relacije, odnosi, relacija ekvivalencije

10 velj 2019 ... r. 107. I OVO JE ČAROBMATIKA (RELACIJE, ODNOSI,. RELACIJA EKVIVALENCIJE). Jadranka Delač-Klepac, Zagreb. Što vidite na ovoj skici?

relacije, odnosi, relacija ekvivalencije - Srodni dokumenti

relacije, odnosi, relacija ekvivalencije

10 velj 2019 ... r. 107. I OVO JE ČAROBMATIKA (RELACIJE, ODNOSI,. RELACIJA EKVIVALENCIJE). Jadranka Delač-Klepac, Zagreb. Što vidite na ovoj skici?

Tema: Relacije. Relacije ekvivalencije. - Poincare

Definicija 2. Neka je ρ binarna relacija na nekom skupu A, relacija ρ je: • refleksivna ako za svako x ∈ A vazi xρx. • simetricna ako za sve x, y ∈ A vazi: ako vazi ...

Particija skupa i relacija ekvivalencije. Bellovi brojevi

Kljucne rijeci: kombinacija, partitivni skup, particija skupa, relacija ... Uocite da skup P(S) iz prethodnog primjera ima 8 = 23 elemenata i da je to u vezi.

Binarne relacije Neka je R neizrazita relacija na X×Y. Domena i ...

neizrazita relacija na Y × X definirana s µ#. (y, x). µ#(x, y). Ako je X Y, za relaciju R kaåe se da je: R refleksivna akko µ#(x, x) 1, ∀x ∈ X;. R simetrişna akko µ#(x ...

Uvod u neizrazite relacije Klasične relacije Klasične relacije ...

Binarna relacija. Neka su A i B dva skupa i ako postoji neki svojstvo ili odnos između elemenata x iz A i y iz B, to se svojstvo može opisati parom (x, y). Skup.

tipologija frazeološke ekvivalencije na primjeru hrvatskih i slovačkih ...

Ključne riječi: frazem, ihtionimska sastavnica, ekvivalencija, hrvatska frazeologija, slovačka fra- zeologija. 1. Uvodna bilješka o frazeološkoj ekvivalenciji.

Ekvivalenčna relacija

Ekvivalencna relacija. Naj bo M neprazna mnozica in R podmnozica v mnozici vseh urejenih parov. M × M. Za urejen par elementov (x, y) ∈ M × M recemo, ...

AUTOBUSNI KOLODVOR DRNIŠ – VOZNI RED RELACIJA SAT ...

Split - Kljaci - Drniš. 6:15, 8:00, 10:00, 12:00, ... PROMET SPLIT. 3. ... (PON, ČET, PET, NED). -. 16:00. INES TOURS. 7. Makarska - Drniš - Beograd. 20:30. (PON ...

EMPIRIJA I METAFIZIKA; FUNDAMENTALNA RELACIJA U ... - CEEOL

EMPIRIJA I METAFIZIKA; FUNDAMENTALNA RELACIJA. U ZASNIVANJU FILOZOFIJE KAO NAUKE KOD IBN SīNE. Vladimir LASICA. E-mail: lasoov@gmail.

opšta samoefikasnost kao moderator relacija ... - Semantic Scholar

stabilna karakteristika ličnosti (opšta samoefikasnost, kao internalni resurs za suočavanje sa stresom) i d) izlazne varijable stres-procesa (uspeh postignut na ...

relacija i supstitucija kao temelj podjele eksplicitno subordiniranih ...

Branimir Belaj: Relacija i supstitucija kao temelj podjele eksplicitno ... cima s česticom god, kojom se ističe univerzalna kvantifikacija ili kvalifikacija, usp. (35–36 ...

4. Relacije

2 мар 2009 ... Relacija koja je R,AS,T naziva se relacija poretka ili ure eƬe (a za skup X kaжemo da je ure en skup). Za relaciju poretka kaжemo da je relacija ...

Relacije

Relacija ρ u skupu A koja ima osobine: refleksivnost, simetricnost i tranzitivnost naziva se relacija ekvivalencije. Klasa ekvivalencije elementa a ∈ A, u oznaci ...

