Pravne osobe - Grad Vukovar

Australian Croatian Community Club Eugen Kvaternik ... Građanski nogometni klub Dinamo. Zagreb. Građevinar d.o.o.. Rijeka. Građevno ... Rotary club Rijeka.

Pravne osobe - Grad Vukovar - Srodni dokumenti

Pravne osobe - Grad Vukovar

Australian Croatian Community Club Eugen Kvaternik ... Građanski nogometni klub Dinamo. Zagreb. Građevinar d.o.o.. Rijeka. Građevno ... Rotary club Rijeka.

Pravne osobe registar - Grad Jastrebarsko

Trešnjevka 57. Jastrebarsko. 10450 Franjo Fabijanić. (01) 6273348. FLORIJAN d.o.o.. J. Zdihovačka 15. Jastrebarsko. 10450 Damir Lacković, ing. (01) 6281566.

Pravne osobe registar 26.8.2016. - Grad Jastrebarsko

24 kol 2016 ... G. Vjećeslava Holjevca 20. Jastrebarsko. 10450 Željko Pavković. (01) 6282660 [email protected] 248 PAVLEČIĆ d.o.o.. C. Trg Ljube Babića 30.

Pravne osobe registar 10.8.2017. - Grad Jastrebarsko

10 kol 2017 ... 64 D-33 TRANSPORTI d.o.o.. H. Belčići 23 a. Gorica ... 66 DA-DA TRANSPORTI d.o.o.. H. Belčići 23 ... Jastrebarsko. 10450 Milivoj Domjančić.

ime i prezime / naziv pravne osobe adresa OIB ... - Grad Karlovac

ime i prezime / naziv pravne osobe adresa. OIB kontakt broj mobitela ili telefona. GRAD KARLOVAC. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO. GOSPODARSTVO.

pristupnica za članstvo pravne osobe - HAK 1987

Kontaktirajte nas na www.hak.hr/kontakt ili izravno na kontakte Službe članstva na 0800 9987 i e-mailom [email protected] PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO ...

1 VODIČ ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE ZA PRUŽANJE ... - HUP

turizmu: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, ... odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma ...

REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI - PRAVNE OSOBE

29 tra 2016 ... Smiljan šport i rekreacija. Željko Došen, predsjednik. 17.08.2011. Klasa: UP/I-230-02/02-01/13. 9000124. NOGOMETNI SAVEZ. Budačka 12. 8.

Jamstveno pismo pravne osobe - VFS Global

Ovime se obvezujemo da ćemo prema potrebi snositi sve troškove proizašle iz boravka imenovanog/ne/ih u. Republici Hrvatskoj, uključujući i troškove smještaja ...

Registar sportskih djelatnosti za pravne osobe

16 sij 2020 ... klub vlasnik ili korisnik; promiče i provodi ... Swimming club „Jug“. PK "Jug". Dubrovnik Vukovarska. 11. Plivanje ... Korčulanski plivački klub.

Zahtjev za financiranje PRAVNE OSOBE - UniCredit Leasing

pravne učinke spram korisnika Registra i HROK-a d.o.o. ... obrađuje ima pravo na pristup svim danim Osobnim podacima, kao i na njihov ispravak i brisanje.

Zahtjev za izdavanje udjela-PRAVNE OSOBE - HPB Invest

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb. Tel.: 01/488 82 02; Fax.: 01/480 45 99. E-mail: [email protected] ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UDJELA. PRAVNE OSOBE.

1 vodič za pravne i fizičke osobe za obavljanje ugostiteljske ...

Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina ... je važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe. Prema ...

hac pristupnica za elektroničku naplatu cestarine / pravne osobe i ...

Adresa pravne osobe /Adress of the legal person Poštanski broj / Postal code. Grad / City ... Sektor za naplatu cestarine, Jadranska Av.6, 10 250 Lučko. (molimo ...

1 VODIČ ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE ZA PRUŽANJE USLUGA U ...

turizmu: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, ... odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma ...

