obračun, JOPPD, nalozi - Fina

Oznaka podnositelja izvješća za svaki JOPPD obrazac iz COP-a treba biti : 1 – Pravna osoba, a oznaka vrste obrasca mora biti 1- originalni obrazac (obrasci s ...

obračun, JOPPD, nalozi - Fina - Srodni dokumenti

obračun, JOPPD, nalozi - Fina

Oznaka podnositelja izvješća za svaki JOPPD obrazac iz COP-a treba biti : 1 – Pravna osoba, a oznaka vrste obrasca mora biti 1- originalni obrazac (obrasci s ...

Obračun plaće u 2017. i popunjavanje obrasca JOPPD za ...

17 sij 2017 ... 7/2016):. Poziv na broj primatelja: HR68 1880 - OIB isplatitelja – oznaka obrasca JOPPD. (5 znamenki). 5. Obveza izvješćivanja i dostave.

godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na ... - Fina

RAZLIKE IZMEĐU GODIŠNJE OBVEZE I UPLAĆENOG POREZA I PRIREZA NA ... POSTUPAK ZA PROVOĐENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA ...

Korisnička uputa za korektivni obračun za institucije resora čiji ... - Fina

pogrešno obračunata vrsta bolovanja, pogrešna satnica za obračun i slično,. - pogrešno obračunati sati i/ili vrsta rada,. - pogrešan obračun na temelju grešaka ...

putni nalozi za autoprijevoznike - putni nalozi za transportne tvrtke i ...

Moguće je korištenje u lokalnoj mreži, instalaciju sustava obavlja Inter-biz uz naplatu putnih troškova i satnice (preduvjet je pripremljena i funkcionalna lokalna ...

Izašla nova kuharica Zdrava i fina jela Lijepe Naše a i fin va i fina

regijama u kuharici Zdrava i µna jela Lijepe gijama u ... recepte te koliko je brza za hrana n ... Izašla nova kuharica. Zdrava i fina jela Lijepe Naše. a i fin va i fina.

FINA/CNSG DIVING WORLD SERIES МИРОВАЯ ... - FINA Shop

4 май 2018 ... With the active support of our National. Federations and their best divers, ... Accreditation of all client groups is carried out in strict accordance ...

fina world masters top 10 - short course meters 2018 - fina.org

1:04.27 V.EHRENBAUER GER. 1:04.79 LINDA LONZARDI ITA. 1:04.79 NATASHA SUNDIN SWE. 1:05.07 LAURENCE FEDRIGO SUI. 1:05.20 ANNA AHLIN.

FINA National Federations Development ... - Official FINA Website

The idea behind creating demand is turning non-customers into customers in- stead of ... Actively shares ideas and information across the organisation.

fina world masters top 10 - long course meters 2018 - fina.org

1:00.20 MAGDALENA DRAB POL. 1:00.30 ... 1:07.62 VALENTINA LUCCONI ITA ... 1:09.83 LEONIE VAN NOORT NED ... 2:51.22 L.BON-ROSENBRAND NED.

FINA National Federations Development Handbook - fina.org

The idea behind creating demand is turning non-customers into customers in- stead of ... Actively shares ideas and information across the organisation.

Obračun marginalnih troškova i apsorpcioni obračun troškova.pdf ...

8 апр 2019 ... Marginalni (granični) trošak-prosječni (varijabilni) trošak dodatne ... 1.000 i 1.001 komada, onda slijedi zaključak da marginalni trošak 1.001.

Putni nalozi.pdf

14 мај 2018 ... PUTNI RAČUN. Naziv organizacije. Broj čas. ... Putni troškovi padaju na teret .... Ministarsda sporta ... Biz débardagaci. M. (podnosilac računa).

Radni nalozi 566 KB - Fer

promijeniti u "Radni nalog." Voditelj službe. Nakon primitka radnog naloga, voditelj službe najavljuje početak izvođenje posla opisanog u ranom nalogu.

Putni nalozi 20.01.2018.

