dramske teorije o nestanku tragedije u 20. stoljeću - FFOS-repozitorij

pate koja obuhvaća drame Prometej, Heraklo i Ahilova baština. ... sadržaj tragedije, a kritizira suvremenika Voltairea. ... se kratak trenutak u cijeloj ljudskoj povijesti najčešće događa upravo na Zapadu kada ... ESHIL (1960) Okovani Prometej.

dramske teorije o nestanku tragedije u 20. stoljeću - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

dramske teorije o nestanku tragedije u 20. stoljeću - FFOS-repozitorij

pate koja obuhvaća drame Prometej, Heraklo i Ahilova baština. ... sadržaj tragedije, a kritizira suvremenika Voltairea. ... se kratak trenutak u cijeloj ljudskoj povijesti najčešće događa upravo na Zapadu kada ... ESHIL (1960) Okovani Prometej.

Obilježja tragedije u Shakespearovim dramama - FFOS-repozitorij

William Shakespeare u svojim tragedijama Hamlet, Otelo, Kralj Lear i Macbeth ... SADRŽAJ. 1. Uvod . ... Hamlet je obećao ocu da će izvršiti osvetu, a nakon toga.

Hrvatske dramske robinje - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Pjesma Džore Držića Čudan san određuje se u literaturi kao prva ... Ključne riječi: renesansa, dramska robinja, tužaljka, spas, Džore Držić, Hanibal Lucić, Mavro.

Pravopisi u 20. stoljeću - FFOS-repozitorij

Opisat će se stanje u hrvatskome jeziku za vrijeme 20. stoljeća. Pokušat će se predočiti utjecaj škole hrvatskih vukovaca na hrvatski jezik u prvim desetljećima ...

Vojni Osijek u 18. stoljeću - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: vojska, Osijek, 18. stoljeće, utvrda, uprava ... osamdesetih godina tog stoljeća.10 Novi dalekozori poboljšali su artiljerijsku vatru, a veća.

Španjolska inkvizicija u 15. i 16. stoljeću - FFOS-repozitorij

Pirinejski je poluotok, a posebno područje današnje Španjolske, u srednjem vijeku bio naseljen muslimanima, Židovima i kršćanima. Srednjovjekovna povijest ...

Knjige tiskane u 16. stoljeću u knjižnici ... - FFOS-repozitorij

Pejačević danas se nalaze Zavičajni muzej Našica, gradska knjižnica i čitaonica Našice, Mali likovni salon te bogata zbirke keramike Kolonija keramike Hinko ...

Rasprave o pripadnosti štokavštine u 19. stoljeću - FFOS-repozitorij

najznačajniju je ulogu u tome odigrala zagrebačka filološka škola s Adolfom ... iscrpno prikazane sve jezične osobitosti jezika zagrebačke filološke škole, ...

Teorije o doseljenju Indoeuropljana - FFOS-repozitorij

... pokazuju da su narodi koji su se do 1. stoljeća po Kristu naselili od obala Atlantika do Indije govorili blisko srodnim jezicima. To su bili indoeuropski jezici, ...

Teorije o podrijetlu i dolasku Hrvata - FFOS-repozitorij

Kerubin Šegvić, povjesničar koji je javno zastupao gotsku teoriju te pisao djela objavljivana i na talijanskom i na njemačkom još prije uspostave. Nezavisne ...

Dvije suvremene teorije o postanku glagoljice - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: glagoljica, Marica Čunčić, Slavomir Sambunjak, teorije o postanku. ... glagoljicu i bosanicu, a tek u XIV. i XV. tim se grafijama pridružuje i latinica.4.

Usporedba Eshilove tragedije Okovani Prometej i mita ... - Repozitorij

Cilj ovog rada je usporediti mit o Prometeju i Eshilovu tragediju Okovani Prometej kako bi se prikazalo na koji način tragedija u svojoj izgradnji koristi mit, što ...

hrvatske dramske robinje - Repozitorij Hrvatskih studija

Hanibal Lucić: Robinja. Hanibal je Lucić jedan od ključnih hrvatskih, renesansih književnika koji je u jednom od svojih najpoznatijih djela Robinji, nakon Držića i ...

