prijedlog ugovora o darovanju nekretnina u bilju u vlasništvu ...

REPUBLIKA HRVATSKA. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA. SKUPŠTINA. Materijal za sjednicu. PRIJEDLOG UGOVORA O. DAROVANJU NEKRETNINA.

prijedlog ugovora o darovanju nekretnina u bilju u vlasništvu ... - Srodni dokumenti

prijedlog ugovora o darovanju nekretnina u bilju u vlasništvu ...

REPUBLIKA HRVATSKA. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA. SKUPŠTINA. Materijal za sjednicu. PRIJEDLOG UGOVORA O. DAROVANJU NEKRETNINA.

06. Odluka o sklapanju Aneksa ugovora o darovanju nekretnina.pdf

4 kol 2015 ... Na temelju članka 15. i članka 54. stavak 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine", ...

Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina označenih kao ... - Grad Sinj

28 kol 2018 ... Podatke o novom stanju vlasništva zemljišnik po službenoj dužnosti ... Područni ured za katastar Split Odjel za katastar nekretnina Sinj. 2.

08-07-ugovor o darovanju nekretnina - salvi ... - Istarska županija

Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne ... Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. ... prijedlog Ugovora o darovanju nekretnina izmeñu Salvi Marie, iz Italije, ...

b) Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u suvlasništvo ...

Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci i Drvodjelsko - tehničkoj školi Vinkovci. Članak 1. ... Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci – u omjeru 50/100. • Srednja ...

Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o darovanju ...

29 stu 2018 ... UGOVOR o darovanju nekretnine i uređivanju ... tog upravnog akta te o razlozima neprivođenja zemljišta namjeni u ugovorenom roku odmah.

procedura otkupa nekretnina u vlasništvu republike hrvatske ...

razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina. • zajednička izgradnja ili financiranje izgradnje. • dokapitalizacija trgovačkih društava unošenjem nekretnina u ...

30.3.2017. Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine ...

30 ožu 2017 ... broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, ... -potvrda od strane Općine da nemaju nepodmirene obveze prema ... procjembenog elaborata za katastarske čestice u Zoni gospodarske ... Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 01/2754-633 i na e-mail adresi opcina-.

Prijedlog Ugovora o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti ...

UGOVORA O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI, zaključen ... i 6 ovog ugovora zaključiti Aneks Ugovora nakon što se utvrdi vrsta, obim i iznos.

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina

27 srp 2018 ... upisano u zk. uložak broj 2517 za K. O. Pazin (za katastar K. O. Zabrežani), u površini od 4.345 m2 na području obuhvata Detaljnog plana ...

prijedlog plan upravljanja imovinom u vlasništvu republike hrvatske ...

regulator odreuje cijene proizvoda ili su država te državne ustanove i poduzeća ... većinu europskih infrastrukturnih tvrtki (Italija, Francuska, Poljska, Slovačka, Belgija i ... aparata i osovinski ležajevi). ... Pevec, PIN, Poljoopskrba - Bilogora,.

Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina.

29 svi 2018 ... Pazinu utvrđuje se PSC Ferenčak d.o.o. Križevci, sa ponuđenom cijenom od 901.000,00 kuna. II. Gradonačelnik Grada Pazina zaključit će u ...

popis nekretnina u vlasništvu općine lovran - Općina Lovran

broj zk.uloška oznaka zemljišta površina udio vlasništva napomena. k.o. Oprić. Grč. 103. 2217 poduložak 3 kuća,cisterna i dvorište. 280 m2. 3. etaža 2/8 (1/1).

Josipa Krašovac: lzlučivanje ugovora o prometu nekretnina

Porez na promet nekretnina i porezna zastara. Institut zastare u poreznom pravu ure uje Op i porezni zakon (NN 147/08, 18/11. i. 78/12) (OPZ). Na pitanja πto ...

