Roman - e-Sfera

Stranac, Albert Camus. 1945. Na Drini ćuprija, Ivo Andrić. 1947. Doktor Faustus, Thomas Mann. 1949. 1984, George Orwell. 1951. Lovac u žitu, Jerome Salinger ...

Roman - e-Sfera - Srodni dokumenti

Roman - e-Sfera

Stranac, Albert Camus. 1945. Na Drini ćuprija, Ivo Andrić. 1947. Doktor Faustus, Thomas Mann. 1949. 1984, George Orwell. 1951. Lovac u žitu, Jerome Salinger ...

reassessing roman pederasty in relation to roman slavery

Key Words: Roman Pederasty, Roman Slavery, Roman Homoerotic Poetry,. Catullus, Tibullus, Horace, Puer Delicatus (pl. pueri delicati). I. Introduction. The sexual ...

roman economyin dalmatia - Projekt RED - Roman economy in ...

Annunziata, Italy), u: Journal of Archaeological Science: Reports, Vol. 12, 515–521. Rosić, T, 2011, Rogi ribaru. O ribarstvu Crikvenice i okolice, Katalog izložbe, ...

RL-2.5. - e-Sfera

R.L.-2.5. POKUS 2.5. Razdvajanje kemijskog spoja na nove tvari ... b) Je li modra galica elementarna tvar ili kemijski spoj? Obrazloži svoj odgovor. 5. a) Nacrtaj ...

RL-5.6. - e-Sfera

Petrijeva zdjelica, menzura, svijeća, žigice. – tinta, voda. Aktivnosti tijekom pokusa. 1. Pričvrsti svijeću za dno Petrijeve zdjelice i ulij malo vode koju si prethodno ...

Erotski roman

Lej la se kre ta la sit nim ko ra ci ma kroz vrt ko ji je odva jao pa la tu od pa ši nog ha re ma. S njom su bi le Cen da, s jed ne, i nje na maj ka s dru ge stra ne.

THE ROMAN EMPIRE

The Tiber River and the Mediterranean Sea provided. Rome with the opportunity to trade and conquer. THE ROMAN EMPIRE. (Adapted from Discovery Techbook).

Roman o Londonu

čitaocu Romana o Londonu, koji je objavljen 1971. godi- ne, odnekud poznato. on je u ... sama podloga na kojoj izrasta figura stranca, ma koliko da se očituje u ...

Kiselost tla - e-Sfera

Kiselost tla. O kiselosti tla ovisi koje biljke na njemu mogu uspijevati. Stoga je kiselost tla vr- lo važan podatak u vrtlarstvu. Prisjeti se kako se određuje je li neka ...

pridjevi - e-Sfera

opisni – odgovaraju na pitanje Kakvo je što? nova kuća. – posvojni – odgovaraju na pitanje Čije je što? Anina kuća. – gradivni – odgovaraju na pitanje Od čega ...

prilozi - E-sfera

riječi. Kakve su nepromjenjive riječi? Što su prilozi? Koje su vrste priloga? Na koja pitanja ... 5. Gdje? Kamo? Kuda? Stojimo ovdje. Trebamo doći tamo. Put nas vodi ovuda. ... si kupio, pridružio mu se prijatelj iz razreda. ... (misaona priprema).

dobrota - e-Sfera

Prepričaj sadržaj ulomka sažeto. 8. Pronađi u ulomku primjer dijaloga. 9. U kojoj osobi pripovijeda pripovjedač? Roman Junaci Pavlove ulice sastoji se od deset ...

biografije - E-sfera

često analiziraju uspoređujući ih s prizorima iz Držićevih djela. Goldonijeve najpoznatije komedije su Gostioničarka Mirandolina, Ribarske svađe i. Kavana.

zamjenice - e-Sfera

Što zamjenjuju posvojne zamjenice? Što zamjenjuju upitne zamjenice? Upitne zamjenice dolaze u pitanjima i zamjenjuju riječi koje očekujemo u odgovorima.

