Zorana Ivanković, dr - Medicinski fakultet Mostar

Poremećaji u funkcioniranju Eustahijeve cijevi. Liječenje poremećaja. 10. Kronični sekretorni otitis. ... incizija hematoma ili apscesa nosa. - propuhivanje tuba ...

Zorana Ivanković, dr - Medicinski fakultet Mostar - Srodni dokumenti

Zorana Ivanković, dr - Medicinski fakultet Mostar

Poremećaji u funkcioniranju Eustahijeve cijevi. Liječenje poremećaja. 10. Kronični sekretorni otitis. ... incizija hematoma ili apscesa nosa. - propuhivanje tuba ...

sveučilište u splitu medicinski fakultet sandra ivanković uputna ...

Mokraćna cijev (lat.urethra) je cjevasti organ koji povezuje mokraćni mjehur sa okolinom i ... Simptomi urinarnih poremećaja variraju od osobe do osobe.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru - Medicinski fakultet Mostar

30 ruj 2019 ... dr. Dorijan Radančević. V I. 3. Rendgenski uređaji za posebnu namjenu doc. dr. sc. Miro Miljko doc. dr. Vedran Markotić dr. sc. Vilma Kosović.

Medicinski fakultet Mostar - SUM

zdravstvenim stanjem, fizičkom i socijalnom dobrobiti pacijenta. Odgovarajuće ... Status studenta dentalne medicine stječe se upisom na Medicinski fakultet - studij dentalne medicine putem uspješno ... Pine S. H.: Organska kemija, Školska knjiga Zagreb 1994. PRILOG: ... fluoridacija. Organizira se naručivanje pacijenata.

Medicinski fakultet Mostar

www.mefmo.ba; Žiro račun 3381002200333181 kod UniCredit Bank d.d. Mostar;. Ur.br:01-I-. /18. Mostar, 15. listopada 2018. godine. Temeljem članka 61.

Syllabus - Medicinski fakultet Mostar

Vlado Petric, dr. med., redoviti profesor,. Medicinski fakultet u Zagrebu i Mostaru, grana. Otorinolaringologija;. 2. Prof. dr. sc. Vedran Uglešić, dr. med., izvanredni.

Alumni - Medicinski fakultet Mostar

55. Martinović Vlatka. SKB Mostar, Klinika za kirurgiju specijalist dječje kirurgije, dr.sc. 56. Kolak Dalibor. Opća bolnica Nova Bila specijalist opće kirurgije. 57.

Cochrane za sve - Medicinski fakultet Mostar

17 sij 2020 ... 5. 2018. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru kao podružnica Cochrane. Hrvatska. Više informacija o Cochrane i Cochrane ...

PULS, br 5 - Medicinski fakultet Mostar

mi ostavi rupu veličine šake, a sa druge tri-četiri manje rupice. Pozadi repovi da mi budu neravni, a šiške da mi idu ukoso i da budu rijetke... • Pa ne znam hoću li ...

Samoanaliza fakulteta - Medicinski fakultet Mostar

8 velj 2020 ... znati voditi klinički intervju, uzimati anamnezu, svladati osnove kliničkog pregleda, upoznati se s ... Bagarić. Prof. dr Rueben. Eldar. 10. Leukemije. Subpopulacije B-limfocita u koštanoj ... ml. asistent Zlatko Vučina - MF Mostar.

Patofiziologija Kod kolegija - Medicinski fakultet Mostar

[email protected] [email protected] [email protected] ... fakulteta uRijeci: http://sp.medri.hr/Studenti/. 3. Silbernagl S, i sur. Color Atlas of ...

Sveučilište u Rijeci - Medicinski fakultet Mostar

9 pro 2019 ... Kovač Z, Gamulin, S i sur. Patofiziologija. Zadatci za problemske seminare, treće izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2011. 3. Guyton, AC i ...

samoanaliza medicinskog - Medicinski fakultet Mostar

8 velj 2020 ... znati voditi klinički intervju, uzimati anamnezu, svladati osnove kliničkog pregleda, upoznati se s ... Bagarić. Prof. dr Rueben. Eldar. 10. Leukemije. Subpopulacije B-limfocita u koštanoj ... ml. asistent Zlatko Vučina - MF Mostar.

organi po narudžbi - Medicinski fakultet Mostar - SUM

13 srp 2015 ... Ljerka Ostojić, prof. dr. Milen- ko Bevanda, prof. dr. ... Intervju s Romanom Babić, dr. med. Autor: Anita Kožul ... Marin Puljić. Jure Pupić-Bakrač.

