Carinska, statistička i porezna vrijednost robe kod uvoza

uvoznih davanja, paritet isporuke naznačen u računu / ugovoru o kupoprodaji ili drugoj komercijalnoj ispravi odreuje jesu li troškovi prijevoza, osiguranja,.

Carinska, statistička i porezna vrijednost robe kod uvoza - Srodni dokumenti

Carinska, statistička i porezna vrijednost robe kod uvoza

uvoznih davanja, paritet isporuke naznačen u računu / ugovoru o kupoprodaji ili drugoj komercijalnoj ispravi odreuje jesu li troškovi prijevoza, osiguranja,.

carinska vrijednost, statistička vrijednost i porezna osnovica

se upisuje paritet isporuke robe sukladno šiframa navedenim u pravilniku ... Značenje. Drugo potpolje. INCOTERMS šifra. INCOTERMS ∑ ICC/ECE.

644 final Smjernice Zabrana uvoza i izvoza luksuzne robe na ...

31 sij 2019 ... Uredbe, tj. primjenu zabrane izvoza i uvoza luksuzne robe, kako bi se osiguralo da ... Komisija može revidirati ili proširiti ove smjernice. Zabrana ... ostala odjeća, odjevni dodaci i cipele (bez obzira na materijale od kojih su izrađeni) čija je ... 4203 00 00 Odjeća i pribor za odjeću, od kože ili od umjetne kože.

tehnika uvoza robe kupljene putem elektroničke trgovine

13 ruj 2016 ... alkoholna pića, duhanski proizvodi, parfemi i toaletne vode. ... eKupi - najveća internet trgovina gdje možete pronaći široku ponudu proizvoda.

Primjena carinskih dokumenata kod uvoza, izvoza i provoza robe

UCR – Jedinstveni referentni broj pošiljke ... Zahtjev i odobrenje carinarnice za unutarnju proizvodnju . ... EORI broj je identifikacijski broj za carinske svrhe i.

CARINSKA VRIJEDNOST

Paritet isporuke robe ili transportna klauzula u ugovoru ili računu odreuje koje sve troškove i rizike u vezi s dopremom robe snosi prodavatelj, a koje kupac, ...

U GOSPIĆU Ante Vrban STATISTIĈKA ANALIZA PRIJEVOZA ROBE ...

U Republici Hrvatskoj cjevovodni je promet nafte i plina 2008. godine činio 5% ukupnog robnog prijevoza. Iste je godine ukupno transportirano 6 210 000 t nafte ...

zajednička carinska tarifa eu - Carinska uprava

Temelj Europske unije čine zajedničko tržište i carinska unija. Zajedničko tržište obilježavaju sloboda kretanja roba, zajednička trgovinska politika i zajednička ...

lični odbitak i porezna kartica - Porezna uprava Federacije BiH

Zahtjev za izdavanje porezne kartice i obrazac porezne kartice propisani su: • Zakonom o ... Pored navedenih propisa, u vezi s poreznom karticom i načinom.

Naredba o povlačenju s tržišta BiH, privremenoj zabrani uvoza u ...

Osu{eno mahunasto povr}e u zrnu, olju{teno ili neolju{teno ili lomljeno. 0910 99 10. Sjeme piskavice (kozjeg roga). 1201 00. Soja u zrnu, uklju~uju}i i lomljenu.

Sadašnja vrijednost (PV) i neto sadašnja vrijednost (NPV) - EFOS

Sadašnja vrijednost – PV koliko iznosi sadašnja vrijednost budućih uplata diskontiranih po odreñenoj stopi npr. recimo da trebate imati 10.000 kn za 10 godina i ...

Sadašnja vrijednost i neto sadašnja vrijednost - EFOS

2. Sadašnja vrijednost i neto sadašnja vrijednost. 30. 2.1. Sadašnja vrijednost. 30. 2.2. Zadaci – sadašnja vrijednost. 38. 2.3. Neto sadašnja vrijednost. 39. 2.4.

Postupanje kod uvoza vozila koja podliježu ... - Uprava za indirektno

12 stu 2018 ... I - HOMOLOGACIJA VOZILA. 1. Informacije o propisima o uvozu i homologaciji vozila. 1.1. Odlukom o ograničenju uvoza putničkih automobila, ...

Raspodjela tarifnih kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda ...

