Трагички јунак

Kratak opis: Cilj kursa je ovladavanje osnovnim književno-teorijskim ... Eshil, Okovani Prometej, Orestija. 3. Sofokle, Ajant, Kralj Edip, Antigona, Elektra. 4.

Трагички јунак - Srodni dokumenti

Трагички јунак

Kratak opis: Cilj kursa je ovladavanje osnovnim književno-teorijskim ... Eshil, Okovani Prometej, Orestija. 3. Sofokle, Ajant, Kralj Edip, Antigona, Elektra. 4.

821-13:398 ЕПСКИ ЈУНАК У „СВОЈОЈ“ И „ТУЂОЈ“ - Philological ...

ЕПСКИ ЈУНАК У „СВОЈОЈ“ И „ТУЂОЈ“ КУЛТУРИ1 ... Кључне речи: епска песма, јунак, култура, типови карактеризације ... Пошто рањени Вукашин.

Књижевни јунак у прозним делима за млађи школски узраст

Типологија књижевних ликова. 2.3.1. Статичка и динамичка карактеризација. Већ је помињано да карактер подразумева претежно психичке особине.

драмски јунак у књижевности српске модерне (1890 ... - Index of

стичући значење тематског језгра које указују на основну антиномичност ... дидаскалије, нарочито оне које се користе као упутство глумцима за ...