PIJETAO - e-Sfera

kad pomisle da neseš pisanice umjesto jaja. Gordana Benić-Hudin pisanica — šareno uskrsno jaje. ČITAM IGROKAZ. Tko razgovara u igrokazu? Što radi koka?

perfekt - e-Sfera

Jesu li ljudi tada drukčije živjeli? Perfekt pomoćnih glagola. Pomoćni glagoli biti i htjeti u perfektu se sprežu ovako: pomoćni glagol biti pomoćni glagol htjeti.

pojmovnik - e-Sfera

c) raspucana masa u kojoj prostor dominira nad masom d) prošupljena masa slobodnog strujanja prostora kroz puninu e) plošno istanjena masa s jednom ...

brojevi od 11 do 20 (2) - E-sfera

BROJEVI OD 11 DO 20 (2). DOPUNI BROJEVIMA. 15. 20. 12. 13. NAPIŠI BROJEVNE RIJEČI. DOPUNI. BROJ 14 NEPOSREDNO JE I A BROJA 13. BROJ 18 ...

sadržaj - E-sfera

PONAVLJANJE 1, 2, 3, 4, 5*. USPOREĐIVANJE BROJEVA (1). 32. USPOREĐIVANJE BROJEVA (2)*. PONAVLJANJE* ... ZBRAJANJE BROJEVA DO 5 (1) ...

rješenja - e-Sfera

Tupi kutovi su: 158°, 170°. Izbočeni su: 350°, 200°, 270°, 192°. 168. α = 121°, β = 45°, γ = 152°. 170. a) Kut je šiljasti, 70°, b) šiljasti kut, 80°, c) tupi kut, 140°, ...

posthumanizam i roman - UniZd

znanstvena fantastika, alternativna povijest, vampirska fikcija). ... (novi distopijski roman: Tolstoj, Atwood); kombinirajući strategije alternativne povijesti i distopije ...

Roman o Londonu - Delfi

... zna svoj put, oči- gledno, dobro. ja ga, nevidljivo, pratim, a on me pita: „Koliko ... je, pre sto godina, svako znao, – sedam je sati. a on mi odgo- vara da godine ...

Kriteriji ocjenjivanja - e-Sfera

šestom razredu osnovne škole koje će svaka učiteljica/svaki učitelj prilagoditi, ... 4. Kako stvoriti i urediti digitalni tekst. 5. Digitalna suradnja i istraživanje. 6.

poznajem domovinu - e-Sfera

b) Stjepan Radić c) Josip Jelačić. 4. Koji se poznati hrvatski književnik nalazi na novčanici od 50 kuna? a) Marko Marulić b) Marin Držić c) Ivan Gundulić. 5.

5. Zadatci cjeline - e-Sfera

Duljina jedne katete pravokutnog trokuta je 10 cm, a kosinus šiljastoga kuta uza ... Kolika je mjera tupoga kuta između dijagonala pravokutnika kojem je zadano:.

PU- 9-Z-3 -Hospodářství -primární sféra

2) Sekundární sektor (sekundér, druhovýroba) : průmysl (všechna odvětví), stavebnictví, nákladní doprava. 3) Terciární sektor (terciér, obslužná sféra): služby, ...

hrvatski jezik - e-Sfera

(Stjepan Radić, hrvatski političar). Hrvatski jezik moja je glazba. (Tin Kolumbić, hrvatski pjesnik). Jezik nam je svima domovina. (Arsen Dedić, hrvatski glazbenik i ...

redni brojevi do 20 (2) - e-Sfera

GLAVNI BROJ 1. 9. 12 13 14. 20. REDNI BROJ 1. 3. 7. 11. 15. 16. 17. REDNI BROJEVI DO 20 (2). POPUNI TABLICU. NAPIŠI ČETIRI REDNA BROJA. KAKO SE ...

uspoređivanje brojeva do 20 - e-Sfera

USPOREĐIVANJE. BROJEVA DO 20. BROJEVI DO 20. ZNAM. VIŠE DJECE. VIŠE JABUKA MANJE JABUKA. MANJE DJECE. 5 < 9 17 = 17. 20 > 10. BROJEVI ...

elektronično pismo - e-Sfera

Internet je danas najčešće i najbrže sredstvo za razmjenu obavijesti, poslovnih i ... će mnogi reći da se na internetu „može pisati opuštenije“, vaše pisanje šalje.

tablica zbrajanja do 10 - e-Sfera

POPUNI ZELENE DIJELOVE TABLICE. DODAVANJE NULE I JEDINICE NIJE TEŠKO. POPUNI ŽUTE DIJELOVE TABLICE. DODAVANJEM. 0 ZBROJ JE.