4 DIM doo, Tomislavgrad. 0103 91 10 00. 12,00. 5 ... 12,00. 9. BOJKANOVIĆ doo,. Tomislavgrad. 0103 91 ... 65 COMMERCE PRODEX,. Grude. 0203 19 15 00.

Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori ... - Monstat

25 окт 2017 ... Mjesečna stopa rasta – promjena cijena u tekućem mjesecu u odnosu ... 0.5. 0.1. 0.2. 0.5. 2.0. 1.1. -0.1. -0.2. -0.4. -0.1. -0.3. 0.4. 0.4. Sep. -16. O.

Uputstvo za vođenje uvoza koji podleže carini 2018 - MPP2

1 јул 2018 ... Preporuke za označavanje finansijskih dokumenata u „opštem slučaju“ . ... Pravila za unos u knjige primljenih računa u „opštem slučaju“ .

neka otvorena pitanja u primjeni instituta privremenog uvoza plovila ...

za morski i riječni promet za privatnu upotrebu mogu ostati 18 mjeseci. 3. ... plovila, iznajmljivanje plovila, ugostiteljstvo, prodaja i servis plovila, nautički sajmovi i sl. ... ostala plovila, kao čamci (drveni, plastični, gumeni i dr.) duljine 3 m i više ili ...

veleučilište „nikola tesla“ u gospiću analiza uvoza republike ... - CORE

Vanjska trgovina je važna za cjelokupno gospodarstvo svake zemlje, pa tako i za Republiku. Hrvatsku. Bez vanjske trgovine zemlja ne bi mogla biti konkurentna ...

Porezna reforma 4. krug Porezna reforma 2016-2020 Ministarstvo ...

28 lis 2019 ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. 3.

Porezna uprava POREZNA UPRAVA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s ...

POREZNA UPRAVA. I. MIŠLJENJE. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Porezne uprave ...

statistička hipoteza pogreške

postavlja se hipoteza da ta slučajna varijabla x pripada raspodjeli s poznatom funkcijom vjerojatnosti f. 0. (x) – nulta hipoteza (nul-hipoteza) – H. 0. • uvodi se i ...

statistička kontrola kvalitete 307

To se postiže statističkom analizom kvalitete proizvoda. METODE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE. Statistička se kontrola kvalitete obavlja uzimanjem ...

Statisticka fizika i termodinamika

27 lis 2016 ... Statisticka fizika i termodinamika. D. K. Sunko. Fizicki Odsjek. Prirodoslovno-matematicki fakultet. p.p. 332. HR-10002 Zagreb. 27. listopada ...

Statistička analiza tekstnih podataka

25 velj 2012 ... obrada ima dva aspekta: statistički i kontekstni. ... statistička analiza takvih podataka pokušava pojednostavniti naknadnim kodiranjem tih ...

Statistička obrada podataka - PoMaCoM

podataka v.as.mr. Samir Lemeš [email protected]. Statistička obrada podataka. ▫ MS Excel kao alat za statističku obradu. ▫ Standardne funkcije. ▫ Analysis ...

1 STATISTIČKA KONTROLA PROCESA I PROIZVODA U ...

Walter A. Shewart, koji je 1924. godine izumio kontrolne karte. Za svoj rad nikada nije dobio zasluženo priznanje, ali su na osnovu njegovih saznanja Deming, ...

STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM ... - IPI

23 sij 2018 ... čine stručne teme vezane za rad stanica tehničkog pregleda i ostalih ... Isto vrijedi i za M1 vozila registrovana kao taksi vozila ili vozila hitne ... Pitanje koje se zato nameće jeste koliko su te potencijalne opasnosti ... Kada vozač odluči da prođe raskrsnicu, a vozilo je još uvijek u raskrsnici nakon isteka sve- ...

STATISTIČKA ANALIZA U EKONOMIJI - EFRI

1 sij 2020 ... n različitih elemenata, tada se svih k mjesta može popuniti na. ) ... (. 2. 1 ... što se čita: "n povrh r ". ... Kalkulator vjerojatnosti poziva se iz menija.

Statistička obrada podataka - math.e - PMF-MO

Statistička obrada podataka. Ana Anušić. Ervin Duraković. Hrvoje Maltarić. Ivan Pažin. Sažetak. U ovom članku provodimo statističko istraživanje koje se bazira ...

