Akcijski plan energetski održivog razvitka Velike Gorice - My Covenant

4 srp 2011 ... HEP ODS d.o.o. - Elektra Zagreb – pogon Velika Gorica gosp. Zlatko Majetid ... Ljiljana Lončarek. - Gradska stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o. ... Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu (HKBO) (NN 33/92). HBOR je ...

Akcijski plan energetski održivog razvitka Velike Gorice - My Covenant - Srodni dokumenti

Akcijski plan energetski održivog razvitka Velike Gorice - My Covenant

4 srp 2011 ... HEP ODS d.o.o. - Elektra Zagreb – pogon Velika Gorica gosp. Zlatko Majetid ... Ljiljana Lončarek. - Gradska stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o. ... Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu (HKBO) (NN 33/92). HBOR je ...

akcijski plan energetski održivog razvitka grada ... - My Covenant

Grad Rijeka bio je među prvih dvjestotinjak europskih gradova ... gradonačelnika Grad Rijeka se obvezao ... energetska događanja (javne tribine, radionice,.

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA ... - Grad Labin

poglavlje prikazuje izračun emisija CO2 za kontrolnu godinu, dok sedmo poglavlje daje ... Labinu izveden je proračun ukupne potrošnje goriva u kontrolnoj godini ... HAK,. Auto škole. 2.2. Nabava novih vozila. - zelena javna nabava. Grad. 2.3.

Akcijski plan energetski održivog razvitka Općine Vrsar

te izračun emisija CO2 za referentnu 2014. godinu koja će predstavljati i oglednu godinu za ... Potrošnja goriva za vozila u vlasništvu Općine Vrsar u 2014. godini ... Istarska županija. •. HAK. •. Auto škole. Početak/kraj provedbe (godine). 2015.

akcijski plan energetski održivog razvitka grada rijeke seap

U tablici 3.4 dani su parametri potrošnje toplinske energije po energentu u kategoriji ustanove u kulturi Grada Rijeke. Potrošnja toplinske i električne energ-.

akcijski plan energetski održivog razvitka grada križevci (seap)

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Križevci izradili su Grad Križevci i ... Organiziranje Energetskih dana ili Dana Sporazuma gradova, u suradnji s Europskom ... S obzirom na udio osobnih vozila u 2010. godini i prognozi broja stanovnika ... 3,90. Osobna i komercijalna vozila. Uvođenje car-sharing modela za ...

Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka ... - Grad Rijeka

primijenjenu umjetnost izrađena je „Bojanka za male čuvare planete. Zemlje“ koja je ... Znakovi se postavljaju ispred ključnih raskrižja koja predstavljaju točku odluke ... Intermodalni prometni sustavi i njihova interoperabilnost;. • Čisti gradski i ...

plan gospodarenja otpadom grada velike gorice za ... - HAOP

16 svi 2018 ... Gradsko vijeće. Grada Velike ... Grad Velika Gorica, smješten je u Zagrebačkoj žu- paniji, i nalazi se 20 ... Zagrebačka, groblje. 8. Velika Gorica.

REVIDIRANI AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ... - Life Sec Adapt

Revidirani akcijski plan energetski održivog razvitka Grad Rovinj - Rovigno. 2 ... Analiza energetske potrošnje za zgrade komercijalnog i uslužnog sektora . ... malim i srednjim poduzećima u iznosu do 150.000 eura, kojim se nudi lakši i bolji.

Plan gospodarenja otpadom - Baza dokumenata održivog razvitka i ...

Josipa Kozarca 35 , 35209 Bukovlje. TRGO-INVEST d. o. o.. Dragutina Rakovca 74 bb, 35209 Bukovlje. AUTO-RETTUNG d. o. o. Bukovlje. Stjepana Radića 2 /A ...

Lipanj 2011. Pametan energetski Grad Sisak Akcijski plan ...

Akcijski plan za energetski održivog razvitka (SEAP) . ... Mjere za opskrbu energijom gusto naseljenih područja: područno grijanje. ........... 49. 3.1.5. Mjere za javnu ... 96,1. Lignit. 101. Briketi smeđeg ugljena ... Ugljeni Biogoriva. Ukupno. (Mg.

d.t2.2.3 akcijski plan održivog turizma - Park prirode Medvednica

Tomislavov dom (5), apartmanski objekt Snježna kraljica(4), planinarski domovi i izletišta (Dom Željezničara. (3), Grofica(1)), skijalište i pripadajuće građevine i ...