Binarne relacije

ˇCesto se particijom skupa X smatramo prikaz. X ( ... onda je obitelj svih klasa ekvivalencije )x* particija od ... samo onda ako je y element istog skupa iz particije.

Diskretne strukture, Relacije - I deo

b) Na partitivnom skupu proizvoljnog skupa A, inkluzuja ⊆ je jedna binarna relacija. ... prema Tvrd¯enju 2, familija svih ̺-klasa jeste jedna particija skupa A.

Prezentacija iz poglavlja Skupovi i relacije - FOI

Svojstva bin. relacija. Relacija ekvivalencije. Parcijalni uredaj. Funkcije kao relacije. Sadrzaj. Skupovi i relacije. Zadavanje skupa. Relacije medu skupovima.

STRUKTURA I RELACIJE BIG-FIVE MARKERA I EYSENCKOVA ...

BRS) i Eysenckova upitnika ličnosti (EPQ-SR) na uzorku iz hrvat- ... Montag (1986) faktorizirali su Cattellov 16PF upitnik i dobili pet-faktorsko rje- šenje. McCrae i ...

Operacije i relacije na skupovima - Poincare

20 дец 2012 ... Koji od sledecih skupova i operacija zadovoljavaju definiciju operacije na skupu: a) Skup svih celih brojeva i mnozenje; b) Skup nenegativnih ...

Relacije, funkcije, beskonacni skupovi - Poincare

14 мар 2013 ... relacije moze se formulisati unutar teorije skupova na sledeci nacin: skup R je binarna relacija ako je svaki element iz R ure-deni par, to jest za ...

Relacije ličnosti i inteligencije kod psihotičnih pacijenata

Tabela 1: Predmet merenja testova, pouzdanost (I) koju saopštavaju autori testa ... u ovom istraživanju (Kajzer-Kafrijev koeficijent pouzdanosti). Test. Predmet ...

RElACIjE IZMEđu lOKuSA KONTROlE I ... - Psihologija Nis

vanje), vanjska motivacija (osveta partneru) i ljubav – gde se nevera temelji na po- javi emocija ... Svrha ljubavi je zapravo vezivanje individue za određene.

HEISENBERGOVE RELACIJE NEODREĐENOSTI U klasičnoj ... - FKIT

10 lis 2011 ... Heisenbergovim relacijama neodređenosti, koje kažu da je umnožak neodređenosti koordinate položaja i pripadajuće joj komponente količine ...

relacije usamljenosti i samoefikasnosti s nekim ... - ResearchGate

definicija može se reći da je usamljenost u određenoj mjeri slična drugim negativnim afektivnim stanjima kao što su depresija i anksioznost. Usamljenost.

relacije akademske darovitosti sa gimnazijskim usmerenjem ...

postignuća na Kibernetičkoj bateriji testova inteligencije - KOG 3 (IQ>120) i odličnog školskog uspeha ... Drugim rečima, testovi inteligencije neretko mere sposobnosti ... July 17, 2010 from the World Wide Web: http://www.gifted.uconn.edu/.

reLaCije OSOBiNa LičNOSti i tiPOva PrOFeSiONaLNiH ...

Ekstraverzija: pričljiv, ekstravertiran, asertivan, izravan, otvoren nasuprot sramežljiv, tih, intravertiran, plah, inhibiran. 2. Ugodnost: suosjećajan, ljubazan, topao, ...

relacije kognitivnih motivacija i dimenzija ličnosti reformulisane ...

rebe za strukturom i potrebe za saznanjem, sa osobinama ličnosti Refor- mulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje. Uzorak je činilo 287 ispita- nika, oba pola ...

relacije izmeðu lokusa kontrole i aspekata self ... - ResearchGate

ove veze, razvojem strategija za jacanje internalnog lokusa kontrole i realne slike o sebi kod adolescenata. Kljucne rijeci: lokus kontrole, samopoimanje, ...

Predavanje 5 - Elementi teorije skupova; Relacije - [email protected]

Jednaki skupovi. Graficko predstavljanje skupa. Podskup. Multiskup. Kardinalnost. Partitivni skup. 2 Aksiomi naivne teorije skupova. 3 Operacije nad skupovima.

relacije između nivoa emocionalne vještine i ... - Putokazi

potrebni i visok koeficijent inteligencije (IQI) i visok emocionalni koeficijent (EQ). ... Tabela 2. Relacija između nivoa emocionalne vještine i kompetentnosti i ...

