Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 - Mestna občina ...

celo trenutke apokalipse, vsaj tako si danes lahko razlagamo poskus fizičnega ... Za projekte, ki jih bo mesto evidentiralo v izvedbenem delu TUS NM 2030, ...

Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 - Mestna občina ... - Srodni dokumenti

Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 - Mestna občina ...

celo trenutke apokalipse, vsaj tako si danes lahko razlagamo poskus fizičnega ... Za projekte, ki jih bo mesto evidentiralo v izvedbenem delu TUS NM 2030, ...

makrolokacija - Mestna občina Novo mesto

TOP CONA d.o.o., Ljubljana. KRKA d.d., Novo mesto. ZNASS transport d.o.o., Brusnice. PRIGO d.o.o., Brezovica. Mestna občina Novo mesto,. Seidlova 1, 8000 ...

Sum sekvoj maj 2019 - Mestna občina Novo mesto

vsem učencem, njihovim staršem in učiteljem želimo želja, volje in truda, da bodo v svojih ... Zadnja leta konec aprila pripravimo tudi blagoslov ... Prečne ter tamburaši folklorne skupine Kres, se je zbralo ... in srčnosti vaše duše. Urška Hrovatič.

krajan 2014 01 - Mestna občina Novo mesto

26 dec 2014 ... Davor Smuk, roj. ... Sem Davor Smuk, rojen 19.3.1994, od tega leta pa tudi živim v Regrči vasi 20. Sem štu- ... nakup blazin za vadbo ter ge.

Šum sekvoj maj 2011 - Mestna občina Novo mesto

1 maj 2019 ... V času kmečkih uporov, to je leta 1515, je bil lastnik gradu Baltazar Mindorfer. ... Prijava mora vsebo- vati naslov oškodovanca, št. tekočega ...

Srečno 2020 - Krajevne skupnosti - Mestna občina Novo mesto

31 dec 2019 ... Stojan Pevec, vodja policijskega okoliša. Spoštovani ... kuhinjske nape, pomivalna korita in pipe. Vabljeni na obisk in ogled naše ponudbe, ...

Srečno 2020 - Krajevne skupnosti - Novo Mesto - Mestna občina ...

31 dec 2019 ... Stojan Pevec, vodja policijskega okoliša. Spoštovani ... kuhinjske nape, pomivalna korita in pipe. Vabljeni na obisk in ogled naše ponudbe, ...

Ocena potresne ogroženosti v MOSG NOVO - Mestna občina ...

Skala ali druga skali podobna geološka formacija, na kateri je ... Modificirana Mercallijeva lestvica (MM), ki ima 12 stopenj (uporablja se na primer v. ZDA);.

Celostna prometna strategija MOL - Mestna občina Ljubljana

Petra Vertelj Nared, Urška Kranjc, Uršula Longar, Tomaž Blaž, Karla Jankovič ... David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet mag.

interni akt Šolskega centra Novo mesto - Šolski center Novo mesto

Šolski center Novo mesto je za namen enotnosti poslovanja pripravil e-verzijo obrazcev, in sicer: 1 Splošne obrazce Šolskega centra Novo mesto. 2 Obrazce ...

270 let Gimnazije Novo mesto : 1746-2016 - Gimnazija Novo mesto

Štiri leta gimnazije. Naveza šole in športa. Matura in zlati maturanti. Splačalo se je. Svetovalna služba. Šolski sklad. Šolska knjižnica. Nič nam ni nedosegljivo.

ljubljana, glavno mesto - Mestna občina Ljubljana

jubljana, glavno mesto Slovenije, je danes politično in kulturno središče slovenskega naroda ter pomembno trgovsko-poslovno, kongresno, sejemsko, prometno ...

Koper - pametno mesto - Mestna občina Koper

Mestna občina Koper že dlje časa razvija koncept pametne občine. ... 12. Hofer. 112. 3. 115. 13. Harvey Norman. 156. 4. 160. 14. Lidl. 132. 10. 142. 15. Dipo.