Statistička obradba podataka - MedRi

Petz B, Kolesarić V, Ivanec D. Petzova statistika: osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2012. •. Ferenczi E, Muirhead N.

Statistička obradba usporedbe mjernih postupaka

26 ruj 2015 ... Koeficijenti korelacije brojčanih pokazatelja. • Pearsonov koeficijent korelacije (r, r. P. ) • Spearmanov koeficijent korelacije rangova (r, r. S. ).

Kapitola 6 Matematická statistika, statistická rozdelen´ı a ...

Matematická statistika, statistická rozdelen´ı a termodynamická limita. 6.1 Matematická statistika a teorie pravdepodobnosti. Jestlize popisujeme systém, který se ...

5 MB 17th Apr 2018 37. SB_37 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

Postani vozač - Prometni propisi i sigurnosna pravila, Hrvatski autoklub,. Zagreb, 2014.,. [2] Fićović, Ž.: Ispit vožnje za desetku - Saobraćajni propisi i tehnika ...

STATISTIĈKA ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA ...

Pokazatelji kao informacije za upravljanjem ... pokazatelji uspješnosti poslovanja. ... Imovina je ekonomski resurs kojeg poduzeće koristi u ostvarivanju svoje ...

STATISTIČKA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ...

22 kol 2015 ... Tridesetih godina prošlog stoljeća započinje proizvodnja bombona 505 sa crtom za što su nabavljeni i specijalni strojevi koji su mogli izrađivati ...

7 MB 17th Jan 2018 27. SB_27 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

4. obradi podataka i izradi analiza iz oblasti tehničkog pregleda vozila; ... 1.427.374,00 KM/30.402 teh.pregleda =46,95 KM/ prosječna cijena tehničkog pregleda ... auto klub HAK, dok Centar za vozila Hrvatske sprovodi kontrolu svojih i drugih ...

8 MB 26th Jul 2018 43. SB_43 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

Adresa: Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina ... Naplatci - felge ... legura najzastupljenije su termički ojačane Al-Mg-Si i zavarljiva Al-Zn-Mg- legura ...

5 MB 17th Apr 2018 39. SB_39 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

10 srp 2017 ... [4] Autodata 3.18, 2007. [5] CAN Specification, Version 2.0, 1991, Robert Bosch GmbH. [6] Internet- http://www. kdijagnostika.hr ...

STATISTIČKA ANALIZA KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U RH

Cilj završnog rada je istražiti kretanje i strukturu broja zaposlenih u Hrvatskoj s obzirom na različite varijable kao što su dob, spol, obrazovanje, zanimanje te ih ...

RAZUMIJEVANJE TEKSTA ČITANJEM: STATISTIČKA ANALIZA ...

15 tra 2007 ... s obzirom na broj školskih sati nastave, ocjenu iz engleskoga, učenje engleskoga ... utječu na čitanje, (5) koje su posebnosti čitanja na drugom jeziku u usporedbi s čitanjem na prvome jeziku, te (6) kako rezultate i implikacije istraživanja koristiti ... Treći je zadatak jednak kao na testu za osmi razred.

10 MB 17th Jan 2018 31. SB_31 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

[6] Katalizator- http://www.magnumauspuh.rs/oauspusima.html. [7] Izduvni lonac- http://www.autoosijek.com/automobili/. [8] Instalacija nehomologiranih izduvnih ...

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA SOCIETE GENERALE ...

Dana 20. travnja 2006. potpisan je ugovor o prodaji HVB Splitske banke francuskoj Societe. Generale Group ... Societe Generale – Splitska banka d.d. je hrvatska tvrtka koja se bavi bankarstvom i koja je u ... Nekretnine i oprema. 236. 201. -35.

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA KONZUM d.d. I ...

4 ruj 2016 ... Statističke metode i tehnike, te prikazi grafikonima i tablicama omogućuju ... k.d., Kaufland Hrvatska k.d., Tommy d.o.o. i Studenac d.o.o.. 15.

Statistička obradba podataka: vrste istraživanja

Prospektivno istraživanje. • Uzorak se oblikuje u sadašnjosti. • Kohorta: skupina ispitanika koja na početku istraživanja ima zajedničke značajke. • Kohorta se ...

STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA IZ DIPLOGA BUŠOTINA ...

