Metastaziranje endometrijskog karcinoma u jajnik ili istodobni ...

stazom) u jajniku i primarni karcinom jajnika s rasad- ... Na dan prijma bol se in- tenzivirala. ... zualiziralo se cistično područje na desnom jajniku ve- ličine 23 ...

Metastaziranje endometrijskog karcinoma u jajnik ili istodobni ... - Srodni dokumenti

Metastaziranje endometrijskog karcinoma u jajnik ili istodobni ...

stazom) u jajniku i primarni karcinom jajnika s rasad- ... Na dan prijma bol se in- tenzivirala. ... zualiziralo se cistično područje na desnom jajniku ve- ličine 23 ...

razlika histološkog gradusa endometrijskog karcinoma u kiretaži i ...

Karcinom endometrija zloćudni je tumor koji nastaje iz maligno promijenjenih stanica endometrijske ... je debljina endometrija iznad 5 mm. U najvećem broju ...

metastaziranje tumorskih stanica metastatis of ... - Repozitorij PMF-a

procesom koji se naziva pupanje (eng. sprouting). Regulirana je ravnotežom između aktivatora i inhibitora, što se naziva takozvanim angiogenskim prekidačem ...

tnm klasifikacija nemikrocelularnog karcinoma bronha

tumora u medijastinum poseban je značaj procene zahvaćenosti limfnih nodusa. Za obeležavanje resekovanih limfnih no-dusa često se koristi sistem ...

Tumorski markeri karcinoma prostate

la je da su vrijednosti PSA od 3 do 3.9 ng/ml kao jedine screening metode ... s f/t PSA, čime je moguće poboljšati specifičnost i osjetljivost, te smanjiti broj.

Novosti u liječenju karcinoma endometrija

rena debljina endometrija veća od pet mm, odlučio bih se za praćenje i ponavljanje ultrazvučnog pregle- da. Ukoliko 4-6 mjeseci ne dođe do promjene nalaza ili ...

LEČENJE METASTATSKOG KARCINOMA PROSTATE

Ključne reči: Karcinom prostate, metastaze, lečenje. Abstract: Despite ... Due to prostate-specific antigen (PSA) screening, the majority of patients present with ...

Kontroverze u dijagnostici karcinoma prostate

ra vrijednost 2,5-3 ng) da su vrijednosti PSA iznad 4 ng/ml prag kad treba raditi biopsiju. Izme u 25-40% muπkaraca imat e dokazani karcinom kod vrijednosti ...

Disekcija vrata kod karcinoma usne šupljine

Limfni čvorovi vrata, obuhvaćeni radikalnom disekcijom vrata, dijele se u 5 osnovnih regija. Uz to, postoje još dvije regije limfnih čvorova vrata: regija VI -.

Razvoj karcinoma u radikularnoj cisti maksile

ljaju osnovu za razvoj tumora i cista čeljusti. Točan mehanizam razvoja i etiologija tumora i cista nisu nam poznati, jer ta pitanja nisu riješena nigdje u medicini i ...

Kirurško liječenje papilarnog karcinoma štitnjače - Dr Med ...

Karcinom štitnjače čini približno 1% novodijagnosticiranih malignoma zbog čega se ubraja u rjeđe tumore. Papilarni karcinom je najčešći maligni tumor štitnjače ...

Povezanost histopatoloških karakteristika karcinoma ... - doiSerbia

lip squamous cell carcinoma ... tumor size in relation to the appearance of lymph node metas- ... The data about localization of the carcinomas, histopathologic.

Dijagnostika i liječenje karcinoma prostate - Dr Med | Repozitorij ...

Liječenje lokaliziranog karcinoma prostate uključuje 3 metode. Radikalna prostatektomija. (RP) je metoda izbora za pacijente koji imaju očekivani životni vijek ...

polimorfizam gena il-1b i il-10 kod karcinoma vrata maternice

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK. DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO. LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA. Sanela Štibi. POLIMORFIZAM GENA ...

