Odluka o darovanju nekretnine, k.o. Zadar - Zadarska županija; 5.4 ...

5 tra 2019 ... o darovanju Zadarskoj županiji nekretnine označene kao kat.čest.br. 3686/5 k.o. ... dio Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

Odluka o darovanju nekretnine, k.o. Zadar - Zadarska županija; 5.4 ... - Srodni dokumenti

Odluka o darovanju nekretnine, k.o. Zadar - Zadarska županija; 5.4 ...

5 tra 2019 ... o darovanju Zadarskoj županiji nekretnine označene kao kat.čest.br. 3686/5 k.o. ... dio Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

ugovor o darovanju - Zadarska županija

8 ruj 2016 ... Darovatelj ovim ugovorom daruje bez protučinidbe vozilo i pripadajuće ... Ovaj ugovor napisan je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih jedan ...

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA ... - Grad Zadar

9 pro 2016 ... HDLU Zadar / Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula. 38.000,00. Hrvatsko filatelističko društvo Zadar. Časopis „Zadarski filatelist“ ...

zadarska županija - Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar

6 lip 2016 ... Središnjem prijavnom uredu kako je navedeno u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu. 2016./2017. – Idemo u srednju!“.

zadarska županija prostorni plan uređenja silba - Grad Zadar

POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA izgrađeni dio građevinskog područja neizgrađeni dio građevinskog područja. 70 m. 300 m. 300 m. 300 m.

Grad Zadar - Službeni glasnik Zadarske županije - Zadarska županija

3 pro 2019 ... Čistoća d.o.o. je prvotno osnovana kao ustanova za održavanje javne čistoće grada Zadra. Ustanovu je osnovao Narodni odbor općine Zadar, ...

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama - Zadarska županija

Zadar, 17. rujna 2018. godine. Na temelju članka 5., 6., 7., 10. i ... Dospjeli dug dužnika iz članka 2. ove Odluke čine glavnica duga i trošak pripadajuće kamate,.

b) Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u suvlasništvo ...

Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci i Drvodjelsko - tehničkoj školi Vinkovci. Članak 1. ... Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci – u omjeru 50/100. • Srednja ...

Primjer 4 Ugovor o darovanju nekretnine - Općina Klinča sela

8 lip 2016 ... AKTI OPĆINSKOGVIJEĆA. 1. Odluka o usvajanju financijskog izvještaja o izvršenju. Proračuna. Općine. Klinča. Sela za. 2015. godinu…

08-07-ugovor o darovanju nekretnina - salvi ... - Istarska županija

Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne ... Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. ... prijedlog Ugovora o darovanju nekretnina izmeñu Salvi Marie, iz Italije, ...

06. Odluka o sklapanju Aneksa ugovora o darovanju nekretnina.pdf

4 kol 2015 ... Na temelju članka 15. i članka 54. stavak 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine", ...

Untitled - Zadarska županija

17 ruj 2018 ... Branka Fočić. Nikpalj, Zadar. FOTO TVORNICA, VI. Žaminea Čotrić, ... Vrsaljko, Benkovac poduzetništvo mladih i žena. 3.400.00. BOŽUR, VI.

ovdje - Zadarska županija

1 velj 2018 ... ... korištenje luke posebne namjene – sidrišta Lanđin, otok Pašman, ... Pašman, Općina Tkon. 18. ... prirodne plaže Tustica, na dijelu k.č.

31.12.2018. godine - Zadarska županija

ATLETSKI ŠPORTSKI KLUB ZADAR. 2.000, ... HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ZADAR. 6.562, ... UDRUGA ZA SPORTSKU REKREACIJU LOPTICA.

