Obilježja tragedije u Shakespearovim dramama

SADRŽAJ. 1. Uvod . ... tragičara – Eshila (Okovani Prometej), Sofokla (Kralj Edip, Antigona) i Euripida (Medeja). 2 Solar, Milivoj (2006), Rječnik književnog ...

Obilježja tragedije u Shakespearovim dramama - Srodni dokumenti

Obilježja tragedije u Shakespearovim dramama

SADRŽAJ. 1. Uvod . ... tragičara – Eshila (Okovani Prometej), Sofokla (Kralj Edip, Antigona) i Euripida (Medeja). 2 Solar, Milivoj (2006), Rječnik književnog ...

Obilježja tragedije u Shakespearovim dramama - FFOS-repozitorij

William Shakespeare u svojim tragedijama Hamlet, Otelo, Kralj Lear i Macbeth ... SADRŽAJ. 1. Uvod . ... Hamlet je obećao ocu da će izvršiti osvetu, a nakon toga.

INTERTEKSTUALNOST U DRAMAMA IVE BRESANA

nica, Ismena, ne pojavljuje na sceni. Zavrsetak komada, medutim, dru-. gaCiji je. Fedra, potomJca bozanskih likova, ubija se u situaciji moraine bezizla:z;nosti.

KONCEPCIJA ŽENE U KRLEŽINIM DRAMAMA

Neka se muškarac boji žene koja ljubi: ona će tada podnijeti svaku žrtvu i svaka ... Zaratustra: „Pravi muškarac želi dvoje: opasnost i igru. ... Ili: „MELITA hladno i.

Grčko kazalište i počeci tragedije

Grčko kazalište i počeci tragedije. Postanak tragedije. Grčka je drama nastala još u 6. st. pr.n.e., ali je svoje najbolje plodove dala u 5. st.pr.n.e, pojavom Eshila ...

Sedam godina od kornatske tragedije

kao asocijacija kada se spomenu vatrogasci, njihov posao ili op- ... The Kornati fire accident – eruptive fire in relativly low fuel load herbaceous fuel conditions, ...

1. Kratka obnova zgodbe tragedije

Kralj Hamlet ubije norveškega kralja Fortinbrasa in prevzame oblast. Kralj Hamlet nenadoma umre. Prestol prevzame njegov brat Klavdij, ki se v nekaj mesecih ...

koncepcija žene u krležinim dramama - darhiv

Sadržaj. 1. Uvod . ... likova, čiji kratak pregled slijedi u idućem poglavlju. ... kreirane u najpoznatijoj trilogiji piščeva dramskog opusa Glembajevi: barunica Charlotta ... koncepcijama ženskih likova u Krležinim dramama Adam i Eva, Gospoda.

dijalektizmi u ranim tucicevim dramama - Srce

DIJALEKTIZMI U RANIM TUCICEVIM DRAMAMA. J o s i p V o n c i n'a. 1. U Tucicevu dramskom radu godina je 1898. rana, no i · napose plod- na. Te mu se ...

LIKOVI SLUGU U DRAMAMA TITUŠA (TITA) BREZOVAČKOGA

Ključne riječi: Tituš (Tito) Brezovački; konvencije slugu; sentimentalistička drama; ... ili pokladne igre2 Matijaš grabancijaš dijak (1804), nasljedujući klasicističke ...

Irealni likovi u Begovićevim dramama - FFOS-repozitorij

13 ruj 2017 ... Činjenice o drami Pustolov pred vratima detaljnije su iznesene jer se upravo u toj drami pojavljuju likovi koji nisu dio dramske stvarnosti, nego ...

komički elementi u dramama i maskeratama nikole nalješkovića

djece. Umro je siromašan u Dubrovniku 1587. godine. Osim književnošću, bavio se i ... svima. Humor i vic, šala također su oblici zajedničkoga smisla, zdravoga razuma, ... BOGDAN, Tomislav (2015) Kratki spojevi: zamke kontekstualizacijskih ...

komički elementi u dramama i maskeratama nikole ... - darhiv

komedije i Crijević je plautističke utjecaje donio u Dubrovnik. Iz tih se utjecaja u Italiji ... dubrovačku svakodnevicu i obiteljske probleme. Talijanska književnost ...

Prisutnost tragedije. Ogled o sudu i igri - Monoskop

Tragični iskustveni sadržaj tragedije za nas može imati po- vijesnu prisutnost tek kad ... Forma kojom. Kralj Edip pripovijeda svoju priču može se odrediti prema tome ... komunikacijskim govornim činovima, nego se rasprostire sve do narativnih ...

