Pravna baština i društveno okruženje Paškog ... - Pravni fakultet

4 Lujo Margetić, „Nasljedno pravo descendenata po srednjovjekovnim statutima Šibenika, Paga, Brača i Hvara", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 22 (1972.): ...

Pravna baština i društveno okruženje Paškog ... - Pravni fakultet - Srodni dokumenti

Pravna baština i društveno okruženje Paškog ... - Pravni fakultet

4 Lujo Margetić, „Nasljedno pravo descendenata po srednjovjekovnim statutima Šibenika, Paga, Brača i Hvara", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 22 (1972.): ...

ISPITNA PITANJA PRAVNA INFORMATIKA ... - Pravni fakultet

ISPITNA PITANJA. PRAVNA INFORMATIKA. VEŠTINA. 2017-2018. Kratki spisak. 1. POJAM I NASTANAK KIBERNETIKE str. 13-20. 2. PRAVNA KIBERNETIKA ...

Vladavina prava i pravna država-europska i ... - Pravni fakultet

pojmova vladavine prava (rule of law) i pravne države (Rechtsstaat). Ključne riječi: vladavina prava, pravna država, hrvatska pravna povijest. Uvod, pravna ...

pravna priroda prava na nužni nasljedni dio - Pravni fakultet Zenica

Ključne riječi: nužni nasljednik, nužni dio, pravna priroda, ... i praktično postoji samo ako je nužnom nasljedniku ostavljeno više no što iznosi vrijednost njegovog ...

pravna zastita prava na roditeljsku skrb.indb - Pravni fakultet Osijek

dačka mreža razvijena u okviru Haške konferencije – “Haška sudačka mreža”. (HSM) upotpunjuje Deklaraciju iz Malte kojom se naglašava dodana vrijed-.

Pravni fakultet Osijek IZVJEŠTAJ O AUDITU - Pravni fakultet u Osijeku

27 lip 2017 ... referada knjižnica s čitaonicom, dvorane, kabineti) i Stjepana Radića ... http://www.pravos.unios.hr/images/knjiznica-istrazivanje-prostor-ffos.pdf.

priručnik kvalitete - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

8 pro 2014 ... ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA . ... Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. Skraćeni naziv Fakulteta ... analizira rezultate rada i poduzima mjere za unaprjeđivanje rada u okviru katedre,.

Pravna bibliografija - Pravni zapisi

Tanja Kesić. – Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015. – XVI, 418 ... sigurnosti (2015) (16 ; Palić): Zbornik radova / [izbor, recenzija, redaktorstvo re-.

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI ... - Pravni fakultet Osijek

PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI. 07.12.2018. ... USTAV SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, Pan liber, Osijek, 1994.

samoanaliza - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

Komentirajte stanje studentskog standarda na vašem visokom učilištu (prema ... CARNet i studentskoj iskaznici – iksici te o studentskom centru i mogućnostima ...

organizacija i okruženje - Ekonomski fakultet

POJAM I DEFINICIJA. ORGANIZACIJE. • Organizacija je socijalni entitet, što znači da je čine ljudi. • Organizacije imaju relativno uređene granice tako da ...

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja ...

15 velj 2015 ... obiteljske medijacije za bračne drugove koji se žele razvesti, a imaju maloljetnu ... u kojem postoji jedna i isključiva porezna vlast.20 Sukladno tomu, ana- ... društvu Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, 10000 Zagreb.

Pravni zapisi 2018-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

could be given only from the point of view that for the right to compensation it is ... 5 Vodinelić, V. V., 2014, Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo ...

ustavno pravni razvoj bosne i hercegovine (1910 ... - Pravni fakultet

LEKSIKON temeljnih pojmova politike: abeceda demokracije, Sarajevo, 1994. 15. ... Grupa autora, Crna knjiga komunizma, Bosančica-print, Sarajevo, 1990. 17.

Pravni zapisi (br 2).indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

2003/185 MAJIĆ (RADOSLAV) JELENA 27. 9. 1975. Beograd 28. 6. 2010. 7,39. 72. 2003/162 ĐOKIĆ (DRAGAN) INA 15. 10. 1984. Brčko 29. 6. 2010. 6,47. 73.

