unutarnji odjel zemaljske vlade 1868-1918 - ARHiNET - Hrvatski ...

... ca 61×46 cm. 6 položajnih nacrta zemljišta (Črnomerec – Gornje Vrapče, Dubrava – Granešina, ... Mitnica kod mosta preko Save u Podsusedu/ [S.n.].- 1:100 ...

unutarnji odjel zemaljske vlade 1868-1918 - ARHiNET - Hrvatski ... - Srodni dokumenti

unutarnji odjel zemaljske vlade 1868-1918 - ARHiNET - Hrvatski ...

... ca 61×46 cm. 6 položajnih nacrta zemljišta (Črnomerec – Gornje Vrapče, Dubrava – Granešina, ... Mitnica kod mosta preko Save u Podsusedu/ [S.n.].- 1:100 ...

vojno-graðevinski odjel xiii. zbora [1871] 1883/1918 - ARHiNET

-Nacrt i inventar u svezi kasarne;. -Zakup usluga u Sisku;. -Položajni nacrt za izgradnju Paviljona za kužne bolesti kod domobrasnske bolnice u Sisku 1898.;.

hrvatski sabor 1861-1918 /1919-1924 - ARHiNET - Hrvatski Državni ...

HRVATSKI SABOR 1861 – 1918 /1919 – 1924/ g. A. KNJIGE. • Urudžbeni zapisnik spisa Predsjedništva Sabora HSD knjiga 1-10. • Urudžbeni zapisnik spisa ...

predsjedništvo zemaljske vlade za hrvatsku i slavoniju

647/1916. (Prijevodna pisarna moli paušal), 648/1916. (Prijevodna pisarna izvješ≥uje da je prevoditelj K. Klienspoegl umro 4.2.1916), itd. Pod sveskom VI-18.

narodno vijeće slovenaca, hrvata i srba 1918-1919 - ARHiNET

Predlaže da se rad Odbora odvija po sekcijama (vojna sekcija, ishrana, pripomoć, ... preko Rijeke članovima Mañarskog izaslanstva koji putuju u Bern. ... predlaže da vlada naredi svim javnim službenicima koji imaju strana prezimena, da u roku od ... Brojevi telefona pojedinih povjerenika Narodnog vijeća SHS u Zagrebu,.

ARHiNET - Hrvatski Državni Arhiv

Karlovac, Sisak/Petrinja, Slavonija, Sušak/Rijeka, Varaždin. kut. 8-10 ... PETRINJA I SISAK (kut. 62) ... Trgovačka radnja Kamilo Badovinac, Karlovac. 999.

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV - ARHiNET

1 sij 2019 ... Tvornica strojeva WM Knaust u Beču - promidžbeni materijal za vatrogasni pribor i opremu s cjenikom. 1857-1867., njemački, kut. 4. 1.1.68.

CENZURA I ZABRANA TISKA 1913-1941 - ARHiNET - Hrvatski ...

„Muskete“ šaljivi list, dozvola poštanske otpreme. 1. 4. 7. Zabrana časopisa „Srpski dnevnik“ i „Zaječar“ koji izlaze u Pittsburgu za područje Kraljevine. Hrvatske i ...

emigracija 1920-1941 - ARHiNET - Hrvatski Državni Arhiv

u SAD, osim ako su u pratnji roditelja ili skrbnika. 1920. ... republikanske lige“ u Americi za pomoć „Hrvatskom ... skupštini protiv Jugoslavije, Hrvati u Americi.

ministarstvo državne riznice ndh 1941-1945 - ARHiNET - Hrvatski ...

je potrajalo do propasti NDH. Sporazumom s Italijom, te jednostranim pripojenjem Međimurja i Baranje. Mađarskoj, određene su granice NDH na jugu i sjeveru.

građanske stranke i društva 1919-1941 - ARHiNET - Hrvatski ...

Pernar. 1921. Karlovac. 2. 32. Predstojništvo Kraljevske kotarske oblasti šalje velikom županu ... „Željezničar“, kuglački klub u Karlovcu, pravila. 1936. Karlovac.

nikola čolak 1803/1995. - ARHiNET - Hrvatski Državni Arhiv

3 velj 2016 ... Obrada regesta prema abecednom redoslijedu prezimena. 4.1.7.3. Kronološki popis redoslijeda dokumenata. 4.1.7.4. Rukopisni i strojopisni ...

kotarska oblast vinkovci 1872-1944 - ARHiNET - Hrvatski Državni ...