Presimptomatsko otkrivanje medularnog karcinoma štitnjače ...

točkaste mutacije ovog gena prisutne su u sporadičnim medu- larnim karcinomima štitnjače. Metode molekularne medicine omogućuju genetičke analize kojima ...

Intervencijska radiologija u liječenju karcinoma jetre - Dr Med ...

Radiofrekventna ablacija (RFA) koristi električnu energiju za zagrijavanje i uništavanje stanica karcinoma. Značajnu primjenu ima u liječenju metastaza u jetri.

procena odgovora karcinoma rektuma na neoadjuvantnu ...

nodularni izgled ili opacifikacija kontrastnim sredstvom mogu da ukažu na prisustvo ... T2w, angulirane konture i slaba postkontrasna opacifikacija ukazuju na ...

marker p63 u imunohistokemijskoj dijagnostici karcinoma prostate

Incidencija karcinoma prostate u Hrvatskoj je u progresivnom porastu. ... sluĉajno nakon operacije povećane prostate; faza II (ili B) – karcinom se palpira ...

Naša iskustva u liječenju karcinoma prostate

na nakon operacije (13). TUR karcinoma prostate zbog rješavanja opstrukcije i formira- nja "vodenog puta" radili smo samo u 2% bolesnika u prvim godinama ...

HirurSko leCenje T 1 karcinoma glasnica - doiSerbia

Q) Karcinom glasnice ranog stadijuma, ukljuCujuCi. E stadijume Tis, T l a i Tlb su najfeSCe forme sa inci- deucom javljanja od 25% do 85%. Terapija glo-.

Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma ...

8 stu 2019 ... recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma dojke.

ultrazvucni skrining karcinoma endometrijuma kod zena u ...

frakcionirana eksplorativna kiretaza i patohistoloski pregled endometrijuma. Nismo dobili statisticki znacajne razlike izrnedu ispiti- vanih grupa zena u pogledu ...

Fosforilirani receptor HER-2 kao pokazatelj rezistencije karcinoma ...

Rak dojke. 10. 1.3.1. Etiologija raka dojke. 10. 1.3.2. Opći čimbenici nastanka raka ... pHER2 /– fosforilirani status receptora HER2 pozitivan ( ) ili negativan (–).

ABDOMINALNA AKTINOMIKOZA “IMITATOR” KARCINOMA KOLONA

Aktinomicete su prisutne u sastavu normalne flore usne šupljine, ređe donjih partija gastrointestinalnog trakta, kao i genitalnog trakta kod žena. Čovek je rezer-.

Incidencija i mortalitet kolorektalnog karcinoma u Požeško ...

7 sij 2016 ... Ključne riječi: kolorektalni karcinom, incidencija, mortalitet, kvaliteta ... da određeni faktori okoline, npr. dijetalne navike imaju veliko značenje u.

vodiči za primenu tumorskih markera kod karcinoma dojke

vrednost CA 15-3 i drugih serumskih markera nije jo{ uvek ... Keywords: Tumor markers, guidelines, estrogen receptor, ... normalne epitelijalne }elije i okolno.

Specifičnost sestrinske skrbi kod pacijenta oboljelog od karcinoma ...

27 ruj 2017 ... Nakon potvrđene dijagnoze karcinoma prostate liječnik donosi ... da je potrebno liječenje, na postupke liječenja te na oporavak. Činjenica o ... Ukoliko traje i do godinu dana, smatra se da je inkontinencija trajna. [7] ... ravnoteža između operacija prostate uz negativne kirurške rubove te očuvanje potencije.

učestalost karcinoma debelog crijeva i histološka klasifikacija po ...

Većina karcinoma debelog crijeva razvija se iz polipa, tumorske mase koja se izbočuje u lumen. Najčešći i ... Mutacije u onkogenima (KRAS) i drugim tumor- supresorskim genima. (p53, DPC4) vode ... Ovaj marker ima najveću vrijednost u ...

Osobitosti metastaza papilarnog karcinoma štitnjače u lateralnim ...

funkcije čitavog organizma uz direktan utjecaj na rast u djece i mlađih ljudi. Od ... Procijenjuje se da se na vratu nalazi oko 300 limfnih čvorova [4].

