Untitled - Grad Petrinja

... prema Gradu Petrinji, h) dokaz o nepostojanju dugovanja prema trgovačkim društvima u vlasništvu. Grada Petrinje (Komunalac Petrinja d.o.o., Privreda d.o.o.) ...

Untitled - Grad Petrinja - Srodni dokumenti

Untitled - Grad Petrinja

... prema Gradu Petrinji, h) dokaz o nepostojanju dugovanja prema trgovačkim društvima u vlasništvu. Grada Petrinje (Komunalac Petrinja d.o.o., Privreda d.o.o.) ...

grad petrinja - Glasila

17 pro 2002 ... Specijalna bolnica Petrinja ... Grad Petrinja može davati jamstva za ispunjavanje ... i srednja temperatura vanjskog zraka u dane grijanja.

2006. grad petrinja

28 lip 2006 ... osnutka ZNG-a Petrinja i oslobođenja Grada koja će se dodijeliti na ... gruntovnica, prilagodba propisa - izvlašetenje, urbana komasacija i ...

odluku - Grad Petrinja

Gradske proračunske korisnike" Dječji vrtić "Petrinjčica", "POU Hrvatski dom". Gradska knjižnica i čitaonica, Javna vatrogasna postrojba, Vijeće srpske ...

20200109-prijedlog-l.. - Grad Petrinja

9 sij 2020 ... GRAD PETRINJA. GRADSKO VIJEĆE. ODBOR ZA DODJELU ... Lucija Sumonja 50. Ana Zlovolić 50. Marija Žarinčić 50. Vedran Jakšić 48.

Proračun 2020 - Grad Petrinja

7 velj 2020 ... Proračunski korisnici Grada Petrinje su: Javna vatrogasna postrojba Petrinja. Dječji vrtić Petrinjčica. Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja.

Ivica Golec (Petrinja, 23. travnja 1943. – Petrinja, 13. kolovoza 2017.)

13 kol 2017 ... Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko i prosvjetno kulturno ... 2008.). 60 godina slave i ponosa (Petrinja, 2008.). Radio je i nakon odlaska u ...

Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinja - TZ Petrinja

pa se tako mogu tematizirati (obiteljski pansioni, boravak u ruralnim prostorima). Dobar primjer za to je objekt Tišinić. Dalje, kad je riječ o ugostiteljskoj ponudi ...

Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja - TZ Petrinja

Institutu u vrijeme kada su Izmjene i dopune GUP-a i PPU-a grada Petrinje bile pri samom kraju. Ipak ... je 42 godine, s tim da je 65% stanovnika radno sposobno, odnosno u dobi od 15 ... Ostale plodine - lješnjak, šipak, jagode, kupine, gljive.

Statut Grada Petrinje - Grad Petrinja

Cepeliš, Čuntić, Deanovići, Dodoši, Donja Bačuga, Donja Budičina, Donja ... Donje Mokrice, Dragotinci, Dumače, Glinska Poljana, Gora, Gornja Bačuga, Gornja.

Intervencijski plan Grada Petrinje - Grad Petrinja

Vukovar, Beli Manastir, Petrinja, Benkovac i Knin MRRFEU je odabralo ... brojevi za katastarske čestice o kojima vodi evidenciju katastar i zemljišnoknjižni sud.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ... - Grad Petrinja

3 tra 2018 ... 19.000,00 kn. 15. KUD „Hrastovička gora“. Hrastovica. Manifestacija „Bartolovski susreti“. 10.000,00 kn. 16. Udruga „Petrinjske staze“. Dani lipa.

Proračun 2020 - Konačna Verzija - Grad Petrinja

7 velj 2020 ... Proračunski korisnici Grada Petrinje su: Javna vatrogasna postrojba Petrinja. Dječji vrtić Petrinjčica. Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja.

