OPEE UVJETE isporuke usluge na iavnim trinicama na malo u ...

11 sij 2019 ... Isporulitelj usluge na javnim trlnicama na malo u Gradu Petrinji je Komunalac Petrinja d'o o ,. Gunduliieva 14, Petrinja, dalje u tekstu: ...

OPEE UVJETE isporuke usluge na iavnim trinicama na malo u ... - Srodni dokumenti

OPEE UVJETE isporuke usluge na iavnim trinicama na malo u ...

11 sij 2019 ... Isporulitelj usluge na javnim trlnicama na malo u Gradu Petrinji je Komunalac Petrinja d'o o ,. Gunduliieva 14, Petrinja, dalje u tekstu: ...

Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika ... - Flora Vtc

28 sij 2019 ... Ukopi se obavljaju svakim radnim danom i subotom u radnom vremenu ... terminu izvršene usluge od strane Gradskog groblja Zagreb i ...

OPfl UVJETI ISPORUKE USLUGE TRZNICE NA MALO

Povrie, vode (svjeZe, suSeno ili konzervirano) juZno vo6e, mirodije, Sumske plodine, jestive gljive, cvije6e, presadnice, ljekovito bilje, med i slidni proizvodi.

Opći uvjeti isporuke usluge javne tržnice na malo 439 KB

GRADSKA TRŽNICA SISAK d.o.o., Sisak, Trg Josipa Mađerića 1, OIB: ... radno vrijeme, način rada i poslovanja na tržnicama, te uvjeti korištenja tržnih usluga;.

Opći uvjeti isporuke za usluge javne tržnice na malo - Komunalno ...

javnih tržnica na malo, dana ___________donosi sljedeće. OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE ZA USLUGE JAVNE TRŽICE NA MALO.

CIJENIK isporuke usluge javnih tržnica na malo na ... - Grad Vodice

C I J E N I K isporuke usluge javnih tržnica na malo na području Grada Vodica. Cijene utvrđene ovim cjenikom odnose se na korištenje usluga javne tržnice na ...

Opci uvjeti isporuke komunalne usluge - javne trznice na malo.PDF

ma|o,zastupanopodirektoruTomis|avuLetinicu,dana-2019.godinedonosi. OPCE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE. JAVNE TRZNICE NA MALO.

Operativni model isporuke usluge na liberaliziranom ... - Telfor 2009

Allen Brodarić, Iskon Internet d.d., Garićgradska 18, 10 000 Zagreb, ... podršku pri korištenju, odnosno pružene usluge naplaćuju ... korisnička podrška.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Ukop pokojnika se ne vrši nedjeljom i blagdanima. Za sve prijave za organizaciju sahrane, termin pogreba određuje se u dogovoru sa osobom koja organizira ...

Opci uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa ... - Grad Zadar

30 srp 2019 ... Nasadi d.o.o. Zadar, OIB: 76576861981, Perivoj Vladimira Nazora 1 (u ... usluge podrazumijevaju ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja ...

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika - Zelenilo

novine“ broj 68/18 i 110/18), Zelenilo d.o.o. Karlovac, Primorska ulica 39, OIB 58836601538 zastupano po direktoru Tomislavu Vukelić, dana ____2019. godine ...

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja - Grad Senj

čemu se kupnja parkirne karte obavlja gotovinom i to isključivo kovanicama. Korisnik ... Naplata parkirne karte putem interneta ili mobilnog telefona obavlja se ...

prijedlog plana i programa sanacije poslovanja opee bolnice

Gastroskopija r o9o9i. 24. 20. 10 ... dimbenik, odnosno cijena nabave koja je prema trenutadnoj slici poslovanja bolnice jedan od vaZnijih kriterija uz, naravno ...

MALO PO MALO- NAKUPILO SE!

51. Drž'o Suljo apoteku i jedan dan svrati Mujo, malo je posla te njih dva udri u priču. Sjeti se Suljo da bi se mogo obrijati pa ostavi Muju a apoteci i kaže mu da.

