tehnička upustva za izradu seminarskog rada - Edukacijski fakultet ...

STRUKTURU SEMINARSKOG RADA: SADRŽAJ. UVOD. 1. RAZRADA TEME. 2. ZAKLJUČAK ... Primjer: Ostala ograničenja se odnose na elemente procedure.

tehnička upustva za izradu seminarskog rada - Edukacijski fakultet ... - Srodni dokumenti

tehnička upustva za izradu seminarskog rada - Edukacijski fakultet ...

STRUKTURU SEMINARSKOG RADA: SADRŽAJ. UVOD. 1. RAZRADA TEME. 2. ZAKLJUČAK ... Primjer: Ostala ograničenja se odnose na elemente procedure.

tehnička upustva za izradu diplomskog_rada - Edukacijski fakultet ...

Završni rad kandidat javno brani u prostorijama Fakulteta pred komisijom. 7. Članovi komisije ... Primjer: Ostala ograničenja se odnose na elemente procedure.

Upute za izradu seminarskog rada - Filozofski fakultet

U daljnjem su tekstu sastavnice seminarskog rada detaljnije objašnjene. Naslov rada. Na naslovnici ... d) mjesto, mjesec i godina. Primjer naslovne stranice može se vidjeti u prilogu. ... viseće (hang) u Wordu) za 1 cm. Prored unutar pojedine ...

uputstvo za izradu seminarskog rada - Ekonomski fakultet

Studentu se pruža prili- ka da savlada osnove samostalnog naučnog i stručnog rada, formu i stil pisanja. Tema seminarskog rada može biti: • teorijski problem.

Upute za izradu seminarskog rada (pdf format) - Pravni fakultet Osijek

Osnova istraživanja odnosno izvori iz kojih će nastati budući seminarski rad mogu se podijeliti u nekoliko ... Preporuča se pisanje citata u bilješke ili fusnote!

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Саставни део семинарског рада су: насловна страна, садржај, основни текст, библиографија, графички прилози и порекло илустрација. ▫ НАСЛОВНА ...

Upute za izradu seminarskog rada - VUB

Preporučljiv opseg seminarskog rada je 1800 - 2500 riječi. 2. ... Seminarski rad se sastoji od sljedećih poglavlja: uvod, razrada, zaključak, popis literature,.

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

Potrebno je navesti ključne riječi za temu vašeg seminarskog rada. ... UVOD. Poglavlje je u kojem ćete opisati cilj rada, definirati osnovnu temu ... Na primjer:.

uputstvo za izradu seminarskog rada - eLearning

Kompoziciju ili strukturu rada (kratak opis dijelovai rada) i,. - Znanstvene metode (koje se koriste pri izradi rada). Uvod ne smije biti opseţan i ne bi trebao imati ...

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ ... - EFZG

o seminarski rad NIJE ČLANAK ZA NOVINE (ne možete pisati novinarskim stilom) o svi dijelovi rada moraju biti pisani jednakim stilom, stručnim, primjerenom ...

uputstvo za izradu seminarskog rada - vpps.edu.rs

Seminarski rad je samostalna stručna obrada teme. Ima svrhu da uvede studente u stručni i istraživački rad. To ne treba biti izvorno istraživanje i ne mora ...

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA Osnovne ...

Strana: 2. Metodološka uputstva: Seminarski rad iz datih nastavnih predmeta ... Naslovna strana treba da sadrži slijedeće osnovne podatke: naziv institucije, ...

upute za izradu seminarskog rada - UniZd

Naslovna stranica treba izgledati kao na sljedećoj slici. Sveučilište u Zadru. Odjel za pedagogiju. Kolegij: Uvod u školsku pedagogiju. Nositelj kolegija: Mentor:.

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - EFSA

rad, uvrštena su detaljna objašnjenja i korišteni brojni primjeri izrade pojedinih ... seminarskog i diplomskog rada, kao što su naslovna strana, sadržaj, uvod, ...

upute za izradu seminarskog rada - Odjel za matematiku

zadane upute napravi kreativan seminarski rad u obliku Word dokumenta ili ... Primjer: [4] M. Zekić-Sušac, Nastavni materijali za kolegij Web programiranje,.

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA RIMSKO ...

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA. RIMSKO PRIVATNO PRAVO - Doc. dr. sc. Tomislav Karlović. 2016./2017. IZRADA SEMINARSKOG ...

Upute za izradu seminarskog rada iz kolegija Trgovinsko ... - Vup.hr

Matić, B. (2004) Vanjska trgovina. Zagreb: ... Časopisi - preporučuje se korištenje članaka iz ekonomskih časopisa (Banka, Suvremena trgovina,…) • Internet ...

uputstvo za izradu seminarskog rada na magistarskom i doktorskom ...

a) Problem, predmet i objekti istraživanja, b) Radna hipoteza i pomoćne hipoteze, c) Svrha i ciljevi istraživanja, d) Znanstvene metode,i e) Struktura rada.

tehničke upute1 i pravila za izradu diplomskog i seminarskog rada ...

