središnji ured - Porezna uprava

[email protected]‐uprava.hr. I s p o s t a v a ... I s p o s t a v a V E L I K A G O R I C A. 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 voditelj: Tomislava ...

središnji ured - Porezna uprava - Srodni dokumenti

PODRUČNI URED ZAGREB I SREDIŠNJI URED ... - Porezna uprava

17 ruj 2012 ... DENAC. Područni ured. Varaždin,Graberje 1, 42000. Varaždin. 19. ... DAVOR. HALT. Područni ured Osijek, Županijska. 4/I, soba 23, Osijek.

središnji ured - Porezna uprava

[email protected]‐uprava.hr. I s p o s t a v a ... I s p o s t a v a V E L I K A G O R I C A. 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 voditelj: Tomislava ...

MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI ...

11 sij 2020 ... MINISTARSTVO FINANCIJA. POREZNA UPRAVA. SREDIŠNJI URED. KLASA: 410-01/15-01/3424. URBROJ: 513-07-21-01/16-1. Zagreb, 11.

republika hrvatska ministarstvo financija porezna uprava - središnji ...

ŠIFARNIK DATUMA IZVJEŠĆA OVISNO O DANU PODNOŠENJA. - za 2018. godinu - datum redni broj dana u godini. 1.1.2018. 1. 2.1.2018. 2. 3.1.2018. 3.

područni ured split - Porezna uprava

17 lip 2014 ... Javna prodaja obavit će se u prostorijama Porezne uprave, Područnog ureda Split, Službe za ovrhu, Split,. Mažuranićevo šetalište 24/b, soba ...

Područni ured Koprivnica - Porezna uprava

6 ožu 2018 ... za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu za radno mjesto: PODRUČNI URED KOPRIVNICA.

Područni ured Dalmacija - Porezna uprava

31 ožu 2015 ... NATJEČAJA. MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA: prostorije Porezne uprave, Područnog ureda Dalmacija, Ispostave Zadar adresa: Zadar ...

POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED SJEVERNA HRVATSKA ...

9 ruj 2016 ... HRVATSKA. Štap ribolovni marke: FUN STATION by MOSELLA dužine 3 m dvodjelni crne boje sa rolom marke. OKUMA crne boje sa špagom, ...

POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ČAKOVEC Služba za ...

Nedelišće, Sajmište 30. U Čakovcu 26.03.2018. Javna prodaja. (prva, druga, neposredna. Mjesto i vrijeme razgledavanja predmeta javne prodaje. Mjesto i ...

POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED SJEVERNA HRVATSKA ...

26 lis 2015 ... Čakovec prodaja u lipnju 2015. I dio. Marka Model ... Brusilica za parket Janser-tiger. 2008. 5.000,00 ... Banzek-tračna pila. 1.000,00 druga.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin u ...

25 ruj 2014 ... 29.9.-3.10.2014. Poreznoj upravi,. Područni ured. Varaždin,. Graberje 1. "Intereuropa-. Logističke usluge". d.o.o. Varaždin,. Vilka Novaka 48 C ...

—Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Krapina ...

ured Krapina, Ispostava Zabok, u cijelosti će obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja ... demografskih prognoza precijenjena su obzirom na trenutno stanje ...

područni ured ustrojstvena jedinica niža ... - Porezna uprava

Sektor za normativnu djelatnost i međunarodnu suradnju. Služba za zabavne i nagradne igre. 1.3.6.3. Zagreb, Albrechtova 42. VSS. Samostalni upravni referent ...

Porezna uprava POREZNA UPRAVA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s ...

POREZNA UPRAVA. I. MIŠLJENJE. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Porezne uprave ...

lični odbitak i porezna kartica - Porezna uprava Federacije BiH

Zahtjev za izdavanje porezne kartice i obrazac porezne kartice propisani su: • Zakonom o ... Pored navedenih propisa, u vezi s poreznom karticom i načinom.

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

bonton - Središnji državni ured za šport

UREDNICI: Nataša Muždalo, Središnji državni ured za šport. Danira Bilić, Hrvatski fair-play odbor. AUTORI: doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić. Nataša Muždalo.

Zakon o športu NN 71/06 - Središnji državni ured za šport

... predviđa osnutak Hrvatskoga školskoga športskog saveza, krovnog tijela koje će skrbiti o djeci u športu. ... Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski športski savez gluhih. 40. Udruženja školskih ... Hrvatski klizački savez http://www.croskate.hr ...

Dokumentacija o nabavi - Središnji državni ured za obnovu i ...

25 lis 2017 ... DIMNJACI. Predviđeno je po jedan dimnjaka u svakom stanu i to tipa "PGM" sistem TMI-excellent Ø 180 za kruto gorivo jedan dimnjak za ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda I. dio - Središnji državni ured za ...