Uvjeti korištenja usluge E-račun 1. Aktivacijom usluge E ... - Tele2

28 ruj 2016 ... Korisnici koji aktiviraju Uslugu neće primati račun u papirnatom obliku na adresu za primanje računa. 2. Uslugu je moguće koristiti putem Moj ...

OBVEZE KONCESIONARA-DAVATELJA USLUGE Davatelj usluge ...

Zakona, cjenikom određuje visinu jedinične cijene za masu predanog otpada ili ... boje koje je osigurala Općina Andrijaševci (plastične posude od 120 l i ...

NAZIV USLUGE CIJENA USLUGE U KN PRIJEVOZ I ... - Spomengaj

60,00. Prijevoz, dalje od 20 km (dodatno po km). 3,00. KREMIRANJE. POJEDINAČNO KREMIRANJE. Životinja do 2 kg. 250,00. Životinja 2-5 kg. 500,00.

Opće uvjete - Camper.hr

dozvole mora trajati najmanje do kraja isteka najma. Originalna vozačka dozvola mora biti prikazana kod preuzimanja kampera. Ako se u trenutku preuzimanja ...

UVJETE OPSKRBLJIVAČA HEP ELEKTRA d.o.o.

5 lip 2017 ... 2017. godine donijela je: ... (1) Ovim Uvjetima opskrbljivača HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu ... modela isporuke i cijena električne energije,.

Opće uvjete - OTP Banka

1 srp 2018 ... Općim uvjetima poslovanja OTP banke Hrvatska dioničko društvo s ... izuzeta od ovrhe, a koji su preneseni iz pripojene Splitske banke d.d. ... poslodavaca, „Centar za mirenje u bankarstvu, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, ...

jednokratne isporuke - Ina

(radno vrijeme Prodavatelja je od 08:00-16:00h, od ponedjeljka do petka, osim blagdana). U slučaju izmjene Narudžbe, ista će se smatrati zaprimljenom ...

jednokratne isporuke - INA, dd

BS plavi (dalje u tekstu: Proizvodi) te za koje INA organizira prijevoz. ... (gorivo za poljoprivredu i ribarstvo) kartice. 1.4. Osim u ... Iskrcana količina je temelj za izdavanje fiskalnog računa Kupcu. ... Isti se na kupčev zahtjev daje na uvid. 7.3.

USLUGE SMEŠTAJA USLUGE ISHRANE

Spisak tema za studentski projekat/prezentaciju: ▫ 1. Recepcija/rezervacije. ▫ 2. Konsijerž i Bel služba. ▫ 3. Housekeeping. ▫ 4. Obezbeđenje i fitness centar. ▫ 5.

uvjete opskrbljivača hep–opskrbe doo za opskrbu ... - Hepi

stranici Opskrbljivača hepi.hep.hr, obavijest na poleđini računa za ... DOSTAVA INFORMACIJA. (1) Ugovorne ... očitanja i obračuna električne energije od strane.

PRAKTIČNI VODIČ KROZ UVJETE DOPUŠTENOSTI

PRAKTICNI VODIC KROZ UVJETE DOPUSTENOSTI. © Vijeće ... Sud može odlučiti da su pojedinačna prava kao što su pravo na život, pravo na zdravlje, na ...

PRILAGODBE ORGANIZAMA NA UVJETE FIZICKOG OKOLIŠA

BESKRALJEŽNJACI. – Srodni hemoglobinu (sadrže porfirin). • Eritrokruorin. • Klorokruorin. – Pigmenti koji ne sadrže porfirin. • Hemocijanin. • Hemoeritrin ...

opće uvjete za isporuku električne energije - FERK

23 svi 2008 ... (2) Elektroenergetska suglasnost za krajnjeg kupca električne energije sadrži energetske, tehničke i druge opće uvjete za priključenje, ...

Za bolje uvjete u odgoju i obrazovanju - Općina Čavle

8 pro 2016 ... Norbert Mavrinac, najbolja potvrda da je proračun dobro iz- ... Radosna vijest - Djetešce se rodilo w w ... jeća Općine Čavle Norbert Mavrinac.

malčer za teške uvjete rada gs 55 100<120<140<160 ... - Auto Horvat

Internet: www.gramip.hr - e-mail: [email protected] TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MALČERA GS55: ć. • Fiksni, vrlo kratak priključak. • Prikapčanje naprijed uz ...

