oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi ... - FIMA Global Invest

porez na ostvareni kapitalni dobitak (ispunjavanjem JOPPD obrasca) te izvršiti uplatu poreza i prireza ... Količina stečene imovine – broj kupljenih udjela u fondu.

oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi ... - FIMA Global Invest - Srodni dokumenti

oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi ... - FIMA Global Invest

porez na ostvareni kapitalni dobitak (ispunjavanjem JOPPD obrasca) te izvršiti uplatu poreza i prireza ... Količina stečene imovine – broj kupljenih udjela u fondu.

Statut - FIMA Global Invest - Global Invest doo

kojom ja, javni bilježnik ILINKA LISONEK iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4 potvrđujem da neizmjenjene odredbe Statuta društva ZAIF Breza d.d., Zagreb, ...

(69) FIMA GLOBAL INVEST doo koje upravlja Quaestus ... - ZSE

9 ožu 2012 ... Marijan Hanžeković iz Zagreba, Mlinovi 14, odvjetnik, rođen 18. siječnja 1952., osobna iskaznica broj 101655074 izdana od PU zagrebačke, ...

1 oporezivanje kapitalnih dobitaka - FIMA eTrade

31 pro 2019 ... kalendarske godine, dužni prijaviti (putem JOPPD obrasca) i platiti porez i ... VRSTA IZVJEŠĆA – Vrstom izvješća se određuje da li se radi o ...

Oporezivanje drugog dohotka - Porezna uprava

20 srp 2015 ... 2015. godine naknade autorima vanjskim suradnicima za autorski rad. Prebivali{te auto ra je u gradu sa stopom prireza porezu na dohodak ...

Paušalno oporezivanje dohotka u Federaciji BIH - PUFBiH

Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09 ... Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće: proizvodnja.

Paušalno oporezivanje dohotka u Federaciji BIH - Porezna uprava ...

samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim, odobriće se plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu pod uslovima utvrđenim ... PAUŠALNI IZNOSI POREZA NA DOHODAK ... POPIS TRADICIONALNIH I STARIH OBRTA.

Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

porez na promet nekretnina, πto ga se utvr uje i pla a sukladno Zakonu o porezu na promet ... porez na dodanu vrijednost, kojim se prema Zakonu o PDV-u3, oporezuje novo- ... ZOO-a, ugovor o dosmrt- ... enjem nekretnina. Primjer. Obveznik s prebivaliπtem u Dubrovniku otu io je nekretninu u sijeÀnju 2013, uz ugovo-.

Oporezivanje primitaka po osnovi radnog odnosa

poslodavca sa kojim ima zaključen Ugovor o radu. • Prema Kolektivnom ... odnosno naknadom isplaćenom po osnovu ugovora o djelu ili autorskim honorarom ...

ZB global - ZB Invest

15 velj 2019 ... v2019.02. 1/2. ZB global. Ovaj dokument sadrži ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije.

ZB Invest Funds – ZB global - Hrportfolio.hr

12 velj 2020 ... ZB Invest Funds – ZB global. Ovaj dokument sadrži ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu.

Oporezivanje prometa nekretnina Oporezivanje ... - actarius.hr

5 srp 2007 ... Plaća li se porez na ustupanje ili odricanje od nasljedstva nekretnine? ... odnosno na temelju ugovora o kupoprodaji ili ugovora o darovanju, ...

osnovi ustavnog uređenja osnovi sistema državne uprave, radnih ...

se odnose na organizaciju države, kao i ljudska i kolektivna prava i slobode. Time ... Službenički sistem uređen je Zakonom o državnim službenicima i namje-.

Razlika između proizvoda na vodenoj osnovi i osnovi otapala - Jub

Na tržištu možemo naći dva tipa premaza za zaštitu drva, klasični alkidni premazi na osnovi ... JUBIN premazi za drvo na vodenoj osnovi su ekološki prihvatljiviji od premaza na otapalu, što ... lazura) ili JUBIN Lasur classic (tankoslojna lazura).

