Ocjena revirnoga sustava gospodarenja šumama u Hrvatskoj ...

u državnom vlasništvu (Hrvatske šume d.o.o. Zagreb). Šumski je revir zaokružena ... zapošljavanje revirnika, definiranje radova, poslova i odgovornosti revirnika ...

Ocjena revirnoga sustava gospodarenja šumama u Hrvatskoj ... - Srodni dokumenti

Ocjena revirnoga sustava gospodarenja šumama u Hrvatskoj ...

u državnom vlasništvu (Hrvatske šume d.o.o. Zagreb). Šumski je revir zaokružena ... zapošljavanje revirnika, definiranje radova, poslova i odgovornosti revirnika ...

utjecaj gospodarenja šumama na biološku raznolikost republike ...

šiškarica, borov četnjak, bukova skočipipa, hrastov četnjak, jelin moljac igličar, jelova uš i hrastov prstenar zbog kojih se šume tretiraju fungicidima i. Praktični ...

ocjena postojećeg stanja i smjernice razvitka sustava unutarnjeg ...

21 lis 2009 ... Č. DUNDOVIĆ, L. ŠANTIĆ, I. KOLANOVIĆ: Ocjena postojećeg stanja i ... Unutarnji vodni promet je grana prometa koja obuhvaća riječni, ...

ocjena postojećeg stanja sustava kvalitete u ... - Pomorski fakultet

U većim gradovima prigradske traĉnice stvorile su razvojni ... godina. - Pula (Pulapromet) - dvije linije, ukinut nakon I. svjetskog rata, dana 16. travnja. 1934.

Pregled i ocjena napretka provedbe Agende 21 u Hrvatskoj - Odraz.hr

Pregled i ocjena napretka provedbe. Agende 21 u Hrvatskoj. RADNI MATERIJAL ZA RASPRAVU. Pripremile: Višnja Jelic-Mück i Lidija Pavic-Rogošic. ODRAZ ...

UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EKO-ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ

15 kol 2018 ... Ključne riječi: ekologija, Eko-škole, ekološki odgoj i obrazovanje, ... ideje obrazovanja o okolišu nastavlja se 80-ih godina prošlog stoljeća kada ...

programska podrška sustava za lociranje munja u hrvatskoj - FER-a

ispadi za vrijeme grmljavina nisu uzrokovani udarom munje. Najpovoljniji način ... Slika 16 Karta gustoće udara munja niske rezolucije za 2009. i 2010. [8] ...

Organizacija sustava tretmana ovisnika u Republici Hrvatskoj

9 pro 2019 ... 1. Organizacija sustava tretmana ovisnika u Republici. Hrvatskoj. Edukacija o Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u.

RAZVOJ STRANAČKOG SUSTAVA U HRVATSKOJ: ČETIRI TEZE

ulaze u parlament u Hrvatskoj s ostalim zemljama Zapadne, ali i. Srednje Europe, vidjet ćemo da Hrvatska prednjači u broju političkih stranaka po oba kriterija.

Analiza sustava poticanja stambene štednje u Republici Hrvatskoj.

Glavni pokazatelji uspješnosti sustava stambene štednje u Hrvatskoj ... ugovora o stambenoj štednji koristi se namjenski za te potrebe (Douglas, Katsura i Bejan ...

Osnovna obilje`ja i reforme sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj

VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ. Sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj ~ine 82 dr`avne ustanove visokog obrazovanja i 7 privat- nih visokih {kola s ...

obrasci tranzicije iz obrazovnog sustava u svijet rada u hrvatskoj

mjerenja usklađenosti razine i područja obrazovanja s pronađenim ... potencijalnih poslodavaca nominalno su primjenjivi za sva društva tržišnog kapitalizma. ... Privremeno zapošljavanje, odnosno zapošljavanje na određeno vrijeme, oblik je ... i inerciji škola (koje su ovako gubile nastavnu satnicu), te u ograničenom ...

raspodjela glavnih alela sustava abo krvnih grupa u hrvatskoj ...

Alelne frekvencije iznose: O1 – 0,62; O2 – 0,025; A1- 0,21; A2 – 0,035 i B – 0,11. Razdioba alela ABO ... Ključne riječi: glavni ABO aleli, ABO krvna grupa, dobrovoljni davatelji krvi ... mon - HGH) kao interna pozitivna kontrola da bi se potvrdila ...