Zahtjev za zamjenu udjela-PRAVNE OSOBE - HPB Invest

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb. Tel.: 01/488 82 02; Fax.: 01/480 45 99. E-mail: [email protected] ZAHTJEV ZA ZAMJENU UDJELA. PRAVNE OSOBE.

prijava i odjava radnika i poslodavca kod pravne osobe kod ... - HZZO

TISKANICA T-1 - ispunjena i ovjerena pečatom poslodavca. ODJAVA HZMO (kopija M-12P). PRESLIKA BRISANJA POSLOVNOG SUBJEKTA IZ EVIDENCIJE.

Jamstveno pismo pravne osobe - Ministarstvo vanjskih i europskih ...

Page 1. Jamstveno pismo pravne osobe. JAMSTVENO PISMO. ,. (naziv i sjedište pravne osobe - društva). OIB. koju zastupa. ,. (osobni identifikacijski broj).

Naziv pravne osobe, broj rješenja (UP/I) i njezin ... - Bioinspekt

BIOINSPEKT d.o.o., OIB:28062437165. Đakovština 2, 31 000 Osijek. Tel.: 385 (0) 31 204 620, Fax: 385 (0) 31 213 659 e-mail: [email protected]

struktura cijene vodnih usluga za pravne i dr. osobe od 01.04.2016 ...

GRAD ŽUPANJA OPĆINA BOŠNJACI OPĆINA GRADIŠTE OPĆINA ŠTITAR. Osnovna cijena vodne usluge - voda - fiksni dio. (cijena ne promijenjena). 11,62.

registar sportskih djelatnosti - pravne osobe - Ured državne uprave ...

30 lis 2019 ... HPD "SISAK". SISAK, Ivana. Meštrovića kč.br. 32 sportska rekreacija. Miroslavka Kalezić-predsjednica. Damir Matagić-dopredsjednik Blaženka.

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Kontakt telefon ...

Kontakt telefon. ENERGO METAN d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom. Ulica Vlade Gotovca 2. 10430 Samobor. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. ...

Popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće-PRAVNE OSOBE.xlsx

799 BOBO MOBITELI D.O.O.. ZAGREB. 1 ... 1312 DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE ZARA VITA ... 1334 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - NOVAK.

Uprava za odrasle osobe i osobe s invaliditetom - Grad Slunj

starije osobe, te razvijanje različitih oblika socijalnih usluga koje pridonose uključivanju starijih osoba u život zajednice. Strategija se sastoji od pet poglavlja u ...

izvješće o radu doma za starije i nemoćne osobe vukovar za 2017 ...

9 velj 2018 ... Dom umirovljenika Vukovar osnovan je rješenjem Narodnog odbora gradske općine Vukovar 04.01.1954. god. Promjena ... brodom „Bajadera“ ...

Subjekti mogu biti bilo koje pravne osobe koje izdaju putne naloge ...

Kako otvoriti putni nalog ili evidenciju loko-vožnje za subjekta? ... Kako napraviti putni nalog iz postojećeg? ... Primjer – službeni automobil, Hrvatska .

GUP Vukovar - Grad Vukovar

3 srp 2007 ... GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VUKOVARA ... 35,31. 1,27 gradske ulice i putevi. 72,26. 2,61 parkirališta i pristupi. 20,84. 0,75.

Vodič kroz Grad Veliku Goricu za osobe s invaliditetom - Grad Velika ...

Grad Velika Gorica osobitu skrb posvećuje osobama s invaliditetom ... 3.2. Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica ... E-mail: [email protected]

Grad Zagreb, Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu ...

15 stu 2018 ... prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba /Službeni glasnik Grada ... za stanove i stambeno zbrinjavanje, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

S T A T U T G R A D A V U K O V A R A - Grad Vukovar

Sjedište Grada Vukovara je u Vukovaru, ulica Dr. Franje. Tuđmana 1. II. ... Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi ...