Pravni zapisi 2014-02 04 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Vladimir Mikić, Funkcije preambula savremenih ustava ustavnog teksta. Njih je moguće naći u odredbama koje se odnose na oblik državnog uređenja ili ...

pravni vjesnik 1-2-2006.indb - Pravni fakultet Osijek

1 sij 2006 ... Dr. Sc. Ante Perkušić, Blanka Ivančić - Kačer. (UN)ERLAUBTE ... DUŠKO VRBAN: Hijerarhija izvora i sistematičnost post-modernog prava.

Procesno - pravni aspekti prava EU - Pravni fakultet Osijek

kojem je sabrana sudska praksa Suda i Općeg suda, te Zbornika ... Sljedeći važan institut tiče se tzv. kaznene vlasti (ius puniendi), tj. prava države da pri-.

Pravni zapisi 2014-02 09 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Obiteljski zakon Republike Hrvatske iz 2003, Narod- ne novine RH, br. ... zakona iz. 2003. o sudjelovanju centra za socijalnu skrb u postupku preuzete su iz.

pravni vjesnik 01.indd - Pravni fakultet Osijek

CONDITION BIOLOGIQUE OU DISCRIMINATION . ... nost i kvalitetu usluga, zatim povoljne cijene. U okviru ovih djelatnosti ... ales publiques communales et d'infrastructures dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de la culture ...

Pravni vjesnik 3-4 03.indb - Pravni fakultet Osijek

14 Vidjeti odluku Shin Nippon Koki v. ... iz kuće Lancaster. 9 Inocent III. će uspjeti ... ne u kojoj žive ili borave, lakovjernosti zbog neiskustva, odbacivanja auto-.

du[anov zakonik i pravni transplanti - Pravni fakultet

Од како је Јован Рајић 1795. године први пут штампао текст ДЗ по Текелијином препису24 не ... l&obo veùty, dvadesete litry zlata vy carinou da platity. 3.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - unios

19 velj 2014 ... ANALIZA HRVATSKOGA SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U ... Tumačenjem navedenog člana Zakona o sprečavanju zlostavljanja na ... Takav sadržaj evidentno egzistira kao svrha samome sebi, što je u konačnici i karta ... trebe migrantica kao što su prenatalna, natalna i postnatalna skrb, ...

Pravni vjesnik 3-4 04.indb - Pravni fakultet Osijek

VLADO BELAJ: Zajedničko vlasništvo - pojam, sadržaj i pravno značenje. Pravni vjesnik ... Ključne riječ: zajedničko vlasništvo, suvlasništvo, nasljednička zajed-.

Pravni vjesnik 1-2 04.indb - Pravni fakultet Osijek

2 sij 2004 ... Vlastoručna „oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i ako ju je potpisao“.7 Bitni sastojci vlastoručne oporuke, odnosno ...

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek

87 Municipal Civil Court in Split, No Rob-72/11 of 27 July 2012. ... 56-61; usp. u izvrsnoj studiji Podolnjak, Robert, Američki Vrhovni sud kao politička institucija: ...

Pravni vjesnik 00.qxd - Pravni fakultet Osijek

Quarterly Journal of Law and Social Sciences of the. Faculty of Law, J. J. Strossmayer University in Osijek vjesnik. PRAVNI VJESNIK GOD. 18 BR. 1-2 Str. 1-452.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Administrativno-pravna ...

Termin funkcionalni stilovi plod je praške lingvističke škole, koja je djelovala kratko, ... Kožine, koja glasi: „Funkcionalni stil je osoben karakter govora ove ili one ...

rehabilitacijski fakultet DIPLOMSKI RAD Društveno

tjelesnim oštećenjem koji je u poduzeću zaposlen kao pomoćni skladištar 1 godinu i 11 mjeseci. ... Hanga, K., DiNitto, D. M. i Wilken, J. P. (2016). Promoting ...