TOČKA 24. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u ... - Grad Rijeka

11 velj 2019 ... navedenim stavkama na dan sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina. R.broj. Stan br. najamnina. Kamata na najam. Komunalna naknada.

sporna pitanja u svezi ugovora o posredovanju u prometu nekretnina ...

posrednika u prometu nekretninama čine jasni pravni okvir za zaključivanje preciznih ugovora o posredovanju u prometu nekretninama, te da tu ne bi smjelo biti ...

Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina zemljišne čestice ... - Grad Glina

23 srp 2018 ... 289/1 i 290) od trgovačkog društva Slavijatrans d.d. u stečaju iz Petrinje,. Drenačka bb OIB:21878625075. 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu ...

Prijedlog kupoprodajnog ugovora - PLINACRO doo

Kupoprodajna cijena. 3.1. ... daljnjem tekstu: Kupoprodajna cijena). 3.2. Kupac se obvezuje ... predmeta pod kojim se pojedinačni ispravni postupak vodi. U vezi ...

Prijedlog ugovora - Državne nekretnine

4. gat otoka Vanga. 5. gat Vile Brijunka. 6. trajektni pristan – otok Vanga. Navedene građevine se nalaze u sklopu NP Brijuni, kao dio lokacije zaštićene u sklopu ...

PRIJEDLOG UGOVORA o izgradnji ... - Strukturni fondovi

o izgradnji fotonaponske elektrane NISKOGRADNJA HREN. PREDMET UGOVORA. Članak 1. Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da je predmet ovog ugovora ...

prijedlog kolektivnog ugovora za zaposlene u hrvatskom narodnom ...

uređuju prava i obveze iz rada i na osnovi rada radnika u HNK u Osijeku kojemu su osnivači Osječko- baranjska ... Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pet radnih dana, a na poslovima koji zahtijevaju ... blagajnik glavne blagajne. SSS.

Prijedlog ugovora-stručni nadzor - Grad Solin

obavljati sve dužnosti nadzornog inženjera iz Ugovora o izvođenju radova te provjeravati i ... Imenovanje nadzornih inženjera i predstavnika Naručitelja.

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34. Posebno se ističe da se radi o nekretninama na kojima su srednjoškolske ustanove ranije bile ...

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva ...

13 stu 2018 ... prava vlasništva na srednjoškolske ustanove bez naknade, dok je za osam ... odjelu Općinskog suda u Rijeci provesti uknjižbu brisanja prava ...

Prijedlog ugovora o građenji s posebnim uvjetima-RD ... - Grad Solin

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, OIB: 40642464411 (u daljnjem ... Potvrde o završetku radova i spremnosti za tehnički pregled Građevine, koje ...

oporezivanje prometa nekretnina, najma i zakupa nekretnina - agenti.hr

Zakon o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i ... Ako se nekretnine stječu na temelju ugovora o darovanju ili na temelju drugog.

USTAVA STARA DRAVA U BILJU

to u Općini Bilje. Stara Drava je ostatak nekadašnjeg korita rijeke Drave, a pruţa se sjeverno od njezinog današnjeg toka na podruĉju izmeĊu Osijeka i Bilja.

Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju

Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju. Završni rad ... Mjesto Bilje, jedno od najstarijih naselja u Baranji, smješteno je oko 5 km sjeverno od. Osijeka. ... istočnoj Slavoniji (Šegota i Posavec Vukelić, 2008). Slika 2.

strane fitofagne vrste kukaca i grinja na drvenastom bilju u hrvatskoj

vrste kukaca u Hrvatskoj (56,4 %), nakon njih su to parkovi i vrtovi (28,7 %) i šume (14,9 %). Ovaj pregled je ... Appendiseta robiniae (Gillette, 1907). Robinia.

UGOVOR O DAROVANJU DIONICA1

UGOVOR O DAROVANJU DIONICA1. Članak 1. Darovatelj ovim ugovorom daruje obdareniku /upisati količinu/ dionica oznake /upisati oznaku dionica/, od čega ...

ugovor o darovanju - Zadarska županija

8 ruj 2016 ... Darovatelj ovim ugovorom daruje bez protučinidbe vozilo i pripadajuće ... Ovaj ugovor napisan je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih jedan ...