I ECTS bodovi - Medicinski fakultet Mostar

20 svi 2019 ... Kiseline i lužine. Puferi. Koligativna svojstva. Osmotski aktivne čestice. Koloidno- disperzni sustavi. Taložne reakcije. Koloidi i makromolekule.

interna medicina - Medicinski fakultet Mostar

11 stu 2019 ... Interna medicina obuhvaća određena poglavlja interne medicine ... Čustović F.: Anamneza i fizikalni pregled, Školska knjiga, Zagreb, 2000. 4.

Popis diplomanata - Medicinski fakultet Mostar

ANDROŠEVIĆ MARKO. 21. BODUL INGA. 22. ŠIMIĆ GORAN ... DUGANDŽIĆ ANA. 9. ADAŠEVIĆ BORIS. 10. ... BOŠNJAK MARKO. 23. LESKO DRAGANA. 24.

knjižica kliničkih vještina - Medicinski fakultet Mostar

Mennelov znak. - Gaensslenov znak. - ispitivanje grube motorne snage šake. - punkcija sinovijske ... Lasegueov znak. - znak Brudzinskog. - Lhermitteov znak ...

Medical Physics and Biophysics - Medicinski fakultet Mostar

More details about the role of physics in the study of medicine may be found www.physics.mefos.hr . Opis kolegija. Opća fizika i biofizika u kontekstu medicine.

PULS MFM layout.indd - Medicinski fakultet Mostar

Bijeli Brijeg bb, 88000 Mostar,. Bosna i ... izostanak menstruacije,. 15 – 25% ... purulentni iscjedak cerviks umjereno osjetljiv pri pomicanju, krvavi iscjedak. ---.

prof. dr. Ljerka Ostojić - Medicinski fakultet Mostar

„Anonimni“ Centar u krugu Stare bolnice koji zaslužuje mnogo, anonimnost ne! str: 34. Neki novi ... izbora razgovarali smo s prof. Ostojić. Izbor dekana. Ispred uredništva Pulsa čestitamo Vam povo- ... flux disease and dental erosion. Journal of ...

Nastavni plan i program integriranog ... - Medicinski fakultet Mostar

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru provodi studij medicine po integriranom studijskom programu u ... fakulteta čime se stječe lakši transfer i nastavak školovanja studenata. ... Popis obveznih predmeta programa integriranog studija medicine na ... VnukV,: Urgentna medicina, 3 dopunjeno izdanje,Alfa,Zagreb ,1995.

Naziv kolegija MEDICINSKA BIOLOGIJA - Medicinski fakultet Mostar

stvaranje energije, stanični ciklus, stanično signaliranje i biologije tumora) ... Frakcioniranje stanica, stanična kultura, razdvajanje stanica centrifugiranjem.

Samoanaliza Sveučilišta 2014-2015 - Medicinski fakultet Mostar

27 lip 2014 ... područje, polje filologija, grana germanistika. 14. ... područje, polje filologija, grana germanistika ... http://www.unizd.hr. -. Sporazum o suradnji.

O studiju medicine na engleskom jeziku - Medicinski fakultet Mostar

19 pro 2019 ... osjetiti pod prstima; o gordim Tuarezi- ma, tom plavom narodu Sahare koji su prkosili njenoj škrtosti; te o samoj veličanstvenoj Sahari, koja mi ...

registar donatora matičnih stanica - Medicinski fakultet Mostar

rukama, znati to i prepoznati. Ovim putem se želim ... muške, starije i pretile osobe, s uvećanim kra- jnicima ... jednoj ili više njih, tetovaže su danas najčešći.

samoanaliza izvješće 2010. - 2015. - Medicinski fakultet Mostar

liječenju bolesti, te u unaprjeđenju zdravstvenog stanja pojedinca, obitelji i društva. Takav liječnik je ujedno ... praktičnom radu studenata rezultati kratkih provjera znanja i usvajanja vještina. Rezultati tih ... (korištenje iksice). -. -. Drugi objekti ...

Prof. dr. sc. Mirna Šitum Demoni u bijelom - Medicinski fakultet Mostar

Sama ideja umjetne oplodnje više je nego plemenita. Ako je porođaj najsretniji postupak u medicini, a to će vam reći ne malen broj liječ- nika i naših profesora, ...