Dijete i kulturna baština - Filozofski fakultet Split

28 lip 2013 ... KORELACIJA : Upoznavanje okoline; materijalna kulturna baština; analitičko promatranje. LITERATURA ZA STUDENTE. Rosić, V., Pedagoško ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet hrana kao baština na ...

17 sij 2017 ... plodova, od kojih su najviše vrednovani škampi, lignje i školjke iz Limskog kanala. Dio tradicije su ... i dinstane jabuke za sočnost i puniji okus.

Drama društveno-socijalne orijentacije Isaka ... - Filozofski fakultet

SADRŽAJ. 1. Uvod . ... egzistencijalizam. Njegova najznačajnija djela, pripovijetka Preobražaj te romani Proces i Dvorac prepuni su tematike koja predstavlja ...

kulturna baština cetinja - Fakultet za Mediteranske poslovne studije ...

Ključne riječi: kultura, kulturna baština, muzeji, zbirke, kulturno-istorijski objekti, inostrana poslanstva, spomeničko nasljeđe, materijalna i nematerijalna baština.

baština sjeveroistočne bosne broj 7, 2014. časopis za ... - bastina.ba

16 ožu 2017 ... a Bosnian popular music and its significance at home and abroad ........... 93 ... 15 Prezime Skalić se u Olovu pojavljuje samo ovaj put. Dali se ...

društveno odgovorno poslovanje i društveno poduzetništvo u ... - unizg

30 ruj 2019 ... Primjer društveno odgovornog poslovanja tvrtke Drogerie Markt.…………….……34. 4. ... 4.4 Primjeri društvenog poduzetništva u Republici ...

3.a/a - Pravni fakultet

Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci donosim ovu. ODLUKU. 1. ... Popis banaka čije se kartice mogu procesuirati preko POS-a: ... Veneto banka. 3.

PRAVNI FAKULTET

zasebnog rada. Počevši s predmetom Bier 1 u kojem se nadležnost određivala Konvencijom o ... primjenjuje na izvanugovorne obveze5 (dalje: Uredba Rim II).

Vol. V - Pravni fakultet

7 stu 2012 ... pogrešno se s krvnim srodstvom izjednačuje tazbinsko srodstvo (čl. 25. st. 1.-3. ZMPO). Naime, odnos tazbine više nije razlog zbog kojega nije.

Mjenica - Pravni fakultet

kaucije (kauciona mjenica), a izdaje se kao bjanko, akceptirana i rekta mjenica. •. I na kraju ... Vlastita mjenica je hartija od vrijednosti koju izdaje određeno lice i.

2017-4 - Pravni fakultet

Bosanac. - Beograd : [M. Bosanac], 2017. - 56 listova ; 30 cm [1] elektronski optiĉki ... Privredni rast i poreska politika : seminarski rad / Dragan Bosankić. ... Kosovo i Metohija : rat i uslovi mira / Jelena Guskova ; [prevod Suzana Stojković].

Untitled - Pravni fakultet

17 lis 2009 ... 375 509 prekršaja izdan obavezni prekršajni nalog; ... 4. da se prigovor protiv Obaveznog prekršajnog naloga u situaciji kada nadležni ... izazvana prometna nesreća ili prometna nesreća u kojoj ima i ozlijeđenih osoba, tj.

Pravni fakultet - unizg

POPIS STUDENATA. Rbr. JMBAG. Studij. Sastavnica. 1. 0007181726 integrirani preddiplomski i diplomski Pravni fakultet u Zagrebu. 2. 0009056569.

Predavanja - Pravni fakultet

somnabulizam. - depersonalizacija, transformacija i derealizacija. - fuge. - hipnoza. - tranzitivizam – dvostruka ličnost (histerija, sch). MORALNOST – sposobnost ...

Memorandum PFZ - Pravni fakultet

Nositelj nastavnog predmeta. Pravo društava – opći dio. Akademik Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać. Prof. dr. sc. Siniša Petrović. Prof. dr. sc. Petar Miladin.

godišnjak - Pravni fakultet

2 lis 2010 ... again with the training, arming, and equipping of the contras. ... Ujedinjeno Kraljevstvo).340 Prema izvještaju, u Armeniji, Gruziji, Islandu, Italiji, ...

