Smjernice za pisanje seminarskog rada - UniZd

6 ožu 2012 ... Smjernice za pisanje seminarskog rada ... 1 Uvod. Uvodni dio seminarskog rada služi za prezentaciju teme rada, privlačenje pozornosti te za.

Smjernice za pisanje seminarskog rada - UniZd - Srodni dokumenti

Smjernice za pisanje seminarskog rada - UniZd

6 ožu 2012 ... Smjernice za pisanje seminarskog rada ... 1 Uvod. Uvodni dio seminarskog rada služi za prezentaciju teme rada, privlačenje pozornosti te za.

SMJERNICE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

„Seminarski rad je samostalno stručno ili naučno saopštenje kojim slušaoci (učenici ili ... metodologiju pisanja akademskog rada i da je u stanju da promišlja,.

upute za pripremu i pisanje seminarskog rada - UniZD

Margine rada trebaju biti standardne prema Word-om dokumentu. - Stručni nazivi ... OEAA Upute za pisanje seminarskog rada. 4. Primjer: Kuštrak D., 2005.

1 Upute za pisanje seminarskog rada Svrha i vrste seminarskog ...

22 svi 2019 ... dijelove teksta koji se žele istaknuti pisati italikom (kurzivom) (ne bold ili podcrtano). ▫ ispis rada jednostran (ne na poleđinu). Formalni izgled ...

uputstvo za pisanje seminarskog rada 1. struktura rada 2. naslovna ...

Rad treba da ima naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni deo, zaključak i literaturu. Obim rada je od 15 do 20 strana. 2. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana ...

Pisanje seminarskog rada

Naslovna stranica. Naslovnom stranicom autor uspostavlja prvi kontakt s čitateljem rada. Stoga treba sadržavati osnovne podatke i biti odgovarajuće oblikovana ...

upute za pisanje seminarskog rada - Fsb

NASLOV POGLAVLJA (14 pt, bold, velika tiskana slova). 1.1. Podnaslov (12 pt, bold, mala tiskana slova). 1.1.1. Podpodnaslov (12 pt, bold_italic, mala tiskana ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

1. Naslovna stranica naslovna stranica mora sadržavati sljedeće informacije: - Naziv sveučilišta, fakulteta, modula iz kojeg se piše seminar te ime i studenta.

Vježba 1. Pisanje seminarskog rada

Pisanje seminarskog rada jedna je od temeljnih obaveza studenta na Visokoj školi za turistički ... pisanje uvoda i zaključka ostavi za slijedeći stadij pisanja. Ovisno o ... I ova stranica piše se fontom 14, vidi primjer unutrašnje stranice u dodatku ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA Seminarski rad je ...

Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema. Tema rada može biti ...

UPUTE ZA PRIPREMU I PISANJE SEMINARSKOG RADA

Upute za pripremu i pisanje seminarskog rada imaju zadaću pomoći studentima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici pri izradi seminarskih ...

Pisanje seminarskog rada - Sveučilište u Dubrovniku

Naslov seminarskog rada izražava njegov osnovni sadržaj. Zato mora biti kratak, ... Seminarski rad se piše na PC, u pravilu Wordu – u, font 12, prored 1, automatski odlomak. ... Primjer: Korice ili omotna ili vanjska stranica seminarskog rada.

Uputstvo za pisanje i izlaganje seminarskog rada

Raspored izlaganja podeliti na poglavlja. Raspored poglavlja mora biti logičan. Svako poglavlje mora imati podnaslov koji ukazuje na temu poglavlja. Obim do ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA STRUKTURA ...

29 sij 2015 ... Nepaginirana naslovna stranica treba sadržavati sljedeće informacije: ... Za naslove dijelova seminara i poglavlja preporuča se koristiti slova ...

Praktične upute za pisanje seminarskog rada

Praktične upute za pisanje seminarskog rada. Uvod u sociologiju. Seminarski rad. Samostalan školski rad u kojem se obrađuje izabrana ili zadana tema i gdje ...

upute za pisanje seminarskog rada - Pravni fakultet

Sadržaj seminarskog rada: - NASLOVNA ... Uvod rada treba sadržavati smjernice i naznake teme koja se obrađuje, razloge i motive ... Primjer citiranja knjige: 1.

Upute i predlozak za pisanje seminarskog rada/referata

Zahvaljujem se tvrtci Hespo d.o.o. na ustupljenim uzorcima jezgri madraca i ... i sami u današnje vrijeme se zbog oskudice stambenog prostora dnevne sobe.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA.pdf - Osnovna škola ...

13 lis 2016 ... KAKO MORA IZGLEDATI SEMINARSKI RAD? Seminarski rad treba napisati jednom (istom) vrstom slova veličine (Times New Roman) 12.

upute za pisanje seminarskog rada, kritičkog ... - Marko Paliaga

Primjer 2. Naslovna stranica kritičkog prikaza. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB. KRITIČKI PRIKAZ. Poglavlja "Making Decisions ...

Upute i predlozak za pisanje seminarskog rada/referata - Repozitorij ...