Vukovar i Zemun, te gradovi: Hrv. Mitrovica, Hrv. Karlovci, Petrovaradin, Vinkovci,. Vukovar i Zemun. ... Povratnik iz Belgije; pismeno izvješće policije; 2059/1935.

matica hrvatska 1838-1983 - ARHiNET - Hrvatski Državni Arhiv

35/162. Velebit Josip/. Original Hasanaginice: Dr. Matthias Murko: Das original von Goethes Klasegang von der edlen frauen des Asan aga (Asanaginica) in.

politička situacija 1910-1940 - ARHiNET - Hrvatski Državni Arhiv

Kuzmić Bolte i dr. 1920. Drnje. Koprivnica. 4. 212 ... Izvadak iz popisa isplaćenih odšteta seljacima za tuču u. Maču. 1935. Mače. 1. 4032. Sresko načelstvo ...

osobni arhivski fond budak mile 1920-1945 - ARHiNET - Hrvatski ...

Zbirka pripovjedaka “Pod gorom” izašla je 1930. god., a “Opanci dida. Vidurine” 1933. godine. Napiso je i romane “Raspeće” (1931.), “Na ponorima” (1932.).

cenzura i zabrana tiska 1913-1941 - ARHiNET - Hrvatski Državni Arhiv

Sisak. 7. 73. 590. „Zabavni tjednik“, izvještaj o zapljeni zabranjenih brojeva 1-6. 1928. Zagreb ... 1047 Oglas u vezi sa širenjem letaka i alarmantnih vijesti 1932.

Hrvatski građanski sabor 1848. − 1918. Nestankom feudalizma ...

unutarnjeg reda i djelovanja Sabora. Godine 1868. zaključuje se Hrvatsko-ugarska nagodba, kojom je „Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji“ priznat.

Hrvatski studenti na češkom sveučilištu u Pragu 1882.-1918 ... - Srce

se, naime, mnogobrojni studenti iz Zagreba upisali na češko sveučilište u. Pragu u znak ... mu se nađe »što jevtiniji stan ne predaleko od Vas drugih, ja sam sa svakim ... O Františeku Hlavačeku^' izjašnjavali su se svi odreda vrlo povoljno.

težak božo 1952/1980 [1980-1986] - ARHiNET - Hrvatski Državni Arhiv

Fond HR HDA 1787: Težak Božo, sadrži raznorodno gradivo nastalo djelovanjem Bože. Težaka kao sveučilišnog nastavnika te osobito kao organizatora ...

Asertivnost za zemaljske andjele_OK (1).pdf

anđele. Rešite se brige i griže savesti. Zemaljski anđeli i veze. Toksične veze - kako da ih. Uživajte u životu umesto da. Karmičke veze. Četrnaesto poglavlje: ...

Asertivnost za zemaljske andjele_OK (1).pdf - Delfi

anđele. Rešite se brige i griže savesti. Zemaljski anđeli i veze. Toksične veze - kako da ih. Uživajte u životu umesto da. Karmičke veze. Četrnaesto poglavlje: ...

Mirjana Jurić NACRTI, PLANOVI I KARTE U FONDU ZEMALJSKE ...

ISBD(CM).1 Služeći se navedenim standardom, svi nacrti i planovi objekata dobivaju opis sa standardiziranim podatcima. Hrvatski državni arhiv u svojim ...

MIKLOS HORTHy DE nAGybAnyA (1868.-1957.)

mađarski predsjednik vlade, konstatirao sljedeće: “Njemački Reich u našoj zemlji raspolaže tako velikim. 4. Antikominternski pakt formiran je 25. studenog.

Tekst Hrvatsko-ugarske nagodbe iz 1868. - WordPress.com

Hrvatsko-ugarska nagodba 1868. Mi Franjo Josip Prvi, po milosti božjoj car Austrijski, kralj Ugarski, Češki, kralj Dalmatinski, Hrvatski i. Slavonski, Galički ...

КРАЉЕВО У СРПСКОЈ ШТАМПИ 1868 –1903 - Народни музеј ...

но куповином и увођењем у обраду земље најсавременијих машина. Ова, сасвим ... 3/4 пар. пор. као суму која јој у име ове масе припада, тако се иста Даница на осно- ... Онда је Чачак богат са грозницом. ... Шиваћа машина”715.

ZAKLJUČAK o raspravi za izvlaštenje čestica 1868, 1867, 1755/1 i ...

21 velj 2019 ... za nepotpuno izvlaštenje zemljišta ustanovljenjem prava stvarne služnosti na zemljištu, radi izgradnje Dalekovoda DV 2X110 kV TS Bilice-TS ...

Речь в защиту смертной казни (1868) - Институт философии РАН

Речь в защиту смертной казни (1868) .................................................... 183 ... другое, и которое, хотя и внушает больше ужаса, является ме- нее жестоким в ...

Mortality on Convict Voyages to Australia, 1788-1868 - jstor

the Australian Research Grants Scheme, on convict and immigrant voyage. Australia. We are ... of a death on Day i, given the conditioning factors and the fact.

Prilog poznavanju jugoslavenske ideje u hrvatskoj politici 1868-1874.