Kako čitamo tuđe umove: odnos teorije teorije i simulacijske teorije

... stanje, kontekst, simulacijska teorija (ST), teorija teorije (TT), zrcalni neuroni ... citne simulacije i teoriju radikalne simulacije Dakle, zrcalni neuroni su empi-.

korelacija dramske igre i likovnog izraza - FOOZOS Repozitorij

Slijedeći crtež (slika 13a) prikazuje zeca u skoku. Donja linija je zelene boje, dok je gornja linija plave te zauzima veću površinu od dolje. Sunce se nalazi u ...

Medijska slika dramske umjetnosti na portalima ... - Repozitorij UNIZD

21 lis 2019 ... glazbenih predstava, hibride dramskih, glazbenih i plesnih predstava te hibride glume i ... »balletti«, što je naprosto figuralni ples, raspored karakteriziran aranžmanom ... Teatar u gostima, Histrioni, Pozdravi, Coccolemocco,.

himne na tlu hrvatske u 20. stoljeću - Digitalni repozitorij Muzičke ...

Svečana pjesma ili himna je uz grb i zastavu jedan od elemenata državnog, ... Zborniku radova sa znanstvenog skupa „Antun Mihanović i njegovo doba“, ...

percepcija turaka kod hrvatskih latinista u 16. stoljeću - Repozitorij ...

Zbog toga su hrvatski latinisti mogli iz prve ruke vidjeti kakvi su Turci. ... odnosi, gotovo cijelo 16. stoljeće može nazvati razdobljem stogodišnjeg hrvatsko-turskog ... Nadalje, Hrvatsko-Ugarsko Kraljevstvo se našlo u sredini tijekom rata između ...

Stilsko restauriranje Trakošćana u 19. stoljeću - Repozitorij FFZG-a

Dvorac Trakošćan se u istraživanjima prvi puta spominje u radovima Ivana Kukuljevića ... Unatoč brojnim nepoznanicama, 1994. je godine rekonstruirao izgled ...

društvena i demografska struktura kotora u 18. stoljeću - Repozitorij ...

KEYWORDS: Kotor, Boka kotorska, Venetian Republic, Early Modern Age, 18 th ... Pićanska biskupija i Pićanština, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog ...

teorije ponašanja potrošača - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

Jasminka Martinović. Diplomski studij Agroekonomika. TEORIJE PONAŠANJA POTROŠAČA. Diplomski rad. Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada:.

normativne teorije u demokratskom uređenju - Repozitorij Hrvatskih ...

mediji, masovna komunikacija, utjecaj medija na društvo, uloge medija u demokraciji ... uvjerenja te norme kojima kontrolira tisak, odnosno slobodu medija.

algoritmi elementarne teorije brojeva i neke ... - Repozitorij PMF-a

Euklidov algoritam. To je vrlo ucinkovita procedura za izracunavanje najveceg za- jednickog djelitelja dva broja. Nosi ime po starogrckom matematicaru Euklidu, ...

Savjetodavni rad u školi i principi teorije izbora - Repozitorij UNIZD

9 svi 2016 ... Teorija izbora u školskom okruženju. ... autorice koja je u edukaciji iz teorije izbora i realitetne terapije. Rad je podijeljen na teorijski i ...

fluminensia - FFOS-repozitorij

tri skupine (Filipović 1986: 141): glagoli svršenog vida, glagoli nesvršenog vida te dvovidni glagoli. U svjetlu navedene podjele promotrit će se i glagoli.

Logos - FFOS-repozitorij

Logos i značenje prije/za vrijeme Heraklita . ... preegzistencije i utjelovljenja. Ključne riječi: Logos, Heraklit, kršćanstvo, Origen, Augustin, Mudrost, Sin Božji ...

Vijetnamski rat - FFOS-repozitorij

Dok je Vijetnamska oslobodilačka vojska razoružavala jedinice japanske ... a djelomično zbog neuspjeha direktne vojne intervencije u Zaljevu svinja na Kubi.

Bez trećega - FFOS-repozitorij

U ovome radu pristupa se romanu Giga Barićeva i drami Bez trećega Milana Begovića kao studiji ljubomore. Nadalje, u uvodnom se dijelu rada kreće od teze ...

