Izgradnja simboličnog kapitala nakladnika kroz ... - FFOS-repozitorij

Školska knjiga, V.B.Z., Verbum, Znanje, Matica hrvatska. Istraživanje je uključivalo ... Osijek : Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, 2013., str. 5.

Izgradnja simboličnog kapitala nakladnika kroz ... - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

Izgradnja simboličnog kapitala nakladnika kroz ... - FFOS-repozitorij

Školska knjiga, V.B.Z., Verbum, Znanje, Matica hrvatska. Istraživanje je uključivalo ... Osijek : Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, 2013., str. 5.

Pristup grčkoj mitologiji kroz hram - FFOS-repozitorij

umjetnike, arhitekte i skulptore da stvore djela kao što je Zeusov hram u Olimpiji, Partenon i hram Nike Apteros u Ateni i druge spomenike po cijelom grčkom ...

Poticanje tolerantnog ponašanja kroz grupne ... - FFOS-repozitorij

11 ruj 2016 ... promatrati kroz tri varijacije: obrazovanje za toleranciju, tolerancija u ... Nakon razgovora, svako dijete dobilo je radni listić Zrcalo (Prilog 4) ... drugačiji način, kroz biblioterapijski pristup, na primjeru djela Tri medvjeda i gitara.

“Vodič kroz galaksiju za autostopere” Douglasa ... - FFOS-repozitorij

Dina Šoštarec. “Vodič kroz galaksiju za autostopere” Douglasa Adamsa kao primjer kozmičkog horora. Završni rad. Znanstveno područje: humanističke znanosti.

Potreba za bliskosti kroz različite teorijske ... - FFOS-repozitorij

ljudske potrebe koje vode ka spomenutim ishodima: a) potreba za autonomijom, b) kompetentnosti, c) povezanosti (eng. relatedness). Čimbenici unutar osobe ...

Sulejmanov vojni pohod kroz Hrvatsku s ... - FFOS-repozitorij

4 ruj 2017 ... Cetinski sabor. Vodeću ulogu u političkom životu Hrvatske tada preuzima knez Krsto Frankapan kao njezin zaštitnik i branitelj. Preuzimanjem te ...

Pogled na život i djelo don Ivana Tomasa kroz ... - FFOS-repozitorij

Krunoslav Draganović (1903. – 1983.), svećenik, povjesničar i političar. Nakon Drugoga svjetskog rata u hrvatskoj političkoj emigraciji djeluje do 1967., kada se ...

poslovne strategije nakladnika i korisnici ... - Repozitorij UNIZD

profilirane vrste, pa se tako razlikuju sentimentalno-ljubavni roman, kriminalistički ... http://issuu.com/modernavremena/docs/gfk_2014_ispitivanje_tr__i__ta_knji.

Novi trendovi kod nakladnika - priručnici self ... - Repozitorij UNIZD

16 lip 2016 ... Naslovi knjiga samopomoći i odabrani nakladnici . ... život, posebnoj znanosti o životu – ayurverdi.41 Knjiga Mir u svijetu koju ćemo predstaviti izabrana jer je to baš njegova ... najčitanije, a to je Ljubavologija. Zlatni mjesec je ...

Vodič kroz hrvatsko tržište kapitala za građane - Institut za javne ...

r.r. Zatvoreni investicijski fondovi ..,.......,.46. 5.r.2. Otvoreni investicijski fondovi ... brodogradnja, remont. 14.7.1997. ZABA-R-A. ZagrebaÀka banka d.d. Zagreb.

izgradnja percepcijskog monopola kroz upravljanje iskustvom ...

17 ruj 2019 ... primjene strategiju, IKEA je poduzela niz aktivnosti koje su za cilj imale ... Akcija obuhvaća posljednju fazu modela u kojoj se od potrošača traži ...

vrednovanje intelektualnog kapitala - Repozitorij UNIPU

Virtualna infrastruktura ili nevidljiva prikazuje kulturu u ... Izvor: Zagrebačka burza www.zse.hr (3.2014) ... Na Zagrebačkoj burza poduzeća su svrstana prema.

Primjena SML modela na hrvatskom tržištu kapitala - Repozitorij ...

1. UVOD. Investiranje u dionice i razvijanje kvalitetnog portfelja može biti veoma težak zadatak za ... BLJE-R-A Belje d.d. Darda. OPTE-R-A ... Određeni alati poput SML-a služe upravo takvim predviđanjima, te iako ih se ne može s apsolutnom.

analiza ljudskog kapitala republici hrvatskoj - Digitalni repozitorij ...

