uređenje pročelja - Grad Umag

12 velj 2018 ... ... DVORANA U STELLA MARISU str. 2/11. 05/02/2018 ... u shemi slaganja prema izboru investitora. Opločnici kao Semmelrock "LA LINIA".

uređenje pročelja - Grad Umag - Srodni dokumenti

uređenje pročelja - Grad Umag

12 velj 2018 ... ... DVORANA U STELLA MARISU str. 2/11. 05/02/2018 ... u shemi slaganja prema izboru investitora. Opločnici kao Semmelrock "LA LINIA".

grad umag grad buje grad novigrad - Općina Brtonigla

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja ... BABIĆI. GRAD UMAG. GRAD BUJE ... Pečat pravne osobe koja je izradila prostorni plan: Pravna osoba koja je ...

K U L T U R N A S T R A T E G I J A - Grad Umag

Gradska knjižnica Umag (osnovana 2006; 4 zaposlena). Ove ustanove su financirane većim dijelom iz proračuna Grada Umaga, a manjim iz vlastitih prihoda i ...

SADR Ž AJ - Grad Umag

5 pro 2013 ... Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija ...................... ... Trgovinske tvrtke: ”Konzum” d.o.o.Umag, ”Getro” d.d. Umag, ”DM” d.o.o ... dežurstvo u prostorijama stožera te redovito vrši kontakt s odgovornom osobom.

bilješke - Grad Umag

6 ožu 2019 ... GRAD UMAG - UMAGO Razina 22 - Bilješke uz financijske izvještaje 2018. godine. 1. RH/fond/JLS/JP(R)S ... LJEKARNA ŠKOKO. POŽEGA.

Troškovnik - Grad Umag

26 svi 2015 ... Postavljanje zaštitnih "U" barijera na zelenim površinama. Rad obuhvaća iskop temeljnih rupa dim. 30x30 cm i dubine. 35 cm (2kom po ...

dan rajčice - Grad Umag

25 srp 2019 ... Nataša Mužević, AgroChem MAKS d.o.o. Zagreb. Novosti u selekciji i izbor hibrida rajčice za preradu. 11.00 Angelo Giambruno, Fomet Spa, ...

Galileo Galilei - Grad Umag

17 tra 2019 ... Prijevod na talijanski jezik: Scuola elementare italiana "Galileo Galilei" Umago. (2) Skraćeni naziv škole je: TOŠ-SEI "Galileo Galilei" Umag- ...

iii. katalog grobnica - Grad Umag

GRADSKO GROBLJE SV. PETRA ... Grobnica uz zapadni ogradni zid groblja, južno od mrtvačnice. ... cvijeće. Desno od edikule u ogradnom zidu grobnice su uzidane dvije ploče, ... plastična dekoracija a desno umjetni plastični vijenac.

Prilog III. UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG ... - Grad Umag

15 kol 2016 ... Grad Umag ima izrađen Katalog dječjih igrališta koji služi za standardizaciju izgleda dječjih igrališta na području grada koji je služilo kao ...

Naziv dokumenta/Naručitelj - Grad Umag

26 sij 2016 ... daleko premašuje potrebe Grada u vrijeme izvan turističke sezone. ... Radno sposobno stanovništvo čine osobe između 15 i 65 godina života. ... o Trgovačka društva: Konzum d.o.o. Umag, Kaufland d.o.o. Umag, Plodine ...

4_NOVI KATASTAR Model - Grad Umag

9 lip 2017 ... PUP STAMBENOG NASELJA "KOMUNELA" UMAG ... Polivalentni sportsko rekreacijski centar Umag ... POSTOJEĆI PROSTORNI PLANOVI.

Città dellO spOrt - Grad Umag

[email protected] Introduzione del sindaco. La Città di Umago ha da anni ... cui le federazioni nazionali croate di pallamano, calcio, pallavolo e karate.

Cjenik dimnjačarskih usluga - Grad Umag

Grad Umag. Cjenik dimnjačarskih usluga 2017. jedinica mjere cijena bez. PDV-a cijena sa. PDV-om. Redni. Vrsta usluge broj. 1. Čišćenje dimnjaka, dimovodnih kanala i priključnih cijevi do 30 cm ... plinske peći i kalijeve plinske peći.