Zapisnik - Grad Vukovar

ZDENKA SUŠAC, mag.ing.agr., Služba županijske sanitarne inspekcije, Ispostava ... Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i.

Untitled - Grad Vukovar

10 ožu 2007 ... VUKOVAR Trg Republike Hrvatske 1,32000 Vukovar www.gkvu.hr. Tel. 38532441. 267, fax. 032 450 350, e-mail: [email protected]

zakljueak - Grad Vukovar

27 stu 2019 ... trgovadko druitvo u svome vlasniStvu- ZIPOS d.o.o.), a potom da u ... OTPADA ISTOdNE SLAVONIJE u stedaju, osijek, Franje Kuhada 9,.

Odluka i Zapisnik - Grad Vukovar

21 ožu 2019 ... Pravilnika o jednostavnoj nabavi ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 8/17), ... Ja, javni bilježnik Marija Hrvatin, Poreč, 8. marta 1, temeljem ...

Tehnički opis - Grad Vukovar

MAPA 3 - STROJARSKI PROJEKT – Tehnika fontane. Projektant: Neven Jagodar, dipl.ing.str. Projektna tvrtka: Sigma projekt d.o.o Zadar. Vlatka Mačeka 1c.

službeni vjesnik - Grad Vukovar

Gradsko vijeće Grada Vukovara na 25. sjednici, održanoj 20. ožujka 2013., donosi. ZAKLJUČAK ... Pad broja stanovnika se znatno smanjio i potrebe vezane za:.

GRADA VUKOVARA - Grad Vukovar

3 srp 2007 ... Vukovar i Borovo naselje razvijat će se kao jedan, dobro povezan i jedinstveno organiziran ... Dobra voda, prapovijesni arheološki lokalitet. 19.

GRAD VUKOVAR REGISTAR UGOVORA

22 sij 2014 ... Po ispostavljenom računu. Sanel Nedić. GRAD VUKOVAR. TRGOVAČKO DRUŠTVO. VINKOPROM d.o.o. UGOVOR O PRIJENOSU PRAVA.

GRAD VUKOVAR REGISTAR UGOVORA 2015.

31 pro 2015 ... FILIR D.O.O. VUKOVAR. UGOVOR O DONACIJI. 021-05/14-01/2. 2196/01-02-15-34. Donacija u svrhu financiranja Pučke kuhinje u Vukovaru.

akti gradskog vijeća - Grad Vukovar

Grad Vukovar je jedinica lokalne samouprave. Naziv ... Vukovar i izražava pripadnost Gradu Vukovaru. ... Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne.

Odluka o donosenju II. Izmjena - Grad Vukovar

Građevine i uređaji za odvodnju voda. 7.2.3. ... Zaštićena kulturna dobra. 9.2.2. ... VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA. 3.6.

TENDER DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU ... - Grad Vukovar

10 stu 2012 ... Stari vodotoranj u Vukovaru, Trg Republike Hrvatske, na k.č.br. 1836/2 u ... OBNOVA STAROG VODOTORNJA. MJESTO GR$DNJE: Vukovar.

URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d - Grad Vukovar

16 sij 2006 ... Na području Grada Vukovara je rast broja stanovnika bio stalan u razdoblju od 1857-1991. godine. U razdoblju '91-'01 je bio zabilježen pad od ...

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za ... - Grad Vukovar

Vukovara u nazivu Udruge „Klub navijača Dinama Bad Blue Boys Vukovar". ... Tokić pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika.

Donošenje Programa održavanja komunalne ... - Grad Vukovar

19 ruj 2019 ... Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća po ovom prijedlogu ovlašćuje se ... REDOVITA KOŠNJA TRAVE LAMBROZIJI: NA ... Cijena po satu.