Ljudski kapital ima značajnu ulogu u ekonomiji, a najbitnija je ona vezana uz ekonomski rast. Prema tome, ljudski kapital ključan je faktor ekonomskog rasta po ...

izgradnja eksponencijalne funkcije - Repozitorij PMF-a

MATEMATIˇCKI ODSJEK. Lucija Baljkas. IZGRADNJA EKSPONENCIJALNE. FUNKCIJE. Diplomski rad. Voditelj rada: doc.dr.sc. Zvonko Iljazovi´c. Zagreb, 2014.

Izgradnja dubrovačke katedrale u kontekstu ... - Repozitorij UNIZD

7 ruj 2016 ... jedinstven primjer u nacionalnoj arhitekturi baroka. Ovaj je rad ... istraživanjima sudjelovao na izdanju Barok u Hrvatskoj koje sukladno naslovu.

teorija brojeva kroz povijest - Repozitorij PMF-a - unizg

Od svog osnutka u klasicnom razdoblju, kroz razvoj od 1600. do 1800. godine, teorija brojeva je vecinu vremena bila odvojena od ostalih podrucja matematike.

učenje kroz igru u nastavi biologije - Repozitorij PMF-a

Diplomski rad analizira neke aspekte igre u nastavi biologije: uspješnost korištenja igre ... kao što su npr. istraživački usmjerena nastava biologije u usporedbi s ...

kritička refleksija kroz temu autoportreta - Repozitorij Umjetničke ...

KRITIČKO MIŠLJENJE U NASTAVI LIKOVNE UMJETNOSTI . ... socijalnog okruženja i smatra se preduvjetom za kritičko razmišljanje, ali autor govori o tome da.

Razvoj destinacije kroz event turizam na ... - Repozitorij UNIZD

7 stu 2017 ... destinacije kroz event turizam na primjeru Ultra Europe festivala u ... http://web.efzg.hr/dok/TUR/Web_Uvod%20u%20specifi%C4%8Dne% ...

razvoj korporativnog identiteta kroz društveno ... - FPZG repozitorij

logom i pripadajućim grafikama, a donedavno njegovo značenje prošireno je kako bi se shvatila šira slika načina na koji se korporacije predstavljaju svojim ...

završni rad Proizvodni odnosi kroz povijest - Repozitorij UNIPU

Ja, dolje potpisani LINO MODRUŠAN , kandidat za prvostupnika POSLOVNE ... 8 Arne Eggebrecht, Jens Flemming Achatz V.Muller, Gert Meyer,Alfred ... U gradovima su se prodavala potrošna dobra npr: kruh, vino, maslinovo ulje, vuna. ... ludizam nazvan po pletaću čarapa koji je čekićem razbio stroj za pletenje ono protiv.

Sveučilište J - FFOS-repozitorij

jezični savjeti. U to je doba na snazi Pravopis hrvatskoga ili srpskog jezika Dragutina Boranića iz. 1921., a to je zapravo bila neznatno prepravljena inačica ...

Shizofrenija - FFOS-repozitorij

Simptomi shizofrenije dijele se na pozitivne (sumanute ideje, halucinacije, smeteni govor) i negativne. (osjećajna otupjelost, avolicija, alogija i anhedonija).

Romantizam - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: romantizam, modernizam, Kamov, roman, Isušena kaljuža ... 7 Preuzeto iz: Marijan Bobinac: Uvod u romantizam, str. 288. Zagreb, 2012.

vikinzi - FFOS-repozitorij

bi se vrlo lako pretvorilo u pljačku, a vikinški su ratnici pokretali napade i na sam ... Najpoznatiji pronađeni vikinški brod zove se Oseberg, datira negdje između ...

Mnemotehnike - FFOS-repozitorij

Dok je kod nas uobičajen naziv za te tehnike mnemotehnika, ... Redoslijed tema predstavlja jednu od verzija metode mjesta. ... Psihologija učenja i pamćenja.

fluminensia - FFOS-repozitorij

tri skupine (Filipović 1986: 141): glagoli svršenog vida, glagoli nesvršenog vida te dvovidni glagoli. U svjetlu navedene podjele promotrit će se i glagoli.

