1.1.2014.) ... poduzetnika registriranih u Republici Hrvatskoj za obavljanje e-usluga na području drugih ... NAKNADE ZA ŠUME.

x. pregled uplatnih računa u 2017. - RRiF

poreze, IBAN konstrukcija računa može se pogledati u Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih.

xi. pregled uplatnih računa u 2016. - RRiF

25 sij 2016 ... IBAN KONSTRUKCIJA RAČUNA. Odlukom o načinu otvaranja transakcijskih raču- na (Nar. nov., br. 3/11. - 23/13.) određeni su između.

XII. Pregled uplatnih računa u 2020. - RRiF

24 sij 2020 ... MURSKO SREDIŠĆE. HR5010010051727652369 ... HR1810010051712527153. G ornja V rba. 569. 05690. HR0910010051756916067.

xiii. pregled uplatnih računa u 2019. - RRiF

24 sij 2019 ... BELI MANASTIR. HR6110010051701352367. BENKOVAC. HR2510010051701752364. BIOGRAD NA MORU HR8110010051702252361.

Sadržaj - TEB poslovno savjetovanje

Primjer odluke nadzornog odbora (1) . ... Primjer 2. Ugovor o zajmu predsjedniku/članu uprave odnosno nadzornog odbora. ... Ustupanje potraživanja – cesija .

2. Plaće - TEB poslovno savjetovanje

1 sij 2019 ... 2018. iznosi 8.448,00 kn (Nar. nov., br. ... najniža mjesečna osnovica: ... se primjenjuje najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa za ...

8. Da se ne zaboravi! - TEB poslovno savjetovanje

do 31. siječnja 2020. za prosinac 2019. Obrazac DOH-Z za fizičke osobe koje obavljaju zajedničku djelatnost ... siječnja 2020. za 2019. Obrazac PO-SD (obrt).

kontni plan - TEB poslovno savjetovanje

TEB za svoje brojne korisnike priprema analitički kontni plan već punih 67 godina. Sastavljen je u skladu s navedenim propisima, pouzdan i jednostavan za ...

Una Barac - Filipović poslovno savjetovanje doo

Una Barac, Director, Scott Brownrigg. 3. 2. PRESENTING. Dubrovnik PartneR your reliable ... 4.2.2. Completed construction works, orders and residential building, legal entities employing 20 or ... Festival, Alfa 2 printing house,. Studio m&m ...

Zdravstveno osiguranje - TEB poslovno savjetovanje

Pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima kada su ... mjeseci neprekidno naknada plaće iznosi 50% proračunske osnovice. 2.

obrazac joppd - TEB poslovno savjetovanje

Pravilnikom o porezu na dohodak2 propisan je Obrazac JOPPD, Izvješće o ... 9.a Isplata plaće iz 2017. i zaostalih plaća iz 2016. u jednom mjesecu 2018. 72 ... Šifarnik datuma izvješća obrasca JOPPD ovisno o danu podnošenja. 397. Šifarnik ...

MAVOTA za poslovno savjetovanje d.o.o. In accorda - Medika

Mavota d.o.o., Zagreb, Teslina 12, publishes. CORRECTION OF ANNOUNCEMENT. On arising of obligation to publish takeover bid for company Medika d.d. ...

sustav javne nabave - TEB poslovno savjetovanje

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske. 38. POGLAVLJE 7. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV). 40. POGLAVLJE 8. Sukob interesa. 40 ...

dr.sc. Borka Bobovec - Filipović poslovno savjetovanje doo

30 stu 2013 ... Borka Bobovec. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja autorica monografije „Miroslav Begović“. „Multidisciplinarnost koju je Begović ...

