Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. ...

7 svi 2018 ... darovanja nekretnina u k.o. Gudovac od III. osnovne škole Bjelovar i u povodu toga ... Grada Bjelovara na potpisivanje Ugovora o darovanju.

Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. ... - Srodni dokumenti

Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. ...

7 svi 2018 ... darovanja nekretnina u k.o. Gudovac od III. osnovne škole Bjelovar i u povodu toga ... Grada Bjelovara na potpisivanje Ugovora o darovanju.

6. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju ...

JAVNA RASVJETA NA DIONICI KTC - DG SPORT PRELOG. 130.000,00. 124.466,25. 95,74. 3. JAVNA RASVJETA DRAGUTINA DOMJANIĆA - JUG I. 42.000, ...

Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o ... - Grad Vukovar

Komunalac d.o.o., San Ste 174, 32000 Vukovar, Uprava - direktor: Igor Strangarević, o2c., Registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku pod poslovnim brojem Tt ...

Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća i davanju prethodne ...

II ovog Zaključka i to: -ugostiteljskom objektu Gostionica-pizzeria «Da Piero II» u vlasništvu AMOR d.o.o. ... Pula, 13. ožujka 2008. GRADSKO POGLAVARSTVO ...

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj ... - Grad Pula

14 sij 2019 ... pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu. Gradskog vijeća ... oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. ... OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA,.

Prijedlog odluke o prihvaćanju zaključivanja sporazuma o ...

2 ruj 2015 ... POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA. DRUGA POLICIJSKA POSTAJA RIJEKA. Broj: 511-09-24/3-K-136/15. VL.H. Rijeka ...

Prijedlog odluke o prihvaćanju inicijative za osnivanje Udruge za ...

kojim se uređuje osnivanje i rad udruga, a stavkom 2. istoga članka da se ustrojstvo, djelokrug i način financiranja udruge uređuje aktom o osnivanju i statutom, ...

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene ... - Grad Dugo Selo

Trgovački centri. Konzum. Dugo Selo trgovačka razno. Lidl. Kaufland. Plodine ... punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne svjetiljke. 1 i 1. 1 i 1.

Pravilnik o kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri ...

b) koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme u osnovnoškolskim ustanovama za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. ... 1) Upražnjena radna mjesta u školama prvo se popunjavaju zaposlenicima koji ...

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA DONOŠENJE ODLUKE PRI KUPNJI ...

20 sij 2020 ... koji utječu na njihovo donošenje odluke o kupnji istog. ... utječu na potrošačevu odluku o kupnji rabljenog automobila, a uz cijenu, najvažnije ...

utjecaj društvenih mreža na donošenje odluke o kupnji

Treće načelo podrazumijeva akcije marketinških stručnjaka kojima se utječe na ... Slijede kozmetika i parfemi (25% online kupnje), zatim kultura (karte za ... Među trgovcima je Bipa uspjela najviše aktivirati svoje potrošače, pa prema alatu.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za ... - Grad Vukovar

Vukovara u nazivu Udruge „Klub navijača Dinama Bad Blue Boys Vukovar". ... Tokić pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za ... - Grad Pula

18 sij 2019 ... stanice Rovinj-TDR-a u op ini Kanfanar;. • rok korištenja: 01.08.2019. - 30.09.2019. godine;. • rok otplate kredita: 4 ( etiri) godine;. • na in otplate ...

potrebna dokumentacija za donošenje odluke o odobravanju prava ...

Gruntovni izvadak-stanje vlasništva unazad pet godina (za samca ili članove obitelji). 8. Potvrda o redovitoj prijavi kod HZZ-a (za samca i nezaposlene članove ...

TOČKA 6. Donošenje Odluke o zaduženju za ... - Općina Čavle

15 stu 2018 ... cijene električne energije za javnu rasvjetu distributera HEP od 0,75 kn/kWh s PDV-om ... Jedinična cijena investicije u kn po rasvjetnom mjestu.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješće o provedbi ... - Grad Vukovar

upravljanja sportskim objektima i financijskog izvješća za 2017. godinu Javne ustanove ... kojoj se Vaterpolo reprezentacija Hrvatske susrela s reprezentacijom ...

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja ... - Grad Bjelovar

22 kol 2018 ... 8. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđen ili da bi nastavak života ...