Zadarska županija - Ministarstvo turizma

13 lip 2007 ... INTERMOD d.o.o., Zadar, Biogradska 70. 293. 7. 300. 608. 14 Puntamika. Zadar, Majstora Radovana 7. BORIK d.d., Zadar, Majstor Radovan 7.

zadarska županija (023) - Zeleni telefon

SLUŽBA ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE, ISPOSTAVA ZADAR. Božidara Petranivića 8. 023 312 180. 023 312 205 www.zdravlje.hr. MINISTARSTVO ...

Elaborat zaštite okoliša - Zadarska županija

Elaborat zaštite okoliša za zahvat – podizanje nasada maslina na području Benkovca (k.o. Biljane Donje i k.o. ... Gnojidba stajskim gnojem obavlja se svake 3.

zadarska županija program raspolaganja ... - Grad Pag

Pregled poljoprivrednih površina na području Grada Pag. Izvor: ARKOD na dan 4.05.2017. ORANICA. 2%. LIVADA. 10%. KRŠKI PAŠNJAK. 87%. MASLINIK.

Generacija 2007/2008 - Zadarska županija

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar svibanj, 2011. ... Ekonomija, pravo, upravno pravo. HTUS. 37,5. Kultura i turizam. Medicinska. 50,0.

zadarska županija - Osnovna škola Zemunik

Udžbenik i radna bilježnica za katolički vjeronauk 3. razreda osnovne škole ... Prošlost, sadašnjost i bududnost, Preci i potomci (PID). Dječja posla—hrv.j.

1. Oglas za stručno osposobljavanje bez ... - Zadarska županija

Natječaj vrijedi do: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ... pismena zamolba: BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8, 23000 ZADAR. Hrvatski ...

Osnovna analiza - dodatak 2 - Zadarska županija

Veterinarski tehničar/veterinarska tehničarka ... Zadra na adresi Mihovila Klaića 1, raspolaže s još 5 turističkih ureda (Puntamika, ... Veterinarska stanica Zadar.

Glavni plan razvoja turizma - Zadarska županija

ZADRA-e, TZ Zadarske županije, Sveučilišta u Zadru i Zavoda za prostorno uređenje ... TZ Benkovac planira obilježavanje itinerera Antički putovi baštine ...

razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na ... - Zadarska županija

Economic Net Present Value (Ekonomska neto sadašnja vrijednost) ... Općina Bibinje, Općina Kali, Općina Kukljica, Općina Pašman, Općina Poličnik, Općina.

13. Zadarska županija, Hidroprojekt-ing, Zagreb ... - Hrvatske vode

Investitor: HRVATSKE VODE. Građevina: Vodoopskrbni plan zadarske županije ... Situacija vodoopskrbnog sustava - karta 1 (zapad). Situacija vodoopskrbnog ...

Zaštita, poboljšanje i integrirano upravljanje ... - Zadarska županija

području Jadrana te su sada neophodno oruđe za dijalog s mjero-. Responsible for Civil ... financira Europski fond za ribarstvo i pomorske djelatnosti 2014. - 2020. ... sustavima (uključujući i Android) te omogućuje vizualiziranje, upravljanje ... Karte koje pokazuju rasprostranjenost vrsta riba (MEDITS program): karte ...

proračun zadarske županije za 2019. - Zadarska županija

13 stu 2018 ... OPĆA BOLNICA ZADAR ... Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar ... EU in The Post Truth Era“ je projekt strateškog partnerstva GVN sa.

Prostorni plan Zadarske županije - Zadarska županija

Gradovi: Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Obrovac, Pag i Zadar. - Općine: ... Sabirno distributivni centar “Plodine” u Zadru potrebno je dograditi i opremiti radi.

Poziv na uvid u elaborat za gospodarenje ... - Zadarska županija

gospodarenje neopasnim otpadom DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o. Zagreb,. Lastovska 5, MBS:080004912 i OIB: 99467758764, objavljuje. POZIV.

proračun zadarske županije za 2018. - Zadarska županija

12 pro 2017 ... OPĆA BOLNICA ZADAR ... Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar ... EU in The Post Truth Era“ je projekt strateškog partnerstva GVN sa.