Odluku o davanju stanova u najam - Grad Umag

21 kol 2012 ... 3. osobe koje stan koriste na temelju sklopljenog ugovora o najmu ... najmu na neodređeno vrijeme stan u vlasništvu jedinice lokalne ... Najmodavac daje otkaz ugovora o najmu stana u pisanom obliku s obrazloženjem,.

Službene novine Grada Umaga - Grad Umag

7107/1. TRGOVAČKA. (ðurić Seba, obrt Sebastijan) ... dijelovi grañevine kao što su vijenci, oluci, erte i slični elementi, ureñene prometne površine na grañevnoj ...

Na temelju članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama ... - Grad Umag

17 tra 2019 ... je usvojio školski odbor na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019. godine. ... 4. izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama, ... znanosti i obrazovanja, na način i u postupku utvrđenim pravilnikom kojega ...

REPUBLIKA SLOVENIJA GRAD UMAG OPĆINA BRTONIGLA ...

OBUHVAT OBAVEZNE IZRADE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA ... GRAD UMAG. OPĆINA ... Suglasnost na prostorni plan prema članku 97. Zakona o ...

obrazloženje proračuna za 2020. godinu - Grad Umag

12 pro 2020 ... JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti ... 60.000.000,00 ... Erste&steiermarkische Bank na iznos od 1.311.623,52 eura protuvrijednost u kunama. ... 4. pravo na smještaj u socijalni stan,.

1 ZAPISNIK 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ... - Grad Umag

2 pro 2019 ... pravovaljanu ponudu donijelo je Trgovačko društvo Energo Spektar d.o.o. Zagreb, te se predlaže da se isto utvrdi najpovoljnijim ponuditeljem.

1 ZAPISNIK 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA ... - Grad Umag

12 srp 2019 ... k.o. Umag u vlasništvu Grada Umaga-Umago. 21. Razmatranje ... Lape. Kod škole… preko puta groblja starog… Izvolite g. Sirotiću. Slavnikova ...

Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Umag

26 sij 2016 ... na kojem Grad Umag - Umago ima neposredan kontakt s ... projekta K 5/2014, listopad 2014., tvrtke Vodoprivreda d.o.o. Buzet. ... o Trgovačka društva: Konzum d.o.o. Umag, Kaufland d.o.o. Umag, Plodine d.o.o. Umag,.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01 ... - Grad Umag

6 ožu 2019 ... Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Umaga za 2018. godinu ( „Službene novine Grada Umaga „ ... bankovni račun koji služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos svih ... nefinancijskoj imovini i obaveza za kredit. ... PROJEKTA SANACIJA I ZATVARANJE ... OVRHA NA NEKRETNINI-zbog duga.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma - Grad Umag

3 sij 2020 ... 11.01.2017. 88.050,74 31.12.2017. NOVE ISTARSKE KNJIŽARE. D.O.O.. 31.12.2017. 82.835,16. Održavanje i popravak vozila. Jednostavna.

AI 1. Demontaža postojećih drvenih prozora < 2,0 m2 ... - Grad Umag

16 velj 2017 ... Proizvod kao OHV-3, Proizvođač Ikom kom. 1. ZEMLJANI RADOVI ... sifona za tuš kao "Voxort kanalica Dots", sa svim brtvenim i spojnim ...

AI 1. Otucanje dotrajale žbuke sa postojećih unutarnjih ... - Grad Umag

2 lip 2017 ... Prije početka radova postaviti PVC kutne profile i ... Dobava i polaganje keramičkih pločica po zidu ... Cijena uključuje rad, utrošak vode i.

gradsko groblje sv. petra damianija u umagu - Grad Umag

Umag s predgrađem Borgo na Coppovoj karti Istre iz 1525. god., detalj9. Zamišljeni ... inv. br. 5,3. 37 Preuzeto iz: Fakin, N., Pozdrav iz Umaga – Saluti da Umago, Umag, 1998., str. 55 ... Posljednji su ukopi, dakle, vršeni sve do ... 255 Ivan Zupanc i Tajana Ujčić, Odlazak istinskog zaljubljenika u zavičaj, Glas Istre 2012.

42 Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu ... - Grad Umag

4 lip 2012 ... Gradskog vijeća Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ 9/09), Gradsko vijeće ... vrijeme čekanja po satu u iznosu do 100,00 kn.