Lokalna razvojna strategija – NACRT - Grad Petrinja

19 velj 2013 ... 2012.-2014. Studeni, 2011./revidirano, veljača 2013. Lokalna akcijska grupa/LAG Zrinska Gora-Turopolje, Donja Bačuga 108c, 44 250 Petrinja.

Program ukupnog razvoja 2014.-2020. - Grad Petrinja

Mjere definiraju prioritetni projekti razvoja Grada Petrinja kao i drugi razvojni projekti ... Srednja godišnja temperatura zraka u Petrinji je 11°C, s godišnjim ...

plan gospodarenja otpadom grad petrinja - Baza dokumenata ...

13 tra 2017 ... Komunalac Petrinja d.o.o.. Grad Petrinja, Općina Majur, Općina Donji Kukuruzari. 9. Komunalac Hrvatska Dubica d.o.o.. Općina Hrvatska ...

republika hrvatska sisačko-moslavačka županija grad petrinja ...

19 stu 2019 ... Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava. IV. POREZ NA POTROŠNJU. Članak 4. Porez na ...

iii. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana ... - Grad Petrinja

4 stu 2016 ... CPA CENTAR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ARHITEKTURU d.o.o. Zagreb. Direktor CPA: Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh. Odgovorna ...

tehnički opisi i pregledne situacije za izvođenje ... - Grad Petrinja

“Standard sistem” ograda, proizvođač “PLETEX”, Čakovec). Ukupna visina ograde od kote uređenog terena do vrha panela je 1,80 m. Stupovi i žičani paneli su ...

Osnovne škole Mate Lovraka Petrinja - OŠ Mate Lovraka Petrinja

27 sij 2020 ... Priroda i prirodoslovlje Zrinske gore, 4. razred . ... Jednodnevni izlet učenika 5. razreda – Plitvička jezera, Rastoke . ... kratki program recitacija i pjesama: Djeca za djecu, dječje igre, čitanje ... Zlatna vrata 3 (radni listovi). 5.

Untitled - Grad Krk

27 ožu 2017 ... Evidencija državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Krk. 2.1.1. Kopija katastarskog plana preklopljena s ortofoto snimkom.

Untitled - Grad Pag

Članak 3. Ostvarena sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog ... oprema-klupe, kante- MO Vlašići ... cijeni od 5,66 kuna za ograđivanje dječjeg vrtića u Vlašićima nabavljeno u Bauhaus d.o.o u ... kanti za smeće s poklopcem inox-pepeljara visine 70 cm, 5 kom vaza dimenzije 100x48x45-.

Untitled - Grad Vis

OBRAZAC BR. 1. PRIJAVA NA RASPISANI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE. KLASA: 943-01/19-10/10, URBROJ: 2190/01-02-19-2. 1. PODACI O ...

Untitled - Grad Split

Ana Krolo, Sanja Sušak, Bojan Ivošević,. Zvonimir Kuzmanić, Ante Cvitković. Prisutni zamjenici članova: Jure Ugrin. Ostali prisutni: Hrvoje Matas, stručni referent ...

Untitled - Grad Korčula

12 ožu 2014 ... Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20 000 Dubrovnik. - Odjel za Registar kulturnih dobara, ovdje. Pismohrana, ovdje.

Untitled - Grad Pregrada

preko pretlačnog dimnjaka unutrašnjeg promjera 250mm okomito preko krova u slobodnu atmosferu. ... Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća: - dobavu ... metru instalacije uključeni su svi potrebni fitinzi, ... SCHIEDEL sa oblogom.

Untitled - Grad Koprivnica

za predmet nabave deratizacija na području Grada Koprivnice za 2018.godinu slijedećim gospodarskim subjektima: 1. Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., ...

Untitled - Grad Zadar

14. Ante Periša. Ana Martinović. 16. ... Slobodan Popov. Danijela Čulina. 65. Elizabeta Knežević. 66. Ana Žunić. Branimir Tokić ... Ana Buljan. 109. Marko Suša.