1) PRIMJER KORICE DIPLOMSKOG RADA . SVEUČILIŠTE U MOSTARU. PRAVNI FAKULTET. (Times New Roman, vel.14., centrirano i boldirano).

Upustvo za izradu seminarskog rada Predmet ... - Stranice predmeta

Naslovna strana seminarskog rada. Strana 1. NAZIV SEMINARSKOG RADA. (Times New Roman, velika slova, veličina fonta 16). Predmetni nastavnik: Kandidat ...

veleučilište nikola tesla u gospiću upute za izradu seminarskog rada

Seminarski rad predstavlja samostalno djelo studenta u kojem se obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema s popisa objavljenih tema određenog predmeta ...

upute za izradu seminarskog rada iz predmeta rimsko privatno pravo

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA. RIMSKO PRIVATNO PRAVO. 2012. 1. IZRADA SEMINARSKOG RADA. Tema i naslov seminarskog ...

Upute za izradu završnog rada - Strojarska tehnička škola Frana ...

Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića. Zagreb, Konavoska 2. Završni rad. NAZIV RADA. Učenik: Ime i prezime. Program: Računalni tehničar za ...

tehnička upustva - 100AL

1 kom – kompletan dovratnik (sastavljen od tri elementa: dva istodužna i jedan kraći) ... Suhomontažni dovratnik vratno krilo = prvi komad namještaja u stanu.

upute za pisanje seminarskog rada - Pravni fakultet

Sadržaj seminarskog rada: - NASLOVNA ... Uvod rada treba sadržavati smjernice i naznake teme koja se obrađuje, razloge i motive ... Primjer citiranja knjige: 1.

1 Upute za pisanje seminarskog rada Svrha i vrste seminarskog ...

22 svi 2019 ... dijelove teksta koji se žele istaknuti pisati italikom (kurzivom) (ne bold ili podcrtano). ▫ ispis rada jednostran (ne na poleđinu). Formalni izgled ...

SEMINARSKI RAD Ciljevi seminarskog rada: Zadaće seminarskog ...

Zadaće seminarskog rada ovisno o izboru teme: ... Seminarski rad se treba sastojati od sljedećih cjelina: 1. ... 5) Poslužitelji (konfiguracije, standardi, tržište).

Upute za izradu diplomskog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu diplomskoa rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja diplomskih radova na ...

Upute za izradu završnog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu završnog rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja završnih radova na ...

Upute za izradu Završnog rada na - Filozofski fakultet

Upute za izradu diplomskoga rada na. Studiju psihologije Sveučilišta u Mostaru. I. POSTUPAK PRIJAVE TEME DIPLOMSKOGA RADA. I.1. Opće odredbe.

upute za izradu dilomskog rada - Pomorski fakultet

nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja diplomskih radova na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Ove upute prate sadržaj kolegija Metodologija ...

Upute za izradu Diplomskog rada - Filozofski fakultet

prored 1,5. b) Rad mora imati tvrdi uvez. c) Na naslovnici diplomskoga rada ispisuju se sljedeći podatci: - Sveuĉilište u Mostaru, Filozofski fakultet, naziv studija.

Upute za izradu završnog rada - Filozofski fakultet Osijek

Primjer prve stranice završnog rada: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za psihologiju. Ime i prezime. Naslov završnog rada.

Upute za izradu semestarskog rada - Građevinski fakultet Osijek

PRILOZI: - naslovnica semestarskog rada. - sastavnica. - primjer odabira mjerodavnih reznih sila. - slaganje nacrta u format A4 ...

upute za izradu i obranu diplomskog rada - Filozofski fakultet

IZRADA NACRTA ISTRAŽIVANJA I PRIJAVA TEME DIPLOMSKOG RADA ... 5 Iako se često susreću primjeri da se rezultati i rasprava odvajaju u dva nezavisna ...

upute za izradu diplomskog rada - Fakultet za odgojne i obrazovne ...

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOGA RADA. Struktura rada koji uključuje pregled dosadašnjih spoznaja. Sažetak: jezgroviti je prikaz cijeloga rada. Piše se na ...

upute za izradu i obranu diplomskog rada - Filozofski fakultet u Rijeci

IZRADA NACRTA ISTRAŽIVANJA I PRIJAVA TEME DIPLOMSKOG RADA ... 5 Iako se često susreću primjeri da se rezultati i rasprava odvajaju u dva nezavisna ...

uputstvo za pisanje seminarskog rada 1. struktura rada 2. naslovna ...

Rad treba da ima naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni deo, zaključak i literaturu. Obim rada je od 15 do 20 strana. 2. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana ...

upute za izradu seminarskog zadatka - EFOS

6 pro 2018 ... Strukturirani intervju – sastoji se od unaprijed određenih pitanja. Osoba koja provodi intervju drži se unaprijed zacrtane forme, prati redoslijed ...

Untitled - Edukacijski fakultet Travnik

zamka, hat trick protiv Leotara, prigoda/prilika/šansa, gol-šansa, gol-out, liga-gol, ... strane studenata, moguće je provesti pomoću evaluacijskog listića, ankete, ... Provjera pouzdanosti mjerne skale, po procjeni nastavnika osnovne škole, od 8.