Zakon o šumama

(2) Šume u smislu ovog zakona su površine obrasle šumskim vrstama drveća, na ... šumskog zemljišta u svojini Republike, čuvari šuma, inspekcija za šumarstvo ...

ZAKON O ŠUMAMA - Vojvodinašume

4) donošenjem programa razvoja šumarstva, planova gazdovanja šumama i njihovim ... Komora inženjera šumarstva Srbije (u daljem tekstu: Komora). Članovi ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

8) pre izvršene seče ne uplati naknadu za promenu namene šuma (član 11. stav 2);. 9) vrši seču stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo.

U LISTOPADNIM ŠUMAMA SJEVEROZAPADNE HRVA

KLJUČNE RIJEČI: plavetna sjenica, Cyanistes caeruleus, proljetna temperatura zraka, datum ... rične pa ih plavetne sjenice (kao i većina ostalih sjenica) češće.

Zakon o šumama - Putevi Srbije

... sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa ... Sveti Jovan, Donja Vlasina, Bukova Glava - Čobanac, Barnos - Vidnjište, Gornja ...

TARTUFI U NIZINSKIM ŠUMAMA DIJELA PODRAVINE I ...

Umjetni uzgoj tartufa kroz osnivanje plantaže. 103. 5.12. Fizikalno – kemijski parametri tla prije osnivanja plantaže tartufa. 107. 5.13. Mehanička priprema tla za ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

stavu 3. zapeta i riječi: „Agencije za šume, koja se osniva u sastavu ... u privatnoj svojini u iznosu od 10% čini tržišna vrijednost neto posječene drvne mase ...

GOSPOdAREnJE nIZInSKIM ŠUMAMA HRASTA ... - Šumarski list

30 srp 2015 ... ... Current events. Frković, A. Naša lovna divljač na poštanskim markama . ... ske vlake za sustave pridobivanja drva kod kojih se drvo kreće po tlu ... All statistical analyses were carried out in the statistical pac- kage SAS. Data of ... objelodanio je životno djelo Flora Dalmatica(Dalmatinska flora), u tri sveska ...

Čagalj prijeti i našim šumama - Hrvatske šume

biomasu, govorio je o europskim smjernicama za obnovljive ener- gije i o njihovom ... škare za granje, tip SRG 1400 na vozilu Unimog U. 400;. - Seppi m. tip ...

značaj puhova (por. gliridae) u šumama hrvatske - Repozitorij ...

VRSTA: puh lješnikar (orašar) (Muscardinus avelanarius L.) ROD: Glis ... Sivi ili veliki puh je vrsta kod kojega se dužina odrasloga puha bez repa kreće od 14 do.

Godišnji program gazdovanja šumama za 2019. godinu

Uređivanje šuma /izrada Programa gazdovanja šumama/. 2. ... borovog litijaša - Thaumatopoea pityocampa (mehaničko uništavanje i spaljivanje gnijezda.

GODIŠNJI PROGRAM GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA 2012. GODINU

ustaljenih navika. Količine sjemena: Vrsta drveća. Sjeme kg. Bijeli bor. 20. Crni bor. 80. Jela. 40. Smrca. 80. Dalmatinski crni bor. 20. Atlanski kedar. 10. Molika.

gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i ... - HAZU-a

20 tra 2018 ... Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum., predsjednik uprave Hrvatskih šuma d.o.o., Zagreb prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, predsjednik Hrvatske ...

program za gospodarenje šumama ... - Marjan park šuma

Pravilnik o uređivanju šuma: čl.27 st.1 t. 1-9. Odabiranje i obilježavanje stabala za sječu i obavljanje nadzora u izvršenju radova iz točke 2. članka 27. Pravilnika.

NEctRia VRSTE U šUMAMA BUKVE NA PODRUČjU PRNjAVORA

Koliki je značaj gljiva u procesu propadanja bukve vidi se iz nekoliko literaturnih podata- ka. Marinković & Šmit (1965) navode 40 vrsta gljiva tipičnih destruktora ...

bioraznolikost u privatnim šumama - Javna ustanova za upravljanje ...

Krapina, 2011. III. DOPUNJENO IZDANJE. Krapina, 2014. ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ... Šumarija krapina. Ljudevita gaja 37, Krapina; tel. 049/371 ...