RELACIJE ZADOVOLJSTVA POSLOM I NAUČNIH OBLASTI-Željka ...

bergova teorija motivacije. JEL klasifikacija: J5, J2, J4 1. 1 Doc. dr Zeljka Bojanic, Savetnik u Izvrsnom vecu AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 6, 21000 Novi.

krleža i andrić – osobne relacije - Matica hrvatska

Krleža i Andrić bili su duboko svjesni različitosti karaktera, senzibiliteta, umjetničkih ... bavi sudbinom talentirana mladog kipara Marina Studina koji je propadao.

Ponovljivost tehnika određivanja centrične relacije s pomoću ...

10 velj 2017 ... www.ascro.hr. 1 Dom zdravlja Zapad, Albaharijeva 5, 10 000 Zagreb. Health Center Zagreb Zapad, Albaharijeva 5, 10000 Zagreb, Croatia;.

Relacije kulturnog identiteta i samopoštovanja, zadovoljstva životom ...

Rosenbergova skala samopoštovanja (RSES – Rosenberg Self-Esteem Scale;. Rosenberg, 1965). Ova skala mjeri globalnu vrijednosnu orijentaciju prema sebi ...

Relacije osobina ličnosti i motivacije za gledanje filmova

Ključne reči: psihologija stvaralaštva, osobine ličnosti, motivacija za gledanje ... stvaraoca i publike, prvi produkuje ideje, dok ovi drugi te iste ideje opažaju, ...

relacije posthumanizma i spekulativne fikcije iz očišta teorije čudovišta

Gazela i Kosac), kao i propitivanju njihova odnosa prema ishodišnim i starijim distopijskim poetikama (A. Huxley, Divni novi svijet, Ph. Dick, Sanjaju li androidi ...

relacije različitih vrsta plesova i ritmičke gimnastike - Index of

meĎuzavisne regulativne funkcije koje leţe u osnovi specifičnih kretnih struktura ... Paso doble u bukvalnom prevodu znači “dvokorak“, pa se pleše u.

Prostorne relacije u frazeologiji Ćopićevih djela ... - Post Scriptum

od naroda i stoke; zabaviti se oko svog posla. Frazemi sa slikom 'boja' zastupljeni su kod sljedećih primjera: obrati zelen bostan; zaviti (koga) u crno; crni petak ( ...

relacije između nekih bitnih pokazatelja otklona posture i ... - HRKS

30 ruj 2009 ... pectus excavatum (ljevkasta prsa), SKOLIO – skolioza, GENVAL – genu valgum. (“X” noge), GENVAR – genu varum (“O” noge), UNURON ...

relacije između nekih bitnih pokazatelja otklona posture i kifoze u ...

30 ruj 2009 ... kifoze vrlo je česta klinička slika u djece razvojne dobi i najčešće mu se ne ... vremenu uvrštavanjem određenih vježbi koje su korisne za ...

RASKRIžJE ODNOSI

RASKRIžJE. Danac Jesper Juul obiteljski ... knjiga je izazvala iznimno snažne reak cije i rasprave o ... sati knjige o odgoju, obitelji i obrazov nom sustavu te je u ...

RADNI ODNOSI

stojećih propisa radniku dati otkaz s ponudom za sklapanje izmijenjenog ugovora o radu na drugom radnom mjestu. Iz obrazloženja: Predmet spora u postupku ...

ODNOSI S JAVNOSTIMA

17 stu 2014 ... mjeri društvena mreža Facebook koristi u nastavi s posebnim interesom za nastavu ... [email protected], [email protected] ...

1 interspecijski odnosi - PMF

VRSTA 1 VRSTA 2. 1. NEUTRALIZAM. 0. 0. 2. KOPETICIJA. -. -. 3. AMENZALIZAM. -. 0. 4. PARAZITIZAM. . -. 5. PREDATORSTVO. . -. 6. KOMENZALIZAM. . 0.

Paradigmatski leksički odnosi

Код садржинских односа неопходно је да лексеме ... Уколико имамо у виду једно значење лексема, и то оно на основу ког лексеме ступају у синонимске ...

