zakon o sistemu javnih službi - pravosudje.ba

učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, društvene brige o djeci, ... Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim službama ...

zakon o sistemu javnih službi - pravosudje.ba - Srodni dokumenti

zakon o sistemu javnih službi - pravosudje.ba

učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, društvene brige o djeci, ... Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim službama ...

ZAKON O SISTEMU JAVNIH SLUŽBI Član 1. (1) Ovim zakonom ...

društvene brige o djeci, socijalne zaštite, socijalnog osiguranja, zdravstvene ... Stupanjem na snagu ovog zakona, prestaje da važi Zakon o javnim službama („ ...

Vjesnik sindikata javnih službi - SSZSSH

16 tra 2018 ... Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja | Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske | Hrvatski sindikat djelatnika u ...

ZAKON o sudskim pristojbama - pravosudje.ba

(2) Postupci u kojima se plaća sudska pristojba i visina sudske pristojbe za pojedine radnje utvrđeni su u Tarifi sudskih pristojbi koja se nalazi u prilogu ovog ...

Zakon o budžetskom sistemu.pdf - Sektor za ugovaranje i ...

8) Indirektni korisnici budžetskih sredstava jesu: pravosudni organi, budžetski ... 42) Glavna knjiga trezora je poslovna knjiga skupa svih računa koja se vodi po.

ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA DIO PRVI ... - pravosudje.ba

ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA. DIO PRVI. ... sa sudskim pristojbama i utvrđuje postupak i način plaćanja sudskih ... dokaza o plaćenoj pristojbi, sud će pozvati stranku, odnosno ... (Narodne novine Županije Posavske broj:1/97,2/99).

Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

RTV taksa je taksa za posjedovanje radio ili TV prijemnika u domaćinstvu i ... objavljivanje odgovora ili ako zahtjev za odgovor nije podnesen pravovremeno.

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Gorska služba ...

O HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje ustroj, djelatnost i financiranje Hrvatske gorske ...

zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) ministar kulture donosi. PRAVILNIK O IZBORU I UTVRĐIVANJU ...

ZAKON O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U ... - PUFBiH

Javni prihodi, u smislu ovog Zakona, raspodjeljuju se između Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, a služe za finansiranje funkcija Federacije, ...

održavanje čistoće javno prometnih površina, javnih zahoda, javnih ...

1 stu 2016 ... 35 Dubrovnik. Branitelja Dubrovnika. Villa Čingrija. A. 36 Dubrovnik. Pera Čingrije parkiralište. A. ODRŽAVANJE KOŠARICA ZA SITNI OTPAD ...

Registar javnih zgrada sredi uštede prema Direktivi 2 tar javnih ...

25 lis 2012 ... KBC Osijek - Centralno skladiš ... Općinski sud Koprivnica - Stalna služba lokacija ... lnica Ugljan - Ugljan - centralno naručivanje. 23275. 162.

Gž-345/04 - pravosudje.ba

državnog organa za obavljanje pravnih poslova, a da je nadripisarstvo krivično djelo i postoji ako se neko bavi pisanjem raznih pismena bez propisane stručne ...

Gž-368/03 - pravosudje.ba

31 pro 2003 ... advokatu iz B., radi smetanja posjeda, odlučujući o žalbi tuženog protiv ... primjene materijalnog prava s prijedlogom da se ožalbeno rješenje preinači i tužba ... tužbu za smetanje posjeda u navedenom postupku nije podnio u ...

vrhovni sud - pravosudje.ba

1 velj 2006 ... 67, radi predaje u posjed, odlučujući o reviziji tuženih protiv presude Okružnog suda u D. Gž-38/02 od 24.01. 2002. godine, na sjednici.

pravilnik - pravosudje.ba

putem prikupljanja ponuda. vr5i obradr.rn troikova krivitnog po- stupka (rjc5taci ... Lirljeti za obavljanje poslova: SSS sa najrrranje Scst nrjeseci rad- nog iskustva ...

