Biologija

Struktura ispita iz Biologije u okviru integralnog testa . ... 7. Upustvo za nastavnike i učenike. 8. Primjer testa na višem nivou. Pitanja i zadaci su struktuirani tako da omogućavaju ne samo provjeru znanja iz svih oblasti predviđenih ... a) provjera dostignutog nivoa ishoda učenja u skladu sa nastavnim planom i programom ...

Biologija - Srodni dokumenti

Biologija Profil Klett d.o.o. BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za 1 ...

BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za. 1. razred gimnazije. Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin, Željko Krstanac. Engleski jezik, prvi jezik. Oxford University Press,.

BIOLOGIJA - MON KS

Protozoe kao uzročnici zaraznih bolesti (srdoboljna ameba, trihomonas). Značaj protozoa u prečišćavanju zagađnih voda. (objasniti pojam bioindikator npr. na ...

biologija - Ric

IV. ORGANSKI SISTEMI. 1. Tkivo je skupek celic z enako zgradbo in nalogo. 2. Mišično tkivo, živčno tkivo, krovno tkivo, žlezno tkivo, vezivno tkivo (krvno tkivo, ...

Biologija

Struktura ispita iz Biologije u okviru integralnog testa . ... 7. Upustvo za nastavnike i učenike. 8. Primjer testa na višem nivou. Pitanja i zadaci su struktuirani tako da omogućavaju ne samo provjeru znanja iz svih oblasti predviđenih ... a) provjera dostignutog nivoa ishoda učenja u skladu sa nastavnim planom i programom ...

Biologija - Gov.si

Program osnovna šola. BIOLOGIJA. Učni načrt. Člani predmetne komisije, avtorji posodobljenega učnega načrta: mag. Minka Vičar, Zavod RS za šolstvo, ...

biologija - 1

Biogeni elementi: C, H, O, N, Ca, S, P, Mg, Na, K… • Več kot 97% mase vseh ... Ti elementi sestavljajo tako majhne, kot tudi zelo velike molekule. Brez ogljika ni ...

Biologija 6 - ZUNS

je za šesti razred osnovne škole ostvarite što uspješnije. Priručnik daje ... bilježnice, lopatice, nož, skalpel...), laboratorijska ... Učenici čitaju i analiziraju uvodni pasus lekcije Kako se izučava priroda? na strani 11. Od- govaraju na ... Učenici rade zadatke 2 i 3 na strani 6 radne sveske i prezentuju rješenja. Zaključuju da se.

Biologija - Edutorij

samostalan istraživački rad temeljen na temama koje ih posebno zanimaju. Kao poticaj razvijanju njihova samopouzdanja i komunikacijskih vještina, važno im ...

BIOLOGIJA CELICE

GOLGIJEV APARAT. - membrane tvorijo cisterne. - kemično preoblikuje in sortira produkte, ki jih celica izloča, jih zapakira v mehurčke (vezikle) in odda.

Biologija - ZUNS

Biologija priručnik za nastavnike za šesti razred osnovne škole. Zavod za ... nja može se postići na više načina, kao što su kvizovi, prezentacije, grupne diskusije ili slično, što ... Zatim rješavaju zadatke 4, 5, 6 i 7 u radnoj svesci na stra- ni 7, 8 ...

Biologija - Prijemni.rs

proteini olakšana difuzija. Na prosta difuzija osmoza aktivni transport. 32. Kretanje materije kroz ćelijsku membranu suprotno gradijentu koncentracije odvija se.

Biologija 4 EKOLOGIJA-3 - PMF

su isušivanjem, čiji je uzrok razvoj poljoprivrede, uzgoj domaćih životinja, ... hrvatska sibireja, zvjezdasti ljiljan, obična kockavica, runolist, božikovina, tisa i ...

Biologija VII razred.pdf

Dati su opisi tri biljke koje grade lišćarsko-listopadne šume. Na linijama pored opisa napiši koje su to biljke. a) Stablo je vitko i pravilno razgranato, a lišće ...