270 let Gimnazije Novo mesto 1746 - Gimnazija Novo mesto

ker nismo imeli niti jedilnice niti razdelilne kuhinje. Dijaki ... la miza, različne solidarnostne akcije za DRPD, barvanje bivalnikov v ... Cibic Mima. 4. Ferkolj Tinka.

260 let Gimnazije Novo mesto - Gimnazija Novo mesto

cah so poleg križev izobesili slike kralja. Aleksandra Karađorđevića. ... Knez Judita. 3. Koncilja Aleš. 4. Kovačič ... Frankovič Melanija. SLO. 1. 9. 1996. 31. 8.

Urbana permakultura NOVO web.indd - Pika i prijatelji

uradi(mo) sam(i) domene, one iz koje Kneja uvijek izvuče najbolje. S KENJINE ... Svako ljudsko biće svoj život zasniva upravljanjem kroz 7 elemenata koji su među- sobno povezani, a koje ... IZRADA PLANA / NACRTA. Izrađujemo ... Kompostište (s glistama ili bez njih) – pretvaranje kuhinjskih i vrtnih osta- taka/organskog ...

LEG strategija 2019-2030.pdf - Ignitis gamyba

kryptis ir ilgalaikę viziją, atsižvelgdama į LE 2030 prioritetus. Mes esame ... MISIJA. VIZIJA. Kokybiškos paslaugos. Veiklos efektyvumo didinimas. Veiklos plėtra.

Strategija razvoja energetike CG do 2030. godine - Bijela ...

STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE (Zelena knjiga). U. Zelenoj knjizi je obra eno više varijanti razvoja energetskog sistema ...

GMS - 698 - Mestna občina Maribor

pripravljenosti na domu za zavode, ki so financirani iz proračuna MOM za leti 2015 in. 2016. • Nadzorni odbor MOM je sprejel Program dela NO za leto 2017.

GMS - 620 - Mestna občina Maribor

15 feb 2018 ... NATHSH SLUGH. IN PRORACUN! 14.2.2018. IRENA STRAUS UNIV.DIPL LURAD ZA Caospil irmele. PRAV. DEJAVNOSTI. Rosana Klančnik.

Mestna občina Celje

oberliht, vaservaga, štrudel, kuferam, fusbal, paketreger, fršlus, špahtl, gedore, žajfa, pormašina, fruštik, peglajzn, cuker, makaronflajš, kširmašina, švercanje, ...

GMS – 766 - Mestna občina Maribor

27 sep 2018 ... nadstrešnica,. • Stavbna zemljišča za poslovno, trgovsko ... Specializiran trgovski center (Bauhaus). 4,33. 6,15. 6,15. Bencinski servis Tezno.

2 - del - Mestna občina Ljubljana

Interspar na Viču, trgovski center ob Leclercu, Lesnina na Brdu). ... se predvideva spodbujanje ogrevanja na lesno biomaso (peleti, sekanci), ki omogočajo.

Ur. l. RS, št. 30/90 - Mestna občina Ljubljana

del območja urejanja BO 1/1 - Lesnina, ki ga je izdelal. Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem - LUZ,. Ljubljana, Kardeljeva ploščad 23, pod št. 3942 v ...

Mestna občina Velenje

Najdihojca (Prešernova 3), Ciciban (Koželjskega 8),. Vrtiljak (Cesta talcev 20), Sonček (Arnače 2), Vinska. Gora (Vinska Gora 12), Cirkovce (Škalske Cirkovce.

Strategija razvoja trgovine Republike Srpske za ... - Zamisli 2030

Стратегија развоја трговине Републике Српске за период до 2015. год. 2 ... продавницама у односу на оне из сеоских подручја је већи притисак ... инвеститори у земљама источне и централне Европе су: Immo East, AXA, ... У Словенији је трговински центар (“Nakupovalni center”) посебно уређен и обухвата.

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine

kordiniran od strane Ministarstva ekonomije, kroz Stručni savjet, nastao je dokument naslova ... zajednice od dana potpisivanja EnCT do danas, obaveze Crne Gore iz Acquis Communautaire ... (3=1x2) OIE energija prema NCOIE (GWh).