OPĆE UVJETE PRUŽANJA KOMUNALNOG ... - Grad Vodice

29 sij 2019 ... javnom prometu na području Grada Vodica. Članak 2. Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice uz suglasnost gradonačelnika/ce utvrĎuje red vožnje.

Prilagodbe sisavaca na ekstremne životne uvjete - Repozitorij PMF-a

Neke ptice i sisavci imaju mogućnost dormancije (estivacija - hibernacija - torpor) pa su prema tome heterotermne. Heterotermija moţe biti regionalna ( javlja se ...

kandidati koji nisu zadovoljili uvjete natječaja

28 stu 2014 ... 22. 604-02/14-01/156. Mateja. Remar. Šemovečkih žrtava 68. 42000 Varaždin. Sveučilište Sjever Varaždin. Tehnička i gospodarska logistika.

Uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja

Pri povratu Euro- paleta u ispravnom ... Prodaja krajnjem potrošaču. Upozorenje: Ovi opći ... Palete je moguće vratiti prilikom isporuke (zamjena) ili dostave od ...

opšti uslovi isporuke (alb) - Schiedel

gradilište, inače rizik prelazi na kupca momentom kada je isti spreman za preuzimanje robe odnosno njenom predajom kupcu ili licu kojeg je on odredio za ...

Vodič kroz troškove i uvjete građenja - Grad Jastrebarsko

www.montcogim.hr. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. Pravilnik o naknadi za priključenje na energetsku mrežu možete vidjeti ovdje. Kontakt: HEP ODS ...

3. Konačna lista kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete ...

Nataša Tomljanović. 7. Nikolina Matovina-Hajduk. 8. ... Nataša Tomljanović. Stručnjaci za odgoj i obrazovanje u ... Vesna Belošević. 11. Suzana Tomaš. 12.

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko – bilogorske županije, HR-43000 Bjelovar,. Josipa Jelačića 2,. 9. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava ...

Obavijest kandidatima koji ispunjavaju uvjete - Upravni odjel za ...

2 stu 2018 ... Pitinac Josipa. 5. Spajić Matea. TKA HR. EPUB. GRADS. РАКО,. PREDSJEDNICA POVJERENSTVA. US Bauer. Nang Bğuer, upravni pravnik.

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete ...

11 velj 2019 ... Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja ... kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja. ... zaprimanja naloga za ukop dužna pružiti sve potrebne informacije korisniku usluge vezane uz.

Mjesto isporuke dobara i primjena čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u

27. i 28. Zakona o PDV-u propisuju mjesto stjecanja u EU te uvoza dobara. 2. ... Drugi je primjer isporuke bez prijevoza prodaja materijalnih pokretnih ... njegov račun do odredišta izvan EU-a, osim kada se radi o isporuci goriva i komponenata.

PDV kod prekograničnih transakcija – isporuke u ... - Hrvatski izvoznici

Trostrana transakcija tj. trostrani posao je oblik isporuke u nizu. • Trostrani ... (isporuka dobara unutar EU). Trostrana transakcija - Primjer. A. SLO račun. B. HR.

Standardni uvjeti prodaje i isporuke Superfos

Standardni uvjeti prodaje i isporuke Superfos. 1. Definicije: 1.1. "Ugovor" znači ove Standardne uvjete prodaje i isporuke, Potvrdu porudžbine i Ugovor o opskrbi ...

IZVOZ ROBA I USLUGA: OD ODLUKE DO ISPORUKE

Količinu, težinu i vrstu pakovanja za robu;. ▫ Trgovački naziv robe na domaćem i stranom jeziku;. ▫ Vrijednost robe;. ▫ Uvjete isporuke – paritet;. ▫ Uvjete plaćanja;.

utjecaj zračne luke zagreb na životne uvjete okolnih naselja

24 ruj 2018 ... Faza procjene utjecaja zračne luke Zagreb na okoliš (MZLZ, 2013). Dionici. Tema ... letovima/odlasci/26, (20.05.2018.) URL 14: Velika Kosnica, ...