Primjedba vozača: wwwwwwwwww www biz wwwwwwwwwwwwwwwwww was presentaron. **. ROCA. Danc e wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.

Radni nalozi - SAOP

sadržava niz ispisa i analiza, među drugim i obrazac radnog naloga, radni nalog te (pred)kalkulaciju radnog naloga. Program. RN je neodvojivo povezan s ...

Blagajna i putni nalozi - ProFi

Otvaranjem blagajne automatski se generira nezaključeno blagajničko izvješće kroz koje unosite uplate i isplate. Page 5. Unos i storniranje uplate ( na isti način ...

putni nalozi 02-08.04.2018.pdf - Policijska akademija

IZDATO. SVEGA gorivo ulje masti gorivo ulje. Mjesto. Potpis izdavaoca masti gorivo ulje ... 102.04 no loreal DG PG (ore 750 1540 ... potpis odgovornog lica za.

Putni nalozi 09.04. - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Kvarovi na vozilu u toku vožnje. Dolazak. Zadržavanje ... PEUGEOT. Registarska oznaka _ PG CGB 44 ... Registarske oznake 96-CG-308. Prezime i ime vozača.

Putni nalozi 19.01. - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Marka i tip putničkog vozila PEUGEOT 206. Registarske ... Kvarovi na vozilu ... Podgorica, 22.01. 207 god. PUTNI NALOG 085257. ZA PUTNIČKO VOZILO.

Obrazac JOPPD

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA. OBRAZAC JOPPD ... Šifra općine/grada prebivališta. /boravišta. 4. OIB stjecatelja/osiguranika. 6.1. Oznaka stjecatelja/.

JOPPD obrazac

OBRAZAC JOPPD. - stranica A-. I Z V J E Š Ć E o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan ______. I. OZNAKA.

JOPPD - TIM4PIN

naknada za neiskorišteni godišnji odmor prikazuje s osnovom osiguranja 17. Prema članku 63., stavku 1. Zakona o radu neisko- rišteni dio godišnjeg odmora ...

kis4win putni nalozi i locco vožnja - Micronic

PUTNI NALOZI. • Modul Putnih naloga je aplikacija za izradu putnih naloga i locco vožnje, koju program automatski knjiži u glavnu knjigu i ... Modul putnih naloga nalazi se u meniju OPĆI POSLOVI ... nalozi, a konta za knjiženje locco vožnje.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 21.05-27.05.2018.godine

Renault Megay 1.5 dci. Registarska oznaka ... Kvarovi na vozilu ... Clio. O. VEC. Po normi. Marka i tip putničkog vozila Renault. Registarske oznake_uLeG-077.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od ... - Centri za socijalni rad

6 мај 2018 ... Renault Clio. Po normi. Registarske ... Kvarovi na vozilu u toku vožnje ... Marka i tip putničkog vozila - Renault Megane 1.5 dci 2. BRCO 220 .

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 12.09 do 18.09 ...

18 сеп 2016 ... 20.01.2016 46311100000 Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak. BAU CENTAR. 530-17900-51 montenegro banka. 157.10 €.

Novi nalozi za plaćanje: HUB 3 i HUB 3A (praktični vodič) - Actarius ...

31 svi 2013 ... Hrvatska udruga banaka, www.hub.hr. UDK: 336.7. 2. Popunjavanje naloga za plaćanje. HUB 3. Nalog HUB 3 može se popunjavati ručno i ...

JOPPD obrazac - TIM4PIN

30 svi 2015 ... nosima za obvezna osiguranja - Obrazac JOPPD“ za ... je moguće korisfifi informafičke alate (npr. formule u excelu) kako bi se mogućnosfi ...

joppd - Fortius Info

Kratko obrazloženje podataka sa JOPPD obrasca . ... Formiranje JOPPD obrasca iz plaće . ... Broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B.

ePorezna-JOPPD - Porezna uprava

Ministarstvo financija – Porezna uprava. OBRAZAC JOPPD. KORACI DOSTAVE OBRAZACA. Korisnici kroz nekoliko jednostavnih koraka mogu dostaviti ...