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ZUPANIJA OPCINA PREKO ...

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Preko (,, Sluzbeni glasnik Opcine Preko" broj: 1/16) utvrdenaje obveza izrade izmjena i ...

zadarska županija program raspolaganja ... - Općina Gračac

30 svi 2018 ... Pregled poljoprivrednih površina na području Općine Gračac ... ARKOD parcela nalazi se u naseljima Bruvno (343), Deringaj (602), Gračac ...

ŽUPANIJA ZADARSKA OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA ...

OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA - ZADAR. Put Šimunova 4, 23 000 Zadar ... osnovnoj školi - Grad Zadar i srednjoškolskih vjeroučitelja u školskoj godini ...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu ... - Zadarska županija

26 tra 2019 ... površine u ARKOD sustav. MJERA 2: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje. 2.1. Potpora za kupnju certificiranog sadnog ...

Viši stručni suradnik za europske procese - Zadarska županija

Burza rada. Hrvatski zavod za zapošljavanje. VIŠI STRUČNI SURADNIK ... Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Puno radno vrijeme.

Podizanje trajnih nasada badema na površini ... - Zadarska županija

nakon čega slijedi sadnja voćaka. SADNJA. Podloga za sadnju bajama bit će, danas u svijetu, najraširenija podloga GF677 križanac badem-breskva. Sortiment ...

Plan gospodarenja otpadom Zadarske županije - Zadarska županija

posebno bijele tehnike te grañevinskog otpada i otpada od rušenja, sasvim je uobičajena ... primjenjive tehnike gospodarenja otpadom ... Otkup zemljišta.

Program zaštite okoliša Zadarske županije - Zadarska županija

Tvornica hidrauličkih veziva "Brčić-Fasa", Obrovac;. - Sojara d.d., Zadar; ... tvornice glinice u Obrovcu, čija sanacija je započela 2007. godine. Krajem 2011.

ZADARSKA ŽUPANIJA Broj bodova potrebnih za upis šk. god. 2019 ...

Broj bodova potrebnih za upis šk. god. 2019./2020. Predmeti važni za upis. Škola. Program. Min. br. Max. br. Prosjek. 1. 2. Ekonomsko-birotehnička i trgovačka ...

izvješće o stanju okoliša zadarske županije - Zadarska županija

Petar na Moru (403), Turanj (1.207). 24. ... tuna (Kali tuna d.o.o. Kali, Jadran tuna d.o.o. Turanj, Zadar-tuna d.o.o. Zadar) i najvećeg ... MBM KOMERC d.o.o. SD.

Socijalni plan Zadarske županije 2015. - 2020. - Zadarska županija

kako bi se stvorili uvjeti u zajednici za najbolju moguću integraciju u zajednicu. Širenje mreže ... mjesta u Mreži javne zdravstvene službe što je određeno kao minimalni standard za pružanje ... (Dom za odgoj mladeži Zadar). 1. 21. 2 ... Financijsko-računovodstveni i pomoćno-tehnički poslovi obavljaju se pod neposrednim.

Elaborat zaštite okoliša Kamp „Adria Paradiese ... - Zadarska županija

zahvat: Kamp „Adria Paradiese“ na k.č. br. ... Položaj zahvata- Kamp ADRIA -PARADIESE u Općini Povljana otok Pag. Izvor: ... mobilne kućice/glamping šatori.

„Izmještanje korita bujice Ričina u Zadru“ na okoli - Zadarska županija

zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad ... gospodarske zone (trgovački centri Supernova, Bauhaus) tijekom izgradnje, ... Agronomski fakultet, Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu, Zagreb, 1999.

Odluka o kupoprodaji suvlasničkog dijela nekretnine u ... - Grad Poreč

24 lip 2013 ... Članak 3. Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo će sa Ivančić Nadom, zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u skladu sa ovom Odlukom.