Untitled - pravosudje.ba

te kreirati korisnički web račun. Kreiranje web računa korisnicima omogućuje pri- stup informacijama o većem broju sud- benih predmeta jednostavnim unosom.

OP obrazac - pravosudje.ba

Page 1. Naziv subjekta : OP obrazac. Prezime i ime. JMBG. Funkcija. Potpis.

Iz sadržaja - pravosudje.ba

Ovaj prilog je pozitivan praktični primjer za dobru i korisnu saradnju Saveznog ... Evropske unije, osim u Danskoj.3 S obzirom na vremenski ... komentarom od strane P. Pether, 56 Stan. ... prepreku za uobičajeni sudski parnični postupak.114.

VARSAVSKI UGOVOR U SISTEMU ISTOčNOEVROPSKE ...

VUKADINOVIC - VARSAVSKI UGOVOR. 161 nosti.7 Na takvoj političlroj osnovi koja je polagano Ilastajala u SSSR-u računal o se <da je moguće zadržati ...

novosti u sistemu nagrađivanja - CaliVita

1 sij 2009 ... vrijednosti komercijalnih bodova (vidi cjenik proizvoda) na jednom računu: ... Ukupan iznos isplata Članovima Mreže CaliVita® Interna-.

Vulkanizam u Sunčevom sistemu - Poincare

Pod pojmom vulkanizam podrazumevaju se pojave koje se odnose na stvaranje magme u Zemljinoj unutrašnjosti, njeno kretanje i izbijanje na površinu. Sve te.

Spisak advokata - pravosudje.ba

PREZIME I IME. ADRESA. TELEFONI. ZENICA 032 (pozivni br.) Ajkić Ramo. Ajkić Denis ... 063 398-206. 061 153-487. 061 788-877. 062 263-254. 061 792-729.

CMSScan 07.03.2019. 11:03:19 - pravosudje.ba

7 ožu 2019 ... Pozivni broj: 032 tel/fax 460-762 062/330-395. 1. 1. Močević Azra ... 063 189-530. 3. Bratić Mladenka. Masarykova 47/A tel/fax 244-495,.

Lista vještaka RS - pravosudje.ba

17 јул 2019 ... Тешановић (Драго) Драгољуб, Солунска улица 8а,. Бања Лука, дипломирани инжењер грађевинарства, теле- фон број: 065/964-020, ...

norveški jezik - pravosudje.ba

15 stu 2012 ... S A R A J E V O. L I S T A. STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA NORVEŠKI JEZIK. NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. Red.

Bosna i Hercegovina - pravosudje.ba

15 stu 2012 ... TELEFON. SUD. JEZIK. 1. AKŠAMIJA KAMALA. Husrefa Redžića 2 ... TOKIĆ VESNA. Bolnička 11. Sarajevo. 061 228 674. KANTONALNI SUD.

izvanparnični postupak - pravosudje.ba

Kako se pokreće izvanparnični postupak. 3. Tko može biti sudionik u izvanparničnom postupku. 4. Kad sud pokreće postupak po službenoj dužnosti. 5.

Pristup informacijama - pravosudje.ba

U tom slučaju obratite se našem službeniku za informisanje da vam kaže kad i gdje to možete učiniti. PRIMJER ZAHTJEVA. Ime i prezime podnosioca zahtjeva,.

pravilnik o racunovodstvu - pravosudje.ba

28 tra 2010 ... Operativni zadaci računovodstvene funkcije su da: - kontroliše i knjiži knjigovodstvene isprave koje su osnov za iskazivanje promjena na.