Zadatci cjeline - e-Sfera

Postoji li šiljasti kut pravokutnog trokuta za koji vrijedi: ... S balkona kuće na visini od 16 m vidi se podnožje zvonika pod kutom depresije od 11° 25′, a.

Tonovi boje - e-Sfera

TONSKA. GRADACIJA,. TONSKA. MODELACIJA,. KROMATSKI I. AKROMATSKI. TONOVI naučit ćemo što su. Dodavanjem bijele ili crne boja se posvjetljuje.

zadatci u slikama - e-Sfera

ZADATCI U SLIKAMA. BROJEVI DO 10, ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 10. ZNAM. ŠTO VIDIŠ? NA JEDNOJ SU. GRANI 2 PTICE. ŠTO VIDIŠ?

Alkoholno vrenje - e-Sfera

Alkoholno vrenje je anaerobni proces u kojem se šećer djelovanjem enzi- ma iz kvaščevih gljivica razgrađuje u alkohol etanol i plin ugljikov-dioksid. Koristi se u ...

tvrtko vukovic - e-Sfera

antologijskih pjesama dobriše Cesarića, Voćke poslije kiše i. Pjesme mrtvog pjesnika, koje s jedne strane potvrđuju moje slutnje, a s druge imaju mogućnost da ...

rješenja zadataka - e-Sfera

3.6. a) kisik (1): 2, 6; aluminij (2): 2, 8, 3; sumpor (3): 2, 8, 6; kalij (4): 2, 8, 8, 1. b) Kisik i ... 5.26. a) 1. cinkov klorid, 2. natrijev bromid, 3. kalijev sulfid, 4. aluminijev ...

5.5. Zadatci cjeline - e-Sfera

Postoji li šiljasti kut pravokutnog trokuta za koji vrijedi: ... Vrh nebodera vidi se pod kutom elevacije 37° iz točke horizontalno udaljene 250 m od podnož- ja.

Sexolin i politika - SFera

Istoka, zabranjeno voditi ljubav sa životinjama. Sad mi recite iskreno – zar nikad niste poželjeli voditi ljubav s jednom ovcom? Ili, recimo, s jednim konjem?

6.3. Normalna razdioba - e-Sfera

normalne razdiobe, ona se zove i Gaussova krivulja. Parametri normalne razdiobe su aritmetička sredina i varijanca. Normalna razdio- ba označava se s N(x, ...

1.6. Algebarski razlomci - e-Sfera

nji dekadski sustav brojeva, zatim dekadski razlomci i računanje s njima. Čitavu je priču zaokružio ... POTENCIJE I ALGEBARSKI IZRAZI. 10. Rješenje: a). 24. 36.

sklonidba imenica - e-Sfera

Sklonidba je promjena riječi po padežima. U hrvatskome jeziku razlikujemo sedam padeža, koji odgovaraju na padežna pitanja: nominativ. Tko ili što postoji?

6.2. Opisna statistika - e-Sfera

Razlika gornjega i donjega kvartila zove se interkvartil i označava s IQR. Vrijedi: IQR = Q3 – Q1. Interkvartil isključuje 25 % najmanjih i 25 % najvećih elemenata ...

1.5. Rastavljanje na faktore - e-Sfera

Pri rastavljanju algebarskih izraza na faktore koriste se sljedeće metode: 1. izlučivanje zajedničkog faktora. 2. prikladno grupiranje članova. 3. rastavljanje ...

Crtanje u Pythonu - e-Sfera

Crtanje u Pythonu. Veličine nekih kutova. Aktivirajmo modul koji sadržava funkcije za crtanje. Prisjetimo se osnovnih naredbi. Nacrtajmo isprekidanu liniju u ...

