Zakon o zaposlenima u javnim službama

Z A K O N. O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA. I. UVODNE ODREDBE ... zaposlenih, odnosno prava i obaveze po osnovu rada u javnim službama koje je.

Zakon o zaposlenima u javnim službama - Srodni dokumenti

Zakon o zaposlenima u javnim službama

Z A K O N. O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA. I. UVODNE ODREDBE ... zaposlenih, odnosno prava i obaveze po osnovu rada u javnim službama koje je.

O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

ZAKON. O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017). I UVODNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se ...

Zakon o platama zaposlenih u javnim službama ... - Prnjavorac

Ovaj zakon se primjenjuje na zaposlene u: a) Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, b) Fondu zdravstvenog osiguranja Republike ...

ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM. SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona,. 116/2008 - dr.

zakon o platama zaposlenih u javnim službama republike srpske

ZAKON. O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE. SRPSKE. Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u ...

o javnim službama i osnovne odredbe - Paragraf Lex

ZAKON. O JAVNIM SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 42/91, 71/94, 79/2005 - dr. ... društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja, ...

Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama - Katalog propisa

Proglašavam, Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva ... Održavanje reda i mira na javnom okupljanju.

Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama - Prnjavorac

Javna savjetodavna služba je služba koja pruža savjetodavne usluge na teritoriji Federacije i vrše je: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i ...

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

19 svi 2014 ... uključiti sve elemente cijene koju plaća za nabavku te robe, usluge ili radova; ... slanja na objavu obavještenja o nabavci na portal javnih nabavki. (2) U slučaju ... odnosi se i na knjige, kataloge i tisak. (4) Druge usluge koje ne ...

Zakon o javnim preduzecima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA. (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 75 od 25. avgusta 2004, 78/11). I. - UVODNE ODREDBE.

seminar zakon o javnim nabavkama kroz konkretne primjere

Kardial - Banja Vrućica, Teslić i 26.10.2017. god. u hotelu Hollywood - Sarajevo. ... nabavku usluga registracije vozila, avio karata, servisiranja automobila i sl., ...

PREDLOG ZAKON O JAVNIM OKUPLJANJIMA I ... - Vlada Crne Gore

Prijava se podnosi policiji u mjestu održavanja javnog okupljanja, odnosno ... Obrazac iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za ...

analiza upravljanja javnim parkirališnim mjestima i javnim garažama ...

izdvaja se uvođenje kvartovskih PPK (povlaštene parkirne karte), P&R (park and ... parkirališnih karata preko web portala, čime će se korisnicima olakšati kupnja, smanjiti ... Uvedena prodaja parkirališnih karata putem interneta (web portal).

Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u ... - Azoo

12 pro 2019 ... Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja, s jedne strane i. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, zastupan po prof. dr. sc.

Pravilnik o sprovođenju internog konkursa među zaposlenima u ...

Prijava na interni konkurs (Obrazac 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov ... a u zavisnosti od opisa posla radnog mesta za koje se vrši izbor kandidata.

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA JAVNIM PUTNIĈKIM PRIJEVOZOM U ...

Prvi tramvaj na konjsku vuĉu u Europi poĉinje prometovati u Parizu 1853. ... Javni prijevoz putnika u hrvatskoj metropoli, kao i na dijelovima okolnih podruĉja ...

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ...

h) Dnevnici rada/praćenja, i) Spomenica škole, j) Prijavnice, upisnice, ispisnice i zapisnici, k) Prijepis ocjena, l) Potvrda o položenome razlikovnom/dopunskom ...

UPRAVLJANJE JAVNIM I NEPROFITNIm ORGANIZACIJAMA - EFOS

18 sij 2019 ... neprofitnih organizacija. ▫ Zakon o udrugama (NN 74/14). ▫ Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN.

Strategije i ciljevi upravljanja javnim dugom

STRATEŠKI OKVIR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM. DUGOM. Javni dug kumulativ je prošlih proračunskih deficita i varijabla stanja u odnosu na proračunski deficit ...

INSTITUCIJSKI OKVIR UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM U ...

kriza pojačali su ulogu institucija za upravljanje javnim dugom. Cilj rada je pokazati važnost institucijskog okvira i organizacije uprava za javni dug za kvalitetu ...

Parkiranje osoba s invaliditetom u javnim garažama

svijetu o nama kao otvorenim i prijateljski raspoloženim ljudima, želim svima Vama puno uspjeha u prometu, bez obzira na. Vašu ulogu u njemu. Ivan Pokupec.

pregled stanja u javnim bibliotekama u bih - bosniaca

bibliotekama u BIH, koja je napravljena na osnovu ... Ovo je prvi put nakon rata da su na jednom mjestu djecu, ili 22% od ukupnog ... biblioteke u BIH, jer su katalozi osnovni informativni ... Svi ovi elementi će značajno utjecati na status javnih.

Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama

vora o kreditu i Ugovora finansijskom doprinosu (donaciji) iznosi 2 ijeđenje energetske ... orici, Danilovgradu, Cetinju i Vladimiru, Ulcinj, za koje je projektna i ted ... "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama", sa prevodom. Prilog 2 ...

Upravljanje javnim izdacima - sigma - oecd

principu, aproprijacija utvrđuje gotovinska ograničenja koja se ne smiju ... Aproprijacije na osnovu nastanka događaja (akrualna aproprijacija) pokriva ukupne.

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG ... - Asistent.me

Dopunski rad. Član 58. (1) Zaposleni koji radi puno radno vrijeme može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa istim ili drugim poslodavcem, ako posebnim ...

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ...

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE. MBS006. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum. Jer završetak Zakona je Hristos - na opravdanje svakome koji veruje. (Rimljanima ...

zakon vrijednosti kao zakon slobodne robne razmjene u marxovu ...

Primordijalno, u krajnjoj liniji, Marx taj princip poima kao temelj- no regulatorno načelo svake robne privrede. Od bogatog znanstvenog nasljeđa što ga zatiče u ...

zakon o sigurnosti prometa na cestama i zakon o zaštiti od buke žzh

11 ruj 2014 ... ZAKON. O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U. ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ. POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE.

Informacije o provedenim javnim natječajima za ... - Grad Rijeka

15 sij 2018 ... Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr. Tel. 38551209426, Fax. 209424. E-mail: [email protected] ... HAMAX d.o.o. iz Rijeke. 1,00.

177 SKRB ZA JEZIK NA JAVNIM GRADSKIM PROSTORIMA Sanja ...

cjenik (istaknuti popis cijena) koju bilježe svi rječnici od 18. stoljeća do ... shop, u blizini je i Elektro shop, Tobacco shop10, frizerski salon New Style, trgovina ... „Speedu“ nudi živa muzika, „SIMPLE MEN“ LIVE, votka party, u fastfoodu11 brza.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim ...

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, zastupan po Vilimu Ribiću, predsjedniku. Velikog vijeća,. Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, zastupan po ...

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih - ASOO

1. svjedodžba o osnovnoškolskom obrazovanju na obrascu broj 0-O. 2. razredne svjedodžbe. – za gimnazije na obrascu broj 1-O,. – za četverogodišnje ...

digitalni marketing u javnim ustanovama u ... - Repozitorij UNIZD

marketinga s naglaskom na sadržajni marketing te nulti trenutak istine. U radu su izdvojeni kanali digitalnog marketinga koji uvelike koriste u radu kulturnih ...

Izvješćivanje o plaćama i javnim davanjima iz i na plaću ostvarenu ...

prigodne nagrade do 2.500,00 kn godišnje (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) ... 2. st. 2. Pravilnika. Isplate tih primitaka za koje je odluka o isplati donesena ... V. PRIMJERI OBRAČUNA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI. V.1. Primjer 1.

Naziv kolegija JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM ...

JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM. Nastavnici. Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Šimović. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni). III semestar, redovni.

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih - FERIT-a

12 lis 2012 ... http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_11_129_3707.html. 1 od 17 ... od broja 0-O do 21-O i čine sastavni dio ovog pravilnika, i to: ... pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu.

upravljanje javnim dugom u bosni i hercegovini u funkciji ...

Osmanović A. i Omerhodžić S. (2014). Upravljanje javnim dugom u Bosni i. Hercegovini u funkciji ispunjavanja kriterija Evropske Unije. Anali poslovne.

Studija slučaja zloupotrebe u javnim nabavkama - CEST F BiH

26 srp 2013 ... jednom skupom restoranu u Sarajevu za vrijeme javne nabavke. Osumnjičeni ... radno iskustvo ni obrazovanje koje je potrebno da bi zaista radio kao “konsultant”. ... ‐350.00 Zlatarna Celje, TC Konzum ... Dana 6.1.2016. godine provjerio sam uplatu koja je izvršena u korist “Dječije zdravstvene fondacije”.

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u ...

19 srp 2019 ... MIRKO RANOGAJEC iz Brdo Jesenjsko 1, iza- bire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Jesenje. II. Ova odluka stupa na snagu danom ...

Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH - vrifbih

Propisi koji regulišu zapošljavanje u javnim preduzećima FBiH . ... U skladu sa postavljenim revizijskim ciljem, tražen je odgovor na glavno revizijsko pitanje: ... i Rumuniji imaju udio na tržištu od 80-100 %.49 Praksa u Republici Hrvatskoj je da ... kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Federacija, kanton, ...