STOLIV Ivanković vl. Dejan Ivanković Proizvodno trgovački obrt 31 ...

VELEPRODAJNI CIJENIK OD 10.01.2019. KOLEKCIJA 2017-2019. OPLEMENJENA IVERICA 2800 X 2070 MM debljina. 23/0,45 mm. 23/2 mm. 31/2mm.

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK Zorana ...

7 lis 2015 ... fluorescence intensity, protein concentration and amino nitrogen quantity of ... Proteini sirutke su biološki najvrjedniji proteini i čine približno ...

TEHNOLOŠKI FAKULTET I MEDICINSKI FAKULTET Suzana Jukić ...

Uloge omega-3 i omega-6 polinezasićenih masnih kiselina . ... profile i nuspojave, koji se mogu razlikovati od lijeka do lijeka (21). Iako pacijenti izražavaju ... 80, 81) koristili su kapsule koje su bile identičnog izgleda i okusa. Prema tome, rizik ...

uputstvo za pisanje diplomskog rada - Mašinski fakultet Mostar UNMO

3) Sažetak - dio u kojemu student daje kratki pregled svog završnog rada (u obimu do jedne stranice) ... U nastavku prikazan je primjer sadržaja završnog rada.

MEDICINSKI FAKULTET

čovjek koji ima idealno postavljene zube u zubnim lukovima te idealnu okluziju i ... Konstrukcijski je zagriz ovisan o veličini prijeklopa i pregriza, a ... vulanizirani materijal baziran na prirodnoj gumi ili kaučuku i koristi se već dugo vremena ... pomoću šiljaka izmjeri se raspon, prenese na ravnalo poklopca te očita vrijednost.

MEDICINSKI I STOMATOLO[KI FAKULTET

V) elektrofilna supstitucija G) nukleofilna supstitucija D) eliminacija. 3. Ako empiriskata formula na nekoe soedinenie e CnH2n toga{ soedinenieto pretstavuva:.

Untitled - Medicinski fakultet

Preporučeni dnevni unos proteina za starija lica .......... Preporučeni dnevni unos proteina za rekreativce i sportiste. Izvori proteina u ishrani ........... LIPIDI.

medicinski fakultet-plakat2017

Prof. dr. sc. Žarko Babić. Dr. sc. Valerija Bralić Lang. Andrijana Hranj, mag. nutr. Prof. dr. sc. Dragan Jurčić. Dr. sc. Krešimir Luetić. Prof. dr. sc. Marinko Marušić.

Medicinski fakultet - unizg

Bienenfeld. Jaka Emanuel studij medicine na ... Karlo studij medicine na hrvatskom jeziku. 230 51Z15020. Bojanić. Martina. PSIHIJATRIJA. 231 108066280.

HP Mostar uvodi uslugu „Brze pošte“ - Hrvatska pošta Mostar

Brzi prijenos paketa i dokumenata s rokovima isporuke od 24 sata ... TISAK: Fram Ziral. NAKLADA: 1000 ... pilot-projekt dostave paketa „Brze pošte“ bespilotnom ...

Humanost na djelu u Hrvatskoj pošti Mostar - Hrvatska pošta Mostar

ra, Hrvatske pošte d.o.o. Mostar ... Pošta. Janko je na bh. p na m. Dana 17. 5. 2014. Posavsku županiju, koju čine tri ... prodaju smartphone i tablet uređaja.

MEDICINSKI FAKULTET VMA UNIVERZITETA ODBRANE U ...

MEDICINSKI FAKULTET VMA UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU. PRIJEMNI ISPIT 2015. TEST IZ HEMIJE. GRUPA A. 1. U kom od navedenih nizova su ...

Medicinska istraživanja - Medicinski fakultet

skleroznom plaku mogu eksprimirati na svojoj površini fas receptor, koji je neophodan za pokretanje procesa apoptoze, vezivanjem za fas ligand smešten na ...

Mikroskop - Medicinski fakultet Osijek

Slika 1. Dijelovi mikroskopa. Slika 2. Nastajanje slike u mikroskopu. Slika 3. Konstrukcija slike koja nastaje u mikroskopu. L1 je leća objektiva, L2 je leća okulara.