22 ruj 2017 ... Spačva d.d. na primjeru koje se analizirala ekonomska ... prvenstveno parketa, seljačkih podova i vrata, te proizvodnji bioenergenata u čiji.

upute za pisanje seminarskog rada, kritičkog prikaza i magistarskog ...

Primjer 2. Naslovna stranica kritičkog prikaza. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB. KRITIČKI PRIKAZ. Poglavlja "Making Decisions ...

Upute za pisanje seminarskog rada - Odsjek za etnologiju i kulturnu ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA. Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili ...

1 Upute za pisanje seminarskog rada Svrha i vrste ... - TTF - unizg

22 svi 2019 ... dijelove teksta koji se žele istaknuti pisati italikom (kurzivom) (ne bold ili podcrtano). ▫ ispis rada jednostran (ne na poleđinu). Formalni izgled ...

Upute za pisanje seminarskog rada - Odsjek za etnologiju i kulturnu

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA. Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili ...

upute za izradu seminarskog rada - UniZd

Naslovna stranica treba izgledati kao na sljedećoj slici. Sveučilište u Zadru. Odjel za pedagogiju. Kolegij: Uvod u školsku pedagogiju. Nositelj kolegija: Mentor:.

pisanje znanstvenog rada - UniZd

Dijelove Zahvale, Znanstveni doprinos i Bilješke o autorima ... znanstvenog istraživanja iz kojeg nastaje rad (rad ... Naslov je indikativan za rad, pogaa bit rada,.

Upute za pisanje diplomskog rada - UniZd

Diplomski rad jest samostalan rad u kojem student/ica pod vodstvom mentora/ice na temelju prethodnog istraživanja ... (primjeri znanstvenih i nastavnih titula: mr. sc.; dr. sc.; doc. dr. sc.; prof. dr. sc.) (U slučaju ... Ekonomija. Prva. 50. 70,2±8,04 ...

SEMINARSKI RAD Ciljevi seminarskog rada: Zadaće seminarskog ...

Zadaće seminarskog rada ovisno o izboru teme: ... Seminarski rad se treba sastojati od sljedećih cjelina: 1. ... 5) Poslužitelji (konfiguracije, standardi, tržište).

UPUTSTVO ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA Cilj seminarskog ...

Nastavnik ocenjuje seminarski rad, koji nije potrebno braniti pred komisijom. Izgled seminarskog rada: Naslovna strana seminarskog rada treba da sadrži ...

Smjernice za pisanje izvještaja - PMF

Smjernice za pisanje izvještaja s praktikuma. Ime i Prezime, broj indeksa. Fizički odsjek, PMF ... Primjer se nalazi na slici 1. U tekstu je potrebno pozvati se na.

Naslov seminarskog rada - Fer

7 lip 2011 ... Arduino, programiranje, senzori. Korištenje senzora ... pokreta ljudskog tijela u području njegova dosega. ... Princip rada temelji se na detekciji.

Naslov seminarskog rada

16 pro 2018 ... Primjer je umjetna trava koju najčešće srećemo na nogometnim ... i ne može iskoristiti prethodno prikupljene informacije za buduće akcije.

Naslov seminarskog rada - FER-a

7 lip 2011 ... Arduino, programiranje, senzori. Korištenje senzora ... pokreta ljudskog tijela u području njegova dosega. ... Princip rada temelji se na detekciji.

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Саставни део семинарског рада су: насловна страна, садржај, основни текст, библиографија, графички прилози и порекло илустрација. ▫ НАСЛОВНА ...

METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA

Izvor (relevantan za cijelu prezentaciju): Janović, T. (2013). Citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim radovima, skripta, Manualia, Hrvatski ...

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

Potrebno je navesti ključne riječi za temu vašeg seminarskog rada. ... UVOD. Poglavlje je u kojem ćete opisati cilj rada, definirati osnovnu temu ... Na primjer:.

Upute za izradu seminarskog rada - VUB

Preporučljiv opseg seminarskog rada je 1800 - 2500 riječi. 2. ... Seminarski rad se sastoji od sljedećih poglavlja: uvod, razrada, zaključak, popis literature,.

Smjernice za pisanje ciljeva i učeničkih postignuća za kurikulumska ...

Što su učenička postignuća? Učenička postignuća ili odgojno-obrazovni ishodi predstavljaju jasno iskazane kompetencije, tj. očekivana znanja, vještine i ...

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ ... - EFZG

o seminarski rad NIJE ČLANAK ZA NOVINE (ne možete pisati novinarskim stilom) o svi dijelovi rada moraju biti pisani jednakim stilom, stručnim, primjerenom ...

uputstvo za izradu seminarskog rada - eLearning

Kompoziciju ili strukturu rada (kratak opis dijelovai rada) i,. - Znanstvene metode (koje se koriste pri izradi rada). Uvod ne smije biti opseţan i ne bi trebao imati ...

Upute za uspješno prezentiranje seminarskog rada - Vup.hr

Studenti seminarski rad prezentiraju u terminu seminarske nastave. ... GLAS: Neverbalna komunikacija kod govorenja uključuje vokalne elemente kao što su: ...

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA Osnovne ...