3.a/a - Pravni fakultet u Rijeci

Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci donosim ovu. ODLUKU. 1. ... Popis banaka čije se kartice mogu procesuirati preko POS-a: ... Veneto banka. 3.

2017. - Pravni fakultet

godišnjak tribina 2017. Urednici: akademik ... Godišnjak Tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba prav- ... Državna matura, prof. dr. sc. Vjekoslav ...

Vol.3 No.3-4 - Pravni fakultet Osijek

i Opće bolnice Osijek, Odjel za neurologiju. PRAVNO-MEDICINSKI ASPEKTI OCJENE SPOSOBNOSTI. ZA RASUĐIVANJE I POSTOJANJA MANA VOLJE KOD ...

Komision - Pravni fakultet

Strane koje učestvuju u ugovoru o komisionu zovu se komitent i komisionar. ... Iako je komisija pravni posao komisionara sa trećim licem, jer on sklapa posao sa.

Vol.28 No.3-4 - Pravni fakultet Osijek

sud novi ZKP, bit će to kraj borbe protiv korupcije“, „Jutarnji list“ od 10. svibnja 2012.). ... fesor na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli u Hrvatskoj, te Emir Hrnjic sa ...

Curriculum - Pravni fakultet

Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij prava djece ... U prvom semestru održava se nastava iz tri obvezna predmeta, s opterećenjem od po 6 ECTS ... Nenad Hlača, doc. dr. sc. ... Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006) Psihologija braka i ... Raboteg-Šarić Z., Pećnik N., Bračni status, financijske teškoće i.

pravni fakultet - HKMS

Pristupnici koji su završili specijalistički diplomski stručni upravni studij moraju prije polaganja drugih ispita odslušati predavanja iz predmeta: „Organizacija ...

Pro Bono - Pravni fakultet

ma i u ostale gradove kako je i planirano našim Projektom. uspješnom, odvjetnicom Ines Bojic. Odvjetnica Bojic je uvijek dostupna za savjetovanja, mentoriranje ...

pravni fakultet u zagrebu, 1

14 ruj 2018 ... Marin Keršić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu zatim nam je u svome rad izložio analizu pravnih načela kako su shvaćena u hrvatskom ...

pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 3 ... - bastina.ba

posjedovao, iako ne kao nasljedno dobro već kao kraljevski honor, tvrdi grad Đurđevac. (mađ. ... Gruntovnica opštinskog suda u Srebrenici. Svi brojevi ...

pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 5 ... - bastina.ba

22 svi 2014 ... Bile su i ljuljačke na pilavima19, gdje se omladina ljuljala, zatim se pjevalo i šalilo. Prilikom razgovora momci se djevojkama nisu posve ...

pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 1 ... - bastina.ba

podatak o jednom naselju u tom području jeste spomen mjesta Sol u ... tuzlanska Podružnica mostarskog Društva uzima novi naziv Napredak, a sva imovina ...

pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 6 ... - bastina.ba

13 ožu 2015 ... poređenja predratnog vremena u kome je vladao mrak i ne znanje (nepismenost) i ... Hambarine, Vileće kosti, Križevci, Hrvačići, Vignjište, Jagnilo, Barašinovac i drugi. ... objekta imaju ugostiteljski sadržaj (caffe pizzeria tzv.

Primjena HACCP sustava u proizvodnji Paškog sira

29 lip 2007 ... Š. Gligora i N. Antunac: Primjena HACCP... Mljekarstvo 57 (2) 127-152, 2007. Primjena HACCP sustava u proizvodnji Paškog sira.

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

FORENZIČNA PSIHIJATRIJA I. PSIHOLOGIJA. Prof. dr. sc. Dragan Babić. Doc.dr.sc. Marko Martinac, psihijatar. V.ass.mr.sc.dr. Marko Pavlović, psihijatar;.