Rudarsko-geološko-naftni fakultet. STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA IZ DIPLOGA BUŠOTINA VIROVITICA-3,. REZOVAČKE KRČEVINE-2, REZOVAČKE ...

6 MB 17th Jan 2018 24. SB_24 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

24 sij 2018 ... definisao vijek trajanja - normativ, koji se izražava u jedinici ostvarenog rada, odnosno brojem pređenih kilometara vozila. Samim tim i troškovi ...

STATISTIČKA ANALIZA TEČAJA EURA OD 1995. DO 2015.

16 ruj 2016 ... ... H.S. (1985.): Statistics Explained, University Press of America, Lanham. ... na tečaj britanske funte, kune, švicarske franke i američkog dolara.

statistička analiza financijskih izvještaja tvrtke müller doo i ...

DM - drogerie markt Hrvatska . ... izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i ... Bipa d.o.o. je društvo sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska.

statistička analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća tof doo

Analiza financijskih izvještaja predstavlja proces primjene različitih analitičkih tehnika i ... Slika 14: Primjer izvještaja o promjenama kapitala za pod Tof d.o.o..

statistička analiza poslovanja društva tromont doo i usporedba s ...

10 kol 2017 ... stoga će se pomoću podataka iz njih analizirati poslovanje društva Tromont d.o.o. Svi poduzetnici dužni su sastavljati financijske izvještaje.

Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih ...

Ove morfološke šifre izvedene su iz drugog izdanja Međunarodne klasifikacije bolesti za onkologiju. (MKB-O), koja je klasifikacija po dve osnove i obezbeđuje ...

statistička analiza turističkog prometa 2017. - Dalmatia.hr

28 srp 2018 ... našoj Županiji u odnosu na druge turističke županije i Hrvatsku, ... Struktura turista i noćenja po važnijim turističkim Županijama u Hrvatskoj u 2017.g. ... Meksiko. 3744. 8161. 2563. 8190. 146. 100. 2,2. 0,1. 0,1. Ost.zem.juz i ...

Statistická ročenka 2014 - Hasičský záchranný sbor

režimů, Psychiatrická léčebna Bohnice, AQUACENTRUM ŠUTKA, Bauhaus,. TV PRIMA, Raiffeisen ... Z důvodu zasažení dřevěné stropní konstrukce bylo nasazeno vysokotlaké hasicí zařízení Cobra, byla ... Přetlakový ventilátor. 5. 0. 0. 0. 0. 5.

Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih ... - Batut

populacionih grupa i ukupnog stanovništva, za praćenje incidencije i prevalencije bolesti i drugih ... da bi se proverili pravo značenje i svrha potkategorije.

statistička analiza uspješnosti poslovanja erste & steiermarkische ...

ovoga rada biti će statistička analiza financijskih izvještaja Erste banke kako bi se ... ističe usluga "Slikaj i plati", a odnedavno i aplikacija "Redomat" i "Erste.

Statistička analiza Dow Jones indeksa - Prirodno-matematički ...

(Indeks industrijske proizvodnje Srbije u periodu januar 2001.-oktobar 2014.) 1.3. ... gde su 1 i , prvi i poslednji bazni indeks u nizu. Preračunavanje ...

statistička analiza turističkog prometa 2018. - Dalmatia.hr

naposlijetku kratka analiza broja turista i noćenja po zemljama iz kojih dolaze, ... naposlijetku Dalmatinska zagora koja je imala kao i u 2017. godini 1% udjela, ...

statistička analiza financijskih izvještaja na temelju poslovanja dm-a

12 Rozga, A., (2009): Statistika za ekonomiste, Ekonomski fakultet Split, Split, str. 17 ... Najveći konkurenti poduzeća su Müller, Bipa i Konzumov Kozmo.

METOD Statistička obrada podataka. Za sve dobijene ... - Carnomed

Statistička obrada podataka. Za sve dobijene vrednosti, koje predstavljaju sumu rezultata po subskalama i ukupnu sumu u skladu sa uputstvom (Manual), ...

Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih ... - RFZO-u

E04.2. Struma multinodosa atoxica. Gušavost sa više netoksičnih čvorova. Struma cystica NOS. Struma cystica multinodosa NOS. E04.8. Struma atoxica alia ...