Strana: 2. Metodološka uputstva: Seminarski rad iz datih nastavnih predmeta ... Naslovna strana treba da sadrži slijedeće osnovne podatke: naziv institucije, ...

I. DIO STRUKTURA SEMINARSKOG RADA 1. Naslovna stranica ...

Naziv vrste rada (npr. seminarski rad) navodi se ispod naslova rada, ... Primjer: Petrak, Jelka. Traženje informacija u medicini. // Uvod u znanstveni rad u ...

Upute za uspješno prezentiranje seminarskog rada

razumijevanje određene poruke? Riječi …….. % ... STAV TIJELA: Načinom kretanja i hodanjem odašiljamo niz poruka. ... da ste pristupačna i prijateljska osoba.

uputstvo za izradu seminarskog rada - vpps.edu.rs

Seminarski rad je samostalna stručna obrada teme. Ima svrhu da uvede studente u stručni i istraživački rad. To ne treba biti izvorno istraživanje i ne mora ...

uputstvo za izradu seminarskog rada - Ekonomski fakultet

Studentu se pruža prili- ka da savlada osnove samostalnog naučnog i stručnog rada, formu i stil pisanja. Tema seminarskog rada može biti: • teorijski problem.

Zrenjanin Seminarski rad Primer seminarskog rada WPF ... - TFZR

Primer seminarskog rada WPF aplikacije – Fudbalska utakmica. Profesor: ... Podaci tabele T_UTAKMICA su: UtakmicaId, Datum, Prognoza, KlubId1 i KlubId2.

upute za izradu seminarskog rada - Odjel za matematiku

zadane upute napravi kreativan seminarski rad u obliku Word dokumenta ili ... Primjer: [4] M. Zekić-Sušac, Nastavni materijali za kolegij Web programiranje,.

POSTUPAK PRIJAVE I IZRADE SEMINARSKOG RADA NA ... - EFZG

Studenti na diplomskom sveučilišnom studiju smjera Trgovina mogu pristupiti pisanju seminarskog rada iz kolegija Robne burze. Kao tema seminarskoga rada ...

uputstvo za izradu seminarskog rada na magistarskom i doktorskom ...

a) Problem, predmet i objekti istraživanja, b) Radna hipoteza i pomoćne hipoteze, c) Svrha i ciljevi istraživanja, d) Znanstvene metode,i e) Struktura rada.

Upute za izradu seminarskog rada - Filozofski fakultet

U daljnjem su tekstu sastavnice seminarskog rada detaljnije objašnjene. Naslov rada. Na naslovnici ... d) mjesto, mjesec i godina. Primjer naslovne stranice može se vidjeti u prilogu. ... viseće (hang) u Wordu) za 1 cm. Prored unutar pojedine ...

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA RIMSKO ...

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA. RIMSKO PRIVATNO PRAVO - Doc. dr. sc. Tomislav Karlović. 2016./2017. IZRADA SEMINARSKOG ...

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - EFSA

rad, uvrštena su detaljna objašnjenja i korišteni brojni primjeri izrade pojedinih ... seminarskog i diplomskog rada, kao što su naslovna strana, sadržaj, uvod, ...

naslov seminarskog rada - Ekonomska i trgovačka škola

Kako mora izgledati seminarski rad? Općenito, seminarski rad mora imati sljedeće dijelove: 1. naslovni list. 2. list sa sadržajem. 3. tekst rada (uvod, glavnu temu ...

Upute za izradu seminarskog rada iz kolegija Trgovinsko ... - Vup.hr

Matić, B. (2004) Vanjska trgovina. Zagreb: ... Časopisi - preporučuje se korištenje članaka iz ekonomskih časopisa (Banka, Suvremena trgovina,…) • Internet ...

Br. Student Naziv seminarskog rada word 10 ppt 10 prakt. 20 test 40 ...

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU. MEDICAL FACULTY OF UNIVERSITY OF SARAJEVO. MEDICINSKA INFORMATIKA. MEDICAL ...

tehničke upute1 i pravila za izradu diplomskog i seminarskog rada ...

1) PRIMJER KORICE DIPLOMSKOG RADA . SVEUČILIŠTE U MOSTARU. PRAVNI FAKULTET. (Times New Roman, vel.14., centrirano i boldirano).

IZABRANI TIMOVI I TEME SEMINARSKOG RADA ( datumi ... - EFOS

Goluža, Marina Brkić. Utjecaj kulture na suvremeni međunarodni menadžment. 21.1. 10. Belaj Maja, Franković Marijana, Jelavić. Andrea, Turudić Valentina.

tehnička upustva za izradu seminarskog rada - Edukacijski fakultet ...

STRUKTURU SEMINARSKOG RADA: SADRŽAJ. UVOD. 1. RAZRADA TEME. 2. ZAKLJUČAK ... Primjer: Ostala ograničenja se odnose na elemente procedure.

Upustvo za izradu seminarskog rada Predmet ... - Stranice predmeta

Naslovna strana seminarskog rada. Strana 1. NAZIV SEMINARSKOG RADA. (Times New Roman, velika slova, veličina fonta 16). Predmetni nastavnik: Kandidat ...