Shizofrenija - FFOS-repozitorij

Simptomi shizofrenije dijele se na pozitivne (sumanute ideje, halucinacije, smeteni govor) i negativne. (osjećajna otupjelost, avolicija, alogija i anhedonija).

Diplomski rad - FFOS-repozitorij

Anglo- burski rat. S otkrićem zlata u Transvaalu, a naročio u Johanneseburgu, Afrikaneri (Buri) postali su ozbiljno zabrinuti. U načelu, nisu oni imali mnogo protiv ...

U ime Boga - FFOS-repozitorij

Prvi službeni pohod bio je daleko bolje organiziran, a predvodili su ga ... Ključne riječi: križarski ratovi, križari, prvi križarski rat, Urban II., Gotfrid Bujonski ...

Sveučilište J - FFOS-repozitorij

jezični savjeti. U to je doba na snazi Pravopis hrvatskoga ili srpskog jezika Dragutina Boranića iz. 1921., a to je zapravo bila neznatno prepravljena inačica ...

Hamurabi - FFOS-repozitorij

20 lip 2018 ... stigla kao ratni plijen početkom 12. stoljeća pr. ... Ključne riječi: Hamurabi, Babilon, Babilonska država, Zakonik, Mezopotamija ... ploča. Ipak se princip odmazde pojavljuje kao ublažavanje kazne s obzirom na običaj osvete,.

Bata - FFOS-repozitorij

Stanje obrta i trgovine između dvaju svjetskih ratova u Vukovaru .................. 12 ... uglavnom pripada zavičajnoj povijesti Vukovara, dok se primarni izvori, glasila Borovo i. Sremske ... Zagreb je kao glavni grad Hrvatske imao status trgovačkog,.

Romantizam - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: romantizam, modernizam, Kamov, roman, Isušena kaljuža ... 7 Preuzeto iz: Marijan Bobinac: Uvod u romantizam, str. 288. Zagreb, 2012.

Ramzes II. - FFOS-repozitorij

Nakon bitke kod Kadeša (1286. pr. Kr.) koja se vodila u ... te o vojsci. Ključne riječi : Ramzes II. , Ramesejon , Luxor , Abu Simbel , Nefertari , bitka kod Kadeša ...

vikinzi - FFOS-repozitorij

bi se vrlo lako pretvorilo u pljačku, a vikinški su ratnici pokretali napade i na sam ... Najpoznatiji pronađeni vikinški brod zove se Oseberg, datira negdje između ...

Pompeji - FFOS-repozitorij

Plinije Mlađi se nalazio zajedno s. Plinijem Starijim, koji je u to doba bio zapovjednik rimske flote, u Misenumu, devetnaest milja sjeverozapadno od Napuljskog ...

o autoru - FFOS-repozitorij

geografskih pojmova tadašnje države, imena ljudi popularna u Slavoniji toga vremena te ... Uz nju se veže i koļba, odnosno kolinje jer se odvija kada se ljudi.

Seminar, 2 - FFOS-repozitorij

znanja, moderna tehnologija omoguće sve popularnije on-line učenje, e – učenje te ... učenike je zaintrigirala glazba na početku sata, Hrvatski kraljevi: buđenje ... korisno što se dokumentarno – igrana serija, koja je na nastavi prikazana kroz ...

Preuzmi PDF 721.97 KB - FFOS-repozitorij

grijeha. To mišljenje zastupali su i hrvatski renesansni satiričari pa se tako motiv grijeha pohlepe može pronaći kod ... dinar je gospodar svakojzi ljepoti, žena će ...

Mnemotehnike - FFOS-repozitorij

Dok je kod nas uobičajen naziv za te tehnike mnemotehnika, ... Redoslijed tema predstavlja jednu od verzija metode mjesta. ... Psihologija učenja i pamćenja.

Protureformacija - FFOS-repozitorij

crkvi zabilježen je nakon što je Martin Luther 31. listopada 1517. na vrata dvorske crkve u. Wittenbergu ... VJERSKI RATOVI I KONAČNI CRKVENI RASKOL.

Holokaust - FFOS-repozitorij

a arijevska rasa ideal toga novog svijeta. Kako bi se taj cilj dostigao, u sljedećih je nekoliko godina sagrađen velik broj koncentracijskih logora u kojima su ljudi, ...