ODLUKA o prodaji nekretnine zgrade bivše Apoteke u ... - Grad Labin

94/17.), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ('Narodne novine RH broj: 1/96.,.

ODLUKA o komunalnoj naknadi.pdf - Grad Zadar

24 pro 2018 ... oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ... područja na kojem se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja.

Odluka o odobravanju sufinanciranja 21 mjere ... - Grad Zadar

Ivan Čular mjera C 62 boda. 11. Ivan Pehar mjera A 58 bodova. 12. Mladen Mavar mjera A 56,5 bodova. 13. Želimir Bulić mjera D 56 bodova. 14. Šime Vuleta.

Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 4237/3 k.o. Pula - Grad Pula

12 kol 2015 ... 4237/3 k.o. Pula, površine 41 m2, uz isplatu kupoprodajne cijene Sajko Mladenu u ... Izračun vrijednosti proveden je prema važećoj pravnoj osnovi, literaturi i ... Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten vom 25.

ugovor o kupoprodaji nekretnine - Fortenova Grupa - Nekretnine

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE. (dalje u tekstu: Ugovor). Uvodne odredbe. Članak 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj vlasnik ...

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine - Zane nekretnine

Uvjerenje o adresi ili Katastarski plan s identifikacijom čestica (ako u ZK nije upisana adresa ili je ... (zemljišnoknjižni ili gruntovni izvadak) moguće je pribaviti:.

Spisak vozila Uprave za nekretnine - Uprava za nekretnine

3 нов. 2011 ... Spisak vozila sa kojima raspolaže Uprava za nekretnine. U skladu sa Zaključcima Vlade ... PG MN 467 Lada Niva. 1.7 4x4 terensko. 2004. 3.

Postupak prodaje nekretnine - Sold nekretnine Subotica

druge agencije proda nekretninu u obavezi je isplatiti iznos posredničke proviziji po ... ili rešenje o upisu u katastar) kao i način sticanja (kupoprodajni ugovor, ...

1 ugovor o posredovanju pri kupnji nekretnine - ITC nekretnine

utvrđenu naknadu (proviziju) ukoliko kupoprodajni ugovor bude sklopljen. Članak 2. Posrednik je dužan tražiti priliku za sklapanje ugovora pažnjom dobrog ...

Odluka o poništenju - Vukovarsko-srijemska županija

ponuda ponuditelja TEHNO-ELEKTRO d.o.o. Đakovo odbijena je sukladno čl. 3. st. 1. t. 13. Zakona o javnoj nabavi iz razloga što je ocijenjena kao neprihvatljiva ...

Odluka o imenovanju - Brodsko-posavska županija

14 velj 2020 ... Maja Gačić Dimić, univ.spec.oec. (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave) – zadužena za ekonomska pitanja,. 2. dr.sc.

PDF Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna ... - Zagrebačka županija

Statuta Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 6/13 i ... (2) Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Općina Brckovljani koju zastupa ...

06-Odluka o ovlaštenju za ovjeru el. isprave - Istarska županija

15 stu 2017 ... Zakona o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“ br. 150/05), ... Ispis na papiru koji se ovjerava kao preslika elektroničke isprave mora obvezno ...

14-Nabava-Odluka-aneks ugovora - Istarska županija

15 lip 2017 ... d.o.o. 9.rujna 6, Žminj OIB: 45821273643 sklopit će se aneks ugovora koji stupa na snagu danom potpisa. III. Izvršenje ove Odluke povjerava ...

Odluka o dodjeli sredstava - Krapinsko-zagorska županija

28 stu 2018 ... vl. Tomislav Petrovečki. OPG Tomurad Ivica. Izrada natječajne dokumentacije. 4.687,50. OPG Ozimec Damir. Izrada natječajne dokumentacije.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu - Istarska županija

13 pro 2019 ... uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: Registar). 3. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava ...