greške u upotrebi imenica, određenog i neodređenog člana na ...

207. Muški rod. Imenice muškog roda se koriste „za označavanje lica muškog roda kao nazivi predmeta i pojava uz koje mogu doći brojevi un u jednini i doi u ...

greške u upotrebi imenica, određenog i neodređenog člana na ... - Srodni dokumenti

greške u upotrebi imenica, određenog i neodređenog člana na ...

207. Muški rod. Imenice muškog roda se koriste „za označavanje lica muškog roda kao nazivi predmeta i pojava uz koje mogu doći brojevi un u jednini i doi u ...

Skupine imenica imenica u genitivu i pridjev imenica u ... - Srce

time i u znanstvenome nazivlju) daje skupini pridjev imenica ako je znače- ... Ključne riječi: posvojni genitiv; posvojni pridjev; znanstveno nazivlje. 1. Korpus.

Greške merenja i statistička obrada podataka 1. Greške ... - KELM

Greške merenja i statistička obrada podataka. 1. Greške merenja. Osnovni zadatak merne tehnike je da odredi pravu vrednost merene veličine, imajući u vidu ...

leksički sloj imeničkih složenica tipa imenica imenica u ... - Index of

4 феб 2014 ... značenje manje prozirno, manja je i njegova produktivnost, a samim tim manja i verovatnoća da se upotrebi u tvorbi neke složene reči. Pravilo ...

TVORBA IMENICA žENSKOGA RODA OD STRANIH IMENICA ...

šovinist, ateist, materijalist, socijalist, protagonist, eKstremist i sl. Svaki onaj, koji ... Kod imenice b'i-do razlikujemo značenje, i množina bi-da znači bregovi,.

Primjena određenog integrala u geometriji

pojam povr²ine i obujma. Takodjer treba znati formulu za obujam V valjka visine h i polumjera r osnovke: V = πr2h. IV. Nove definicije i tvrdnje s primjerima.

Na osnovu člana 17. stav 3. tačka f) i člana 72. Zakona o hrani ...

f) određivanje reducirajućih šećera izraženih kao invertni šećer ili dekstrozni ekvivalent. (Luff - Schoorl metoda); g) određivanje reducirajućih šećera izraženih ...

Na osnovu ĉlana 17. stav 2. i ĉlana 72. Zakona o hrani („Službeni ...

Ako se sok od koncentrisanog voćnog soka proizvodi od voća koje nije navedeno ... za voćni sok proizveden od jabuka ili krušaka, uz dodatak jabuka, gdje je to ...

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o osiguranju, člana 11.4. Statuta

je lice koje sa Osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju; OSIGURANIK ... nom ugovoru o osiguranju; PONUDA je pisani zahtev ugovarača osiguranja.

Utjecaj brenda na tržišnu prihvatljivost određenog prehrambenog ...

Vitaminski instant napitak Cedevita narandža; Proizvođač Cedevita d.o.o. (Atlantic Grup). • Vitaminski instant napitak Nova Vita; Proizvođač Pak Centar d.d. ,.

Metode računanja određenog integrala. Nepravi integral

Metoda parcijalne integracije odredjenog integrala. Primjer 1. Izra£unajmo ∫ 3. 0 xe−xdx. 1. na£in. Primijenimo formulu parcijalne integracije za neodredjeni ...

Na osnovu ćlana 31 Zakona o advokaturi i ćlana 41 Statuta ...

5 stu 2004 ... Tarifa o nagradama i naknadi trołkova za rad advokata. Petak, 05 ... Vrijednost boda utvrČuje Upravni odbor Advokatske komore F BiH uz.

Na osnovu člana 31. stav 2. i člana 56. Zakona o udruženjima i ...

Registra, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Član 2. (Subjekt upisa u Registar). Udruženje i ...

Na osnovu člana 6. stav 2, člana 7. stav 2. alineje 7, 9. i 10. i člana ...

26 stu 2015 ... ... uputstva, te unese oznaku: „O“ za otkupljenu štetu, „R“ za regresiranu štetu ili oznaku „S“ za sudsku odluku. Dužina 1 znak alfanumerički znak.