CMSScan 31.01.2018. 07:38:49 - pravosudje.ba

31 sij 2018 ... Pozivni broj: 032. Zenica, Kočevska čikma br. ... 063 398-206 tel/fax 201-390 ... 253-200, 063 717-026, 062 756-677 tel/fax 255-378, 061 786- ...

makedonski jezik - pravosudje.ba

15 stu 2012 ... STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA MAKEDONSKI JEZIK. NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. Red. Broj. PREZIME I IME.

općinski sud u bugojnu - pravosudje.ba

307.motorizovane brigade 92. 70230 Bugojno, Bosna i Hercegovina ... [email protected] [email protected] ... Datum i vrijeme obavljanja uvida:.

Zemljšnoknjižni ured - pravosudje.ba

Provođenje ugovora o poklonu (darovni ugovor). 60,00. Provođenje upisa hipoteke. 60,00. Provođenje diobnog ugovora. 10,00. Zahtjev za brisanje upisanog ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

9. i 10, koji glase: „U slučaju da se u toku godine izvrši povećanje, odnosno smanjenje aproprijacije, ta aproprijacija se naknadnom promenom ne može smanjiti ...

Prasības ražotāju atbildības sistēmu apsaimniekotājam ...

3.10.2019 ... nolietotu transportlīdzekļu (NTL) apsaimniekošanas sistēmas izveidi un ... Ja tika organizēts izglītojošs pasākums, tad iekavās norāda - akcija, ...

Karboanhidraza u puferskom sistemu pljuvačke kao ... - doiSerbia

tim uslovima puferski efekat bikarbonata je maksimalan, a. pH vrednost stimulisane pljuvačke zavisna je od njihove koncentracije 4. Fosfatni pufer je dominantni ...

Elektromiografija na Biopac sistemu - Departman za fiziku

28 сеп 2016 ... širi duţ nervnog vlakna. Mirovni membranski potencijal oznaĉava se kao prvi stadijum nastanka akcionog potencijala, tzv. stadijum mirovanja.

Željko Karajović TIMSKI RAD U SISTEMU MENADŽMENTA ...

DEFINICIJA TIMSKOG RADA. U literaturi se mogu sresti mnogobrojne definicije za tim odnosno timski rad. Najsažetija definicija bila bi: "Grupa ljudi koja, radeći ...

SAVETNIK O YTONG MATERIJALU I SISTEMU GRADNJE

Blok opeka λ R. = 0,52 W/mK ... opeka. Ekspandirana glina. Beton. Izvor: Nemačko udruženje proizvođača porobetona. Torijum 232 ... Šuplja opeka deb. 29 cm.

26. Pravila šifriranja dijagnoza i procedura po sistemu DSG

0039 РЕОПЕРАЦИЈЕ . ... користити за пацијенте који су дијагностиковани као ХИВ позитивни, али су хоспитализовани због стања које нема везе са ...

SPISAK UVOZNIKA U SISTEMU KONTROLE I SERTIFIKACIJE OCS-a

3 јан 2020 ... Dečija hrana, pekarski proizvodi, konditorski proizvodi, sokovi, čajevi, proizvodi od voća i povrća, mleko i šećer od šećerne trske. Organski. 11.

Primjer kalkulacije potrebnog materijala u sistemu (PDF)

Za standardne folije širine 1,5 m za krov iz ovog primjera potrebno je 150 m' odgovarajuće trake za lijepljenje ili 8 komada odgovarajuće mase za lijepljenje u ...

D_Uloga ovlastenog geodete u katastarskom sistemu BiH

Ovlašteni geodeta radi u okviru poslova službene geodezije (katastarski premjer ... Imenik ovlaštenih geodeta se vodi zbog boljeg informisanja javnosti odnosno.

introvertiranost v izobraževalnem sistemu - PeFprints - Univerza v ...

ekstravertiran, ta, da se od njega redko zahteva, da spreminja svoje vedenje, s čimer mu ni treba poznati in razumeti še druge plati v tolikšni meri. Avtorica tako.

informacija o mikrokreditnom sistemu federacije bosne i ... - FBA

30 lip 2016 ... izvještaja koje su MKO dostavile Agenciji na dan 30.06.2016. godine. SADRŽAJ ... zadržale približno isti nivo bilansne sume u odnosu na posmatrani period. Pad bilansne sume ... Pozajmice od pravnih i fizičkih osoba. 1.200.