29 ožu 2018 ... Autowill d.o.o., Kudeljara 5, 32000 Vukovar. OIB: 12631083049. Autowill d.o.o., Kudeljara 5, 32000 Vukovar. OIB: 12631083049. 1111. 29.03.

Untitled - Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

stambenih jedinica kao i programe stambenog zbrinjavanja prognanika, ... Opći cilj aktivnosti obnove i stambenog zbrinjavanja je sanacija i obnova u ratu.

Okvirni sporazum s prilozima, grupa 2. - Središnji državni ured za ...

4 sij 2016 ... MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA. 1 Zagreb. Boškovićeva 5. Zagreb. Albrechtova 42. | 3 Zagreb. Avenija Dubrovnik 24-26.

Zapisnik o otvaranju ponuda - Središnji državni ured za središnju ...

ALD Automotive d.o.o., Betinska. Grupa 6 - Osobni automobil niža. 1, 10010, , Zagreb, srednja klasa. 45116797997, ALD ponuda grupa 6. PBZ-leasing d.o.o. ...

Smjernice za upravljanje voznim parkom - Središnji državni ured za ...

Smjernice se primjenjuju u upravljanju voznim parkom službenih automobila obveznika primjene. Odluke (u daljnjem tekstu: ... podataka – Oblici karoserije). ... dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava. Auto gume.

POPIS KORISNIKA 2017.pdf - Središnji državni ured za središnju ...

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE RUDOLF STEINER, DARUVAR. 26028963136 43500 DARUVAR ... OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava 1.pdf - Središnji državni ured ...

Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. (Narodne ... UnisportHR Plivanje i Vaterpolo ... odbojka na pijesku - Hrvatska reprezentacija gluhih,.

pripadnika hrvatskog naroda izvan RH - Središnji državni ured za ...

12/2013 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/2016 i 104/2016) te ... Pravo na stipendiju Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike ... čelnik Ureda raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija studentima -.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Središnji državni ured za ...

7 kol 2017 ... ALD Automotive d.o.o., Betinska 1, 10010. Zagreb,. OIB: 45116797997. (dalje u tekstu: ALD d.o.o.). ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING.

STIPENDIJE - Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike ...

Bodul, Katarina. Boras, Mirna ... Baban, Marko. Babić, Nikola ... Visina stipendije za studente iznosi 700,00 kn mjesečno te se dodjeljuje studentima za jednu.

Vodič za povratnike - Središnji državni ured za Hrvate izvan ...

Boravište je mjesto i adresa gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno ... priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list, ako su rođena u inozemstvu a nisu ... U slučaju da je u primjeni međunarodni ugovor i odredbe ... Umirovljenik mora izvaditi svoju poreznu karticu u nadležnoj ispostavi Porezne ...

Okvirni sporazum broj 16/2018-1 - Središnji državni ured za ...

1) Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje ugovora o javnoj nabavi osobnih računala (PC) (u daljnjem tekstu: Ugovor/Ugovori) ...

Sadržaj testiranja - Središnji državni ured za obnovu i stambeno ...

kandidata za testiranje, te način testiranja. 1. Poznavanje ... Pitanja kojima se testira poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske a temelje se na. -Ustav Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 85/10-pročišćeni tekst). 2.

za nabavu uredskog materijala - Središnji državni ured za središnju ...

16. 18.1. Dostava dijela / dijelova ponude u zatvorenoj omotnici . ... 5 Rijeka. 51000. Lošinjska 16. 6 Split. 21000. Mike Tripala 6. 7. Varaždin. 42000.

sdurdd- smjernice za nabavu ikt proizvoda - Središnji državni ured ...

SMJERNICE ZA NABAVU PROIZVODA INFORMACIJSKE I ... diskriminirajući temelj i na tržištu (pr. USB). Standardi se mogu implementirati na različite ... zahtjevima standarda: https://eid.hr/hr/eoi/clanak/specifikacije-citaca-pametnih-kartica.

registar ugovora-radovi - Središnji državni ured za obnovu i ...

PLANUM GRAĐENJE. d.o.o., Vukovar. 17.10.2014. 2.365.268,10. 05-G-S- ... uvođenja u posao. PROMET GRAĐENJE. d.o.o. Požega. 19.12.2014. 811.435,86 ...

Okvirni sporazum s prilozima, grupa 1 - Središnji državni ured za ...

Papir fotokopirni višenamjenski, A4, 250 g/m², omot od 125/1 papira, bijeli, B klase ili bolji ... Papir za pakiranje, pak papir, arak dimenzija 88 x 126 cm, 90 g/m2,.

Na temelju članka 31 - Središnji državni ured za središnju javnu ...

Prijedlog za izmjenu navedene točke povezan je sa značajnom promjenom cijena sirovine za izradu ... Solna kiselina proširi raspon koncentracije solne kiseline ...

strateški plan - Središnji državni ured za obnovu i stambeno ...

kompleta namještaja i 157.110 aparata bijele tehnike. U narednom ... otkup stanova u državnom vlasništvu izvan PPDS-a provodi se od prosinca 2013. godine.

