karlovačka županija - Hgk

VAŠ POSLOVNI PARTNER. Karlovac County. Your Business Partner. 2018. ... ELEKTRA KARLOVAC primjenjuje cijene po četiri tarifna stava za poduzetništvo. Trošak ... Semmelrock Stein Design d.o.o., Otok Oštarijski 4e, Ogulin – 4,5 ha.

karlovačka županija - Hgk - Srodni dokumenti

MOJA ŽUPANIJA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD KARLOVAC

Ona je rijeka ponornica, ponire u Ogulinu u ... 4. Zašto je Karlovac često naziva „grad na četiri rijeke“? ... gore lijevo – stari hrvatski grb (Karlovac se nalazi u RH).

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

DANICA KLJAIĆ. 92. 8. GORAN SLAVNIĆ. 90. 9. MIRKO JANJATOVIĆ. 89. 10. ... DUŠANKA VUKELIĆ. 69. 8. VUKAŠIN VUKELIĆ. 69. 9. VELIMIR VRCELJ. 68.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

10 ruj 2017 ... Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac ... Metalia. P. Vitezovića, Karlovac. 385 47 615 277. Golf Aurora. Miroslava Krleže ...

karlovačka županija - Hgk

VAŠ POSLOVNI PARTNER. Karlovac County. Your Business Partner. 2018. ... ELEKTRA KARLOVAC primjenjuje cijene po četiri tarifna stava za poduzetništvo. Trošak ... Semmelrock Stein Design d.o.o., Otok Oštarijski 4e, Ogulin – 4,5 ha.

1 REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GIMNAZIJA ...

3 lis 2016 ... R.B. RADNO MJESTO ... mr. sc. prof. mentor biologije i kemije. 20. ... Zgrada Gimnazije Karlovac, Rakovac 4 ima ukupno 3400 m2 korisnog prostora. ... radno vrijeme učenika, početku i završetku nastave te drugim oblicima ...

ODLAGALIŠTE BABINA GORA KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Zastupljeni su razliciti klasti u rasponu silt, pijesak, šljunak, blokovi. Karakteristicna je ... 1,90-2,50 x m. Trošni šejlovi, pješcenjaci i kvarcni konglomerati u izmjeni. ... Odgovorni geomehanicar: Ivša Pevec, dipl.ing.grad. Datum: 10.2006.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD KARLOVAC ... - OŠ TURANJ

22 kol 2019 ... OSNOVNA ŠKOLA TURANJ. TURANJ 18. M.B. 3592740; OIB 26248257038. TEL/FAKS: 047/638-678 e-mail: [email protected]

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA ... - Grad Karlovac

15 sij 2018 ... Lingua centar d.o.o., vl. Zdenka Vučković-Diklić,. Vladka Mačeka 28, Karlovac. Potpora za proširenje ili unapređenje proizvodnih, IT djelatnosti ...

sanacija kanala na jelsi u karlovcu - Karlovačka županija

13 kol 2019 ... 2890/1, katastarska općina Velika Jelsa (Tablica 1, Slika 1 do Slika 4). ... Prosječni broj dana pod snježnim pokrivačem je 49,4. (sniježiti može ...

KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BOSILJEVO Strategija razvoja ...

Strategija razvoja omogućit će da Općina Bosiljevo odgovori na pitanja: u kojem ... U njihovo vrijeme, to je područje bilo u stalnoj opasnosti od turskih napada i.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ ...

način obavješćivanja o stanju i prohodnosti nerazvrstanih cesta, o ograničenju u ... 12 h. 9. Karlovačka cesta- nogostup. 12 h. III. 10. Trška cesta- nogostup. 24 h.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA Županijsko poglavarstvo ... - Hrvatske vode

Hidropedološka studija Šumbar, B. Selnica, Skakavac iz 1984. godine po ... dugo i oko 70 m duboko jezero okruženog strmim stijenama i šumskim padinama.

Karlovačka županija - Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

ZRINSKI, Krnjak. Mjesta i naselja u općini Krnjak. 14 OŠ NETRETIĆ,. Netretić. Netretić, Modrušpotok Veliki i Mali, Brajakovo Brdo, Donje Stative, Vinski Vrh (dio),.