Kirurško liječenje metastaza karcinoma glave i vrata

nosa i grla i kirurgiju glave i vrata pod vodstvom doc. dr. sc. ... Limfni sustav glave i vrata sastoji se od limfnih čvorova međusobno povezanih limfnim žilama.

Uloga medicinske sestre kod oboljelih od karcinoma želuca

Ključne riječi: Helicobacter pylori, karcinom želuca, dijagnostika, liječenje, ... sve jači iz trupa želuca u antrum kada kroz njega prođe prema pilorusu zahvati.

Suvremene mogućnosti liječenja bazocelularnog karcinoma koţe

Sumnja na bazaliom postavlja se na temelju kliničke slike, a potvrĎuje se biopsijom i patohistološkom pretragom. Oblici bazalioma su: nodularni bazaliom, ...

Preventivni pregledi za rano otkrivanje karcinoma prostate

pecijalistica urologije u Specijalnoj bolnici AGRAM - Poliklinici Zagreb ... liječenje, savjetuje se operacija adenoma prostate koja je najčešće endoskopska.

ZNAČAJ PREVENCIJE KarcinomA grlića maternice - Superinfo

22 sij 2017 ... ćurekot ili susam za posipanje. • Skuhati krompir i napraviti pire. • Sitno isjeckati luk, pa ga malo prepržiti na ulju. Tome dodati faširano meso i.

dileme u patohistolo[koj dijagnostici karcinoma [titaste @lezde

Anaplasti~ni karcinomi podse}aju na fibrosarkome ali pokazuju jako izra`en }elijski pleomorfizam i anaplaziju sa poljima nekroze. Medularni karcinom sa malo ...

Uloga magnetske rezonancije u ranom prepoznavanju karcinoma ...

BRCA – eng. breast cancer. CXCFR4 - eng. receptor for a chemokine known as CXCL12. DCIS – duktalni karcinom in situ. ER – estrogenski receptori.

Gorana Gašljević ODREĐIVANJE HER2 STATUSA KARCINOMA ...

Muški. 199 (66). 150 (75). 49 (25). Ženski. 103 (34). 75 (73). 28 (27). 0.628. Laurenova klasifikacija. Intestinalni. 184 (61). 122 (66). 62 (34). Difuzni. 52 (17).

Molekularno profiliranje karcinoma prijelaznog epitela gornjega ...

metabolizacije AA rezultira prisutnošću metabolita AA u urinu i fecesu u ... Stanice odgovaraju na okolišne signale mijenjajući izražaj gena koje sadrže u svojoj jezgri. ... Odrediti obilježja karcinoma prijelaznog epitela u bolesnika iz endemskih ...

prevencija i rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva

21 stu 2015 ... ... Prof. dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr. med. Albaharijeva 4. 10 000 Zagreb, Hrvatska. E pošta: [email protected] ...

imunoterapija karcinoma pluća lung cancer ... - Repozitorij PMF-a

Karcinom bronha i pluća najčešći rak u muškaraca, a u žena je na trećem mjestu u Republici Hrvatskoj. Rizik obolijevanja za dob između 30–74 godine za.

Podtipovi karcinoma dojke - Repozitorij Medicinskog fakulteta

utjecajem hormona prolaktina nastaje majčino mlijeko. Slika 1. Anatomija dojke. 1.1.1. Karcinom dojke – uvod. Karcinom dojke je najčešća onkološka bolest ...

proširena bolest diferentovanog tireoidnog karcinoma zbog ...

Definitivni PH nalaz je ukazao na papilarni karcinom. (klasični tip) 40mm. Nakon operacije je uvedena supstituciona terapija. Kompletizacija tireoidektomije nije ...

8 jednostavnih koraka za rano otkrivanje oralnog karcinoma

Meko nepce. Tonzilarno područje. Ventralna strana jezika. Stražnji dio gingive, dno vestibularnog forniksa. Tvrdo nepce. Dno usne šupljine. Retromolarno ...

kvaliteta života bolesnika oboljelih od kolorektalnog karcinoma

(u muškaraca), odnosno donje trećine stražnje stjenke rodnice (u žene). ... Karcinom debelog crijeva maligni je tumor koji nastaje iz epitelnih stanica sluznice ... U slučaju karcinoma rektuma najčešći su simptomi svijetla krv na površini stolice.