Untitled - Grad Zagreb

Tablica x- Inozemni dolasci 2010. ... Dolasci. Noćenja. Izvor: Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjel ... gradnja novog putničkog terminala ZLZ.

Untitled - Grad Solin

cijena. KN. Ukupno. KN. 1. PRIPREMNI RADOVI. 1.1. Izrada Elaborata iskolčenja i iskolčenje ... lijevano željezni poklopac koji se obračunava u posebnoj stavci.

Untitled - Grad Tuzla

Tuzla is the only city in Europe that has salt lakes and salt waterfalls, and the only city in which salt ... Trade centers: Bingo Tuzla,. Konzum, Piemonte. 4.350.

Untitled - Mali grad

Jednog dana, kada je Marko išao u školu, u razred je došao novi učenik. ... Igre, veselje, skakutanje i pjesma – to je naša ... Pjevali su „Večeras je naša fešta“ i.

Untitled - Grad Karlovac

21 lip 2019 ... Pokretni ugostiteljski objekt -prikolica sa 16 pivskih setova /stol 2 klupe/ (Shema br. 3; oznaka PUO), ukupno ... PIVSKI KOMPLETI. PIVSKI ...

Untitled - Grad Đakovo

3 svi 2019 ... dodijeliti financijska sredstva iz Proračuna Grada Đakova za 2019. ... OIB: 35143820564 za projekt/aktivnost DAN RUŽIČASTIH MAJICA ...

Untitled - Grad Pula

(Debeljuh Miho prevodi riječi predsjednika Skupštine općine Pula druga Lazarić Josipa na talijanski jezik). Danas nećemo potpisati nikakvu povelju. Medjutim ...

Untitled - Grad Ivanec

Prihvaća se godišnje financijsko izvješće trgovačkog društva Varkom d.d. za razdoblje 01.01.2016. do ... stanja i rezultata poslovanja Društva za to razdoblje.

Untitled - Grad Belišće

18 ožu 2019 ... dugo u noć pobrinuli članovi TS. Fijaker. Posljednjeg dana mani- festacije okupljenima se uz za- mjenicu gradonačelnika Ljerku. Vučković ...

Untitled - Grad Jastrebarsko

25 ruj 2014 ... sadržavati i druge podatke vezane za raspored i korištenje grobnih mjesta ... groblja, nikako za vrijeme sprovoda, nedjeljom ili na dane vjerskih ...

Untitled - Grad Samobor

(la cima di Sveta Gera 1178 m), è si estende in direzio- ... Sveta Gera, cima più alta della Croazia del nord-ovest, è anche il ... Bivša vojarna Taborec, Samobor.

Untitled - Grad Vukovar

10 ožu 2007 ... VUKOVAR Trg Republike Hrvatske 1,32000 Vukovar www.gkvu.hr. Tel. 38532441. 267, fax. 032 450 350, e-mail: [email protected]

Untitled - Grad Šibenik

18 ruj 2018 ... Božidar Čulav, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 174 (GEODEZIJA d.o.o. HR-. 22000 Šibenik, Kralja Zvonimira 42, OIB 03698722831) ...

Untitled - Grad Kaštela

Natječaj za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Kaštela - KANDIDATI ... Pomognimo im da uživaju čitajući, Zagreb, KGZ - Gradska knjižnica, 17.09.2010. god. 15.

Untitled - Grad Novska

Subocka, Stari Grabovac i Voćarica, od kojih je Novska naselje s najvećom ... djelatnosti na području Novske djeluje i Veterinarska stanica Novska d.o.o..

Untitled - Grad Bjelovar

21 sij 2019 ... DR. ANTE STARČEVIĆ. U popisu birača upisano je 4620 birača, prema broju glasačkih listića ... Darko Došen Križevačka cesta 5b, Bjelovar. 2.