Odluka o darovanju nekretnine, k.o. Zadar - Zadarska županija; 5.4 ...

5 tra 2019 ... o darovanju Zadarskoj županiji nekretnine označene kao kat.čest.br. 3686/5 k.o. ... dio Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

Primjer 4 Ugovor o darovanju nekretnine - Općina Klinča sela

8 lip 2016 ... AKTI OPĆINSKOGVIJEĆA. 1. Odluka o usvajanju financijskog izvještaja o izvršenju. Proračuna. Općine. Klinča. Sela za. 2015. godinu…

priručnik o ljekovitom bilju - Osnovna škola "Matija Gubec"

Od cvjetova bazge najčešće se priprema sirup, čaj i liker. ... Sirup od bazge: ... Staviti šalicu svježeg ili pola šalice suhog trputca u 200 ml kipuće vode. Pokriti i ...

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog ... - Grad Rijeka

16 tra 2018 ... je Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za ... podatke o prihodima nije dužan dostaviti potvrdu o zaposlenju.

registar ugovora i dodataka ugovora koje je grad prelog sklopio s ...

22 stu 2018 ... Rotocommerc d.o.o.. 27.09.2013. 25.000,00 kn. -. -. ROTOCOMERC d.o.o.. PRELOG. OIB 75858680107 URBIA. d.o.o. ČAKOVEC OIB.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2017. godinu

31 ožu 2018 ... potpisivanja ugovora GEODEZIJA - Šibenik. 30 dana od potpisivanja. DA. Ugovor o donaciji. 25.01.2017. 3.000,00. MNK "Mirlović Zagora".

red. br. naziv ugovora datum sklapanja ugovora / početak trajanja ...

5 velj 2017 ... pružanja usluga odnosa s javnošću. 18.7.2013. 48.000,00. 60.000,00 kn. 4 godine. 2X1 komunikacije. d.o.o.. 18.7.2017. 4. Ugovor o poslovnoj.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2018. godinu

16 sij 2018 ... Radio ritam d.o.o.. 31.12.2018. DA ... MNK Barutana Šibenik. 13.2.2018 ... Šibenik. 31.12.2018. DA. 41. Ugovor o donaciji. 9.3.2018. 2.000,00.

Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

I Clanak 5. slavak 1. ZOR duznost poslivania propisa u svezi s radnim odmorom_. , Clanak 109. ZOR - mogudfost redoviiog otkaza ugovora o radu skiopljenog ...

obrazac o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ...

22 kol 2018 ... Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Direktni ... Вука С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. ... FIS d.o.o., Vitez.

Predmet ugovora Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili ...

7 tra 2019 ... ZAGREB d.o.o. Zagreb i Osječka trgovina papirom d.o.o. Osijek. 17.10.2015. 366.632,81 (Količina predmeta nabave određena je ugovorom.

Sadržaj Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o ...

Pročišćena inačica Ugovora o funkcioniranju Europske unije . ... 30) o primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima na Poljsku i. Ujedinjenu ... dvanaest zlatnih zvijezda na plavoj podlozi, himna koja se temelji na „Odi radosti“ iz devete.

Uputa za izradu aneksa ugovora i izmjena ugovora na temelju ...

ugovora o privremenom korištenju, koji su započeti, a nisu dovršeni do stupanja na ... 4) Na temelju članka 98.st.12. izrađivat će anekse ugovora o zakupu ribnjaka radi ... izradit će jedan aneks za sve izmjene koje se traže, uz suglasnost.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2016. godinu

15 tra 2016 ... BALDEKIN. COMPANY d.o.o. -. Šibenik. 01.12.2016. DA. Ugovor o dodjeli subvencije. 18.04.2016. 4.500,00 jednokratno. KRISTINA obrt za.

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, TE UGOVORA O ...

31 ožu 2018 ... Naziv i OIB ugovaratelja. Naziv i OIB ... OIB:49756748234 nije primjenjivo. 4.11.2016. ... Ugovori. VIPnet d.o.o., Vrtni put. 1, Zagreb. OIB: ...