Oglas na određeno vrijeme - Središnji državni ured za obnovu i ...

u bazi podataka a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima radnog staža evidentiranim. Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice.

Okvirni sporazum - Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

1 srp 2018 ... uprave Hrvoje Pezić i članica uprave Ljilja Vasilj-Starčić (u daljnjem tekstu: odabrani ponuditelj) sklopili su sljedeći. OKVIRNI SPORAZUM ZA ...

Godišnji plan rada za 2018. godinu - Središnji državni ured za ...

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave ...

Okvirni sporazum broj 8/2017-B - Središnji državni ured za središnju ...

05/4-17-15 za Grupu B - Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem ...

Okvirni sporazum broj 5/2018-4 - Središnji državni ured za središnju ...

Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/11, ... Vrećice za usisavac, Rowenta ZR-814 Ill jednakovrijedno.

Rješenje o prijmu radno mjesto broj 9 - Središnji državni ured za ...

17 pro 2018 ... izabrani kandidat, prima se u Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na radno mjesto stručni referent – mjesto rada Vukovar ...

privitku - Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

24 Braniteljska zadruga Središnje Bosne. USP DR ... Stipendije za školsku godinu 2017/2018 ... program, rezultati prvog poziva i najava drugog poziva, te je.

zakon o područjima posebne državne skrbi - Središnji državni ured ...

26 velj 2015 ... Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vojnić, Vrlika, Vukovar, Župa dubrovačka. ... 1. davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu,.

Poštovani, Središnji državni ured za šport organizira Info ... - HAKS

Središnji državni ured za šport organizira Info dan i besplatnu jednodnevnu stručnu radionicu osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje ...

Untitled - Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VESELČIĆ. ARAMBAŠIĆ. NALETILIĆ. SIVRIĆ ... 1997. 1997. 1992. 1995. VELIKO. MIŠO. MILAN. MARKAN. DRAGO. DINKA. VLADO. MIRO. NADA. JOZO.

Strateški plan za razdoblje 2019. – 2021. - Središnji državni ured za ...

obitelji korisnika prava je program stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala potrebnog za obnovu/izgradnju obiteljske kuće na građevnom ...

ODLUKU - Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

24 pro 2018 ... Republike Hrvatske za dodjelu financijske potpore Hrvatima izvan ... Udruga hrvatskih vojnih invalida ... kraljice Katarine, Mostar, Bosna i.

Okvirni sporazum broj 6/2018-2 - Središnji državni ured za središnju ...

Ukupna cijena. (kn, bez PDV-a). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 (5x6). 36. Etikete samoljepljive, za ispis na fotokopirnim uređajima, laserskim i inkjet pisačima, kutija od 100.

Najbolja praksa Njemačke, Poljske i Austrije - Središnji državni ured ...

u svakom slučaju, kao što ni konačna cijena često ne ovisi samo o količini ... parcel services; Ministry of Finance – vozila, gorivo, lubrikanti, paketi usluga; ...

registar ugovora-roba - Središnji državni ured za obnovu i stambeno ...

11 lis 2017 ... MARIĆ B.A.U. obrt,. Mirkovic ... 30.06.14. GRADITE. NAJPOVOLJNIJE d.o.o.,. Vukovar. 26.03.2015. 1.719.645,41 ... DOMUS d.o.o., Vukovar.

Okvirni sporazum broj 6/2018-1 - Središnji državni ured za središnju ...

19 lip 2018 ... PERGAMENT PROMET doo. Papir za ploter u roli NAVIGATOR, nepremazni, 80 g/m2 bijeli, dimenzija 1067 mm x 50 m,. Proizvoda.

Odluka o dodijeli stipendija - Središnji državni ured za Hrvate izvan ...

... Hrvatske koji studiraju u Republici Hrvatskoj: RED. BR. PREZIME, IME. IME. RODITELJA. GODINA. ROĐENJA. 1996. ZORAN. SLAVEN. ŽELJKO. TOMISLAV.

Opis poslova - Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike ...

radnog staža, a utvrđen je člankom 3. stavkom 1. podstavak a) točka 10. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ...

Okvirni sporazum broj 5/2018-1 - Središnji državni ured za središnju ...

... uprave Igor Šaravanja i predsjednik uprave Albert Šestan; Jedinstvo Krapina. d.o.o., Mihaljekov Jarek 33, 49000 Krapina, OIB: 98656691838, koje zastupaju ...

Strateški plan SDUŠ 2019.-2021. - Središnji državni ured za šport

Broj kategoriziranih športaša. Broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca. Broj kategoriziranih gluhih športaša. Povećanje postotka uključenih učenika.

POD-RDG - Porezna uprava

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe. 5. Ostali poslovni prihodi. II. POSLOVNI ...

porezna uprava

{to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave na web adresi www.porezna-.