Akcioni plan energetski održivog razvoja Općine Tuzla ... - Grad Tuzla

Zbog toga, SEAP bi trebao obuhvatiti akcije koje se tiču i javnog i ... Projektnim zadatkom magistralnog vrelovoda je definiran toplinski konzum sa 220 MW, gdje su ... Pretpostavljajući da se drveni peleti mogu proizvesti lokalno, moguće je za ...

Zapisnik 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

STJEPAN KOSIĆ. 4. MIHAEL GRDENIĆ. 5. MARIO ŠIPUŠIĆ. 6. STJEPAN RAK. 7. STJEPAN KOS. 8. JURICA MIHALJ. 9. IVAN RAK. 10. MILIVOJ DIJANEŽEVIĆ.

Analiza opremljenosti gradskim funkcijama Grada Velike Gorice

1 lis 2019 ... Velika Gorica je satelitsko naselje Zagreba čiji je razvoj bio pod snažnim ... se istaknuti Feroterm, Banić promet i Eru Commerce), trgovina ...

kb KULTURA 12_2018 web - Turistička zajednica grada Velike Gorice

Drvene kapele. 14. Kapela sv. Barbare. 15. Tradicijski naÀin Êivota. Kako se nekad Êivjelo. 16. Ljepota narodnih noπnji. 18. Turopoljske zaπtitnice. Sveta Lucija.

analiza prometne signalizacije na području grada velike gorice

Ključne riječi: prometna signalizacija, prometni znakovi, sigurnost prometa, ... druge materijale je njihova mala cijena, te se bojanje cesta u gradu vrši jednom.

GASTRO 2019 letak - Turistička zajednica grada Velike Gorice

13 lis 2019 ... KRZNARIJA VESNA, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Vesna ©tefanËiÊ, Velika ... 099 6258 313, e-mail: [email protected] MAGNA SILVA ...

Strategija razvoja grada Velike Gorice - Grad Velika Gorica

30 tra 2014 ... kupanje s protustrujama i vodenom masažom, saunu, solarij, fitness program i sl. S obzirom da se ... Udruga osoba s invaliditetom Suncokret.

List osnovnih škola Grada Velike Gorice i općina Pokupsko ...

Marija Barović, 6.b, OŠ Nikole Hribara. IMPRESSUM list osnovnih škola Grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle. NAKLADNIK. Pučko otvoreno ...

Godišnje izvješće za 2018. - Turistička zajednica grada Velike Gorice

vgdanas.hr; zagreb.info; zagrebacka-zupanija.hr, zgexpress.net, ... Web portal Turističke zajednice povezan je sa stranicama društvenih mreža, a poseban ...

List osnovnih škola Grada Velike Gorice i općina ... - POUVG

provodimo vrijeme s obitelji i pri- jateljima. 8.Uživajte još malo, kada krenete u sred- nju nedostajat će vam osnovna škola. OŠ VELIKA MLAKA, 8.a ...

Zapisnik 4. tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

STJEPAN KOSIĆ– došao tijekom sjednice. 4. ZDENKO ILEČIĆ. 5. MARIO ŠIPUŠIĆ. 6. STJEPAN RAK. 7. STJEPAN KOS – došao tijekom sjednice. 8. JURICA ...

TZVG karta 2015 priprema - Turistička zajednica grada Velike Gorice

2 velj 2015 ... TuristiËka zajednica grada. Velike Gorice/Tourist Board. G6. KuriloveËka 2, Velika Gorica tel./fax: 01/6222 378, e-mail: [email protected] Policija.

IPZ Uniprojekt TERRA - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite ...

raspolaže Grad Slavonski Brod i TD KOMUNALAC d.o.o. za Slavonski Brod, kao i iz podataka iz nacionalne baze podataka o otpadu (ROO, HAOP), Državnog ...

Untitled - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

PREGLED POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM ... javnog poduzeća "Varkom" d.d. iz Varaždina, za skupljanje, prijevoz i obradu komunalnog i ... Plana gospodarenja otpadom Varaždinske županije i postojeće prijave u ...

PGO 2017.-2022. - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite ...

Županije i Grad Zagreb su jedinice regionalne samouprave nadležne za gospodarenje ... Odvoz papira, plastike i stakla putem zelenog otoka vrši se jedan put ...