Fosilna goriva - e-Sfera

Vrste umjetnog ugljena: a) drveni ugljen koji rabimo kao gorivo za roštilj, b) koks. Suha destilacija postupak je razgradnje organske tvari (obično drva ili.

6.1. prikaz podataka - e-Sfera

strukturni krug (kružni dijagram). - histogram kao posebna vrsta stupčastoga grafikona. - slikovni dijagram (piktogram). - statistička mapa (kartogram). Primjer 11.

nastavni listić - E-sfera

Odredi redoslijed događaja u svim prizorima. Odredi po jedan ključan događaj u svakom prizoru. 2. Jednom rečenicom izreci temu ulomka. 3. Ispiši imena likova ...

futur prvi - e-Sfera

Zaokruži slovo ispred rečenica u kojima je uporabljen futur prvi. a) Sutra idemo na ... FUTUR PRVI. 5. Preoblikuj jesne rečenice u niječne te ih napiši na crte.

Slikopriča na vrpci - e-Sfera

Ovo je stup koji ništa ne drži niti što nosi. Namjena mu je da svima koji prolaze pokraj njega ispriča priču. Čini to tako što je na nje- mu, od baze do vrha, u relje-.

Stari zavjet - e-Sfera

Knjiga Mudrosti. Knjiga Sirahova. Baruh. Vulgata (prema lat. vulgatus: običan, uobičajen, općenito poznat), naziv za latinski prijevod Biblije s kraja IV. st., što ga ...

sadržaj udžbenika - e-Sfera

vrste tvari. 2.1. Što su tvari. 2.2. Fizikalna svojstva tvari. 2.3. Kemijska svojstva tvari. 2.4. Biološko djelovanje tvari. 2.5. Vrste tvari. A 7.1. ISTRAŽUJE SVOJSTVA ...

Novi zavjet - e-Sfera

Septuaginta donosi i deuterokanonske knjige pa ju je Crkva preuzela i služila se isključivo njome; većina je novozavjetnih citata Staroga zavjeta prema njezinu ...

jedinice i desetice (2) - E-sfera

PRISJETI SE SVIH BROJEVA KOJE SMO UČILI. IZABERI 4 BROJA VEĆA OD 9 I RASTAVI IH NA DESETICE I JEDINICE. RASTAVI BROJEVE NA JEDINICE I ...

Istražujmo prirodu - e-Sfera

Tijekom istraživanja najčešće rabi: kemijsko posuđe, elektronske mikroskope, digestore, spektrometre i druge uređaje. fizičar/fizičarka. Fizičar/fizičarka bavi se ...

ponavljamo što znamo - e-Sfera

Sljedeće rečenice preoblikuj tako da prvu preoblikuješ u niječnu, a drugu u upitnu pomoću riječce li. Tomislav ljetuje na Krku. niječna rečenica: Marija ljetuje na ...

Alphabetisches Wörterverzeichnis - e-Sfera

Sachertorte, die, -, -n Sacher torta, zaherica. Saft, der, -(e)s, ¨-e sok sagen reći. Salat, der, -(e)s, -e salata. Salatplatte, die, -, -n salatna plata; porcija salate.

Zadatci za ponavljanje - E-sfera

Izračunajte opseg i površinu jednakostraničnog trokuta ako je zadano va = 6 3 cm. 11. Za četverokut zadane su mjere triju kutova: δ = 86°, β = 104°, γ = 35°.

moja obitelj - e-Sfera

44. MOJA OBITELJ. OBITELJ I DOM. TKO ČINI TVOJU OBITELJ? KAKO PROVODIŠ VRIJEME SA SVOJOM OBITELJI? ODABERI JEDNU OBITELJ SA SLIKE I ...

brojevna crta (2) - e-Sfera

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 5. BROJEVNA CRTA (2). IZRAČUNAJ I SPOJI S BROJEVNOM CRTOM. 3 – 2 = 5 – 2 = 2 2 = 5 – 1 = 5 – 3 = 5 – 5 =.