»Listopadska diploma« (od 20. listopada 1860) je, uza sav svoj u osnovi federalistički program, ponovo otvorila taj problem. Uz to je u kraljevu »ručnom pismu«, ...

letak unutarnji - B - PRE-KOM-a

"Unimer" d.o.o., R. Steinera 3, Čakovec tel 040 390 500 gdje će vam platiti za vašu olupinu. Odlaganje automobilskih olupina (svako neregistrirano vozilo) na ...

letak unutarnji - B - GKP PRE-KOM doo

"Čakom" d.o.o. (tel 040 372 441). ZELENE KONTEJNERE. GLOMAZNI OTPAD. SAMO ZA. VREĆE "SAMO ZA. MET AMBALAŽU". SAMO ZA. MET. AMBALAŽU.

Unutarnji dijelovi računala

Kada se pokrene program u računalu, on se iz vanjske, trajne memorije smjesZ u središnju, privremenu memoriju. • Kada program završi s radom, briše se iz ...

Odjel za anglistiku i Odjel za - Studentski zbor Sveučilišta u Zadru

www.unizd-zbor.hr [email protected] com. :' Sukladno Pravilniku o radu i djelatnostima Studentskog kluba ,,BoLo Leroti6" (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te ...

Etnografski odjel/Etnološki odjel - Narodni muzej Zadar

Zadarski Narodni list, 8. 3. ... U sadnjem broju naseg lista, pri pisa se vidi da su odneseni: arhiv prve tiskane novine 11 ... stoljeću skrojila današnji etnograf-.

unutarnji plan - Ministarstvo zaštite okoliša

35400 Nova Gradiška. Za postrojenje. Skladište UNP-a ... ispostava Nova Gradiška. Strossmayerova 17, Nova. Gradiška. 112, 194. Opća bolnica Nova Gradiška.

UNUTARNJI PLAN za područje postrojenja INA-INDUSTRIJA ...

Radnička 216. Zagreb, rujan 2018. ... 1 Zagreb, Radnička 216 za sve objekte i poslovne prostore unutar lokacije operatera, koje u ... ŠIFRA VOZILA. INA - 14.

DOGADAJNOST I UNUTARNJI USTROJ GLAGOLSKIH IMENICA ...

1 PremaHrvatskoj grama tici 1995 sve se imenice kojima se izrice glagolska radnja nazi vaju radne imenice. U tu skupinu radnih imenica spadaju imenice koje ...

UNUTARNJI PLAN Brodomerkur d.d., Skladište gospodarskog ...

Brodomerkur d.d., Poljička cesta 35, 21 000 Split. PREDMET: Adresa područja postrojenja: Unutarnji plan. Skladište gospodarskog eksploziva Sičane, Sičane ...

UNUTARNJI I VANJSKI ČIMBENICI ... - Sveučilište Sjever

23 lis 2018 ... Primjer iz prakse Ledo sladoledi . ... proizvoda koja potrošači cijene i koje ga izdvajaju od konkurencije. Glavna tržišna svojstva proizvoda su:.

UNUTARNJI PLAN BUTAN PLIN d.o.o. Područje postrojenja ...

spašavanja (NN 30/14, 67/14), za postrojenje Skladište Zaprešić operatera BUTAN PLIN d.o.o. koje predstavlja postrojenje višeg razreda (s obzirom na ...

Savršena arhitektura Vanjski vs. unutarnji - Edutorij - e-Škole

usporediti egzoskelet jastoga i unutarnji kostur na primjeru čovjeka (A). • razlikovati ... unutarnjih organa, (ne)mogućnost nesmetanog rasta, zaštita od prevelikoga gubitka vode ... (Kako bi izgledalo ljudsko tijelo bez kostura?, Koji bi bili njegovi.

Unutarnji plan INA Industrija nafte d.d. Područje postrojenja ...

INA Industrija nafte d.d., Av. V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb. PREDMET: Unutarnji plan. Adresa područja postrojenja:: Otpremna stanica Graberje, Graberje ...

StoClimate: Proizvodi za fasadu i unutarnji prostor Prirodno i ...

StoColor Dryonic - Bioničko rješenje za suhe fasade. 23 | ... Sto-unutarnje silikatne boje - Uvjerljivo prirodne - za svako područje primjene ... CO2-neutralne boje.

Unutarnji svijet darovite djece - Centar Proventus

Prvo izdanje priručnika „Unutarnji svijet darovite djece” tiskano je u ... Igra je primjerenija za djecu u dobi od tri do dvanaest godina, no ... i razlike drugih.” ...

UNUTARNJI PLAN INA Industrija nafte d.d., Otpremna stanica ...