FIMA eTrade upute

Prije početka korištenja usluge elektronskog trgovanja financijskim instrumentima, potrebno je otvoriti korisnički račun za. „FIMA eTrade“ uslugu. Za otvaranje ...

CJENIK USLUGA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA FIMA ...

eTrade brokerska usluga može se dodijeliti klijentu koji je prethodno izvršio: (i) barem 1 transakciju kupnje ili prodaje vrijednosnih papira, (ii) registraciju ...

EKONOMIJA_23_MERENJE NACIONALNOG DOHOTKA.pdf

Bruto domaći proizvod (BDP) je tržišna vrednost svih ... U BDP su uključena dobra i usluge koji se ... BDP deflator iskazuje promene u ceni proizvoda i usluga.

Ovrha kod drugog dohotka - ProFi

OVRHA KOD DRUGOG. DOHOTKA ... ovrhe mogla isplatiti na zaštićeni račun nužna je da : 1. ... Potvrda o visini dohotka i primitaka (Fina ). ❖Prilikom predaje ...

Porezni tretman naslijeđenog dohotka

na dohodak, dok se na nasljedstvo što ga je ostavitelj stekao za života te mu je isplaće- no za života (čime je porez na dohodak uplaćen u ime i za račun ostavitelja), ... što ih se, na temelju zakona, ne uračunava nasljedniku u njegov nasljedni ... VJESNIK 10/2016. Obračun plaće za nasljednika. Red. broj. Opis. Svota. 1. 2. 3.

invest in split-dalmatia COUntY, CrOatia - Invest Croatia

companies in the fisheries and fish-processing sector and a strong emphasis on the ... as well as fishmeal and fish oil. ... Business Zone Podi Zapad, Dugopolje.

Predrag Bejaković: Obilježja i promjene oporezivanja dohotka i ...

POREZNI VJESNIK 7-8/2016. Obilježja ... obzirom da se tekuće obveze na osnovi poreza na dobit plaća prema dobiti u godini prije. Na takva ... poreza na dohodak: raspored poreznih stopa, osobni i ostali odbici te umanjenja porezne obveze.

Razdioba dohotka i borba protiv siromaštva - UniZd

Lorenzova krivulja. • krivulja stvarne raspodjele dohotka se nalazi između krivulje apsolutne jednakosti i krivulje apsolutne nejednakosti. • što je raspodjela ...

Obračun drugog dohotka od 1.1.2017. – praktični primjeri

1 sij 2017 ... Kod obračuna drugog dohotka po osnovi ugovora o djelu i sličnih isplata od ... Primjer 2 - preračun neto naknade u bruto pomoću koeficijenta:.

specifičnost primitaka i izdataka i utvrđivanje dohotka od samostalne ...

Prema Zakonu o obrtu (NN 143/13), Obrt je samostalno i trajno obavljanje ... obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i ... dohodak umanjuje se za osobni odbitak te se dobije porezna osnovica na ... dječje sjedalice za automobile te dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica.

isplata drugog dohotka od 1. siječnja 2017 ... - Poslovni edukator doo

24 ožu 2017 ... SIJEČNJA 2017. ... Osnovica za obračun doprinosa je primitak po osnovi drugog ... AUTORSKI HONORAR – naknada za isporuku autorskog.

najavljene promjene u oporezivanju plaća i drugog dohotka - ProFi

31 pro 2016 ... Primjer –OBRAČUN POREZA IZ PLAĆE OD 1.1.2017. Opis. Iznos u kn ... drugi dohodak (osim iznosa drugog dohotka koji se uvjetno.

mirovinski sustav i preraspodjela dohotka - Institut za javne financije

30 stu 2011 ... Osnovna obilježja modela za izračun mirovina . ... Izračun mirovine iz sustava me ugeneracijske solidarnosti. ... Primjer izračuna mirovine.

isplata drugog dohotka od 1. siječnja 2017. godine - Poslovni ...

24 ožu 2017 ... UGOVOR O AUTORSKOM DJELU – obvezan pisani oblik, osim za tzv. mali nakladnički ugovor iz čl. 59. Zakona). Propisani sadržaj ugovora:.