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i ... - Grad Umag

12 srp 2019 ... Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije – Grad Umag-Umago. 15. - SIPRO d.o.o., S-Co d.o.o., ALUFLEXPACK NOVI d.o.o.,.

Grad Umag - Città di Umago - Ministarstvo zaštite okoliša

Grad Umag - Città di Umago. d.o.o. HR-51000 Rijeka, R. Matejčić 10, Tel: 385 51 633 400, Fax: 385 51 633 013 Email: [email protected], [email protected] 2 od 56.

Popis korisnika sponzorstva i donacija u razdoblju od ... - Grad Umag

31 pro 2013 ... Hrvatski odbojkaški savez odbojke na pijesku. Nogometni klub ... Klub Istarski gonič. Udruga Mare ... Hrvatski teniski savez. Boćarski klub ...

Pogodnosti i skrb za umirovljenike Grada Umaga - Grad Umag

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Umaga kojima je od strane centra za socijalnu ... mirenje troškova ogrjeva temeljem rješenja Istarske Županije, a na osnovu popisa ... sufinancirati do 50% cijene koštanja usluge. I pensionati in ...

Bollettino informativo semestrale – Città di Umago ... - Grad Umag

i vaše najmilije taj osjećaj prati kroz cijelu nadolazeću 2016. godinu. U ime djelatnika Gradske ... Grad Umag / Città di Umago ... Il torneo ATP più famoso in Croazia anche in questa edizione ha ... tradizionale manifestazione Miss Hostess.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3., a u vezi s ... - Grad Umag

10 ruj 2018 ... TRGOVINSKE TVRTKE: - VAGABUNDO d.o.o. Umag, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo Umag, Murine-Ungarija ...

Upravno vijeće Lučke uprave Umag - Lučka uprava Umag

PRISTOJBE ZA VEZ. O d r e d b e. 1. Pristojba za vez plaća se za ribarski brod/brodicu, sportske ili druge brodove/brodice/plovne objekte na komunalnom dijelu ...

Proračun Grada Umaga-Umago za 2019. godinu i ... - Grad Umag

7 pro 2018 ... pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Umaga - Umago na sjednici održanoj ... 100,23. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ... za kino dvoranu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge te.

Strategija razvoja Grada Umaga za razdoblje 2016. - Grad Umag

11 pro 2015 ... razvoja Grada Umaga koji donosi analizu postojećeg stanja u svim važnim ... Program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama ... koji će se moći koristiti za potrebe kazališnih i kino predstava, ...

kulturno-povijesna urbanistička cjelina grada umaga ... - Grad Umag

Zvonimir Drenjančević, dipl.ing.arh. Luka Jonjić, dipl.ing.arh. FOTOGRAFIJE ZA ... Fachin, Pozdrav iz Umaga, Umag, 2005., str. 97. 91 salvascarpe = čuva cipele ...

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada ... - Grad Umag

Grad Umag. Broj ugovora: 6017. Godina: 2017. 7. UVOD. Prostorni plan uređenja Grada Umaga donesen je 2004. godine, nakon čega je u više postupa-.

Godišnji informativni bilten Grada Umaga Bollettino ... - Grad Umag

... Sodomaco,. Istria D.M.C. d.o.o., H media d.o.o. Umag ... Najstariji i najpoznatiji hrvatski ATP turnir u svom 25. jubi- larnom izdanju ... come la tradizionale manifestazione Miss Hostess 2014. ... per l'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

Informativni bilten Grada Umaga Bollettino informativo ... - Grad Umag

BK Bujština. Ostali su u podne na umaškom Trgu ... okviru akcije “Neka moja Istra blista” svake godine organ- izira akciju ocjenjivanja najbolje uređenih ...

grad zabok - Zavod za prostorno uređenje

stovnom prometu (“Narodne novine” br. 82/13.) i članka. 31. točke 4. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik. Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.) ...

UREĐENJE UNUTRAŠNJOSTI OŠ NIKOLA TESLA ... - Grad Rijeka

Tlocrt potkrovlja –postojeće stanje mjerilo ... Tlocrt prizemlja –plan uređenja ... povijest-geografija parket. P=57,14m. V=235,42m engleski parket. P=57,58m.

UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU ... - Grad Imotski

Crkva Sv. Kate, Vinjani donji. 32. Vinjani gornji ... Jovića most, Vinjani gornji. 28. Medvidovići. 29. RURALNA NASELJA. Imotski ... franjevački samostan, Imotski.