Biologija - Element

Kemija života. 2. 2.1 Anorganski spojevi. Što su biogeni elementi? 1. Upotpunite tablicu o najuobičajenijim elementima ljudskog tijela i Zemljine kore. 2. Element.

Biologija stanice

Usporedba biljne i životinjske stanice i tkiva. Predavanje 2. Teorija endosimbioze, građa biomembrana – lipidi. Ishodi učenja: Evolucija stanice – teorija ...

Biologija 1. parcijala

Biologija 1. parcijala. 10/29/2019 11:26. Tests Processed: 72. Prezime Ime. Score. Bodovi. BLAžANOVIĆ KATARINA. 34. 13. OMANOVIĆ ALMEDINA. 33. 13.

biologija - Trinom

monohibridno i dihibridno križanje, test-križanje, nepotpuna dominacija (intermedijarno); očekivani rezultati u F1 i F2 generaciji; primjena Mendelovih zakona ...

Biologija II razred

*Gavijal. *Nandu. * U kojim faunama su one autohtone? Tarantula: ..............................., Zelena mamba: ............................................ (2). Gavijal: ....................................

biologija - Srednja.hr

za očuvanje stalne tjelesne temperature), ekosustav; hranidbena piramida; potrošnja apsorbirane energije na različitim razinama hranidbene piramide ...

biologija - iccg

disimilacije (disanja) koje predstavljaju. Tip ćelijske disimilacije a glikoliza b. Alkoholna fermentacija c. Mliječno-kiselinska fermentacija d. Krebsov ciklus ...

BIOLOGIJA Sarajevo - MON KS

programa za osnovnu školu iz predmeta Biologija u sastavu: Elma Žužić, MA. Zumra Topuz – Agić, prof. bio. BIOLOGIJA VIII RAZRED. (2 časa sedmično – 70 ...

Biologija - ncvvo

9 lis 2011 ... korištenja prirodoslovnog znanja, prepoznavanja pitanja i izvođenja zaključaka ... Ispit iz Biologije. 0,42. Ocjena iz Biologije u 7. razred. 0,40.

Biologija tumorjev - F9

deaminacija - C v U izguba baze. – hidroliza P- diesterske vezi - lom DNK verige. – alkilacija P - diestra. – alkilacija na N -7 ali O -6 položaju purina (G) ...

Biologija – 2. Letnik

pojasnuje endosimbiotska teorija. Prednik mitohondrijev je bila bakterija, ki je opravljala celično dihanje. V gostiteljsko celico je vstopila z endocitozo, celica pa ...

red predavanja - Biologija - PMF

Izvedbeni plan nastave (Red predavanja). Članak 7. (1) Sveučilišni studijski programi na PMF-u izvode se prema izvedbenom planu nastave kojeg donosi ...

biologija - Algebra

30. Koji od navedenih organizama provodi sekundarnu organsku proizvodnju u ekosustavu? A. klamidomonas. B. cijanobakterija. C. kremenjašica. D. papučica.

KEMIJA - BIOLOGIJA

završni ispit na razini Sustava. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine stečene tijekom četverogodišnjeg srednjeg ... 7. 4. ZADATCI. PISMENI DIO ISPITA IZ KEMIJE. 1. Atomski broj definiran je brojem: a) protona.

„Biologija verovanja“… - Delfi

„Knjiga Brusa Liptona je kompletan pregled nove biologije i svega na šta se ... „U ovoj knjizi koja razbija paradigmu, dr Lipton je nokauti- rao staru biologiju.

Stanična biologija - Edutorij

Sadržaj. 3. MODUL: Stanična biologija. 5. 3.1. Otkriće stanice i metode istraživanja stanica. 6. 3.2. Građa i uloga biomembrana. 9. 3.3. Prokariotske stanice. 11.