Odnosi s javnošću - UniZd

Diplomski studij. OPIS PREDMETA. Kulturna i prirodna baština u turizmu. 2015-16. Stranica 1 od 2. NAZIV PREDMETA. ODNOSI S JAVNOŠĆU. Šifra. IKB585.

IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U BRAKU*

Primjer Sovjetskog Saveza pratile su i dru- ge europske zemlje ... nosima.37 To je vidljivo i iz same definicije bračne stečevine, prema kojoj bračni drugovi ... “Zaštita autonomije volje stranaka pruža im mogućnost da sklope ugovor o uređenju.

KOMUNIKACIJA IN MEDOSEBNI ODNOSI

delu smo predstavili komunikacijo, interno komuniciranje in medosebne odnose. V empiričnem delu pa smo na podlagi izvedenih anketnih vprašalnikov izvedeli ...

Logicka svojstva i odnosi

Elementarna logika usavršava predteorijsko razumijevanje onih odnosa znacenja koji ovise o znacenju (istinitosnofunkcionalnih) veznika (iskazna logika) i onih ...

Timski rad i odnosi u zdravstvu

Definicija radne grupe Svjetske zdravstvene organizacije: Timski rad pretpostavlja rad više stručnjaka na postizanju zajedničkog cilja. Taj rad ne smije biti.

FILOGENETSKI ODNOSI I ... - Repozitorij PMF-a

FILOGENETSKI ODNOSI I RASPROSTRANJENOST KLENOVA RODA Squalius. (Cyprinidae, Actinopterygii) U RIJEKAMA JADRANSKOGA SLIJEVA. Ana Mišur.

I VLASNIÿKOPRAVNI ODNOSI ZAKON O ... - Organizator.hr

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA ... I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU (l. ... PRAVILNIK O OBRASCIMA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM.

MEĐUNARODNI ODNOSI AN DRIJA B O GN AR UTJECAJ ...

(s obzirom na veliki natalitet i mortalitet) jer zahtijeva velika finan- ... naseljenosti imaju Sjeverna kineska nizina, srednji (Crvena zavala) i donji tok rijeke ...

Višeznačni odnosi u nazivlju i njihova

Vrutak; naprava za otvaranje i zatvaranje), griz (ujed; krupica)5. ... Zagreb. 7. Grundler, D. 1982. Rječnik pojmova iz područja mikroprocesora u: Uvod u.

SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ ...

15 pro 2017 ... Alen Rajko: Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u Hrvatskoj... Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.

Baltoslavenski adpozicijski sintaktički odnosi

vrstama riječi i to ih ne mora nužno ograničiti samo na imenske odnose. Obično su definirane (Kurzon i Adler 2010:2) kao nepromjenjivi elementi, koje slijedi ili ...

EKONOMSKI ODNOSI SLOVENIJE S TUJINO

30 jun 2018 ... TRGOVINSKA BILANCA. TEKOČI RAČUN. STRUKTURA TEKOČEGA RAČUNA v % BDP. (BDP je vsota štirih četrtletji BDP do obravnavanega ...

Stres i međuljudski odnosi pomoraca

na brodu i pomorci znaju reći da postaju moderno. Introduction o the roblje. Neprestano smanjivanje broja članova posade. So c i vrlo često nekompetentnost ...

Vanjskotrgovinska politika EU i trgovinski odnosi sa SAD-om i ...

3: Uvoz robe (trgovina van EU) po regionima i državama, 1995. godine i u ... Moguće je proširiti okvir na NAFTU (Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj.

TRADICIONALNI BRAČNI I PORODIČNI ODNOSI ... - doiSerbia

venčanja; c) oteta žena ili devojka, kao i d) brak na probu (ZLD, 1986, §29). U izboru ... razgovaraju medju sobom čak ni pred ostalim članovima porodice. Izbegavali su da ... dogadjajima. Život pod turskom vlašću ostavio je duboke rane i u.

ODNOSI MED MOŠKIMI IN ŽENSKAMI V PRVIH KULTURAH

8 dec 2013 ... Asirci. Vloga moškega. Vloga ženske. Poroka/Zakon. Ločitev ... Asirci…). Pozornost usmerjena prav tako na odnose, ki so jih ohranili med.