Na osnovu člana 11 stav 1, člana 14 stav 5 i člana 103 Zakona o ...

elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija). 5) Pozivni znak: jednoznačni alfanumerički identifikacioni znak kojim se identifikuje ...

Na osnovu člana 19, člana 24 stav 2 i člana 34 stav 2 Zakona o ...

8 јул 2004 ... "izvozna cijena" je cijena koja je stvarno plaćena, ili plativa za prodati proizvod namijenjen za izvoz iz države izvoznice u Republiku Crnu Goru ...

Na osnovu člana 3. i člana 6. Pravilnika za ... - STUDOMAT.ba

7. dokaz o materijalnom stanju (platna lista, ček od penzije, za nezaposlene potvrda. Zavoda za zapošljavanje, potvrda da nema penziju, uvjerenje Poreske ...

Na osnovu člana 18 stav 1 alineja 7, člana 29 stav 2, člana 39 stav 1 ...

Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG, broj 21/09 i 40/11), člana 38 stav 1 tačka 9 ... Notarskog zapisa Ugovora o prodaji nepokretnosti UZZ 298/2019 od ...

401. Na osnovu člana 4 st. 2 i 4, člana 12 stav 7, člana 14 stav 7 ...

Poa annua L. - vlasnjača jednogodišnja;. - Poa nemoralis L. - vlasnjača šumska;. - Poa palustris L. - vlasnjača močvarna;. - Poa pratensis L. - vlasnjača livadna;.

406. Na osnovu člana 6 stav 4, člana 14 stav 2, čl. 51 i 54 i člana 56 ...

Rhododendron spp. L., isključujući Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., ...

GREŠKE KOBASICA

sušenja. - odvajanje ovitaka uslijed visoke relativne vlažno- sti zraka u komori za zrenje trajnih kobasica. - promašćenost ovitka uslijed visokog dimljenja.

Na osnovu člana 123 stav 3 i člana 124 stav 5 Zakona o zaštiti ...

kredita CSPK-a (gimnazija, ekonomska, informatika, konzervacija, arhitektura ili ... Stručni ispit se polaže po Programu za polaganje stručnog ispita (u daljem ...

766. Na osnovu člana 33 stav 6 i člana 34 stav 7 Zakon o zaštiti ...

Krokodili, lažni gavijali. Porodica. Gavialidae: Sve vrste. Gavijali. Red. Squamata. Gušteri i zmije. Porodica. Atractaspididae: Sve vrste roda Atractaspis. Porodica.

GRESKE u pisanim radovima

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: правописне грешке, граматичке грешке, стилистичке грешке... 0. О исправљању школских и осталих видова писаних задатака и о ...

GREŠKE NA BEŠAVNIM CIJEVIMA

Ključne riječi: bešavne čelične cijevi, uložak, greške u čeliku, valjačke greške. Defects on ... dimenzije konti lijevanih gredica su promjera 140 do 420 mm.

GREŠKE SUHOMESNATIH PROIZVODA

“zagušenost” mesa u preši i druge čimbenike;. 5. prekomjerno i naglo dimljenje neprikladnim drvima (četinari) te pretoplo dimljenje na otvorenom plamenu;.

Greške i komplikacije torakalne drenaže

Torakalna drenaža je hirurški postupak ko- jim se dren uvodi u pleuralni prostor radi evakuacije pleuralnog sadržaja. Ovom metodom se pleura prazni i dovodi u ...

RAČUNOVODSTVENI I PORESKI TRETMAN GREŠKE

javlja se potreba za ispravkom otkrivenih grešaka i eventual- nom zamenom finansijskih ... tekuće godine, uključujući i uporedne podatke iz prethodnih pe- rioda ... đu načina knjiženja i načina iskazivanja podataka u (usvojenim) korigovanim ...

PREGLED ČEKIĆA U UPOTREBI 1

12 velj 2020 ... [email protected] 60. RAAFOURTY. POLYGENERATION HUB d.o.o.. ZAGREB. 1051. Klasa: UP/I-321-01/17-17/38-2. Urbr: 349-01/17-415/ ...

Pravilnik o sigurnoj upotrebi IKT-a

r(roraju pridriavati uputa koje im moZe dati administrator sustava (e-Skole tehnidar) ... o Aplikacije koje Skola koristi:e-Dnevnik, e-Matica, HUSO admin, Obradun ...