Pravilnik o javnim potrebama u tehničkoj kulturi - HZTK-a

Zakona o tehničkoj kulturi. Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi financiraju se sredstvima Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih ...

Polugodišnji izvještaj o programu reforme upravljanja javnim ...

1 окт 2018 ... http://www.nekretnine.co.me/dok/Zakoni/13. ... Ovaj projekat realizuje se uz pomoć web aplikacija ARS (Asset Registry System) putem koje se ...

3. Podrška naučnim i naučnostručnim društvima, te javnim ... - FMON

CIGRE (BH K CIGRE), Sarajevo. KS. Digitalni integrirani krugovi. Ne odgovara kriterijima, prema recenzijama nije u pitanju naučna knjiga, nego univerzitetski.

Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama ...

broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je, ... važeći međunarodni znak pristupačnosti, imaju pravo parkirati bez plaćanja ...

Odluka o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije

... 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članaka 8. i 37. ... Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,. 3. Nagrada ... na području Županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju te promicanje ugleda. Županije u ... Ovo javno priznanje dodjeljuje se u obliku zahvalnice u posebnoj grafičkoj obradi ...

Godišnje izvješće i strategija upravljanja javnim dugom

Republike Hrvatske, odnosno dug op e drÊave (koji ukljuÀuje konsolidirani ... milijardi kuna πto zajedno predstavlja ukupni javni dug Republike Hrvatske od ...

Informacija o provedenim javnim natječajima za ... - Grad Rijeka

18 srp 2018 ... Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska ... E-mail: [email protected] ... ventilacijske opreme, osim za kućanstva NKD: 28.25. AEDIUM. d.o.o. iz.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o obveznim ...

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina i Zakon o obveznim odnosima. SUDSKA PRAKSA. 3 . Forum poslovanja nekretninama. Zagreb, prosinac 2018.

parlamentarna skupština bosne i hercegovine zakon zakon - JP NIO ...

6 мар 2012 ... Ličnu kartu s kvalificiranom potvrdom državljani BiH mo- gu koristiti i za ... osobna iskaznica, osim za prelazak državne granice. Potvrda i.

Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava po Javnim pozivima ...

8 нов. 2018 ... NAZIV MANIFESTACIJE. FAST & EVENT. Fondacija ,,Don Branko Sbutega". NVO Pro Futuro. PODNOSILAC PREDLOŽENI IZNOS. PODRŠKE.

sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim ...

28 мар 2019 ... da su cijene usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana i dalje visoke, a da su ... Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile ...

Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim ... - TD Baška

obrtniku najviše dvije, a pravnoj osobi najviše tri povlaštene parkirne karte. Cijena svake ... da je plaćanje satne karte prihvaćeno ili plaćanjem putem interneta.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim ...

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim slu... https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_128_2946.html. 1 of 15. 1/2/2018 ...

primjena uputnog sustava za parkiranje u javnim garažama grada ...

15 tra 2016 ... javnih garaža pod upravljanjem Zagrebparking d.o.o.. Opisana je ... obliku Internet servisa ili aplikacija za pametne telefone kako bi i tako mogli.

javna poduzeća u republici hrvatskoj i njihova uloga u javnim ...

30 ruj 2019 ... Utjecaj poslovanja poduzeća u državnom vlasništvu na državni proračun . ... željezničke linije zbog potrebe za svakodnevnim prijevozom učenika u školu), ili zbog loših ... uplatu na ime zaostale dobiti iz 2014. godine, koja je trebala biti ... Državna poduzeća bi trebala razviti ustanove efikasne procedure ...

Plan lokacija spremnika za odvojeno skupljanje otpada na javnim ...

PREKO PUTA SPAR TRGOVINE. PLASTIKA. 1. 1100 LIT ... Gospodska- Putine. ZELENI OTOK. PAPIR ... GOSPODSKA ULICA. 22. PARK. ZELENI OTOK. PAPIR.

Zaštita javnoga interesa u raspolaganju javnim dobrom u općoj ...

javna dobra u hrvatskom pravnom sustavu ujedno imaju status dobara od interesa za. Republiku Hrvatsku. Interes Republike Hrvatske temeljni je institut koji ...

pempal rečnik pojmova upravljanja javnim finansijama verzija 3 ...

3 јан 2012 ... inije v ene ci jem a e o i nezavi no i o va ak ivno i. Wales. Audit ... Te min “a encija” avnoj p avi ima pecija izovano značenje koje je izve eno ...

Izvještaj o javnim nabavkama u Crnoj Gori za 2012. godinu

31 мај 2013 ... 34 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić. Usluge. KontrolKem - Samobor. 28.366,65. 35 Institut za biologiju mora, Kotor. Robe. Dvokut Pro d.o.o.