Zdravstveno osiguranje Otpremnine - TEB poslovno savjetovanje

Pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima kada su zadovoljeni uvjeti ... Za njegu oboljelog djeteta do tri godine života - od prvog dana ... b) od 12. mjeseca do 30 mjeseca za blizance,. 3. i svako ... 50% zadnje isplaćene naknade plaće ▻ nakon isteka 18 mjeseci neprekidnog bolovanja. Uvjet za ...

poslovno pregovaranje u prodaji - Perkov-savjetovanje doo

3.1.2019. 1. „POSLOVNO PREGOVARANJE. U PRODAJI” seminarska radionica za. Predavač: Davor Perkov. „Proeduco”. Zagreb, 3.1.2019. 1. » Unaprijediti ...

5. Zdravstveno i mirovinsko osiguranje - TEB poslovno savjetovanje

Propis. Aktualna vrijednost mirovine. 66,35. 1. siječnja 2019. Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019. (Nar. nov., br. 27/19). Najniža mirovina.

1. Pravilnik o porezu na dohodak - TEB poslovno savjetovanje

Neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba koje ostvaruju ... Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak ... potpore, nagrade i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada (čl.

5. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje - TEB poslovno savjetovanje

Domovinskog rata za godinu 2019. (Nar. nov., br. 27/19). 5. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Mirovinsko osiguranje - elementi za izračun mirovine. Opis.

Poslovno savjetovanje za planiranje, regionalni i ... - Pelikan Consult

55. MESNICA I KLAONICA MILETIĆ, ŠIBENIK. 56. MESNICA I KLAONICA BOđIRKOVIĆ, BOROVO. OSTALO: 57. KOMUNALNO PODUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU ...

e-nabava i ugovori o javnoj nabavi - TEB poslovno savjetovanje

Page 1. E-NABAVA I. UGOVORI O JAVNOJ NABAVI. ZJN 2016 s pojmovnim kazalom. Zagreb, ožujak 2018. Page 2. TEB – POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o..

3. Stope prireza porezu na dohodak - TEB poslovno savjetovanje

1 svi 2019 ... Primjena. Andrijaševci. 8,00%. 41/17 i 128/17. 1.5.2017. Antunovac. 10,00%. 62/17 i 129/17. 1.7.2017. Babina Greda. 5,00%. 51/17 i 112/17.

Stope zakonskih zateznih kamata - TEB poslovno savjetovanje

6 Eskontna stopa Hrvatske narodne banke (Nar. nov., br. 1/08 ... 7 Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana.

Blagdani i neradni dani u 2020. - TEB poslovno savjetovanje

26 pro 2019 ... Fond sati po mjesecima za 2020. (2096 sati) mjesec boj sati mjesec broj sati siječanj. 184 srpanj. 184 veljača. 160 kolovoz. 168 ožujak. 176.

pregled izvršenih isplata sa računa izvršenja budžeta u periodu od ...

30 јун 2016 ... RPG ŠOTI ANITA - MALI PESAK. 802034000229 ... DRAGANA 021 agencija za čišćenje zgrada - NOVI SA ... RPG SOJAK PALO - PADINA.

Procedura zaprimanja računa,provjere računa i ... - Grad Imotski

da li računi za isporučene radove/usluge imaju u privitku radni nalog, odnosno sve što se navede kao sadržaj računa (troškovnici i dr.) SUŠTINSKA KONTROLA.

proceduru zaprimanja računa , provjere računa i plaćanja po računima

_____“, isti dan po primitku računa. Ulazni račun upisuje u Knjigu ulaznih/primljenih računa. Upisuju se slijedeći podaci: redni broj (ulazni broj), broj računa i ...

HALO bon automatska nadoplata Simpa računa s računa za fiksne ...

Uvjeti korištenja HALO bon automatske nadoplate Simpa računa s računa za fiksne usluge Hrvatskog Telekoma. 1. HALO bon automatska nadoplata za Simpa ...

Bez računa se ne računa! Počinje nagradna igra ... - Porezna uprava

13 srp 2018 ... Počinje nagradna igra Porezne uprave. Ministarstvo financija - Porezna uprava 15. srpnja 2018. godine pokreće novu kampanju i nagradnu.