Obrazac JOPPD - Porezna uprava

16 lis 2016 ... 8.3 Primjeri podnošenja JOPPD Obrasca za neoporezive primitke ... obrasca JOPPD) upisuje se stvarni broj dana u osiguranju (za razliku od ...

JOPPD OBRAZAC - opća uputa

izvješća, oznaka izvješća, vrsta izvješća) te redni broj B stranice i ukupni broj B stranica. Redni broj (polje 1) je broj retka stranice B nekog JOPPD obrasca, za ...

Šifarnik datuma JOPPD 2016

Oznaka JOPPD obrasca. 01.01.2016. 16001. 02.01.2016. 16002. 03.01.2016. 16003. 04.01.2016. 16004. 05.01.2016. 16005. 06.01.2016. 16006. 07.01.2016.

obrazac joppd - TEB poslovno savjetovanje

Pravilnikom o porezu na dohodak2 propisan je Obrazac JOPPD, Izvješće o ... 9.a Isplata plaće iz 2017. i zaostalih plaća iz 2016. u jednom mjesecu 2018. 72 ... Šifarnik datuma izvješća obrasca JOPPD ovisno o danu podnošenja. 397. Šifarnik ...

Obrazac JOPPD - ePorezna - Porezna uprava

Porezna uprava je i do sada nudila mnoge e-usluge preko sustava ... građane, Kratke upute za građane – Obrazac JOPPD, Korisnički priručnik SNU, Korisničke ...

Izmjene načina izvješćivanja u Obrascu JOPPD

lovanja (oznaka neoporeziva primitka 12) pod 6.1. obvezno upisuje oznake 5201-5299. Neoporezive primitke pod oznakama 36 i 37 Priloga 4. Obrasca JOPPD ...

(212ifarnik JOPPD obrasca za 2016.xlsx)

Oznaka JOPPD obrasca. 01.01.2016. 16001. 02.01.2016. 16002. 03.01.2016. 16003. 04.01.2016. 16004. 05.01.2016. 16005. 06.01.2016. 16006. 07.01.2016.

Ispravci i nadopune Obrasca JOPPD - Porezna uprava

Osim navedenog od 1. siječnja 2015. godine uvedene su nove oznake izvješća i to: -. - oznaka 4 kada se iskazuju podaci pod IX. i X. stranice A,. - oznaka 5 ...

v. izvješćivanje o isplaćenim primitcima na obrascu joppd - RRiF

24 sij 2019 ... podnose se na jedinstvenom obrascu JOPPD - jedin- stveni obrazac poreza prireza i doprinosa. Obrazac se u pravilu podnosi na dan isplate ...

ix. izvješćivanje o isplaćenim primitcima na obrascu joppd - RRiF

15 velj 2017 ... oznaka 2 kada se podnosi ispravak već podnesenog izvješća koje je ... Pregled kombinacija oznaka iz priloga 2 i 3 obrasca JOPPD u slučaju ...

x. izvješćivanje o isplaćenim primitcima na obrascu joppd - RRiF

25 sij 2016 ... Tablica 59. Oznake u izvješću na obrascu JOPPD za svaki dan u 2016. Datum u mjesecu. OZNAKA IZVJEŠĆA U 2016. Siječanj Veljača Ožujak ...

Korwin: Upute za popunjavanje i snimanje JOPPD obrasca

1 sij 2014 ... Unos početnog i završnog razdoblja koji se koristio za Regos se i dalje koristi za JOPPD obrazac, ali se sada više ne moraju razdvajati stavke ...

Iskazivanje novčane naknade u Obrascu JOPPD kada se ne ispuni ...

se podatke o obračunanoj naknadi podnosi u Obrascu JOPPD, vrsta izvješća 4, ... će oznaka izvješća Obrasca JOPPD (GGDDD), vrste izvješća 4 biti oznakom ...