Zdravstvena njega pacijenta oboljelog od karcinoma pluća u ...

20 ruj 2018 ... organizma, poteškoće s disanjem, dispneja, bol u prsištu i hemoptiza predstavljaju ozbiljne poteškoće kod pacijenata koji ih imaju. Tu je bitno ...

Magnetska rezonancija u dijagnostici invazivnih i in-situ karcinoma ...

Posljednjih godina, napretkom tehnologija na području MRI, njezina primjena u ... fibroadenoma mogu rijetko pojaviti i kalcifikati. ... Karcinom dojke se češće javlja u lijevoj dojci dok 4 % do 6 % žena sa karcinomom dojke ima multifokalni ...

tretman lokalno uznapredovalog karcinoma prostate - doiSerbia

Opcije lečenja su: radikalna prostatektomija, spoljašnje zračenje i intersticijana implantacija radioizotopa, hormon- ska terapija androgenim blokadama.

fotodinamska terapija u lečenju nemelanomskih karcinoma kože

Bowenova bolest i bazocelularni karcinom, kako superficijalni tako i nodularni. U radu su ... Bowenove bolesti, kao i superficijalnog i nodularnog bazocelularnog ...

Procjena rizika biokemijskog relapsa karcinoma prostate nakon ...

prostate promjenjiva je i vjetrojatno traje godinama, tako da PIN možemo ... karcinoma prostate ravnoteža između operacija prostate uz negativne kirurške ...

HE-4 novi, obećavajući tumorski biljeg karcinoma jajnika - hdmblm

20 ruj 2018 ... porast CA125, posebno u početnoj fazi oboljenja. Mucinozni tumori - CA125 niža ili unutar cutoff vrijednosti (CEA, CA 19-9). CA125 ...

Vodič za rano otkrivanje karcinoma kože - Dom zdravlja Mostar

zloćudnih tumora kože, ali ujedno i najmanje opasan. Oko 80% ... Ipak, s obzirom na kliničke značajke, kao i histološku sliku, razlikuje se nekoliko ... displastičnih madeža. Tko je u ... izgledaju drugačije od svih ostalih (znak „ružnog pačeta“),.

Uloga citologije u ranom otkrivanju karcinoma dojke - Poliklinika ...

s cistama dojke punkcija je dijagnostička i terapijska procedura zbog evakuacije sadržaja. Primjena punkcije u otkrivanju karcinoma dojke pokazalo se ...

Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od karcinoma debelog crijeva

12 stu 2018 ... pravilna prehrana i zdrav način života. Dijagnoza ... 5.1. Prehrana. Nakon operacije crijeva, slijedi period prilagodbe crijeva na hranu. Tijekom ...

Sestrinska skrb za bolesnike nakon operacije karcinoma debelog ...

edukacije bolesnika i njihove obitelji o načinu života nakon operacije, kako bi bolesnik postao što ... Prehrana nakon operacije karcinoma debelog crijeva .

Analiza bolesnika oboljelih od karcinoma štitnjače liječenih u Odjelu ...

Cilj studije je bio izvršiti analizu oboljelih od karcinoma štitnjače u razdoblju od 1968. do ... Papilarni. Papillar. Folikularni. Follicular. Hürthle. Hiirthle. Medularni.

u ranoj dijagnostici recidiva karcinoma mokraćnog mjehura - CORE

pleomorfizam, prisutne mitoze u gornjim slojevima epitela kao i ... karcinom (karcinom prijelaznog epitela). ... detektirati maligne stanice u urinu ispitanika.

lažno negativne i lažno pozitivne citološke dijagnoze kod karcinoma ...

Prijelazni epitel ili urotel posebna je vrsta epitela koja iznutra oblaže gotovo cijeli ... ograničeni na prijelazni epitel, bez stromalne invazije i liječe se lokalnom ...