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA Struktura rada koji ... - UFRI

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA. Struktura rada koji uključuje pregled dosadašnjih spoznaja. Sažetak: jezgroviti je prikaz cijelog rada. Piše se na ...

Naslov seminarskog rada

16 pro 2018 ... Primjer je umjetna trava koju najčešće srećemo na nogometnim ... i ne može iskoristiti prethodno prikupljene informacije za buduće akcije.

Naslov seminarskog rada - FER-a

7 lip 2011 ... Arduino, programiranje, senzori. Korištenje senzora ... pokreta ljudskog tijela u području njegova dosega. ... Princip rada temelji se na detekciji.

Pisanje seminarskog rada

Naslovna stranica. Naslovnom stranicom autor uspostavlja prvi kontakt s čitateljem rada. Stoga treba sadržavati osnovne podatke i biti odgovarajuće oblikovana ...

Naslov seminarskog rada - Fer

7 lip 2011 ... Arduino, programiranje, senzori. Korištenje senzora ... pokreta ljudskog tijela u području njegova dosega. ... Princip rada temelji se na detekciji.

Univerzitet u Travniku Edukacijski fakultet - Sport Science

Coady, 1997). ... IRO „Naučna knjiga Beograd“ and IPRO „Partizan“, Belgrade. ... Learmonth, Y.C, Paul, L., Miller, L., Mattison, P., and McFadyen, A.K. (2012).

SMJERNICE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

„Seminarski rad je samostalno stručno ili naučno saopštenje kojim slušaoci (učenici ili ... metodologiju pisanja akademskog rada i da je u stanju da promišlja,.

upute za pisanje seminarskog rada - Fsb

NASLOV POGLAVLJA (14 pt, bold, velika tiskana slova). 1.1. Podnaslov (12 pt, bold, mala tiskana slova). 1.1.1. Podpodnaslov (12 pt, bold_italic, mala tiskana ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

1. Naslovna stranica naslovna stranica mora sadržavati sljedeće informacije: - Naziv sveučilišta, fakulteta, modula iz kojeg se piše seminar te ime i studenta.

METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA

Izvor (relevantan za cijelu prezentaciju): Janović, T. (2013). Citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim radovima, skripta, Manualia, Hrvatski ...

Vježba 1. Pisanje seminarskog rada

Pisanje seminarskog rada jedna je od temeljnih obaveza studenta na Visokoj školi za turistički ... pisanje uvoda i zaključka ostavi za slijedeći stadij pisanja. Ovisno o ... I ova stranica piše se fontom 14, vidi primjer unutrašnje stranice u dodatku ...

Molba za upis II ciklus.xlsx - Edukacijski fakultet Travnik

PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA - PDS - MASTER. PODACI O KANDIDATU: Ime (ime oca) prezime: Datum i mjesto rođenja: Prebivalište, adresa ...

Katalog Andricevi dani 2017.cdr - Edukacijski fakultet Travnik

9 lis 2017 ... Promocija romana Zilhada Ključanina. (Gradska biblioteka, 19:00 sati). Pero Budak. ,,Mećava“. Dramski studio KŠC Rama. Redatelj: Anto Bilić.

Upute za uspješno prezentiranje seminarskog rada - Vup.hr

Studenti seminarski rad prezentiraju u terminu seminarske nastave. ... GLAS: Neverbalna komunikacija kod govorenja uključuje vokalne elemente kao što su: ...

Upute za uspješno prezentiranje seminarskog rada

razumijevanje određene poruke? Riječi …….. % ... STAV TIJELA: Načinom kretanja i hodanjem odašiljamo niz poruka. ... da ste pristupačna i prijateljska osoba.

Smjernice za pisanje seminarskog rada - UniZd

6 ožu 2012 ... Smjernice za pisanje seminarskog rada ... 1 Uvod. Uvodni dio seminarskog rada služi za prezentaciju teme rada, privlačenje pozornosti te za.

Praktične upute za pisanje seminarskog rada

Praktične upute za pisanje seminarskog rada. Uvod u sociologiju. Seminarski rad. Samostalan školski rad u kojem se obrađuje izabrana ili zadana tema i gdje ...

Uputstvo za pisanje i izlaganje seminarskog rada

Raspored izlaganja podeliti na poglavlja. Raspored poglavlja mora biti logičan. Svako poglavlje mora imati podnaslov koji ukazuje na temu poglavlja. Obim do ...

UPUTE ZA PRIPREMU I PISANJE SEMINARSKOG RADA

Upute za pripremu i pisanje seminarskog rada imaju zadaću pomoći studentima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici pri izradi seminarskih ...

Pisanje seminarskog rada - Sveučilište u Dubrovniku

Naslov seminarskog rada izražava njegov osnovni sadržaj. Zato mora biti kratak, ... Seminarski rad se piše na PC, u pravilu Wordu – u, font 12, prored 1, automatski odlomak. ... Primjer: Korice ili omotna ili vanjska stranica seminarskog rada.