ZIDANE ZGRADE – GREŠKE I PROPUSTI U GRAĐEVINSKOJ ...

na veza zid‑vertikalni serklaž. Takođe, nepravilno (neadekvatno) izvedene malter- ske spojnice elemenata za zidanje (pored drugih nedosta- taka) mogu ...

PRIROĐENE SRČANE GREŠKE OD DJEČJE DO ... - kardio.hr

Hrvoje Kniewald, dr. med., asistent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za pedijatriju,. Zavod za pedijatrijsku kardiologiju, KBC Zagreb, ...

STRANE RIJEČI U JAVNOJ UPOTREBI

2 Tanajske ploče – otkrivene u drugoj polovici 19. stoljeća. započinju zazivom: „Nek je sa srećom!“ i sadrže grčke napise starohrvatskih imena iz antičke luke ...

Osvrt na neke greške pri rešavanju logaritamskih jednačina

решена, док се не до е до формуле решеног облика, односно формуле ... решавамо само оне логаритамске једначине које се своде на неки од облика.

o jednoj matematičkoj metodi za proračun greške ... - ResearchGate

grešaka računanja, totalni diferencijal funkcije, parcijalni izvodi, priraštaj funkcije, grafičke metode. SUMMARY. In this paper, starting from geometrical and.

NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM REZIDBE VOĆAKA Rezidba ...

Rezidba voćaka je veoma važna pomotehnička mjera od koje u mnogome zavisi uspješnost bavljenja voćarskom proizvodnjom. U većini slučajeva ovoj ...

Greske u radu hermetickih kompresora i ... - SMEITS Izdanja

malnog rada, pregrejana para se stvara na ulazu ... termostat ukljuci (kako je to opisano u odeljku. 2.3). RazliCiti ... Neprimerene temperature u hladnjaku mogu.

Greške u lečenju i krivična odgovornost stomatologa Dental ...

neznanja, odnosno nedovoljnog poznavanja pravila profeY sionalne tehnike, zove se „vitium artis“. Neznanje u naśoj profesiji może da ima kobne posledice.

Na osnovu člana. 23, stav. 1, člana 35, stav 1, tačka 1.1 ... - BQK

Pozajmice licima povezanih sa bankom, osim pozajmica pokrivenih gotovim novcem. d) Kapital ... ostavljene pod zalogom ili blokirane za taj cilj. (g) Zahtevi ...

Na osnovu člana 254. stav 5. i člana 256. stav 1. Zakona o ...

uređaja za prenos snage u pogledu funkcionalnosti sklopova za hod unazad i uređaja za zaustavljanje vozila za osposobljavanje kandidata za vozače. Vozilo.

priručnik o upotrebi slobodnog softvera u umetničkom ... - e-LIS

komponovanje, sviranje, snimanje muzike, razni oblici umetničkog rada nisu ... uređaje tako da je instrument broj 1 akustični koncertni klavir u svim MIDI. 39 ... druge slične programe veoma će brzo naučiti da savladaju funkcije programa.

PRISTUPAČNOST OBJEKTIMA U JAVNOJ UPOTREBI LICIMA SA ...

koji upućuju na obavezno poštovanje standarda PRISTUPAČNOSTI javnih objekata ... Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i ...

jezik u upotrebi / language in use - DPLS-ALAS

21 сеп 2010 ... 359. JEZIK U UPOTREBI / LANGUAGE IN USE. Dani i Bobi Dijamant. Dolomiti. Dobro voće svijeta. Domooprema. DO-MA-DE Dalkoning. DM.

Upute za rješavanje greške 403 kod korisnika koji koriste ... - Fina

Upute za rješavanje greške 403 kod korisnika koji koriste Gemalto. Provjerite imate li instaliranu neku drugu korisničku podršku za prijavu pomoću certifikata ...

Najčešće greške prilikom rezidbe voćaka - Savjetodavna služba u ...

Rezidba voćaka je veoma važna pomotehnička mjera od koje u mnogome zavisi ... Prilikom sadnje se ne vodi računa da kalem (spojno mjesto podloge i sorte) ...