Strategija ruralnog - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite ...

savjetodavna služba, Hrvatski stočarski centar, Gospodarska ... usmjerenje ruralnog razvoja Međimurja, te sadrži odgovarajuće preporuke i ... Međimurju te znatno premašuju dolaske u Čakovec, smještajne kapacitete i noćenja u gradu.

izvješće - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša - HAOP

Šibenik. 15. Auto kuća Gašperov d.o.o.. Šibenik ... Autotransport d.d. Šibenik, Pogon održavanja vozila. Šibenik. 28. Barizon ... nije za uporabu kojoj je prvotno bilo namijenjeno, posebice rabljena motorna ulja, strojna ulja, ulja iz mjenjačkih ...

općina dobrinj - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009. OPĆINA DOBRINJ. 6. Temeljem članka 7. i 11. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04,. 110/07 i 60/08), ...

Općina Klana - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

Plan gospodarenja otpadom Općine Klana (u nastavku PGO) imat će odgovarajuću ... ha gospodarskih šuma kojima upravlja Šumarija Klana i to gospodarskim ...

trajnostni energetski akcijski načrt občine lendava - Občina Lendava

Glavna ulica 20. 9220 Lendava. Slovenija tel.: 386 2 5772 500 fax: 386 2 5772 509 ... 7.2.4 Ukrepi na področju vozil v lasti Občine Lendava ... EPDM gume.

undergraduate catalog - Covenant Portal - Covenant College

21 Aug 2015 ... CDV 499 Independent Study. Directed studies in economics topics for juniors and seniors. Students must develop a course proposal and.

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša i plan ... - Općina Okučani

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada . ... biootpada (božićna drvca, otpalo jesensko lišće, proljetna i zimska rezidba). ... Onečišćenje tla kemijskim sredstvima (pesticidi, herbicidi, umjetna gnojiva) prisutno je ...

Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) - My Covenant

The city is one of the five Moldovan municipalities. The municipality covers an area of 78.0km², of which the city proper 41.42km², the village Elizaveta (an eastern.

petogodišnji plan razvitka plovnih putova unutarnjih voda

Uklanjanjem uskih grla u području gornjeg i srednjeg Dunava, uključujući i Hrvatsku, ... ukoliko vodostaj padne ispod razine koja garantira prolaz plovila s gazom od 2,5 metra, dolazi do ... županijske luke i pristaništa (Ilok, Batina, Aljmaš, itd.).

Plan i program rada i razvitka 2019 - GKMM Split

Gradska knjižnica Marka Marulića Split (u daljnjem tekstu: GKMM) javna je ... Iz Središnje knjižnice koordinira se svim uslugama, programima i ograncima.

AKCIJSKI PLAN:

Osiguravanje budućnosti Parku prirode Hutovo blato (Securing the Future of Hutovo Blato Nature Park) koji provodi Svjetski fond za prirodu (World Wide Fund ...

Akcijski plan MELAdetect

operacija nije prikladna ili izvediva. Lokalno ponavljanje javlja ... moguće je njegovo pojavljivanje na sluznicama usne šupljine i nosa te na ... Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je javna ustanova s pravnom osobnosti. ... i estetska kirurgija. 1. 1. 1. 2. 3 ... Djelatnost Instituta za javno zdravlje ostvaruje se preko.

lokalni energetski plan 2018-2027. - Opština Šavnik

ekološke države, tako i u domenu energetske i ekonomske dimenzije kao ... škole), objekte komercijalnog karaktera (pekare, pečenjare, restorani i auto servisi), ... Zamjena kotlova energetski efikasnijim, kao i sanacija i obnova dimnjaka koji.

Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske ...

dražbe, natječaja AZOLPP, ESI fondova i drugih izvora. Izvršno tijelo: FZOEU. Tijela za praćenje (nadzor): MMPI-NKT. Učinak: Akceleracija razvoja aktivnih ...

akcijski plan provedbe - desco

Projekti Strategije pametnog grada – Grad Ludbreg . ... Interreg Slovenija – Hrvatska: Prioritetna os 2 – Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa ...

AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U ...

proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se ... reprodukcijski materijal, dozvoljena gnojiva i sredstva za zaštitu bilja, ...

AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA PELJEŠCA

AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA. PELJEŠCA. Naručitelj: TZ općine Orebić. TZ općine Ston. TZ općine Janjina. TZ općine Trpanj. Autor: Dr. sc. Ivo Kunst.

AKCIJSKI PLAN RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA

razvoj kulturnog turizma u Hrvatskoj. Osim toga, s obzirom na činjenicu da razvoj kulturnog turizma počiva na zajedničkom radu i suradnji kulturnog i turističkog ...