Bata - FFOS-repozitorij

Stanje obrta i trgovine između dvaju svjetskih ratova u Vukovaru .................. 12 ... uglavnom pripada zavičajnoj povijesti Vukovara, dok se primarni izvori, glasila Borovo i. Sremske ... Zagreb je kao glavni grad Hrvatske imao status trgovačkog,.

Hamurabi - FFOS-repozitorij

20 lip 2018 ... stigla kao ratni plijen početkom 12. stoljeća pr. ... Ključne riječi: Hamurabi, Babilon, Babilonska država, Zakonik, Mezopotamija ... ploča. Ipak se princip odmazde pojavljuje kao ublažavanje kazne s obzirom na običaj osvete,.

Elektra - FFOS-repozitorij

ţivotu i djelu Dominka Zlatarića, autoru tragedije ''Elektra'', ali i poznatom ... Uz svjetski poznate talijanske (Dante, Petrarca) i antičke (Ovidije, Vergilije, Sofoklo).

Protureformacija - FFOS-repozitorij

crkvi zabilježen je nakon što je Martin Luther 31. listopada 1517. na vrata dvorske crkve u. Wittenbergu ... VJERSKI RATOVI I KONAČNI CRKVENI RASKOL.

Diplomski rad - FFOS-repozitorij

Anglo- burski rat. S otkrićem zlata u Transvaalu, a naročio u Johanneseburgu, Afrikaneri (Buri) postali su ozbiljno zabrinuti. U načelu, nisu oni imali mnogo protiv ...

Vijetnamski rat - FFOS-repozitorij

Dok je Vijetnamska oslobodilačka vojska razoružavala jedinice japanske ... a djelomično zbog neuspjeha direktne vojne intervencije u Zaljevu svinja na Kubi.

Pompeji - FFOS-repozitorij

Plinije Mlađi se nalazio zajedno s. Plinijem Starijim, koji je u to doba bio zapovjednik rimske flote, u Misenumu, devetnaest milja sjeverozapadno od Napuljskog ...

Seminar, 2 - FFOS-repozitorij

znanja, moderna tehnologija omoguće sve popularnije on-line učenje, e – učenje te ... učenike je zaintrigirala glazba na početku sata, Hrvatski kraljevi: buđenje ... korisno što se dokumentarno – igrana serija, koja je na nastavi prikazana kroz ...

U ime Boga - FFOS-repozitorij

Prvi službeni pohod bio je daleko bolje organiziran, a predvodili su ga ... Ključne riječi: križarski ratovi, križari, prvi križarski rat, Urban II., Gotfrid Bujonski ...

Bez trećega - FFOS-repozitorij

U ovome radu pristupa se romanu Giga Barićeva i drami Bez trećega Milana Begovića kao studiji ljubomore. Nadalje, u uvodnom se dijelu rada kreće od teze ...

Holokaust - FFOS-repozitorij

a arijevska rasa ideal toga novog svijeta. Kako bi se taj cilj dostigao, u sljedećih je nekoliko godina sagrađen velik broj koncentracijskih logora u kojima su ljudi, ...

Preuzmi PDF 721.97 KB - FFOS-repozitorij

grijeha. To mišljenje zastupali su i hrvatski renesansni satiričari pa se tako motiv grijeha pohlepe može pronaći kod ... dinar je gospodar svakojzi ljepoti, žena će ...

Preuzmi PDF 888.88 KB - FFOS-repozitorij

1 Gordan Nuhanović rođen je 1968. godine u Vinkovcima. ... natuknica: Gordan Nuhanović, URL: https://elektronickeknjige.com/autor/nuhanovic-gordan/.

Logos - FFOS-repozitorij

Logos i značenje prije/za vrijeme Heraklita . ... preegzistencije i utjelovljenja. Ključne riječi: Logos, Heraklit, kršćanstvo, Origen, Augustin, Mudrost, Sin Božji ...

o autoru - FFOS-repozitorij

geografskih pojmova tadašnje države, imena ljudi popularna u Slavoniji toga vremena te ... Uz nju se veže i koļba, odnosno kolinje jer se odvija kada se ljudi.