Biologija - Univerzitet u Tuzli

Studij I ciklusa studijskog programa Biologija, Odsjeka za biologiju PMF-a ... 8. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija ... rad sa biljnim materijalom u smislu sakupljanja pripreme i prezentacije u ...

Biologija VIII razred.pdf

Modrozelene bakterije sadrze hlorofil i imaju organizovano jedro c. Pasterizacija je metoda djelimične sterilizacije materija d. Kod paramecijuma je zastupljeno ...

Biologija - STEM genijalci

ski organizam osigurava energetske procese svim stanica- ma od hrane ... a u drugom primjeru biljne i životinjske stanice. ... ti pomoću tak ljepila ili plastelina. 3.

sveučilište u zagrebu - Biologija - PMF-a

Diplomirani inženjer biologije smjer molekularna biologija......................................... ... M. Opalić: Osnove strojarstva, autorizirana predavanja, FSB, Zagreb 2002.

Molekulinė biologija - esparama

Autoradiografija, 151. Autosplaisingas, 319. I grupės intronų, 321. II grupės intronų, 323. B. Bakterijos kaip modelinis organizmas, 17 nukleoidas, 145 replikacija ...

Biologija kao znanost - Element

praživotinje, gljive, biljke i životinje). Druge su dvije domene (Bacteria i. Archaea) prokariotske i obuhvaćaju prave bakterije (eubakterije) i arheje.

BIOKEMIJA IN MOLEKULARNA BIOLOGIJA

izomernih oblikah; če je amino skupina na levi je to L absolutna konfiguracija, če pa je na desni pa. D absolutna konfiguracija. Pri sesalcih so vse aminokisline v ...

biologija - Zavod za školstvo

SISTEM ORGANA ZA. DISANJE. 1. 1. 1. 9. SISTEM ORGANA ZA. VARENJE. 2. 1. 1. 10. KRVNI SISTEM. 3. 2. 2. 11. ORGANI ZA IZLUČIVANJE. 1. 1. 12.

Rjesenja Biologija II razred

Gavijal: Indija, Nandu: Južna Amerika. 29. O čemu govori Alanovo pravilo? (4). Po Alanovom pravilu, sisari koji žive u hladnim predjelima imaju manje/kraće ...

Biologija II Prirucnik.pdf - ZUNS

adaptacije, evolucija mahovina, mahovine u životnim zajednicama, građa i izgled, ... Porijeklo mahovina i ostalih kopnenih biljaka od algi, i dalju evoluciju ...

BIOLOGIJA Sarajevo - Malta

Sticanje osnovnog znanja o biosistematici i svrstavanju organizama u grupe, ... Ponavljanje vježbe provjera sistematizacija. 1. Uvod. 1. 0 0 ... Programski sadržaji biologije za sedmi razred posvećeni su izučavanju životinjskog svijeta.

Biologija celice - FKKT

Organeli energijskih pretvorb; mitohondriji, kloroplasti, semiavtonomni organeli. Jedro kot krmilo celice in nosilec genoma; jedro v interfazi, kromatin in nivoji.

biologija 8 - Alka script

Raznolikost i srodnost živih bića. Spoji crtama srodne životinje. RAZNOLIKOST. Promotriš li živi svijet oko sebe, uočit ćeš da se sva živa bića međusobno više.

Interna skripta Biologija 2 - PBF

Kod svih višestaničnih organizama stanice slične strukture međusobno su povezane u tkiva. Tkivo je skupina fizički spojenih stanica koje su povezane ...

BIOLOGIJA vprašanja in odgovori

Razlika med molekulo DNK in RNK: DNK je ... Kje v organizmu poteka mejoza? ... m i. 9. Primerjaj mitozo z mejozo in naštej razlike: MITOZA. MEJOZA. Oblika.