Zahtjevi zdravstvenog stanja koji se odnose na greške ... - Vatrogasci

osjtilnog tipa) koji prenosi impulse iz retine,optička hijazma-mjesto gdje se optička vlakna djelomice križaju i završavaju u kontralateralnu hemisferu, optička ...

najčešće greške naručilaca prilikom sprovođenja postupaka javnih ...

Sledi postupku otvaranja ponuda – vrši se izbor ponuđača. (ponude) kojem će biti dodeljen ugovor o javnoj nabavci. – da li ponuđači ispunjavaju uslove ...

Najčešće greške u proizvodnji rakija - Savjetodavna služba u biljnoj ...

Pri proizvodnji rakija, aparat za destilaciju tzv. kazan treba da je ... Kad se pojavi mutna rakija, koja je na ukusa bljutava, gorko-kisjelkasta, znak je da je krenula ...

prirođene srčane greške i genetski sindromi u kojima se javljaju

srca nalazi se trikuspidna valvula, a na lijevoj mitralna, odnosno bikuspidna valvula. ... insuficijencija aortalne valvule, prirođena mitralna stenoza, prirođena ...

o izvedenim pridjevima u službenoj upotrebi ... - Institut za jezik

pridjevi, odnosni pridjevi, sufiksalna tvorba pridjeva, imenice, sufiksi. Ovaj tekst je licenciran s Creative Commons Attribution 4.0 International License. Za detalje ...

Obrazac broj 1 - Izveštaj o upotrebi sredstava prinude

... податке очевидаца (сведока догађаја), презиме и име, пребивалиште, улица и број; навести друге податке и доказе од значаја за оцену поступања.

Znanstveno mišljenje o upotrebi proizvoda koji se dobivaju od ...

22 velj 2013 ... člankom 1, odbija se stavljanje biljke Stevia rebaudiana (Bertoni) i njezinog suhog ... Pravilnikom o dodacima prehrani (NN 46/11), biljka Stevia ...

Uputa o obliku, sadržaju i upotrebi naloga za plaćanje HUB 3 i HUB ...

U tu svrhu banke su standardizirale nove obrasce platnog prometa HUB 3 i HUB 3A. Jedna od najvažnijih točaka je uvođenje standardiziranog oblika broja ...

Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije - MENEA

O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ... tehnički zahtjevi glede racionalne uporabe energije i toplinske zaštite koje treba ispuniti.

mišljenje odgojitelja o upotrebi standardnoga hrvatskog jezika u ...

Objašnjavaju se pojmovi: govor, jezik, glas, slovo, pismo, čitanje i pisanje, zatim ... Pisanje obavijesti za oglasnu ploču u centru za roditelje 1,8 2 1 0,96 1. 5.

Najčešće greške pri lakiranju parketa Page 1 OPIS ... - Omnis Color

OPIS NEPRAVILNOSTI. NAJČEŠĆI UZROCI. RJEŠENJE. Čestice na površini laka previsoka vlaga parketa brušenje, sušenje parketa, poštivanje.

Rod imenica na - Srce

10 pro 2007 ... Hrvatski jezikoslovci i leksikografi nisu u suglasju kad je rijec o rodu ime- nica koje u nominativu jednine završavaju na -a, a imenuju osobe ...

Na osnovu člana 136 stav 7, člana 151 stav 2, člana 152 stav 4 ...

Na osnovu člana 136 stav 7, člana 151 stav 2, člana 152 stav 4, člana 153 ... Razdjelna linija razdvaja kolovoz na kolovozne trake odnosno na saobraćajne ...

Specijalni izvještaj o izgledu, upotrebi i zaštiti državnih, odnosno ...

Ustavni zakon o zastavi, grbu i himni Republike Srpske . ... Zakon o upotrebi zastave, grba i himne Republike Srpske. 26. ;. 22. Zakon o amblemu Republike ...

akcijski plan o održivoj upotrebi pesticida - Zadra NOVA

Zadarska županija, UO za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i ... Za prognozu pojave i određivanje kritičnih brojeva štetnika koriste se lovke sa ... trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) 2) Žuta ljepljiva ploča za maslinovu muhu ...