18. Primjer ispravka i dopune obrasca JOPPD OPIS - Regos

NOVOM obrascu JOPPD sa oznakom 1 (izvorno izvješće), najkasnije do 15. ... te doprinosima za obvezna osiguranja na dan _10. travnja 2014.__. I. OZNAKA.

Zatezne kamate na doprinos za II. stup kroz Obrazac JOPPD - Regos

STUPA. Stranica A Obrasca JOPPD. • Oznaka izvješća – nekorišteni broj za godinu za koju se predaje Obrazac JOPPD ili datum plaćanja zatezne kamate.

PANTHEON – Plaće i putni nalozi - osnove - PANTHEON - Datalab

Kreirat ćemo JOPDD obrazac i napraviti xml datoteku. 8. ... Platna lista, ... i kilometraža, na koji način se mogu isplatiti putni nalozi i kako se kreira JOPPD obrazac.

Obračun plaća

RITAM FORMS – PLAĆE I KADROVSKA EVIDENCIJA – OBRAČUN PLAĆA. Stranica 1 od 30. Obračun plaća. Mjesto u izborniku: Sadržaj: . Tražili a .

Obračun plač

Obračun plač. Ključne besede: bruto plača, čista plača, obveznosti iz plače, obveznosti na plače, podjemna pogodba, avtorski honorar, obračun in knjiženje.

Konačni obračun poreza

Klikom na strelicu pored akcije Platna lista (F11) u padajuće ... oblik osim na Platnoj listi ože o vidjeti i u Plaće i kadrovska eviden ija/O račun/Ispis platnih lista →.

kis 4 win obračun plaća - Micronic

IZVJEŠĆA/PLATNA LISTA/NP1 OBRAZAC – 13. vrsta i iznos obustava – ispisuje se poziv na broj koji je upisan u knjiženja/obustave/po iznosu/partija. Do sada ...

OBRAČUN TROŠKOVA PO AKTIVNOSTIMA NA ... - doiSerbia

direktnih troškova, indirektni troškovi se ne mogu u momentu nastanka direktno alocirati za konkretne nosioce troškova, jer su to troškovi koji su zajednički za.

Obračun trošarine za biogoriva - PisRS

2. DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE: DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE ... 1. bioetanol. (1000 l ). 2. biodizel. (1000 l ). 3. etil tertio butileter. (1000 l ). 4. bioplin. (m3). 5.

obračun terenskog dodatka - RRiF

OIB: Mjesto troška: OBRAČUN TERENSKOG DODATKA za mjesec. za radnika: koji je poslan u svrhu : Datum odlaska. Datum povratka. Broj dana provedenih.

Obračun PDV-a po naplati računa: EU iskustva

12 ruj 2014 ... Cilj je ovoga rada prikazati postojeće uređenje obračuna PDV-a po naplaćenoj naknadi u hrvatskom i europskom zakonodavstvu. U nekim ...

Obračun kamata: jednostavan i anticipativan

11 sij 2015 ... razdoblja, a dekurzivni način obračuna kamata u glavnicu za obračun ne uključuje kamate tekućeg razdoblja. Jednostavni kamatni račun ne ...

Priručnik za obračun bolovanja - UVRA

KADA POSLODAVAC ZA SVO VREME BOLOVANJA OBEZBEĐUJE SREDSTVA OSNOV ZA OBRAČUN. NAKNADE UTVRDJUJE SE U VISINI PROSEČNE ...

Obračun bolovanja od decembra 2005.

osnov za naknadu zarade na teret Zavoda je prosečna zarada koju je osuguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kome je nastupila sprečenost ...

Obračun honorara - Računovodstvo i porezi

31 pro 2015 ... Obračun honorara (ugovor o djelu, autorska naknada i dr.) – praktični ... određene isporuke autorskog djela nije obvezeno sklopiti ugovor o.

Priručnik za obračun bolovanja - UVRA Novi Sad

BOLOVANJE DO 30 DANA NA TERET POSLODAVCA ... NAKNADU ZARADE ZA PRVIH 30 DANA BOLOVANJA OBEZBEDJUJE POSLODAVAC IZ SVOJIH.