Redni broj Broj ugovora Naziv klijenta Vrijednost ugovora Trajanje ...

1 ožu 2017 ... Udruga Kis, Rušišćak 15, Zagreb -. Ugovor o korištenju javne površine na području OKI. 80,00 kn. 15.08. 2015. (06:00-24:00). 29.07.2015.

TRGOVAČKA DRUŠTVA U 100 % VLASNIŠTVU SDŽ Županijske ...

Vodoprivreda Split d.d. 33,3333 % dioničko društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo. Direktor: Predrag Zekić.

Temeljem čl. 35, 280-296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

da je Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Zagreb, Savska 5, posjednik nekretnina u vlasništvu. Grada Pule oznaka k.č.zgr. 2648/2, kuća površine 172 m2, k.č.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE ...

30 lip 2019 ... 2019. godinu donesen je 06. prosinca 2018. godine. Donošenje Godišnjeg ... Manifestacija porcijunkulovo. 66.358,35 ... Izvođači radova na.

PRAVILNIK O KORIŠTENJU KOMBI VOZILA U VLASNIŠTVU ...

... koristiti putničko kombi vozilo bez naknade, te gorivo i cestarina (unutar Hrvatske) ... U slučaju da udruga članica Sportske zajednice Grada Poreča koristi vozilo za ... Za upravljanje vozilom Sportska zajednica Grada Poreča korisniku vozila ... djelatnika Sportske zajednice Grada Poreča daje korisniku vozila Punomoć na.

raspolaganje nekretninama u vlasništvu republike hrvatske ...

Država je stekla vlasništvo na nekretninama temeljem cijelog niza posebnih ... je ta nekretnina na popisu u rješenju ne znači da je društvo valjano steklo ... ući u posjed takvih prostora ili njima gospodariti (grubo se procjenjuje da ih u Gradu.

raspolaganje nekretninama u vlasništvu republike ... - agenti.hr

Država je stekla vlasništvo na nekretninama temeljem cijelog niza posebnih ... je ta nekretnina na popisu u rješenju ne znači da je društvo valjano steklo ... ući u posjed takvih prostora ili njima gospodariti (grubo se procjenjuje da ih u Gradu.

Red. br. BANKOMAT U VLASNIŠTVU BANKE ADRESA POŠT ...

Mirka Deanovića 19, trgovina Konzum. 10000. Zagreb. 49 Kreditna banka Zagreb d.d. ... Zagreb. 153 Erste & Steiermärkische Bank d.d.. A.Fortisa 16, Špansko.

I VLASNIÿKOPRAVNI ODNOSI ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM ...

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA. PRATEýI PROPISI • PRAVNA PRAVILA • SUDSKA PRAKSA.

000 11-01 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ZAKON. O VLASNI TVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. I. OP TE ODREDBE lan 1. (1) Ovim zakonom se ure uje sticanje, sadr aj, za tita i prestanak stvarnih ...

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu - Studij dizajna

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu ... Za sva druga prava koja nisu određena ovim Pravilnikom primjenjivat će se u prvom redu odredbe zakona kojima.

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu - Institut za fiziku

7 pro 2010 ... o intelektualnom vlasništvu prosinac 2010. ... inozemstvu. Povjerenstvo će sukladno odredbama Zakona o patentu, Ugovoru o suradnji na.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

na temelju koncesije, pa one tvore zasebnu nekretninu dok koncesija traje. ... pravni temelj posjeda, poštenje posjednika, kao i bez obzira na to koliko bi smetanje ... (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i ...

REDNI BROJ BROJ UGOVORA Godina/ datum sklapanja ugovora ...

BROJ. UGOVORA. Godina/ datum sklapanja ugovora. VRSTA UGOVORA. (roba, usluge, radovi ... ugovor o poštanskim uslugama. HP- Hrvatska ... čišćenja, vl.Jasenka Stanec,. Rakitje, Stari hrast 8, 10437. Bestovje. 39.168,00 izvršitelj nije ...