1. ep (lastnosti, vrste, razvoj) 2. primerjava tragedije in komedije 1

Novela je književna zvrst, in sicer krajša ali srednje dolga pripoved v prozi. Zgrajena ... prva znanstvena slovnica v nemščini: Glagolita Clozianus (govoril Brižinskih spomenikih s ... prvi literarni zgodovinar, ki je razdelil književnost po obdobjih ... situacijska (Moliere: Tartuffe, Linhart: Ta veseli dan, Shakespeare: Komedija.

Krizno komuniciranje na slučaju tragedije vatrogasaca na Kornatu

na otoku Kornatu, Nacionalni park Kornati, smrtno je stradalo 6 vatrogasaca dok je 7 lakše i teže ... U mjestima odakle su upućeni vatrogasci na intervenciju ...

rođen u grobu:hamlet od tragedije inicijacije do egzistencijalističkog ...

Glavna pretpostavka ove studije jeste da Šekspirova drama Hamlet ispisuje ... likovi su, pored Hamleta, Leart, Fortinbrans i Ofelija i svi funkcionišu po principu ...

Nietzscheov pojam tragičkog u djelu Rođenje tragedije

tragedije, čiji se začeci vezuju uz kult grčkog boga Dioniza i posebnu vrstu pjesme ditiramb,. Nietzsche usko povezuje i sa pojmom kora, živog sredstva koje ...

tri novozavjetna lika u trima dramama hrvatske avangarde - darhiv

12 lip 2017 ... Raspeti Juda, ukazat će se na izmjene koje se u odnosu na biblijski ... Izabrani likovi, Marija Magdalena, Juda Iškariotski i Isus Krist, s.

Usporedba Eshilove tragedije Okovani Prometej i mita ... - Repozitorij

Cilj ovog rada je usporediti mit o Prometeju i Eshilovu tragediju Okovani Prometej kako bi se prikazalo na koji način tragedija u svojoj izgradnji koristi mit, što ...

dramske teorije o nestanku tragedije u 20. stoljeću - FFOS-repozitorij

pate koja obuhvaća drame Prometej, Heraklo i Ahilova baština. ... sadržaj tragedije, a kritizira suvremenika Voltairea. ... se kratak trenutak u cijeloj ljudskoj povijesti najčešće događa upravo na Zapadu kada ... ESHIL (1960) Okovani Prometej.

Usporedba Eshilove tragedije Okovani Prometej i mita o Prometeju

Usporedba Eshilove tragedije Okovani Prometej i mita o Prometeju. Završni rad. Doc. dr. sc. Tina Varga Oswald. Osijek, 2015. Page 2. Sadržaj. 1. Uvod .

Ženski likovi u dramama Sablasti i Hedda Gabler Henrika Ibsena

August Strindberg u duhu naturalizma napisao je dramu Gospođica Julija. Osim njih treba spomenuti i Njemca Gerharta Hauptmanna. Zapamćene su njegove.

Artikulaciona obilježja

27 Oct 2019 ... affricates (afrikate): /ʧ, ʤ/. nasals (nazali): /m, n, ŋ/. liquids (likvidi): /l, r/. glides / semi-vowels (poluvokali): /j, w/. Vowels: 1. Part, red, net ...

PRIRODNA OBILJEŽJA RABA

Rezervati Šumske vegetacije - Šuma Dundo na otoku Rabu (99) 111. 12.1.1.2. Floristički rezervati - Nalazište divlje masline Lun na otoku. Pagu (91). 130. 12.2.

Opca obiljezja Amerike

d) Sjeverna i Južna Amerika se nalaze između Tihog i Indijskog oceana. T N e) Između Južne Amerike i Antarktike nalazi se Drakeov prolaz. T N f) Sjevernu ...

OBILJEŽJA NOVINSKIH NASLOVA

žargonizmi: Uloge zbog kojih hollywoodske zvijezde udaraju hrkljuš (SD, 1. i 2. ožujka 2008., str. 9), paradoks: Nagraÿen za štetu od 30 mil. eura (JL,.

3. CESTA I NJENA OBILJEŽJA

Što karakterizira brzu cestu? jedna ili dvije razdvojene kolničke trake raskrižja s poprečnim cestama u dvije ili više razina trake za zaustavljanje vozila u nuždi. X.