Automatska nadoplata Simpa računa s pretplatničkog računa za ...

Uvjeti korištenja usluge automatske nadoplate Simpa računa s pretplatničkog računa za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma. 1. Usluga automatska nadoplata ...

savjetovanje mladih

Obilježja procesa savjetovanja osoba koje su postale klijenti mimo ... osnova savjetovanja adolescenata. ... se i po ovoj osnovi mjera izriče sve češće. No, važno ...

računa

(ZpDOH). ▫ od 1.7.2013. obveza fiskalizacije propisuje se za sve ... pladanje direktno na račun ili sa računa na račun ne smatra se gotovinskim ... ako posluju gotovinom, bez obzira na ... računa. postaviti naljepnice o obvezi izdavanja i.

Studij: Psihološko savjetovanje

rastavljanje riječi na glasove, povezivanje glasova u cjelovitu riječ, analizu ... Slaganje riječi – od mnogo ponuđenih slova dijete treba sastaviti što više različitih.

1. UVOD - Perkov-savjetovanje doo

KLJUČNE RIJEČI: vrijednost, lanac vrijednosti, menadžment lanca opskrbe, lean menadžment, konkurentska prednost, tri razine vrijednosti u percepcija ...

Pedagoško savjetovanje - UniZd

24 velj 2020 ... UNIVERSITAS STUDIORUM IADERTINA. Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave ... Magistra Iadertina, 10(1), str.49-63. RESMAN, M. (2000).

radionice - ELAN savjetovanje

Na radionicama 'UČIM, ZNAM' ćemo kroz interaktivne vježbe i diskusiju otkrivati i učiti: - kako poboljšati koncentraciju,. - kako se pokrenuti za učenje i ne.

Lego - Perkov-savjetovanje doo

Prvo što je LEGO na taj način proizveo bile su plastične loptice za dojenčad, pa autići, kamioni i dr. Uspjeh je bio golem, poduzeće je proizvodila oko 200.

izdavanje računa

označavanja pojedinog poslovnog prostora. prilagoditi sadržaj računa. postaviti naljepnice o obvezi izdavanja i uzimanja računa (od 1.7.2013. na snazi). 16 ...

Objašnjenje RWE računa

T 0800 87 77 F 385 1 6427 117 E [email protected] I www.rwe.hr ... Plaćat ćete račun za korištenje mreže od HEP ODS-a (operator distribucijske mreže) HEP ...

Hrvatske smjernice za genetičko savjetovanje i ... - Sve za nju

Prof. dr. sc. danko velimir vrdoljak, dr. med ... Almenka Balenović, dr. med., dom zdravlja iva- nić-Grad, Hrvatsko ... Ivan Milas, dr. med., kBc Sestre milosrdnice,.

7. savjetovanje uzgajivača svinjaZbornik2011 - Ministarstvo ...

Uređenje veličina proizvodnji unutar saveza: krmače, odojci, tov. - Traženje ... Tjedno dogovorena cijena za prasad je obavezna za sva uključena gospodarstva.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt ...

26 svi 2014 ... biokemije i lab.medicine, voditeljica ... centar Osijek, a istodobno KBC ne raspolaže svim potrebnim ... medicinska specijalnost preuzima svoju problematiku, pa će tako ... radno vrijeme u drugoj pravnoj osobi ukoliko on to ne.

Strateški menadžment - Perkov-savjetovanje doo

3 velj 2017 ... način) ostvariti poslovnu viziju? Korporativna strategija. STR. A. TEŠK. I MEN. ADŽMEN. T. 38. Ansoffova matrica rasta. 85. Proiz- vodi / tržište.

ovdje - Psihološko savjetovanje Krnetić

Igor Krnetić: KAD KAŽEM NE, OSJEĆAM KRIVICU ... isti kao kad bi nam roditelji rekli: “Ne gledaj me tako tužno. ... ispoljavaju šta žele od svoje asertivne male djece dok ono ne odgovori ... imaš obavezu prema stvarima i institucijama koje su drugi ljudi ... ali i dalje moraš da želiš da je ispuniš. ... Ništa ne možemo izgubiti.