Otpremna stanica Beničanci, K. Zvonimira 249., 31542 Kućanci. Oznaka dokumenta: ... Pregled i servisiranje vatrogasnih aparata obavlja se u propisanim rokovima te se o tome vodi evidencija; ... vatrogastva (DVD Beničanci i DVD Donji Miholjac). ... TELEFON. STSI, d.o.o. Integrirani tehnički servisi. Lovinčićeva 4, Zagreb.

UNUTARNJI PLAN Područje postrojenja: Objekti frakcionacije Ivanić ...

Objekti frakcionacije Ivanić Grad, Alojza Vulinca 129, 10 309 Ivanić-Grad. Ovlaštenik: ... U sljedećoj tablici dan je pregled stručnih djelatnika operatera, članova. Lokalnog ... Sigurnosno tehnički listovi za opasne tvari (Prilog IOS-a); ... Lokacija za dekontaminaciju ljudi na području postrojenja: Stanica za zaštitu od štetnih i.

Unutarnji plan JANAF dd, Terminal Omišalj - Ministarstvo zaštite ...

5.2 TELEFONSKI BROJEVI JAVNIH SLUŽBI PODRUČJA TERMINALA OMIŠALJ . ... Unutarnji plan tvrtke JANAF d.d. – Terminal Omišalj (Poje 2, Omišalj) je plan ...

Integriranje rodnih pitanja u unutarnji nadzor nad policijskim ... - DCAF

Zašto je rod važan za unutarnji nadzor nad policijskim tijelima? . 9. 4. Kako se ... Policiju trebaju izvana nadzirati civilni organi vlasti, u najmanju ruku ministar unutarnjih poslova3 i/ili ... SLIKA 2 - MJERILA UČINKA POLICIJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U. PORODICI ... za ljudska prava i prava čovjeka, Evropski komitet za ...

Opći priručnik za unutarnji nadzor zaštite na radu Aktivnost 2.4.

u obavljanju unutarnjeg nadzora zaštite na radu kod poslodavca. Priručnik je ... 10) Stručnjak zaštite na radu je osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje.

Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka !!!

Osiguranje pravne zaštite za kaznena djela uslijed prometne nezgode. 5. ... u slučaju određivanja pritvora Generali osiguranje d.d. dodatno plaća jamčevinu u ...

Untitled - ARHiNET

Daruvar donio rješenje br.10206. o otvaranju pune gimnazije od V do VIII razreda pod nazivom: Gimnazija Daruvar. Od osnutka gimnazije uvedena je ...

Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispušni ...

Prometech single. Prometech double. ARTIKL. (sve ploče su veličine. 60x100cm). V. E S. T. 0. 2. 0. A. V. E S. T ... CRIJEVO ZA AUSPUH. Za motore sa vodenim ...

Proizvodni program 2016. Fasada, unutarnji prostor, akustika, lakovi ...

vrijedi od 1. veljače 2016. godine. | Fasada | unutarnji prostor | akustika | lakovi / lazure | pod | beton ... Usisavači i pribor . ... Fasadne boje. Najbolji standard. 42.

zbirka fotografija narodnooslobodilačke vojske i ... - ARHiNET

komesar 10. korpusa Ivan Šibl, načelnik štaba 32. divizije Bogdan Jovanović i komandant Zapadne grupe partizanskih odreda Stjepan Kučiš. http://arhinet.arhiv.

zbirka fotografija 1865-1972 - ARHiNET

Duga ulica (danas Strossmayerova ulica u Osijeku). Lichtdruck (njem.) ... na poleĊini fotografije oznaka pripadajućeg foto-studija ili fotografa). ... Studio Milan,.

pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i ... - ARHiNET

opskrbi i dr. – gradivo o ekonomskoj propagandi i reklami (prospekti, oglasi, plakati, reklame, fotografije, reklamni filmovi i spotovi, istraživački i prodajni katalozi) ...

INVENTAR MATIČNIH KNJIGA XVI-XX. stoljeće - ARHiNET

Prve vijesti o postojanju matičnih knjiga sežu u III. stoljeće n.e. Još tada su kršćani vodili kod biskupskih crkava posebne imenike krštenih i umrlih vjernika.

zapovjedništvo 5. vojne oblasti jugoslavenske narodne ... - ARHiNET

bile Slovenija, sjeverozapadna i zapadna Hrvatska bez Istre, Banovina, Kordun i Lika. Nadređeno ... kao savezna operativna vojska i Teritorijalna obrana (ustrojena 1969. sa zadaćom ... Ratno brojno stanje brojilo je 1.058.378 vojnika.

vjesnikova novinska dokumentacija 1964-2006 - ARHiNET

naručivanje gradiva iz spremišta. Dostupnost: Dostupno javnosti. ... očekivanja, raspisivanje izbora, radio 101, HND. OS. 1306 ... Banija, Banovina, Hrvatska Kostajnica, mjesta u. Baniji, Petrinja ... NACIONALISTIČKIH PJESAMA. HRV. 229.