Ishrana šarana u poluintenzivnom sistemu gajenja - HGK

Obezbediti u ishrani šarana dovoljno gradivnih komponenti – proteina, odgovarajućeg aminokiselinskog sastava tokom cele proizvodne sezone kako bi.

1v1 03 Delo v operacijskem sistemu Windows - Informatika

Mape imajo svojo značilno ikono, ki se spremeni, če mapo aktiviramo, kar imenujemo odpiranje mape. 3. STOPNJA: VSEBINA MAP – PODMAPE, DATOTEKE.

1. Kompajliranje C programa na operativnom sistemu Linux

Kompajliranje: Kompajler prevodi pretprocesirani izvorni kod u asemblerski kod za konkretan model procesora. 3. Asembliranje: Asembler prevodi program u ...

Disciplinska odgovornost u pravosuđu - pravosudje.ba

žana u ovom ustavu kad ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u ... Potpredsjednik VSTV Mladen Jurišić je potvrdio za SAN da je otvo-.

OP obrazac Naziv subjekta - pravosudje.ba

Page 1. OP obrazac. Naziv subjekta: Prezime i ime. JMB. Funkcija. Potpis.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA - pravosudje.ba

nepravilnosti pri njegovom funkcionisanju, molimo Vas da nam se obratite isključivo putem e-mail adrese: [email protected] 1 Pomenuta stranka više ...

Misija, vizija i načela - pravosudje.ba

situacijama za koje mislite da se ne mogu riješiti bez djelovanja suda ... 17.7 Izdavanje uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka. 18. ... Samo tužitelj može pokrenuti kazneni postupak. ... vodi krivičnu istragu i zastupa optužnice pred sudovima Distrikta. Da ... na Vaš zahtjev, a po odobenju suda, bit će Vam uručena kopija.

Sedmice sudske nagodbe - pravosudje.ba

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti ,,Sedmice sudske nagodbe" u našem. Sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ...

Uputstvo za kreiranje računa na sistemu ednevnika ... - VRHBOSNA

Kada kliknete na Da dobijete sljedeći formular koji trebate popuniti ali pazite da email adresa bude tačna jer na nju ćete dobiti link na koji ćete aktivirati svoj ...

Aktuelni problemi iz oblasti toksikologije u sistemu opštenarodne ...

Savremeni bojni otrovi, koji ulaze u sastav hemijskog oružja. U grupi smrtonosnih bojnih otrova, svakako, prvo mesto pripada ner- vnim bojnim otrovima.

Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne ... - CEDIS

mjesta,. 3) očitavanje brojila na obračunskim mjernim mjestima u propisanim ... struju brojila za direktno mjerenje, kada se brojilo za poluindirektno mjerenje.

41 Rod, obrazovanje i ljudska prava Žene u sistemu policijskog ...

41, 2004. godine – 35, a 2005. godine ukupno 44 devojke (prosečno 30% od upisanih ... policajki, a u Crnoj Gori 160 žena u uniformisanoj policiji, ali da ih nema na patrolnim ... ljudima (12,1%), potom ljubav prema uniformi (8,5%), itd.

ključne anomalije v sistemu ravnanja z odpadno ... - Interseroh

Interseroh, zbiranje in predelava odpadnih surovin, d.o.o.. KLJUČNE ANOMALIJE V SISTEMU. RAVNANJA Z ODPADNO EMBALAŽO –. KAKO JIH ODPRAVITI ...

Preuzmi Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama ...

mase preko 3.500 kg, vozila registrovana vi{e od devet mjesta za sjedenje). Odnos cijene cestarine za navedene klase vozila se utvr|uje kao K1:K2:K3:K4=1:2:3: ...