BILTEN 2019 - FINALNA VERZIJA.cdr - GRAD VUKOVAR

TISAK: Borovo graf , Vukovar. Sadržaj ... U korak s vremenom - Startasice nose i naši učenici ... škola na području grada Vukovara, a odnosi se na Startas.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ... - Grad Vukovar

4.000.000,00. R.120.02.02.11. Izgradnja parkirališta. 3.750.000,00. 3.750.000,00. 3.750.000,00. R.120.02.02.12. Vodotoranj Vukovar. 18.350.000,00. 0,00. 0,00.

Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o ... - Grad Vukovar

Komunalac d.o.o., San Ste 174, 32000 Vukovar, Uprava - direktor: Igor Strangarević, o2c., Registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku pod poslovnim brojem Tt ...

MATIJEVIĆ obrt za čišćenje Bogdanovačka 78 ... - Grad Vukovar

CERERA AGRO d.o.o.. J.J. Strossmayera 5a 5b. 32000 VUKOVAR. MJERA 3. Očuvanje postojećih poduzetnika. 17.610,91. 40. D.K.B. d.o.o.. Zrmanjska 69.

Vukovar Priljevo Kudeljarska - Grad Beli Manastir

betonsku podlogu na osi trase (uljevi, čeoni zidovi propusta, zidovi, stubišta, okna, ... instalacije, dobavu i postavljanje zaštitne cijevi na postojeću instalaciju, te ... i ugradnja betonskih opločnika tipa "eko ispuna" koji se postavljaju na kolnim.

STROJARSKI PROJEKT TEHNIKE FONTANE - Grad Vukovar

MAPA 3 - STROJARSKI PROJEKT – Tehnika fontane ... Bazenska tehnika fontane je smještena u strojarnici pored fontane, unutar koje se nalazi crpna stanica ...

IZMJENE I DOPUNE GUP-a VUKOVARA KNJIGA 2 - Grad Vukovar

Vukovar;. - korekcije grafičkog dijela GUP-a grada Vukovara i to Kartografski prikaz 1. ... ROBERT SKENDER za T.O. Povratnik, Priljevo 203D Vukovar. 5.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješće o provedbi ... - Grad Vukovar

upravljanja sportskim objektima i financijskog izvješća za 2017. godinu Javne ustanove ... kojoj se Vaterpolo reprezentacija Hrvatske susrela s reprezentacijom ...

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ... - Grad Vukovar

Statuta OŠ BLAGE ZADRE VUKOVAR, Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 10. siječnja. 2019. godine donio. ODLUKU. Usvaja se prijedlog Statuta ...

Plan razvojnih programa za 2019-2021 - Grad Vukovar

5.050.000,00. R.120.02.02.12. Vodotoranj Vukovar. 17.600.000,00. 0,00 ... Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze. 4.000.000,00. 0,00. 0,00.

grad vukovar: strateške smjernice razvoja turizma u vremenu od ...

smjernice razvoja turizma u vremenu od 2016. do 2020. godine' shematski je ... Advent u Vukovaru - Održavaju se u četiri tjedna Adventa, u kojima se na ...

Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u ... - Grad Vukovar

Ravnateljici Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovaru gđi. Ivanki Miličić ... Ja, Javni bilježnik Boro Arambašić iz Vukovara, I.G.Kovačića 2, potvrđujem da ...

Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog ... - Grad Vukovar

Vukovara predlažem ravnateljicu Gradskog muzeja Vukovar profesoricu Ružu ... Bunjevaca i Sokaca, ISBN 86-85103-03-7, ISBN 86-85103-05-3, broj 7, DZ-F,.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o ... - Grad Vukovar

1. Antuna Gustava Matoša. 22. Našička. 2. Bana Josipa Jelačića. 23. Osječka. 3. Bartola Kašića. 24. ... Šamac. 15. Frana Kršinića. 43. Trg Drvena pijaca. 16.

je li vukovar (bio) srpski grad? - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

okupacije i progonstva dvadesetak tisuća stanovnika grada, koje je okončano tek ... Hrvata, kao i pripadnika drugih narodnosnih skupina, između 1991. i 2001. također znatno smanjen – ... između 1991. i 2011. imale su pad broja pripadnika.