PRIZEMNE FLORE U BUKOVIM SUMAMA BOSNE I ... - Zobodat

Calluna vulgaris — vrijes, vrist. Pripada sjeverno-evrosuboceanskom flornom elementu. Veoma je cest elemenat u zapadnoj i centralnoj Bosni u hrastovom ...

monitoring tvrdih krpelja (acari: ixodidae) u državnim šumama ...

6 ruj 2019 ... krpelja su: Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus. Među ... koristi kao repelent protiv komaraca, ali se pokazao i kao uspješan repelent protiv I.

dimenzioniranje vodoopskrbnog sustava i sustava oborinske i ...

... kanalizaciju. Ključne riječi: dimenzioniranje, vodovod, kanalizacija, sanitarije, hidraulički proračun ... [2] Božena Tušar (2004), Zagreb – Kućna kanalizacija.

Projektiranje sustava odvodnje (kanalizacijskih sustava)

Projektiranje sustava odvodnje (kanalizacijskih sustava) ... Hidraulički parametri kanalizacijskih cijevi za proračun djelomično ispunjenih profila. Lokalni gubici u ...

izrada mreže izvoznih putova i uzgojnih staza u šumama hrasta ...

Hrvatske šume d.o.o. do danas nisu analizirale učinkovitost ove tehnologije, već je odluka ... Šumsko-privrednog poduzeća „Slavonska šuma“ Francuskoj.

Godišnji program gazdovanja šumama za 2020 ... - Vlada Crne Gore

Cijena izrade (€). Jelovica. Berane ... Cijene izrade PGŠ su projektovane na bazi kretanja cijena u prethodnom periodu. Istekli Programi ... Blagva, Rujnica. 10.

Na osnovu člana 3 stav 7 Zakona o šumama („Službeni list CG“, broj ...

Na osnovu člana 3 stav 7 Zakona o šumama („Službeni list CG“, broj 74/10), Ministarstvo poljoprivrede i ... Mečja lijeska (Corylus colurna),. 40. Poljski jasen ...

ocjena ocjena ocjena ocjena ocjena ocjena ocjena ocjena ocjena ...

15 pro 2013 ... Pomogni Ani i napiši program koji će izračunati do kojeg lopoča treba doplivati nakon S ... Prosjek svih zaključenih ocjena se računa na.

ANALIZA KOMPENZACIJSKOG SUSTAVA I SUSTAVA ...

Pretpostavlja se da, što je kvalitetnije formiran kompenzacijski sustav, ... Buble, M.; Bakotić, D. Kompenzacijski menadžment, Svuečilište u Splitu, Ekonomski.

03 OCJENA RASTA I VIJABILNOSTI 005

Ključne riječi: zametanje ploda, postotak klijanja, vijabilnost polena, poboljšanje uroda. INTRODUCTION. Tomato (Lycopersicon esculentum) a member of the ...

Šta je vanjska ocjena? - Akaz

Kolegijalni pregled (Peer Review) vaše ustanove izvodi tim zdravstvenih profesionalaca iz sličnih organizacija. Svaki vanjski pregled uobičajeno započinje ...

BODOVI oc*40 Prosjek ocjena (pr) BODOV - TVZ

13 ruj 2019 ... Programsko inženjerstvo računarskih i ... 14951) KOJI NA USMJERENJU PROGRAMSKO INŽENJERSTVO RAČUNARSKIH I UGRADBENIH.

OCJENA SVJEŽINE MORSKE RIBE

plava riba, bijela riba, landovina i miješana morska riba. Prema odredbama Pravilnika o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača,.

1 OCJENA KVALITETE VERMIKOMPOSTIRANOG GOVEðEG ...

UDK = 631.862.1. OCJENA KVALITETE VERMIKOMPOSTIRANOG GOVEðEG STAJSKOG. GNOJA. Z. Lončarić, Meri Engler, K. Karalić, Gordana Bukvić, Ružica ...

OCJENA ZADUŽENOSTI PODUZEřA POKAZATELJIMA ...

Tablica 1: Formule za izraćun odabranih pokazatelja zaduženosti poslovanja poduzeća. NAZIV POKAZATELJA. BROJNIK. NAZIVNIK. Koeficijent zaduženosti.