Medicinski fakultet u Splitu - MEFST

Uvjet za pristup ispitu su 7 pozitivno ocijenjenih modelacija s predloškom na vježbama te položeni I. i II. kolokvij. • Ispit je praktični i pismeni. Praktični ispit: ...

Medicinska psihologija - Medicinski fakultet

Породична медицина – начин рада лекара/здравственог радника у породици- 1 час. 19. ... Klain E. Psihološka medicina – Golden Marketing, Zagreb, 1999.

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

29 srp 2011 ... Hitna i krizna stanja u psihijatriji u prvom su redu klinički problem. Psihički zdravi ... psihofarmakologiju Psihijatrijske klinike Rebro. Od 2007.god. ... Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Centar za palijativnu medicinu ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - MEDICINSKI FAKULTET

8 tra 2017 ... Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb ... Šalata 3b, Zagreb ... Slobodna Murat Sušić, dr. med., specijalist dermatolog, specijalist pedijatar,.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

10 lis 2019 ... 30.09.2019. Prof. dr. sc. I.Vuković: Osnove propedeutike interne medicine: -A 104 (12:10-14:35). 01.10.2019. Prof. dr. sc. I. Vuković: ...

UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, CIBID. Za izdavača: Lalić dr Nebojša, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu. Za CIBID: Šantrić Branko, upravnik ...

UNIVERZITET U NIŠU MEDICINSKI FAKULTET

MTR – medijalni temporalni režanj. M, Mr, Mc- medijalni deo entorinalne kore. MRI- magnetna rezonanca. NSE- neuron specifična enolaza. NFT- neurofibrilarna ...

ispitna pitanja - Medicinski fakultet

ISPITNA PITANJA: OPŠTA ZDRAVSTVENA NEGA I (školska 2014./15. god.) 1. Pojam sestrinstva, definicije ... sestara: Sestrinske dijagnoze. HKMS, Zagreb, 2011.

MEDICINSKI FAKULTET VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE ...

9 јул 2014 ... 1. MEDICINSKI FAKULTET VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE. UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU. PRIJEMNI ISPIT, 09.07. 2014.

FARMAKOLOGIJA MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ...

Fg3. Galenski pripravci i tvornički lijekovi. 4. Fg4. Ponavljanje i dječje doze. 3. Ukupno sati nastave farmakologije: 50 P 50 S 35 V = 135 sati. Nastavno štivo:.

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - MEF

vremena u Domu zdravlja Zagreb Centar, zdravstvena stanica Siget II. Specijalist je obiteljske medicine od 2006.godine. Disertaciju pod nazivom ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET SPLIT Mia ...

na distalnom dijelu pupoljka slijepog crijeva formira se uski izdanak, crvuljak. ... Najraniji je stadij upale crvuljka appendicitis acuta catarrhalis karakteriziran upalnim ... Znakovi i simptomi mogu biti tipični i atipični te poprilično varirati ovisno o ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Josipa ...

nejednaki rast slijepog crijeva uzrokuje to da se crvuljak najčešće nalazi ... mehanizmima organizma, ishod upale crvuljka može biti potpuno smirenje upale, stvaranje ... života, difuzna je bol dominantni simptom akutnog apendicitisa, a djeca ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Iva Barać ...

Rodenstock ortoreter R 7 s test pločom br. R 173. Ovaj test se često koristi u medicini rada za brzi probir i trijažu pacijenata. Ortoterom se mogu odrediti sve vrste ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Magdalena ...

VRIJEDNOSTI GLUKOZE U KRVI I UČESTALOST ŠEĆERNE BOLESTI U. OBOLJELIH OD ORALNOGA LIHENA ... Vrijednost GUK i učestalost šećerne bolesti .

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Katarina ...

Temporomandibularni zglob predstavlja jedan od najkompliciranijih zglobova u ... Temporomandibularni (čeljusni) zglob (TMZ) tvore kondil mandibule, zglobna ...

Preuzmi PDF 603.67 KB - Repozitorij MEFOS - Medicinski fakultet ...

Rad je ostvaren u: Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti ... koje će nakon što izađu iz srednje škole izravno ući u sustav zdravstva radeći s bolesnim ...

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet RED. BR. KONTO ...

Kemikalije za čišćenje i dezinfekciju- PLIVASEPT TINKTURA 3,0L. 4.000. 3.7. 3221. Kemikalije za čišćenje i dezinfekciju - KEMEX A 1,0L. 2.500. 3.8. 3221.