Grad Kraljevica - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

10 lis 2019 ... području malog sliva „Kvarnersko primorje i otoci“. Koridor sustava linijski obuhvaća vodotoke: Bakarački rov sa pritokama. Dragisina i ...

grad virovitica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

staklenici i plastenici za intenzivnu ratarsku proizvodnju,. • građevina ... Prostorni plan uređenja Grada Virovitica (Sl. vjesnik Grada Virovitice 14/05 14/07, 12/14).

Grad Kastav - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

26 lis 2017 ... ... i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova – ljekarne, stomatološke ... dijelu povijesne jezgre Kastva, dijelu naselja Rubeši, Ćikovići i Novo ...

grad kutina - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

Zaštita prostora. Zaštita prirode. Samo manji dio području obuhvata GUP-a ulazi u područje parka prirode Lonjsko polje. Obuhvaćena površina iznosi 26,76 ha, ...

GRAD OSIJEK - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

NOSITELJ IZRADE: GRAD OSIJEK - GRADSKO POGLAVARSTVO. STRUČNI IZRA IVAČ: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK. NAZIV PLANA:.

zavod za prostorno uređenje grada zagreba prikaz ... - Grad Zagreb

19. iznimno, sjeverozapadni ugao Martićeve i Derenčinove ulice omogućava ... Jadranski most, crkva Krista Kralja na Mirogoju, te Jadranski most i Ilički neboder; ... očuvanje i obnova zatečene tradicijske drvene izgradnje što podrazumijeva ...

republika hrvatska grad zagreb gradski ured za prostorno uređenje ...

2 ožu 2020 ... 3322/1 k.o. Blato, nastaloj od dijela k.č. broj 3322/1 k.o. Blato, u Zagrebu, ... TZ-1109, Klasa: GPZ-23-19-244, Ur.broj: 05-02-19-002, Naš znak:.

Stari grad Sisak - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

i nova autocestovna veza u istom koridoru (Zagreb – Sisak – Bihać – Split – Dubrovnik). Kako kod ... dvosmjerne prometnice 2 x (2 x 3.25 ) 3.50 - za BUS, ili.

UREĐENJE BUJICA Uređenje bujica je uređenje bujičnog ... - Uniri

erozija. U našim su krajevima najzatupljenije regionalna i fluvijalna erozija. (I) Kod regionalne erozije se prema načinu kako erozija odnosi slojeve tla razlikuju:.

zaštita drvenih pročelja

ba uzeti u obzir pri dimenzioniranju i pričvršćivanju pročeljne obloge. Temperatura zraka. Temperatura zraka u normalnom opsegu na drvene gradevne elemen-.

ZAŠTITA PROČELJA ZGRADA OD POŽARA

5.1 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) - prikaz najvažnijih članaka koji se odnose na temu Priručnika ........ 19. 5.2 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim ...

Anatomija izgubljenog spomenika – Rekompozicija pročelja ...

Anatomija izgubljenog spomenika – Rekompozicija pročelja romaničke katedrale u Zadru. Pavuša Vežić. The article focuses on the façade of the Cathedral in ...

TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJE PROČELJA i KROVA

A/ REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA. PREDMJER RADOVA – krov i oluci. VRSTA I OPIS RADA. 1. Obračun troškova transporta ljudi i opreme za izvedbu radova.

konačna lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja ...

7 lip 2019 ... Zagreb, Ilica 131A, Ulica Gjure Čanića 1. 410 ... Zagreb, Ilica 117, 117A, 117A/1, 117A/2, 117A/3. 390 ... Zagreb, Ulica Nike Grškovića 11. 281.

sanacije pročelja, sanacija hidroizolacije ravnih krovova

SANACIJE PROıELJA. Pročelja pripadaju zajedničkim dije- lovima zgrade i neodvojiv su dio ci- jele gradevine. Iz takvog opisa pro- izlazi i činjenica kako su svi ...

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada

5 velj 2019 ... Zagreb, Ilica 131A, Ulica Gjure Čanića 1. 410 ... Zagreb, Ilica 117, 117A, 117A/1, 117A/2, 117A/3. 390 ... Zagreb, Ulica Nike Grškovića 11. 281.