Preuzmi PDF 888.88 KB - FFOS-repozitorij

1 Gordan Nuhanović rođen je 1968. godine u Vinkovcima. ... natuknica: Gordan Nuhanović, URL: https://elektronickeknjige.com/autor/nuhanovic-gordan/.

Elektra - FFOS-repozitorij

ţivotu i djelu Dominka Zlatarića, autoru tragedije ''Elektra'', ali i poznatom ... Uz svjetski poznate talijanske (Dante, Petrarca) i antičke (Ovidije, Vergilije, Sofoklo).

Difuzija odgovornosti - FFOS-repozitorij

Difuzija odgovornosti. Završni rad. Društvene znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija. Mentor: doc. dr. sc. Daniela Šincek. Osijek, 2016.

Rimska vojska - FFOS-repozitorij

Livije, Dionizije iz Halikarnasa, Polibije, Cezar, Josip Flavije, Vegecije... Bile su mješovite, sadržavale su teške i lake pješake, te konjanike svake dobi, ...

Zločina i kazne - FFOS-repozitorij

Raskoljnikova iz romana Zločin i kazna Fjodora Mihailoviča Dostojevskoga. Identitet samoga lika kao paradigmatski u tekstu proučavat će se prema postavkama ...

anketni upitnik - FFOS-repozitorij

Kako motivirati učenike za učenje povijesti i potaknuti njihovu ... način uţivljavaju u povijest što nastavu čini zanimljivom, a ujedno je to primjer korelacije.

Perspektivizam kod Nietzschea - FFOS-repozitorij

Friedrich Nietzsche, Volja za moć, u: Friedrich Nietzsche, Volja za moć; slučaj Wagner; Nietzsche kontra Wagner,. Zagreb: Naklada Ljevak, 2006, str. 9-497.

Henrik VII. Tudor - FFOS-repozitorij

Henrik VIII. Tudor je rođen 28. lipnja 1491. godine u palači Placentia kraj Greenwicha, kao treće dijete Henrika VII., engleskog kralja i njegove kraljice Elizabete, ...

Disleksija i disgrafija - FFOS-repozitorij

jedan učenik nema teškoće u slijedu smjera čitanja (gore-dolje, lijevo-desno) te produljeno. „zrcalno“ pisanje slova ili brojki. Svi ispitanici vole ići na vježbe, ...

Akropola u Ateni - FFOS-repozitorij

nastanka do današnjih dana, doživjela Akropola u Ateni. KLJUČNE RIJEČI: Akropola, grad Atena, božica Atena, hram, kip, svetište, Fidija, Partenon,. Erehtejon ...

osmanova baka - FFOS-repozitorij

Osman je do nas stigao nedovršen, bez četrnaestoga i petnaestog pjevanja. Moguća su tri objašnjenja: – Gundulić je završio Osmana, ali su se dva pjevanja ...

Hormoni i spolnost - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: hormoni, spolnost, spolna diferencijacija, utjecaj androgena, spolni ... količine androgenih hormona luči i kora nadbubrežnih žlijezda (Šimić,2009).

Katančićev leksikografski rad - FFOS-repozitorij

pružaju obilnu građu o etimologiji riječi, narodnim običajima i zakonitostima jezika. Ključne riječi: Matija Petar Katančić, Pravoslovnik, Etymologicon Illyricum, ...

Die weiße Massai - FFOS-repozitorij

Tematika filma „Bijela Masajka“ jako me je zainteresirala kada sam prvi put, sasvim slučajno, pogledala film. Nakon toga imala sam priliku pročitati knjigu. Na ...

Lažna sjećanja - FFOS-repozitorij

No, tijekom tog procesa može doći do distorzija zbog čega nastaju lažna sjećanja. Lažna sjećanja su sjećanja koja se ne poklapaju s doživljenim iskustvom.

Konstantin Veliki - FFOS-repozitorij

2.8. NICEJSKI KONCIL. Car je zbog spora morao, kako je već sazvao sinodu u Arlesu (314.), sazvati novu te još saznati i pitanje oko slavljenja Uskrsa. Nicejski ...