Akcijski plan - Gospodarska škola Čakovec

AC BUZOVEC. AC Jesenović d.o.o., Čakovec. ''AUTO-POLJO SERVIS'',. AMC Međimurje d.o.o., Čakovec. ''MOTOMEHANIKA MISER''. AUTO-ELEKTRIKA ...

akcijski plan 2017.-2019. - Sjednica

kotla na drvnu sječku 500kW - Jankomir. Zagrebački holding,. Zrinjevac. 962.660,00. 0,00. 0,00. 3.1.5.9. Rekonstrukcija kotlovnice na prirodni plin uz ugradnju.

akcijski plan za razvoj cikloturizma prekograničnog - Dobrodošli ...

ribnjaci, svibanj. Grad Virovitica, TZ Virovitica, BK Bor biciklisti. Papuk. ExtremeChallenge. PP Papuk i. Orahovica, lipanj. Plivački klub Orahovica plivači biciklisti.

27 http://www.jutarnji.hr/spektakli/predstavljen-akcijski-plan-za ... - KIF

http://www.gloria.hr/fokus/dogadjanja/predstavljen-plan-za-aktivniju-i-zdraviju- ... https://www.hlk.hr/aktivna-hrvatska-komora-zeli-potaknuti-odgovornost- ...

Predloženi akcijski plan za liberalizaciju tržista i usluga

Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu (za dio uslužnih ... fizikalne terapije. Članak 26. Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti (Narodne.

AKCIJSKI PLAN 2017.-2019. - Grad Zagreb

A608020 Samoborski fašnik. Samobor. 600.000,00. 700.000,00. 380.000,00. 380.000,00. 2.3.2.41. Samoboska salamijada. Samobor. 100.000,00. 195.000,00.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske ... - KZŽ

Zabok. 20. DZ Zabok - Amb. Krapinske Toplice. Antuna Mihanovića 3. Krapinske ... naftni plin. Biomasa - peleti. Biomasa - drva za ogrijev. Ukupno. 2013. 98,94.

Akcijski plan razvoja cikloturizma - Ministarstvo turizma

samo spominje definicije biciklističkog traka i biciklističke staze, dok se u ... cikloturistička odredište posebno ističe Istra, a veću važnost imaju i okolica Zagreba,.

Sveučilišni odjel za stručne studije AKCIJSKI PLAN

1 velj 2017 ... Akcijski plan Sveučilišnog odjela za stručne studije za 2017. godinu. 2. Sadržaj ... (Tehničko veleučilište Zagreb, FSB Zagreb, EF Split,.. Odgovorne ... podataka za dio kolegija u sustavima, ISVU, Mozvag i na web stranicama.

Akcijski plan zapošljavanja osoba s invaliditetom - Krapinsko ...

ar za socijalnu skrb Krapina, Dragutina Domjanica 5, 49000 Krapina. 3. Društvo invalida rada Krapina, Magistratska 12/1, 49000 Krapina. 4. Društvo osoba ...

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na ... - Eko Zagreb

NO2 na lokacijama Zagreb-1, ĐorĎićeva, Prilaz baruna Filipovića i Siget;. - B(a)P ... vozila (promjena guma, filtera goriva) i paţljivim planiranjem putovanja. Vozači ... HAK. - Gradski ured za prostorno ureĎenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,.

Akcijski plan energetske učinkovitosti MŽ 2017. - MENEA

MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. Čakovec upisan je kod Trgovačkog ... Tablica 2.3 Prognoza ukupnih energetskih potreba Međimurske županije za ... primjene novih, tehnološki naprednijih proizvoda kako se tijekom vremena.

akcijski plan za pripremu i provedbu predsjedanja republike ...

donijet će Upravljačko vijeće za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU-a 2020. u drugom kvartalu 2019. godine.2. 2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s ...

Akcijski plan energetske učinkovitosti Virovitičko-podravske ... - AWS

Ured VPŽ Virovitica. Trg Ljudevita Patačida 1. 9 Ljekarna Virovitica. Ljudevita Gaja 6. 10. Bolnica i DZ VPŽ - Ispostava Virovitica - kompleks. Ljudevita Gaja 21.

akcijski plan energetske učinkovitosti dubrovačko- neretvanske ...

Obnova toplinske izolacije dijela objekta. Gruž Ljekarna Dubrovnik. 1,56. 0,42. 30.000. 21. Instalacija fotonaponskog sustava na zgradu Doma zdravlja Ploče.