Lista stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u radu ...

17 svi 2019 ... Tomislav Vrdoljak / Livno. Inženjer građevinarstva ... Ana Vrdoljak / Livno. Diplomirani inženjer ... Dražen Vrdoljak / Grude. Diplomirani inženjer.

spisak dobavljača voća i povrća koji ispunjavaju uvjete ... - Apprrr

6 velj 2020 ... Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko ... [email protected] ... Marijana Čavića 8, 10 000 Zagreb [email protected]

praktični vodič kroz uvjete dopuštenosti - Ured zastupnika Republike ...

Na primjer, Sud je odlučio da bi bilo previše formalistički zahtijevati da podnositelji zahtjeva iskoriste pravno sredstvo čije ulaganje od njih ne traži niti najviši sud ...

opće uvjete o proizvodnji i otkupu šećerne repe za 2016. godinu

31 kol 2016 ... zastupa Damir Rogulja, predsjednik Uprave i Petar Marić, član Uprave , donosi sljedeće. OPĆE UVJETE. O PROIZVODNJI I OTKUPU ...

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog ...

21. Udruga HVIDRA Varaždin. Obilazak mjesta stradavanja iz Domovinskog rata. 22. Udruga veterana 7. gardijske brigade. "PUMA". "PUMA 1992.-2017." ...

opće uvjete programa vjernosti 'cro club' - iCasino - Hrvatska Lutrija

DEFINICIJE. Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, OIB: 27905228158 – organizator Programa te izdavatelj Cro Club kartice koja ostaje u ...

LISTA STRUČNIH OSOBA koje ispunjavaju uvjete ... - Općina Kupres

Građevinarstvo. Građevinarstvo. Građevinarstvo. Emil Pranjić / Tomislavgrad. Diplomirani inženjer građevinarstva. Građevinarstvo. (građevinske konstrukcije i.

Ana Slavulj Pavletić: Stjecanja i isporuke novih i rabljenih ...

kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage ... priložiti i prijavu za stjecanje dobara iz drugih država članica EU-a (Obrazac PDV-S) do ... kaza o plaćenu posebnom porezu na stjecanje rabljenog motornog vozila, ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA - Vio

evidencija i koncesija izdana od nadležnoga tijela. 21. Prijava potrošnje tehnološke vode je obveza koju obavlja pravna ili fizička osoba koja je ishodila dozvolu ...

OPŠTI USLOVI ISPORUKE, UNOSA I MONTAŽE ROBE KOD ...

odgovornost za neispunjenje ove usluge. Kupac je dužan da obavesti Vitorog o bilo kakvim eventualnim poteškoćama oko isporuke i preuzimanja robe. Vitorog.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

18 ruj 2012 ... Vinkovaĉki vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, donosi ... da omogućava nesmetan protok otpadne vode u javnom cjevovode, te pravilan ...

Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke robe - Proton EL doo

Zagrebu, Štefanovečka 10 (udaljnjem tekstu: PROEL) sklapa sa svojim kupcima i ... (5) Za isporuke teže od 10kg cijene se pojedinačno dogovaraju s kupcem ...

zahtjev za privremenu obustave isporuke električne energije - HEP-a

U slučaju privremene obustave isporuke električne energije koja traje duže od 10 dana, izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a s ...

Utjecaj mora na mikro temperaturne uvjete općine Blato i Vela Luka ...

1 svi 2015 ... gdje je maritimnost najmanje izražena. Zbog takvog karakterističnog reljefa, Blatsko se polje ponaša poput lijevka. Na tom području se skuplja ...

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete - Grad Bjelovar

Tehnička ispostava Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Josipa Jelačića 2,. 6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska,. Inspektorat ...

popis dobavljača voća i povrća koji ispunjavaju uvjete javnog poziva ...

Jabuka, kruška, bobičasto voće, agrumi, marelice, trešnje, breskve, nektarine, šljive, rajčica, mrkva, repa, cikla, celer, rotkve. Trešnjevka 18, 10450 Jastrebarsko.