Untitled - Grad Varaždin

održan „Mali špancir Europom“, ... Varaždina za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu kao i Izmjene i dopune Programa ... Festival 2015“ – Varaždin, a koji je uspješno realiziran provođenjem tzv. plesa „Quadrille“ - plesa.

Untitled - Grad Delnice

celidonija, helidonija, zmijino mlijeko množ. 11. Ukrasna biljka, vrsta sunovrata. 12.Gimnastička dvorana. 14a. Biljni rod iz porodice sukulentnih vrsta, loparina.

Untitled - Grad Vrgorac

2 sij 2018 ... H. CRTEŽI. 1. EL. INSTALACIJE UTIČNICA I IZVODA PRIZEMLJA. 2. EL. ... prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema ...

Untitled - Grad Prelog

19 lis 2019 ... MO ČEHOVEC. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS. Nositelj liste: Zdravko Kvakan.

Untitled - Grad Osijek

Izvođenje radova na rekonstrukciji Trga. Vatroslava Lisinskog i Stare. Pekarnice u Osijeku. Upravni odjel za programe i projekte. Europske unije i gospodarstvo.

Untitled - Grad Otočac

12 pro 2018 ... Martina Jergovića dobila je 14 glasova i osvojila dva (2) mjesta u Vijeću MO Ramljani. III. Za članove Vijeća Mjesnog odbora Ramljani izabrani ...

Untitled - Grad Križevci

17 kol 2018 ... Telefon: e-pošta: 2. Djelatnost ustanove. 01480880/36825320511 ... Aktivnosti po akciji "TURS 2018", izvršene su na vrijeme i u skladu sa dobivenim zadaćama. ... -19. turnir u malom nogometu „Križevci 2017"- Ožujsko-KTC.

Untitled - Grad Novigrad

8 Dobava i ugradnja ventilacionih spiro cijevi komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom te brtvenim materijalom. Ventilacioni kanali od spiro pocinčanih cijevi ...

Untitled - Grad Crikvenica

sukladno točci 1. ovoga Zaključka objavi Natječaj na internetskoj stranici Grada. Crikvenice, oglasnoj ploči i u javnom glasilu. GRADONAČELNIK.

Untitled - Grad Knin

Kninska tvrđava i njezino podgrađe u razvijenom i kasnom ... Iako se Knin ne spominje u sačuvanim pisanim povijesnim izvorima koji donose vijesti iz 9. stoljeća, ... predaje vlasti išao manje ili više poprilično mirno, situacija se zakomplicirala ...

Untitled - Grad Ploče

s ulazom kod broja 23 ( Gradska ljekarna ) do broja. 21 (poslovna zgrada “Luka Ploče"). Iznimno, u suprotnom smjeru mogu se kretati vozila dužine veće od 10 ...

Untitled - Grad Rovinj

3 kol 2019 ... Rovinja-Rovigno u zatvorenoj omotnici uz naznaku "NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA. PRODAJU NEKRETNINE", a ponude se dostavljaju na ...

Untitled - Grad Vinkovci

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2018. ... Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Vukovar, Županijska 9.

Untitled - Grad Rijeka

S obzirom na položaj grada riječke plaže nalaze se na krajnjem istoku i na krajnjem ... Slijede prema istoku plaža Vila Olga, ex hotel Park, Glavanovo, Srebrena,.

Untitled - Grad Prijedor

»GRAFOMARK« .d.o.o. Laktaši, ul. Ruđera Boškovića br. 7, 78250 Laktaši,. 4. »PRINT DESIGN« d.o.o. Prijedor, ul. Meše Selimovića b.b., 79102 Prijedor.

Untitled - Grad Sinj

13 pro 2019 ... Dječji vrtić Čarobni pianino - Sinj. Tripalov voćnjak 2 ... Montessori program D. V Srčeko iz Zagreba za vrtićki uzrast uspješno su završile odgojiteljice ... gradski i privatni vrtići na području Županije splitsko-dalmatinske i RH.