OCJENA SENZORNIH KARAKTERISTIKA VINA MALVAZIJE ...

senzornih karakteristika vina provedena je odvojena vinifikacija u bačvama volumena 130 L, u studentskom podrumu Poljoprivrednog odjela u Poreču, koristeći ...

Ocjena-efikasnosti-upravljanja-finasnijskim ... - Univerzitet PIM

forward kupovine deviza, dajemo kalkulator za poređenje cijena terminskih ... 46Zgombić, Business dictionary, http://www.moj-bankar.hr/kazalo/O/Opcija, ...

Diplomski rad OCJENA USPJEŠNOSTI BRZINE I SMICANJA ...

Dinamička adaptacija je metoda koja se koristi za detaljno profinjenje vjetra, odnosno za prognozu prizemnog vjetra, to jest vjetra koji najviše ovisi o orografiji ...

Popis izdanih tehničkih ocjena INSTITUT IGH

10 ožu 2020 ... Revizijska i kontrolna okna HEPLAST-. PIPE GRP. 14.10.2015. 14.10.2020. Heplast-pipe d.o.o., Kralja. Zvonimira 38, 40323 Prelog, HR.

ocjena učinkovitosti proizvodnje aronije na obiteljskom ...

27 tra 2016 ... (prodaja svježeg proizvoda i prerada aronije u sok) ispitati kretanje prihoda i ... Aronija-sibirska borovnica, http://www.hellomagazin.rs/,.

ocjena pouzdanosti drvenih podrožnica reliability assessment of ...

sekundarna konstrukcija (podrožnica) unutar krovne konstrukcije ili kao nosač međukatne konstrukcije. Rešetkasti sustavi manjih raspona. (do 20 metara) često ...

2. OCJENA STANJA, MOGUĆNOSTI I ... - Grad Novi Marof

Postanak naselja Novi Marof seže u 18. stoljeće i veže se uz vlastelinstvo Greben, ... -“Termika” d.d. Novi Marof (proizvodnja kemene vune) s 195 zaposlenih,.

Molba za izdavanje prijepisa ocjena - Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet. Kačićeva 26. 10000 Zagreb. Studentska referada. PREDMET: molba za izdavanje prijepisa ocjena. Poštovani, molim da mi izdate prijepis ...

Ocjena radne sposobnosti bolesnika s bronhalnom astmom

I. Žulj i suradnici: Ocjena radne sposobnosti bolesnika sa bronhalnom astmom. Med Vjesn 1992; 24(3-4):305-307. 305. Ocjena radne sposobnosti bolesnika s ...

Višekriterijska ocjena najvećih tvrtki prehrambene industrije u ...

Cilj rada je višekriterijski ocijeniti i rangirati vodeće tvrtke iz sektora prehrambene industrije u. Hrvatskoj. U tu je svrhu korištena analiza rezultata za 2012.

ocjena analize osjetljivosti integralne proizvodnje jabuke

15 velj 2016 ... ciljem povećanja zaštite životne okoline i zdravlja čovjeka. U ovome radu se razmatra analiza osjetljivosti investicionog projekta zasada inte-.

Financijska i perceptivna ocjena tvrtki iz mesne industrije

Hrvatskoj od 2009. godine, prehrambena industrija uspjela je ... Najveće povećanje uvoza ostvareno je ... i rangirati najveće tvrtke iz hrvatske mesne industrije.

a. analiza i ocjena postojećeg stanja i postojeće dokumentacije

Jelenak i nosorožac su stanovnici svijetlih, hrastovih šuma, a larve im se razvijaju u truloj drvnoj materiji. Zbog sječe starih šuma sužen im je životni prostor.

Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom ... - kardio.hr

ocjenu radne sposobnosti. Navedeni su prognoza bolesti i primjereno lije- čenje te je na osnovi toga predloženo orijentacijsko razdoblje do povratka na posao.

Ocjena pouzdanosti vodoopskrbne mreže pomoću informacijske ...

10 kol 2017 ... samo jedna redundancija dovodi do bitnog povećanja pouzdanosti. Drugim riječima, mreže koje se odlikuju određenim stupnjem redundancije ...

dnevnired i. ii. ocjena suglasnosti zakona s ustavom - Ustavni sud

17 sij 2017 ... ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 4. stavka 3. Zakona o prebivalištu ("Narodne novine" broj 144/12. i 158/13.) koji je podnio Krešimir Ožanić ...