DIJALEKTNA OBILJEŽJA PROZE U TRAPERICAMA

ubrojen je odmah Zvonimir Majdak“. Svoj je prikaz poetike proza u trapericama upravo dobila u istoimenoj. Flakerovoj knjizi (1983) gdje on na nizu primjera ...

obilježja knjige - Naklada Slap

Jako nam je drago što vam možemo ponuditi ovo 6. izdanje knjige Savjetovatelj–struč- njak, koja se bavi procesom savjetovanja. Svatko tko je promatrao ...

OBILJEŽJA POSLOVNIH ANĐELA U HRVATSKOJ1

Uvriježeno je mišljenje da su poslovni anđeli većinom muškarci stariji od 50 godina, da posjeduju prethodno poduzetničko iskustvo, ulažu u start-up fazi razvoja ...

Ana Sabljak OBILJEŽJA PANSIONA KAO UGOSTITELJSKOG ...

Općina Rakovica u svojoj ponudi ima tri hotela. Hotel Grabovac*** je manji hotel s bogato. ureĎenim okolišem, koji pruţa kvalitetan smještaj i prehranu. Hotel ...

DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

17 ožu 2017 ... kretanja stanovništva sjeverozapadne Hrvatske u proteklih stotinjak ... 2014. 4845. 6703. -1858. 2015. 4711. 7110. -2399. UKUPNO. 109887. 144885. -34998. IZVOR: Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske, ...

GEOMORFOLOŠKA OBILJEŽJA SJEVERNOG VELEBITA

1 lis 2019 ... Ključne riječi: geomorfologija, krš, glaciokrš, reljef, Sjeverni Velebit. Uvod ... te N. Bočić i Mladen Pahernik7 s naglaskom na glacijalni reljef.

SUVREMENA DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA PODGORJA

Prirodna depopulacija je u Podgorju prisutna dugi niz godina što vrlo negativno ... izumrlo naselje, čak devet naselja bilježi indeks promjene broja stanovnika.

Izvanzglobna obilježja seronegativnih spondiloartritisa

ReA. Rijeđe se javlja unilateralni anteriorni uveitis koji je udružen s težim oblikom bolesti (5). Gastrointestinal- ne tegobe (najčešće proljevaste stolice) su obično ...

INCIDENCIJA, PREVALENCIJA I KLINIČKA OBILJEŽJA ...

OF SYSTEMIC SCLEROSIS IN SPLIT-DALMATIA COUNTY. Dušanka Martinović ... Sistemska skleroza (SSc) je multisistemska bolest nepoznatog uzroka ...

STRUKTURALNA OBILJEŽJA LIKA GLAVNOG JUNAKA U ...

Jedno od obilježja modernog romana je i drukčija koncepcija lika ... Povratak Filipa Latinovicza, jer je u toku upotpunjavanja autobio ... ve analize ili sinteze.

Obilježja bolesnika liječenih plazmaferezom - Repozitorij ...

godine kako bi stvorio aparat za frakcioniranje krvi. On i njegovi suradnici proveli su brojna ... stanično odbacivanje ili recidiv odbacivanja desenzibilizacija,.

Geomorfološka obilježja gorskoga hrpta Rilića

stijenskoga kompleksa dominira krški reljef. Na intenzitet korozijskih procesa bitno su utjecali geološka struktura i mlađi tektonski pokreti. Na strmcima gorskoga ...

SPOMENICI l SPOMEN OBILJEŽJA RADNIČKOG POKRETA I ...

1 мај 2014 ... Llsvko Bebič u toj kući je sa vrijeme svog boravka Josip Bros Tito intenzivne ... -spomen ploča na zgradi u kojoj je stanovao Ivan Goran Kovačić ...

epidemiološka obilježja karijesa kod studenata stomatološkog ...

Ključne riječi: karijes; vizualno-taktilna metoda; zagrizna snimka; KEP indeks, KEPp ... razlozi su koji su Hrvatsku svrstali u zemlje s visokim KEP indeksom (28) ...

ORGANIZACIJSKA OBILJEŽJA PROIZVOĐAČA KONZUMNIH JAJA ...

proizvođače konzumnih jaja upisane u Upisnik farmi kokoši nesilica na području ... društva i ekstenzivna ili seoska proizvodnja i prodaja na okućnicama. ... autohtonih pasmina kao što su kokoši Hrvatice i razvoj usluga kroz ruralni turizam na.

Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ... - ResearchGate

Trgovačke robne marke čine 6% količinskog udjela u kavi. Najvažniji kanali za prodaju kave su supermarketi (39% ukupne količinske prodaje), velike trgovine ...

prostorni razmještaj i morfološka obilježja ... - Repozitorij PMF-a

13 ruj 2018 ... PP Biokovo, speleološki objekti, jame, morfometrijska obilježja. Voditelj: izv. prof. ... deepest speleological objects in PP Biokovo. 59 pages, 19 ...

hidrogeografska obilježja hrvatskog dijela ... - Repozitorij PMF-a

26 ruj 2018 ... Rijeka Sutla je srednjoeuropska rijeka koja svojim tokom predstavlja prirodnu granicu. Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Izvire u ...

UZGOJ I PASMINSKA OBILJEŽJA BERNSKOG PLANINSKOG PSA ...

struktura i kretanje Bernskog planinskog psa ocrtavaju od tih dana kada su radili na farmama. Bernski planinski pas mora biti jak i stabilan, dovoljno da može ...

konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova jaružala

17 kol 2018 ... iskopanog materijala i mogućnost rada u odobalnim uvjetima. ... kopanje se vrši u nekoherentnim tlima kao što su pijesak, mulj i šljunak. ... usisnoj gumi kako bi se spriječilo urušavanje usisne vreće zbog ... cijena cijevi).

OBILJEžJA I DOSEZI RAZVOJA MEMORIJALNOG TURIZMA U ...

Tarlow (2005: 48) definira 'mračni turizam' kao posjećivanje mjesta ... Vezano uz prethodno, zanimljiva je i definicija ... in the XXth Century', Lisabon 2013., p.

fenotipska obilježja kokoši hrvatica - Stočarstvo

primarnog interesa zaštite i očuvanja kokoši Hrvatice kao autohtone pasmine, one mogle iskoristiti i u komercijalne svrhe. Ključne riječi: fenotip, obilježje, kokoš ...

Suvremena demografska obilježja i procesi u ... - Repozitorij PMF-a

12 ruj 2019 ... negativnu sastavnicu kretanja stanovništva. Razlika između imigracije i emigracije naziva se migracijska bilanca (Wertheimer-Baletić, 1999).

Vedrana Dukovčić OBILJEŽJA SEOSKIH TURISTIČKIH ...

Lika i Gorski kotar su područja poljoprivrede i stočarstva prigodna za uzgoj zdrave ... domaćinstvo s kapacitetom do 16 kreveta čini seoski turizam, a seosko ...

Osnovna obilježja međunarodne razmjene RH - EFOS

“komparativna prednost” (Ricardo) →. • Budućnost svijeta svakako leži na strani globalizirajuće integracije u kojoj bi svaka posebnost, specifičnost. (kulturnog ...

antropološka obilježja nogometaša i nogometašica - Repozitorij ...

karakteristike, funkcionalne sposobnosti, motoričke sposobnosti, motorička ... Dosadašnja istraživanja pokazuju, uzimajući u vidu morfološke karakteristike.

Geomorfološka obilježja Moslavačke gore - Repozitorij PMF-a

Moslavačka gora nalazi se izmeĎu dolina Save i Drave u središnjoj Hrvatskoj, oko ... 6. Sl. 3. Hipsometrijska karta Moslavačke gore i okolna naselja ...

GEOMORFOLOŠKA OBILJEŽJA PONIKAVA NA OTOKU CRESU

kojem je Vransko jezero okruženo strmim padinama bez ponikava (1A-B, 2A-C, 3A-C,. 4A-C, 5A-D, 6A-D). Tablica 5. Gustoća ponikava u zonama Cres i Belej. A.

Trgovište Prelog – obilježja povijesnog razvoja

29 kol 2009 ... godine) i akumulacijskih jezera (Dubravsko jezero) izmi- jenjen je okoliš, promijenjeni su prirodni i mikroklimatski uvjeti, što će dugoročno ...

OSNOVNA FIZIOGRAFSKA OBILJEŽJA RIBOLOVNIH ... - ŠRU Odra

PROSJEČNA ŠIRINA. (m). POVRŠINA. (ha). Rijeka Sava. 32. 160. 256*. Rijeka Odra. 21. 30. 63. Kanal Sava-Odra. 10. 40. 40. Oteretni kanal Čička Poljana- ...

Raspoznavanje starih graditeljskih obilježja i znakova

Slika 10 Sv. Križ u Ninu značio je mnogo više od sakralne građevine ... U Belcu je i stara crkva Sv. Jurja (danas kapela) kroz koju se mogu iščitati razna organski ...

Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja - HGK

Liović Merkaš Jadranka, predsjednica suda, Općinski građanski sud u Zagrebu,. Ulica grada Vukovara 86, Zagreb. 83. Lovrić Ivan, odvjetnik, Gundulićeva 19/1, ...