Ramzes II. - FFOS-repozitorij

Nakon bitke kod Kadeša (1286. pr. Kr.) koja se vodila u ... te o vojsci. Ključne riječi : Ramzes II. , Ramesejon , Luxor , Abu Simbel , Nefertari , bitka kod Kadeša ...

marin jakša kretanje stanovništva kroz povijest - Repozitorij UNIPU

ukupnog broja stanovnika u svijetu, točnije sredinom 18. stoljeća, a obilježeno je ... U manje razvijenim zemljama svijeta stanovništvo i dalje brzo raste.

uporaba duhana i čokolade kroz povijest - Repozitorij Hrvatskih studija

14 grickaju.“ 33 Uz taj zapis o konzumaciji kakaa, Cortés je uspio zabilježiti i tajni recept Azteka ... Francuska kraljevska obitelj imala je običaj primanja ... proizvedeni jedni od najprepoznatljivijih hrvatskih čokoladnih proizvoda – „Bajadera“ i.

Cenzura knjiga za djecu i mlade kroz povijest - Repozitorij UNIZD

12 lip 2016 ... će biti pojašnjeni pojmovi cenzura, dječja literatura i školska lektira. ... Pustolovine Huckleberryja Finna autora Mark Twaina smatra se jednom ...

Nakladnik: Znanje d. o. o., mandićeva 2, Zagreb Za nakladnika ...

Sportska prehrana knjiga je koja na popularan način govori o važnosti pravilne prehrane u sportu. Pisana je jezikom koji je prihvatljiv široj populaciji, ponajprije.

Popis nakladnika radio programa.pdf - Hakom

RADIO LUDBREG d.o.o.. Trg Sv. Trojstva 19, 42 230. LUDBREG. OVDJE RADIO LUDBREG. Grad Ludbreg. L-LU. RADIO M - UDRUGA MLADEŽI VELA.

Die weiße Massai - FFOS-repozitorij

Tematika filma „Bijela Masajka“ jako me je zainteresirala kada sam prvi put, sasvim slučajno, pogledala film. Nakon toga imala sam priliku pročitati knjigu. Na ...

Perspektivizam kod Nietzschea - FFOS-repozitorij

Friedrich Nietzsche, Volja za moć, u: Friedrich Nietzsche, Volja za moć; slučaj Wagner; Nietzsche kontra Wagner,. Zagreb: Naklada Ljevak, 2006, str. 9-497.

Persuazija i propaganda - FFOS-repozitorij

Stoga postaje sve teže razlikovati propagandu od onog što to nije. KLJUČNE RIJEČI: komunikacija, persuazija, propaganda, informacija, stav, ponašanje, mediji ...

85 Milica LUKIĆ - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: ćirilometodska baština, 19. stoljeće, ćirilometodska književnost. 0. Uvod. Kako bi slika o ponovno afirmiranoj i promoviranoj ćirilometodskoj.

Zločina i kazne - FFOS-repozitorij

Raskoljnikova iz romana Zločin i kazna Fjodora Mihailoviča Dostojevskoga. Identitet samoga lika kao paradigmatski u tekstu proučavat će se prema postavkama ...

Bachov apsolutizam - FFOS-repozitorij

plemićkih obitelji – činovnike zbog grubosti često se nazivalo Bachovi husari.25. 6. Odraz apsolutizma na kulturni i društveni život. Kulturno-književna scena ...

Novozavjetni apokrifi - FFOS-repozitorij

8 ruj 2018 ... Pseudo-Tomino evanđelje. Istim onim putevima i strujanjima kojima su iz Bizanta dolazili u staru hrvatsku. (glagoljsku) literaturu brojni apokrifi i ...

Genetski algoritmi - FFOS-repozitorij

Definira se i objašnjava sam pojam „algoritam“, ... Ključne riječi: algoritam, genetski algoritam, računalna inteligencija, evolucijsko ... Varaždin: 2005., str. 125.

Hormoni i spolnost - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: hormoni, spolnost, spolna diferencijacija, utjecaj androgena, spolni ... količine androgenih hormona luči i kora nadbubrežnih žlijezda (Šimić,2009).

Ilirski ratovi - FFOS-repozitorij

kao što su Ardijejci, Autarijati, Dardanci, Partini, Dasareti i tako dalje. Izvori koji pružaju uvid u povijest ilirskih područja djela su rimskih i grčkih kroničara i ...

Ideja Univerziteta - FFOS-repozitorij

Matice hrvatske naslovljen Čemu obrazovanje?: Razmatranja o budućnosti sveučilišta. Prvi izbor i prijevod potpisuje akademik Branko Despot, a drugi urednički ...