Donošenje odluke o materijalu gornjeg ustroja ceste pomoću AHP ...

cijena asfaltnih kolnika u poĉetku povoljnija tj. jeftinina prosjeĉno 30%, ... izraĊuju kamene kocke je eruptivnog podrijetla, a to su: granit, diorit i bazalt (Slika 11).

Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola za ...

Osnovna škola Nikole Andrića djeluje na području grada Vukovara kao samostalna osnovna škola. Upisno područje Osnovne škole Nikole Andrića obuhvaća ...

čimbenici koji utječu na donošenje odluke pri kupnji ... - unizg

20 sij 2020 ... Nadalje, TRCZ automobili, kao poduzeće na hrvatskom tržištu koje nudi ... Iskustva sa kupovinom rabljenog automobila kod ispitanika su vrlo ...

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na ... - Grad Pula

18 sij 2019 ... osim glinene kaljeve peći). - redovito ... Članak 28. U privitku ovih Općih uvjeta nalaze se cjenik usluga, obrazac izjave o statusu dimovodnih.

donošenje odluke o kupnji uslužne ponude na tržištu mobilnih ...

Netko koristi telefon samo iz poslovnih razloga, netko za ... Tele2) imaju mnoštvo ponuda, kako za privatne, tako i za poslovne korisnike, oni biraju ono ... “Vipnet je također prvi uveo Službu za korisnike koja je korisnicima na raspolaganju 24.

Zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova HKZR

Ne mora se trajno stručno usavršavati član HKZR kojem je usvojen Zahtjev za mirovanjem članstva u Komori u razdoblju dok postoje uvjeti za mirovanje ...

Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog ... - Grad Vukovar

Vukovara predlažem ravnateljicu Gradskog muzeja Vukovar profesoricu Ružu ... Bunjevaca i Sokaca, ISBN 86-85103-03-7, ISBN 86-85103-05-3, broj 7, DZ-F,.

Predmet: Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Uprava ... - Autotrolej

GmbH kao proizvođač autobusa marke MERCEDES i EUROline d.o.o. kao zastupnik. MERCEDESA u Republici Hrvatskoj, odazvali su se u više navrata pozivu ...

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ... - Grad Vukovar

Statuta OŠ BLAGE ZADRE VUKOVAR, Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 10. siječnja. 2019. godine donio. ODLUKU. Usvaja se prijedlog Statuta ...

Donošenje Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna ... - Grad Pula

25 svi 2018 ... (papir, drvo,staklo, metal, plastika, tekstil i krupni (glomazni) otpad). Članak 197. ... površinke obrade te obrubljene drvoredima ladonja.

čimbenici koji utječu na donošenje odluke pri kupnji rabljenih vozila

20 sij 2020 ... portali za rabljene automobile ocijenjeni su visoko za niz karakteristika, a više od 50% ... kupujem samo nova vozila kupujem samo rabljena.

Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina označenih kao ... - Grad Sinj

28 kol 2018 ... Podatke o novom stanju vlasništva zemljišnik po službenoj dužnosti ... Područni ured za katastar Split Odjel za katastar nekretnina Sinj. 2.

TOČKA 24. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u ... - Grad Rijeka

11 velj 2019 ... navedenim stavkama na dan sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina. R.broj. Stan br. najamnina. Kamata na najam. Komunalna naknada.

Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina zemljišne čestice ... - Grad Glina

23 srp 2018 ... 289/1 i 290) od trgovačkog društva Slavijatrans d.d. u stečaju iz Petrinje,. Drenačka bb OIB:21878625075. 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu ...

oporezivanje prometa nekretnina, najma i zakupa nekretnina - agenti.hr

Zakon o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i ... Ako se nekretnine stječu na temelju ugovora o darovanju ili na temelju drugog.

darovanja u 2015 - Plovput

11 kol 2015 ... TRGOVAČKOG DRUŠTVA PROTETIKA D.O.O., SPLIT. 3. ... (RAČUN BROJ 8033/1/1 MEDIA GRUPA D.O.O.) ... IV NAKLADNIŠTVO D.O.O.,.

darovanja u 2016 - Plovput

9 sij 2017 ... ZAGREB. 4321/15-3169/II. PROPAGANDNE AKTIVNOSTI U BROŠURI. 26.11.2015. "OSNOVE PRVE POMOĆI". 2. IV NAKLADNIŠTVO D.O.O.,.

Oporezivanje darovanja u Republici Hrvatskoj

Ugovor o darovanju je načelno neformalan ugovor, osim u slučaju darovanja nekretnina kada, sukladno članku 482. ZOO-a, mora bit sklopljen u pisanom obliku ...

Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja - obrazac.pdf

POREZA NA NASLJEĐIVANJA I DAROVANJA (koristi se za pokretnine). Prijavljujem ... a) pravomoćnom rješenju o nasljeĎivanju b) darovnom ugovoru c) odluci tijela uprave ili suda ... b) za nekretnine koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ...

Oporezivanje nasljedstva i darovanja - Porezna uprava

Naslije|ena ili darovana nekretnina porez na dodanu vrijednost (PDV) ... 3. u trenutku sklapanja ugovora o darovanju (potpisivanja ugovora od darova-.

O D L U K U o iskazivanju namjere darovanja nekretnine, u naravi ...

Hrvatske s Općinom Plaški sklopi ugovor o darovanju nekretnine te se ovlašćuje potpredsjednik. Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane za potpisivanje ...

Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin: Olakšice po osnovi darovanja ...

mogu podnijeti Obrazac ZPP-DOH, ako imaju pravo na propisane porezne olakšice − dio osobnog odbitka za dana darovanja, te bi na osnovi njih stekli pravo ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima - Grad Osijek

19 velj 2020 ... predstavljalo povećanje stope prireza za 5,5% u odnosu na Odluku o izmjeni odluke o prirezu na porez na dohodak iz 1997. (Službeni glasnik ...

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan ... Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih.

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

prijedlog odluke o izmjeni odluke o stipendiranju učenika i studenata

3 kol 2019 ... Osječko-baranjske županije ... stipendiranju ako se utvrdi da korisnik stipendije prima drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

obrazloženje prijedloga odluke o izmjeni odluke o porezima grada ...

prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili ... Grad Slavonski Brod gubi daljnjih 1,5 milijun kn prihoda. Također ...

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja ...

4 ruj 2015 ... goranske županije da lučko područje luke Crikvenica nije u suprotnosti s ... Policijska uprava odnosno policijska postaja koja je obaviješte-.

kp odluke o izmjenama i dopunama odluke o ... - Grad Zagreb

UPU Groblje Jakuševec, UPU Termalno kupalište Blato. Detaljna pravila a) javna i društvena namjena: - gradnja novih graĊevina;. - graĊevna ĉestica oblikuje ...

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima ...

Štrcaljka za ispiranje uha - 1 kom (obiteljska DZ Donji. Miholjac). 0,00. 1.110,00. 1.110,00. Vaga precizna - 1 kom (Služba zaštite na radu DZ D. Miholjac). 0,00.

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu ...

9 velj 2018 ... Područna škola. Upisno područje. OŠ “kraljice Jelene ”. Solin. Za učenike od I. –VIII. razreda: Ulice: Put mira, Marka Marulića, Domovinskog.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika ...

5 lip 2019 ... Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ ... Glorija Podnar, mag.oec., Viša stručna suradnica za rad na projektu Kulturno-.

očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za predsjednika ...

OP-3. OČITOVANJE. KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ... uz prijedlog kandidata za izbor predsjednika Republike Hrvatske (obrazac OP-1).

O D L U K U o prihvaćanju ponude za kupnju dionica trgovačkog ...

18 lis 2018 ... trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. ... Vučica d.d. Donji Miholjac, Skupština Osječko-baranjske županije prihvaća ponudu ponuditelja.

ODLUKU o prihvaćanju Novelacije ... - Istarska županija

18 pro 2017 ... Investitor: HRVATSKE VODE ... Istarski vodovod Buzet IV. dio ... Gradovi: Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, ...

Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o kupoprodaji ...

Grad Vodice zaključit će s: TD-om „Vodice“ d.o.o. iz Vodica Ugovor o kupoprodaji nekretnina u njihovom vlasništvu i to neizgraĎeno graĎevinsko zemljište na ...

Odluka o prihvaćanju i ocjeni razine za eOI vjerodajnicu u okviru ...

16 srp 2015 ... MUP vjerodajnicu Elektronička osobna iskaznica Republike Hrvatske. (eOI), tipa „kvalificirani digitalni certifikat”. Projekt e-Građani. Nacionalni ...

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku ... - CERP

30 srp 2019 ... za kupnju 13.324 dionica društva KONOPLJA d.d., Zagreb, ukupnog ... Marijana Mutavdžić iz Zagreba, Vlaška 68, OIB: 57011919753. - Mladen ...