Karlovačka županija Lista prvenstva za 2016. godinu za davanje u ...

HUDOROVIĆ. 8. 119. 1 (A) UP/I 019-06/14-04/318. KARLOVAC. 13. ĐURĐA. AMIĆ. 5. 119. 1 (A) UP/I ... SMOLJANOVIĆ. 3. 84. 1 (A) UP/I 019-06/14-04/289.

Untitled - Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš - Karlovačka županija

Ogulin, 22.12.2016. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin, ...

kamo nakon osnovne škole? karlovačka županija - Osnovna škola ...

AUTOMEHANIČAR JMO (OTŠ Ogulin)… ... www.gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr; [email protected] ZANIMANJE/PROGRAM.

Karlovačka banka

OSNOVICA. NAKNADA. 1.1. Otvaranje računa - Banka1. Zahtjev. 50,00 kn ... Iznos. 0,35% uplate min. 3,00 kn. 1.5. Gotovinska uplata razvrstanih kovanica - Banka - na ... Povrat na zahtjev platitelja u Banci (Refund) - neautorizirana transakcija.

Karlovačka banka d

Izrađeni su u pisanom obliku i dostupni Korisniku u poslovnoj mreži, na internet stranicama. Banke www.kaba.hr ili putem drugih distribucijskih kanala Banke.

obavijest - Karlovačka banka

15 ruj 2018 ... Privitak 10:brisanje naknada vezanih za HROK na vlastiti zahtjev. Privitak 11:izmjena naziva. Primjena Odluke o naknadama za obavljanje ...

FATCA - Karlovačka banka

općih podataka, sadrži i dodatne podatke, koji se koriste po potrebi, a u svrhu ... prikupljanju podataka radi utvrđivanja statusa poreznih obveznika SAD-a i ... kreditnim obvezama trećih osoba za koje odgovaram u svojstvu sudužnika, jamca, založnog dužnika ili na ... imenu/nazivu pod ime/naziv" radi izbjegavanja placanja.

01.01.2018. Preuzmi dokument (PDF) - Karlovačka banka

Banke www.kaba.hr ili putem drugih distribucijskih kanala Banke. Podaci o poslovanju po računu poslovna su tajna Banke i mogu se priopćavati trećima samo u.

03.08.2006. Preuzmi dokument (PDF) - Karlovačka banka

Zrinka Lulić. Voditelj Ureda Uprave, Odjel pravnih i kadrovskih poslova. Sektor za posl.s graanima: Koordinator poslovne mreže. Rukovoditelj Odjela za razvoj.

19.10.2006. Preuzmi dokument (PDF) - Karlovačka banka

Podaci koji su zaštićeni bankovnom tajnom mogu se priopćiti ostalim osobama na prethodnu ... Ugovora o tekućem računu, odnosno zatvaranje tekućeg računa.

29/18 Karlovac, 20.02.2018. Karlovačka športska zajednica

20 velj 2018 ... Hrvatski rukometni klub Karlovac. 340.000,00. 2. ... Nogometni klub Karlovac 1919. 140.000,00. 5. ... Kuglački klub Željezničar. 2.000,00. 10.

25.05.2006. Preuzmi dokument (PDF) - Karlovačka banka

Podaci koji su zaštićeni bankarskom tajnom, mogu se priopćiti trećim osobama ... Banka će otvoriti fizičkoj osobi račun na kojem se vodi depozit na temelju matičnih podataka ... odnosno okvirni kredit u skladu s odlukom Banke. Raspolaganje ...

01.01.2018. Preuzmi dokument - Karlovačka banka

www.kaba.hr ili putem drugih distribucijskih kanala Banke. Podaci o Korisnicima i njihovom poslovanju poslovna su tajna Banke i mogu se priopćavati trećima u ...

01.01.2016. Preuzmi dokument (PDF) - Karlovačka banka

Punomoć – ovlaštenje za zastupanje što ga Korisnik daje opunomoćeniku, ... ime maloljetne osobe (uz zakonskog zastupnika – roditelja, skrbnika), uz uvjete.

01.05.2017. Preuzmi dokument (PDF) - Karlovačka banka

na internet stranicama Banke www.kaba.hr ili putem drugih distribucijskih kanala Banke. Podaci o poslovanju Karticom poslovna su tajna Banke i mogu se ...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ... - Grad Duga Resa

Pravilnika o radu ustanove Dječji vrtić Duga Resa /Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 1/15/ Gradsko vijeće Grada DUge Rese na sjednici održanoj.

KARLOVAČKA ŠPORTSKA ZAJEDNICA Rakovac 1 47000 Karlovac ...

16 sij 2019 ... Hrvatski rukometni klub Karlovac. 480.000,00. 2. Odbojkaški ... Kuglački klub Karlovac. 12.000,00. 2. ... Kuglački klub Željezničar. 2.000,00. 32.

KARLOVAČKA BANKA d.d. Uprava Banke Temeljem članka 48 ...

Banka je navedena na popisu banaka objavljenom na internet stranicama ... VBDI – vodeći broj jest identifikacijska oznaka pružatelja platnih usluga koji ...

11.12.2017.Naknade za nacionalni platni ... - Karlovačka banka

3,00 kn. 1.5. Gotovinska uplata razvrstanih kovanica - Banka - na račun u Banci ... Najava naloga u korist računa van Banke –Internet bankarstvo - Banka. Nalog.

LISTA CERTIFIKATORA IV. Karlovačka - Fond za zaštitu okoliša

9 lip 2015 ... [email protected] 7. AGRO-METALIA d.o.o. ... Karlovac. 655-855. 098 9009210 [email protected] 37. Branimir Curman.

09.04.2018. Naknade za poslove s građanima ... - Karlovačka banka

toplane Karlovac i RBA stambena štedionica. 0,00 kn. 9.6. Trajni nalozi s a vista deviznih štednih uloga i deviznih računa u korist tekućih i žiro računa građana ...

Revizijsko izvješće o uvidu u fin.izv. za 2017. - Karlovačka športska ...

29 lip 2018 ... neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15 i ... Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan objavljen u ...

Odluka o kamatnim stopama 01.01.2014 ... - Karlovačka banka

odobrene kredite i druge tražbine (aktivna kamata), odnosno plaćanja kamate na depozite i druga prikupljena i pribavljena sredstva (pasivna kamata), kao i.

županija dobila nagradu 'stvaratelji za stoljeća' - Zagrebačka županija

8 velj 2018 ... Velika Gorica osam škola, Samobor pet škola, Zaprešić tri i Grad Vrbovec dvije ... ma - rekla je Iva Tušin, vodite- ... i poliklinika s područja grada.

Zakon o područjima županija, gradova i općina u ... - Istarska županija

15.04.2013., broj 45. od 16.04.2013. i broj 110. od 13.10.2015., u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu). ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, ...

Predmet javnog poziva su nekretnine navedene ... - Karlovačka banka

Zemljišnoknjižni odjel Pakrac,. Katastarska ... Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel. Zagreb ... sve UKUPNOP 210 m2;. i u zk. uložak: 25519, k.o. GRAD. ZAGREB ...

Opći uvjeti kreditnog poslovanja s poslovnim ... - Karlovačka banka

računu (u nastavku teksta: okvirni kratkoročni kredit) i kreditnu karticu. ... osobe čije podatke Banka prikuplja i obrađuje vezano uz sklapanje ili izvršenje ... Banka može izvršiti blokadu kartice Osnovnog i svih dodatnih korisnika uz istovremenu.

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa ... - Karlovačka banka

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa – poslovni za platne instrumente izdane od 01.01.2017. UVOD. Upute za instalaciju programske podrške e-Kaba ...

Opći uvjeti korištenja EFTPOS terminala ... - Karlovačka banka

Prepaid kartica (kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima) – kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima odnosno kartica na koju je pohranjen elektronički novac.

Karlovačka banka d.d. Uprava Banke Na osnovi članka 48. Statuta ...

stranici Banke www.kaba.hr ili putem drugih distribucijskih kanala Banke. Podaci o poslovanju karticom poslovna su tajna Banke i mogu se priopćavati trećima ...

Karlovačka banka dd Ivana Gorana Kovačića 1 47000 Karlovac ...

posao (u daljnjem tekstu: Informacija) Banka Vam pruža informacije u vezi s ... za posao smatra se svaka osoba koja je podnijela otvorenu molbu za posao, ... pravo na ograničenje obrade - u pojedinim situacijama (na primjer kada je točnost.