EVOLUCIJSKA BIOLOGIJA I IDEOLOGIJA

EVOLUCIJSKA BIOLOGIJA I IDEOLOGIJA ideja, vjerovanja i stavova koji oblikuju razumijevanje ili zablude o društvenome i političkome svijetu opravdavajući ili ...

Biologija lovne divljači - PMF

jastreb kokošar, kobac ptičar, vjetruša, soko sivi, hrđasta lunja, buljina, šumska sova. Red Columbiformes: divlji golub, golub grivnjaš, golub dupljaš, divlja grlica,.

BIOLOGIJA 8-skolsko natjec.

e) mahovina i kišna alga. 2. Koja je tvrdnja o Y kromosomu točna? 2. pitanje. 1 a) na njemu se nalazi veći broj gena, nego na X kromosomu, b) gene očevog Y ...

Biologija izmjena dopuna

Papratnjače. - da zna latinske nazive razreda i glavnih prestavnika: prečica, selagina, poljski rastavić, navala, papratka, oštra paprat, jelenak, bujad. Sjemenjače.

Biologija stanice - Element

građa i funkcija stanice fiziologija životni procesi organizma anatomija vanjska i unutarnja građa organizma ... Otkrili strukturu molekule DNA i način njezine.

Biologija prirodnih resursa - PMF

Otrovne i jestive vrste. Fiziološko-kemijske karakteristike i ekološke karakteristike gljiva. Sakupljanje i konzerviranje gljiva. Resursni potencijali u BiH. 4. 2. 1. 1. 8.

biologija - Presto centar

potomaka (filijalnu). – objasniti pojmove: alel, homozigotni i heterozigotni organizmi. – objasniti na primjerima monohibridno, dihibridno i intermedijarno križanje.

Biologija i kemija - PMF Split

I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1, osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, ... Kemija u graditeljstvu i drugim ... skripta. FPMZIOP. Split. Dopunska literatura. Horvat, I., 1949: Nauka o biljnim ... Meštrov, M (2004) Ekologija, udžbenik za 4 razred gimnazije.

biologija celice in genetika - DZS

BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA za poučevanje biologije v 1. letniku gimnazijskih programov ... 10 ZGRADBA IN DELOVANJE CELICE (MATURA) .

BIOLOGIJA KOT VEDA CELICA IN DEDOVANJE

e sprejemanje snovi, izločanje snovi. GOLGIJEV APARAT f vsebuje kromosome g nastajanje beljakovin h zapolnjuje prostor med jedrom in celično membrano.

Primjenjena biologija - Univerzitet u Tuzli

Stanično frakcioniranje. Obilježavanje radioizotopima. Kultura stanica; Molekularna struktura membranskih i nemembranskih organela i funkcija. 4. Odabrana ...

biologija uputstvo za bodovanje - iccg

Refleksni luk počinje efektorom a završava se prijemnikom. x. Moždinski nervi sadrže isključivo motorna nervna vlakna. x. Četiri tačna odgovora 1 bod.

prirodoslovno-matematički fakultet - Biologija - PMF

KEMIJA; KEMIJA I FIZIKA, smjer nastavnički: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek. Povjerenstvo za izdavanje sveučilišnih skripta KO i PMF: prof. dr. sc.

biologija kot veda celica in dedovanje - 1

Golgijev aparat: • skrbi za prenos produktov presnove in drugih snovi iz notranjosti celice v njeno zunanjost. V celičnem jedru so kromosomi. Ti so zgrajeni iz ...

biologija - Gimnazija Celje - Center

Monohibridno križanje je križanje, pri katerem opazujemo prenos ene same lastnosti oz. enega para alelov. Dominantno recesivno dedovanje je dedovanje, pri ...

Biologija roda Hippocampus - Repozitorij PMF-a

medicine, kao akvarijske ribice te kao suveniri. Osim navedenih ... Poznate su dvije izumrle vrste morskog konjića: Hippocampus sarmaticus i. Hippocampus ...