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 - Gov.si

4.4.2 Izbira prometnega sredstva. 105. 4.4.3 Prometna učinkovitost. 108. 4.4.4 Okoljska sprejemljivost. 146. 4.4.5 Socialna sprejemljivost. 154. 4.4.6 Vzdrževalni ...

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.)

Strategija prometnog razvoja. Republike Hrvatske (2017. – 2030.) 98. Prikaz 53: Karta međunarodnih cestovnih koridora. Izvor: Dodatak 1 Strategiji prometnog ...

miPim - Mestna občina Ljubljana

27 Feb 2009 ... ARCHITECTURE: bevk Perovic arhitekti. ESTIMATED COMPLETION: 2020. CONTACT: [email protected] Residential development by ...

Ime Priimek - Mestna občina Ljubljana

Ajdovščina parc. št. 3200 - del in 3201. 11. "i-emona" - spomeniško območje hipokaust. Slovenska cesta - Plečnikov podhod, Ljubljana. 1725 - k. o.. Ajdovščina.

sklep - Mestna občina Ljubljana

Slavko SLAK, predstavnik Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana clani: ... Danici VECERIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole ...

Trg republike - Mestna občina Ljubljana

12 sep 2018 ... Piazza del Campidoglio, Rim. 36. Nadgradnja mestnega pritličja. 38. Aditivna kompozicija. 40. Zasnova novega kulturnega centra na Trgu.

Untitled - Mestna občina Koper

Boris Popovič, I.r.. ISO 9001. BUREAU VERITAS. Certification. BURE. ITAS. Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija. Tel.

pdf Parenzana II - Mestna občina Koper

evfrazijeva bazilika (eufrazijana) v Poreču spada med najlepše ohranjene spomenike zgodnjebizantinske umetnosti v sredozemlju. kompleks eufrazijeve ba-.

nutrije - Mestna občina Ljubljana

Na bregovih Ljubljanice lahko zadnjih nekaj let videvamo nutrije, živali podobne podganam, vendar bistveno večje, z drugačnimi življenjskimi navadami.

M,tRfBO - Mestna občina Maribor

27 avg 2018 ... PREDLOG SKLEPA: Mestni svet MOM podaja soglasje k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu dr. Andrej Fištravec.

Pobrežje - Mestna občina Maribor

slov [email protected] Komunala, urbanizem, promet in varovanje okolja ... vamo, planinarimo, kadar se nam zljubi in za kar imamo možnosti. Da, telesna ...

Emona.pdf - Mestna občina Ljubljana

1 Rimski zid na Mirju pred Plečnikovo intervencijo okoli leta. 1915 (MGML). The Roman wall in. Mirje before Plečnik's intervention, around. 1915 (MGML).

PIZ ZD A. Drolca MB - Mestna občina Maribor

vključitvijo v SN in NN omrežje (pogodba z Elektro Mb). 59.069,81. 0,00 59.069,81. 0,00. 6. Novogradnja objekta FRM (ocena na podlagi projektantske ocene in ...

ČS Polje - Mestna občina Ljubljana

cesta, te pa se v OPN MOL ID določijo z regulacijskimi linijami, ne ... Kašelj), regulacijska linija razširi tudi na dele parc. št. 2109/5 in ... 134/9 pa je zagotovljen.

Brošura - Mestna občina Maribor

30 sep 2017 ... površin športnega parka Tabor in pokrivajo nogometna ... 1. slovenska nogometna liga, ... izraelska, belgijska, angleška, iranska, slovaška,.

Untitled - Mestna občina Maribor

15 feb 2018 ... NATHSH SLUGH. IN PRORACUN! 14.2.2018. IRENA STRAUS UNIV.DIPL LURAD ZA Caospil irmele. PRAV. DEJAVNOSTI. Rosana Klančnik.

odlok - Mestna občina Ljubljana

stanovanjski blok, stolpič, stolpnica in podobni stanovanjski objekti). 80. ... (2) Pri stanovanjskih prostorih (bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška soba) je ... Odlok o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BO1/1 Lesnina (Uradni list.

december - Mestna občina Ljubljana

1 dec 2019 ... programe pripravili tudi mestni zavodi: Ljubljanski grad, Festival Ljubljana, Kino Šiška,. Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije ...