PRAVNI FAKULTET III. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE ...

27 lis 2017 ... Eduard Kunštek, redoviti profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta ... Erika Daniela Rocha Kunstek, Licenciada en derecho Asesora legal ...

Od efikasnosti do konkurentnosti - BASIS savjetovanje doo

15 stu 2019 ... Statistika je opet u modi – neopravdano zapostavljen zlatni alat dobrih ... Toni Milun, profesor matematike i statistike, Visoko učilište Algebra ...

ZBORNIK SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA

21 tra 2018 ... Notorno je kako zajednička pričuva spa- ... (1) Zajednička pričuva iz članka 85. stavka 2. ... GSKG d.o.o. Zagreb, STANO-UPRAVA d.o.o..

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu ...

Budući da sjeverozapadni dio Hrvatske (Varaždin, Koprivnica, ... Visoka tehnička škola u Bjelovaru ima stalnu i uspješnu suradnju s ... takvi smjerovi potrebni.

Bečka kuhinja - Ugostiteljsko savjetovanje

1979, majstor je kuhinje, restoranski savjetnik i publicist. Piše gastronom- ske putopise, povijest gastronomije i kulinarske knjige. Ugostiteljsku školu završio je u ...

Centri za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV

Radno vrijeme: srijeda i petak 16.30 – 18.30. Zatvorska bolnica u Zagrebu. Svetošimunska 107. Telefon: 01/ 23 83 800. Osoba za kontakt: Blaženka Retkovec, ...

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM ... - Dejan Vinković

Veleučilište Baltazar. Zaprešić. Smatram da je „Opciju 4“ i ... Profesori, referada, ugodna atmosfera, praktični dio nastave, studentski portal i mjesto gdje je ...

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM ... - HOPS

Marčelji, dionica Marinići – Viškovo. Buduća županijska cesta Ž5025 Rujevica – Marčelji, dionica. Marinići – Viškovo gradi se temeljem glavnog projekta pod ...

Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa ... - CARNet

Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN. 2016), komunikacija i svaka ... će objavljeni na sljedećim internetskim stranicama: https://eojn.nn.hri.

Atlantic Grupa - Perkov-savjetovanje doo

poslovnih sustava koji od 2002. posluje pod nazivom Atlantic Grupa. ... Svi novi zaposlenici su sudionici internog edukacijskog programa Alta – nova s ciljem ...

Hrvatska pošta - Perkov-savjetovanje doo

uspješne transformacije poslovanja Hrvatske pošte d. d. (HP) leži u hrabrosti menadžmenta da se stručno i ... prijenos i praćenje do uručenja pošiljke). Divizija ...

Pojašnjenje računa - EPCG

Broj brojila. Poziv na broj. Čitački kod. 11-112 0010135. Vaš račun za električnu energiju za 02/2013. Ukoliko želite saznati više informacija o prekidu napajanja.

POSLOVNO KOMUNICIRANJE POSLOVNO KOMUNICIRANJE ...

Poslovnež mora pri svojem delu nenehno komunicirati z drugimi poslovneži, če želi sodelovati z njimi. Poslovno komuniciranje je v današnjem času stalna in.

POSLOVNO PRAVO

kraju norme koje reguliraju odnos između poslovnih subjekata -pravo ... malih i srednjih poduzeća, fondova, društava za upravljanje fondovima, berzi, ...

Prethodno savjetovanje ISF-1/17 Računala i računalna oprema

Ilica 335. 10000 Zagreb. Kontakt osoba: Vlatka Počinok. T: 385 1 3788 752. F: 385 1 3788 826. E: [email protected] Komunikacija i svaka druga razmjena ...