Županija Primorsko goranska županija - Grad Delnice

1809. godine izgrađena je takozvana Luizijana, cesta Rijeka – Karlovac, koja je na ovom području prolazila preko Delnica ... Utvrđena vrijednost 0 označava potpuno vedro nebo, bez ijednog oblaka, dok ... stranu do Zlobina. Goranski ... RIJEKA. 96. Tablica Prognoza rasta bruto domaćeg proizvoda Grada Delnice do 2015.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA U VRHU NAJRAZVIJENIJIH ŽUPANIJA U ...

objavljeni) govori da se Zagrebač- ka županija prema ostvarenim prihodima poduzetnika koji po- sluju na njezinu području nalazi na drugom mjestu u RH, ...

1 1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

6. Gvozd. DV pri OŠ Gvozd. Trg dr. Franje. Tuđmana 1. 044/881 139 [email protected] djeca od 3 do 7 godina. NE/NE. 7. Petrinja. DV Petrinjčica.

q zupanija pdf

ninski boÊur, tisa, boÊikovina, ende-. miÀna samoborska gromotulja itd. Vrlo je πiroka i zanimljiva lepeza predstavnika Êivotinjskog svijeta ovog parka prirode.

Suglasnost - ICT Županija

SUGLASNOST RODITELJA ( SKRBNIKA ) ZA POHAĐANJE BESPLATNE ŠKOLE. PROGRAMIRANJA – EDIT, U SKLOPU AKTIVNOSTI ICT ŽUPANIJA.

Istarska županija

1 tra 2018 ... PULA. 2.3.2017. 31.5.2017. 410.842,00 Ugovor o sufinanciranju projekta "Centar za oboljele od ... Restauracija knjiga Spomeničke knjižnice ( . stoljeće). Zatvoreno ... 15.000,00 Ug. 5 sajam ekoloških proizvoda "Bio market".

(Međimurska županija) i br. 287/07

tri osnovne cjeline: brežuljkasto Gornje i nizinsko Donje Međimurje, ... P., Marković, S. (1998): Tumač za list Čakovec, Institut za geološka istraživanja. Zagreb ...

Međimurska županija

„Međimurske iskrice“ – usluga djelomične integracije djece ... Broj novo zaposlenih na puno radno vrijeme u Sigurnoj kući tijekom 2014 ... HZZ PU Čakovec.

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA. IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA U ŽUPANIJI. Za romsku nacionalnu manjinu. U Vijeće romske nacionalne manjine izabrani su ...

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

IVAN ČEHOK. 2. ZLATAN AVAR. 3. dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ. 4. dr. sc. DARKO NOVOSEL. 5. MARIO LEŠINA. 6. STJEPAN CEPANEC. 7. SANDRA MALENICA. 8.

XII xII - Istarska županija

Psihodelični bend Pridjevi osnovali su Dino Santaleza te kantautorice Ivana Picek i Nina Romić 2013. godine, a kasnije su im se pridružili Ivan Levi Levačić, ...

županija – 8 - CROCPA

Brodsko –posavska ţupanija. 15.2.2012. PZ Prvča,. Maloprodajno mjesto br.6 ... PZ Prvča. Mije Goričkog 58. Sisak. 11.00 – 13.00. Vukovarsko – srijemska ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

24 sij 2019 ... Nositelj zahvata su Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu,. Međimurska 26b, Varaždin. Lokacija zahvata je u naselju ...

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

na zapadu, nisko Turopolje i Pokuplje na jugu te nizinski krajevi na istoku. ... trupce, prostorno drvo (ogrjev i drvo za kemijsku preradu) te dio koji se tretira kao.

NN 111/18 - Istarska županija

31 lis 2019 ... Blagajnička uplatnica se ispostavlja u jednom primjerku s dokumentacijom temeljem koje je izvršena uplata gotovog novca i prilaže se uz ...

Untitled - Međimurska županija

20 ožu 2019 ... infrastrukturna ulaganja na tri lokacije od kojih je jedna stara međimurska hiža u Frkanovcu u vlasništvu Međimurske županije a koja će se u ...