črnuški glas - Mestna občina Ljubljana

Uredništvo: Helena Lampe, Darko Rozinec, Ksenija Drole,. Josip Marinić, Smiljan ... Lesnina MG Oprema, se zahvaljujem za donacijo v obliki gradnje poti ob ...

mestni svet - Mestna občina Ljubljana

21 nov 2008 ... obcine Ljubljana prikljuci]o na obstojeco komunalno opremo ne glede na to, ce nova komunalna oprema po tem programu opremljanja se ni ...

PowerPointova predstavitev - Mestna občina Velenje

Šalek−Intespar, 979 m. Gorica−Velenjka, 1.289 m. Pot na Gorico, 579 m. ➢ 2018: Kidričeva, 326 m,. ➢ 2019: 12 povezav: Cesta na jezero, 630 m. Stanetova ...

Zapisnik 4.seje - Mestna občina Ljubljana

NAVZOČI ČLANI SVETA: Aleš Brinar, Dušan Hvala, Branka Lovrečič, Nada Mihelčič, Milan. Ovnič, Roman Rems, Sonja Andreja Seršen, Metka Šemrov Nikolič.

Vodnik - Mestna občina MURSKA SOBOTA

VRTNA OKRASNA KUTINA 'Verimilion' ... RODODENDRON 'Coccineum Speciosum' – azaleja ... RODODENDRON 'Homebush' – azaleja (listopadni).

Vau, kak je lipau - Mestna občina MURSKA SOBOTA

9 nov 2018 ... 'vau'. »Ponosen sem, da sem del te zgodbe. S sodelavci smo vložili ogromno truda v to, ... Matejka KOLAR, roj. 13. 2. 1982, Nemčavci 32 ... Branko Gomboši, Krog, Plečnikova ulica 5, 9000 Murska Sobota. 5. Jožica Lovenjak ...

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNAUPRAVA Oddelek za ...

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Trg MDB 7 ,1000 LJUBLJANA. 306-17-14, 306-17- ... Marjana JANKOVIČ za OVO načelnica OVO: Alenka LOOSE.

Ptice Ljubljane - Mestna občina Ljubljana

tišine sredi mesta, kjer se boste srečali s ptica- ... vodna ptica, ki se pojavlja tako na Ljubljanici kot Savi. ... Turška grlica je na širšem območju Ljubljane pogo-.

komunalni prispevek - Mestna občina Koper

(obstoječa komunalna oprema). Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja na območju celotne občine za naslednjo komunalno opremo ...

Nevarni odpadki - Mestna občina Velenje

13 jun 2019 ... ... (pomivalna korita, radiatorji, stojala za perilo, karnise, vozički, okovje, nosilci) ... Vsako leto poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz ...

NOVO MESTO

30 maj 2014 ... ITINERARIJ. Našo pot bi začeli pri srednji šoli za gostinstvo in turizem (SSGT-NM), kjer bi povedali nekaj osnovnih značilnosti in zanimivosti ...

SPOšTOVANE KRAJANKE, SPOšTOVANI ... - Mestna občina Maribor

Prepričan sem, da še danes sistem deluje v zadovolj- stvo naših krajanov. ... vseeno včasih zapojem: 'Ja sam Varaždinec, domo- vine sin' Ja najlepše mi je tu ...

pdf 01 - sklep - pooblastilo županu - Mestna občina Koper

Pritožnik Boris Popovič je zoper Sklep Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 041-. 2/2018, z dne 21.12.2018 o zavrnitvi pritožbe zoper Odločbo Občinske ...

Dan očarljivih rastlin (2016) - Mestna občina Ljubljana

Večji del dogodkov pa je potekalo na prostem pod vrtnimi paviljoni in nadstreški ter v rastlinjakih ... Vrtni paviljoni za primer dežja/sonca. SDBR. 280,00. 0,00. 7.

netopirji – skrivnostni ljubljančani 2 - Mestna občina Ljubljana

fačebook strani, projekt pa predstavili na drus tveni spletni strani. Z razdeljevanjem novih promočijskih priponk in bros ure »Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani« ...