Global Lightning Activity and the Hiatus in Global Warming - ACOFI

Abstract---Multiple records of global temperature contain periods of decadal length with flat or declining temperature trend, often termed 'hiatus'. Towards ...

PAA GLOBAL DOO Ormoška cesta 23, 2250 Ptuj - skupina paa global

Ormoška cesta 23, 2250 Ptuj. Splošni pogoji delovanja kontrolnega organa. 1 Tip K. O.. Kontrolni organ PAA Global d.o.o. je tipa C. 2. Delovni čas: Ponedeljek –.

Global Journal of Human Social Science - Global Journals

Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X ... Кругом горели танки и самоходные установки. ... количество танков, в том числе тяжелые танки типа ... relating with b-A, which means to hack, to cut, to break up the surface of the land ...

Primjer valjane Potvrde o visini dohotka i primitka koju izdaje ... - Fina

URBROJ: 513-07-24-04-15-1. ZAGREB, Draškovićeva 15, 19. lipnja 2015. Ministarstvo financija, Porezna uprava, PODRUČNI URED ZAGREB, ISPOSTAVA.

A Global Challenge, A Global Perspective - The Joint Commission

Rosenthal VD, Maki DG, Graves N. The International ... Raad I, Hanna H, Maki D. Intravascular catheter–related infec- ... http://www.scribd.com/doc/49770787.

OPOREZIVANJE

Nadalje, porezna politika može snažno ... vidjeti: Europska komisija (2017.) ... pretpostavlja se da su u okviru modela stope tih olakšica jednake tržišnoj kamatnoj ...

global - Journal of Global Health

2 Jun 2012 ... Kit Yee Chan16,*, Igor rudan17,* ... [email protected] Setting ... HPSS, NS, MT, CV and AFW provided research ideas, scored the questions ...

Oporezivanje prometa nekretnina

prijaviti stjecanje nekretnine na obrascu „Prijava prometa nekretnina“i platiti porez na promet nekretnina u roku 15 dana od primitka rje{enja o pla}anju poreza ...

Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti

Prije po~etka obavljanja ugostiteljske djelatnosti ugostitelj treba pribaviti rje{enje ... neradnim danima i pridr`avati se toga radnog vremena, ... ne usluga, odnosno za odobren popust, a u vezi s uslugom smje{taja navesti u ... (Amex, Diners i dr.) ...

Oporezivanje inozemnih mirovina

15 srp 2012 ... OPOREZIVANJE INOZEMNIH MIROVINA. 21 ta hrvatske i inozemne mirovine posve je neovisna, a HZMO i inozemni mirovinski fon- dovi jedni ...

Oporezivanje kapitalnih dobitaka

31 pro 2019 ... Prijaviti porez i prirez na dohodak (putem JOPPD obrasca). ➢ Platiti porez i prirez na ... Oznaka Izvješća – kao na stranici A. III. Vrsta izvješća ...

NSK OD KAPITALA DO KAPITALA

se je samopoimenoval nova umetnost, a hkrati je uporabljal anahronistične ... tržišču v Londonu z albumi Die Liebe, Nova akropola in The Occupied Europe.

Oporezivanje prometa nekretnina od 01.01.2015. - HGK

1 sij 2015 ... Obrazac. Prijave sadržavao je sve podatke potrebne za utvrđivanje poreznog obveznika te porezne osnovice poreza na promet nekretnina, ali i ...

Oporezivanje mirovina - Porezna uprava

Republika Hrvatska mo`e oporezivati mirovine ispod i iznad 12.000 ... Po osnovi mirovina {to ih Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ... 2016. godini imao pravo na dio osobnog odbitka za uzdr`avanog ~lana u`e obitelji, ali.

Oporezivanje kapitalnih dobitaka - Hrportfolio.hr

31 pro 2017 ... oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka za sve ... Erste Asset Managementa tijekom 2016. i/ili 2017. godine i prodali ih unutar ... sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina).

Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika

prikazuje nalaze te Studije te način oporezivanja PDV-om prijevoza putnika u RH. 1. Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13), prijevoz u ...

OPOREZIVANJE NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Porez na nekretnine pripada u skupinu imovinskih poreza, koji su jedni od najstarijih ... under new IMU law, http://europa.eu/rapid/press-release-IP-12-1412-en.

Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja

dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave, na web adresi www.porezna-uprava.hr, ili u ispostavi Porezne uprave prema.

Oporezivanje darovanja u Republici Hrvatskoj

Ugovor o darovanju je načelno neformalan ugovor, osim u slučaju darovanja nekretnina kada, sukladno članku 482. ZOO-a, mora bit sklopljen u pisanom obliku ...

iii. oporezivanje drugih dohodaka - RRiF

24 sij 2019 ... naknade prema ugovoru o djelu, autorski honorari, primici u naravi i sl. ... Oznaka osobnog primanja: 130 - ugovor o djelu i autorski honorar.

TRŽIŠTE KAPITALA U RH

Tržište kapitala je dio financijskog tržišta, a obuhvaća trgovinu financijskim ... na tržištu izdvajaju se dva njegova osnovna segmenta: financijsko i robno tržište.

Trošak kapitala

Budžetiranje kapitala. Poslovne financije. 2(9). Određenje pojma trošak kapitala. ○ Pristup investitora. ○ minimalna očekivana profitabilnost investicije.

Predrag Bejaković: Važnost i oporezivanje dobrovoljnog ...

rovljenju su od oporezivanja izuzete mirovine od dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja. Takva svota, inače, podliježe konačnom porezu po odbitku po stopi ...

bosnaihercegovina uprava zaindirektno oporezivanje 72 pravilnik

19 sij 2018 ... a) bioetanol (etil alkohol - C2H5OH) - nedenaturirani etil alkohol s volumenskim ... vrši se na način što se maloprodajna cijena cigareta u.

Oporezivanje mirovina - Actarius knjigovodstveni servis

prija{njih uplata poslodavca za dokup dijela mirovine, ako su te uplate bile oslobo|ene oporezivanja i. 2. Prirez porezu na dohodak – obra~unava se i pla}a ako ...

1. OPOREZIVANJE PRIHODA (DOBITI ... - Ured za udruge

Registracija stranih udruga. 11. 1.7. Imovina udruge. 12 ... U pravilu se radi o izletima koji su besplatni, ili članovi ... Je li neprofitna organizacija obvezna voditi zasebno knjigovodstvo za gospodarsku ... program za koji će se donacija utrošiti.

Kristina Ogulinac OPOREZIVANJE POREZOM NA DOBITAK

prijavu poreza na dobit (PD obrazac) najkasnije do 30. travnja tekuće godine za ... 4) Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO).

Darko Jajetić OPOREZIVANJE LOKALNIM POREZIMA

​2.2 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA. 2.​3 POREZ NA PLOVILA. ​2.4 POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE. ​3.1 PRIREZ POREZU NA ...

Unos i oporezivanje karamboliranog motornog vozila

10 ruj 2018 ... Republiku Hrvatsku i pod kojim uvjetima te koja su davanja, na što ... o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na.

Oporezivanje inozemnih mirovina CH - Moja Domovina

Predmet: Oporezivanje prijevremene mirovine stečene u Švicarskoj ... Dopisom Klasa: 016-01/17-03/06; Urbroj: 537-04/1-17-02 od 29. studenog 2017.

Oporezivanje donacije i sponzorstva - Poslovni savjetnik

meñu darovanja, donacije i sponzorstva, te kakav je njihov porezni aspekt ... PRIMJER: Poduzeće “X” je u 2005. ostvarilo, prema Računu dobiti i gubitka, sljedeće ... dećih dokumenata: pismeni zahtjev (molba) za donaciju, odluku o darovanju ...

Oporezivanje PDV-om prijevoznih sredstava od ... - Porezna uprava

28 lip 2013 ... ukupno 80 sati, odnosno osobni automobil koji je isporučen u roku od 7 ... redovni ili posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra), ...