XVI Vukovarsko-srijemska županija - Ministarstvo znanosti

3 sij 2020 ... Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“, Drenovci (Škola za život): a) zimski ... PŠ Banovci (pri OŠ Ilača-Banovci) i Osnovnoj školi Trpinja, Trpinja:.

XVI Vukovarsko-srijemska županija - Ministarstvo znanosti - Srodni dokumenti

XVI Vukovarsko-srijemska županija - Ministarstvo znanosti

3 sij 2020 ... Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“, Drenovci (Škola za život): a) zimski ... PŠ Banovci (pri OŠ Ilača-Banovci) i Osnovnoj školi Trpinja, Trpinja:.

Vukovarsko-srijemska županija - Turistička zajednica Vukovarsko ...

Tu su Vinkovci, grad kojeg krasi epitet jednog od najstarijih ... No nisu Vinkovci jedino svjedočanstvo bogatstvu ... e-mail: [email protected]. Vinarija „Srijemska ...

Vukovarsko-srijemska županija

odnosa sa 15 lokalnih poduzetnika te zaposlenika podružnica HZZ‐a. Josipa Rosandić ... Slavonsko‐brodska televizija i Grad Našice. Program: IPA INFO.

Cestorad d.d. - Vukovarsko-srijemska županija

17 stu 2016 ... Dozvoljava se tvrtki Cestorad d.d. iz Vinkovaca, Duga ulica 23, OIB: ... 5625/11 i 5625/13 u k.o. Vinkovci, te na lokaciji gradilišta određena ...

in fo rmacija - Vukovarsko-srijemska županija

Od ukupnog broja oštećenih obiteljskih kuća od I-VI stupnja oštećenja u. Vukovaru koji ... vodocrpilište „Cerić“ ( revitalizacija postojećih i bušenje novih zdenaca,.

OŽB Vinkovci - Vukovarsko-srijemska županija

1 sij 2016 ... promijenjen u Opća županijska bolnica Vinkovci. Vukovarsko-srijemska županija kao osnivač Bolnice, dana 30. siječnja 2013. godine.

UVOD - Vukovarsko-srijemska županija

učestala su velika kolebanja cijena stočarskih proizvoda i stočne hrane o velik broj stočara ... kupuje svježe meso (i svinjske polovice) u trgovačkim lancima ili ...

Vukovarsko-srijemska županija - HUUZ

2 lis 2018 ... 77. UZ MATIJA GUBEC, OŠ Matija Gubec, Jarmina. 78. UZ PINOKIO, Drvodjelska tehnička škola,. Vinkovci. 79. UZ MATIJA GUBEC, OŠ Matija ...

Untitled - Vukovarsko-srijemska županija

skih amatera Općine Vinkovci i sve više uviđa da je sve što čini sa svojim kazali- ... Susreta dramskih amatera Op}ine Vinkovci i ... MAGALIA d.o.o., VINKOVCI.

DZ Vinkovci - Vukovarsko-srijemska županija

2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na odluku o prodaji poslovnog prostora Ljekarne 2 u Vinkovcima, Trg dr. F. Tuđmana 2, k. 3344/1 k. o.. Vinkovci. 3.

prilog e - Vukovarsko-srijemska županija

Prilog E11 – Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Vinkovci – ... 410-060. Veterinarska stanica. Županja,. Veliki kraj 18 [email protected].

Rješenje - Vukovarsko-srijemska županija

12 pro 2016 ... Vinkoprom d.o.o. Vinkovci, H.V. Hrvatinića 108, 32100 Vinkovci, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za ...

prilog f - Vukovarsko-srijemska županija

[email protected]. 2. PANDŽA. IVAN. ZAM. NAČ. STOŽERA. NIJEMCI. TRG. KR. TOMISLAVA. 2 [email protected]. 3. STJEPAN. MOROVIČANIN.

informacija - Vukovarsko-srijemska županija

Općina Ivankovo. Lovas. 20.000,00 Općina Lovas. Općina Lovas. Mohovo. 849.937,00 HV, Grad Ilok. Komunalije Ilok. Nuštar. 183.584,00 Općina Nuštar.

govedarstvo - Vukovarsko-srijemska županija

ima je nakon Crne slavonske pasmine svinja, najzastupljenija pasmina nakon velikog ... Krmača i nerast vijetnamske svinje od Ilije Živkovića iz Retkovaca,. 4.

Dodatak I - Vukovarsko-srijemska županija

3 velj 2017 ... [email protected]. MOBITEL. TELEFAKS 01/3442-998. LOKACIJA ... Crijep/pločice i keramika. 10. 38. 17 01 07. Mješavine betona, cigle ...

DZ Vukovar - Vukovarsko-srijemska županija

31 pro 2016 ... vlastitom prostoru a ostale koriste prostore Doma zdravlja), dok su u Domu zdravlja Vukovar ostale one ambulante koje imaju mali broj ...

a) Vinkovci - Vukovarsko-srijemska županija

7 svi 2018 ... Vukovar i Ilok za 2017. godinu i prosljeđuje se Županijskoj skupštini na ... Dom umirovljenika Vinkovci, osnovan je Odlukom o osnivanju koju je ... fizikalnu dvoranu tako da naši korisnici fizikalnu terapiju obavljaju u domu.

PLAN - Vukovarsko-srijemska županija

Zagreb i centar Osijek. ŽC 112 Vukovar. Župan ... učinjenom ****. Dežurni smjene u ŽC 112, nakon provjere identiteta pozivatelja – ... Veterinari iz veterinarskih.

ovčarstvo - Vukovarsko-srijemska županija

Jure. Golek. Kokinac 26. 43000 Kokinac. 30. 330236137 119 119 105 96. 106 Zvonko Hrsto. Hrvatskih branitelja ... Milena Kulazo. 113. Šib. brigade 113, 2200 ...

obavijest - Vukovarsko-srijemska županija

17 ruj 2013 ... Petar Tokić, Plitvička 15., 32000 Vukovar. 53. 126. Stanko Prkačin, J.J.Strossmayera 6., 32223 Privlaka. 53. 127. Vinko Slišković, V.Nazora 41., ...

prilog d - Vukovarsko-srijemska županija

Cerni, kod koje u Bosut utiče Biđ, a svojim meandriranim tokom preko Vinkovaca dolazi na područje Općine Nijemci. Studva je rijeka koja nastaje iz toka Ljubnja ...

321-01/17-01/05 Ur.broj - Vukovarsko-srijemska županija

Lovački dom Kunjevci sa 12 ležajeva. Smještaj gostiju osiguran je u lovačkim kućama uz dobru kuhinju sa slavonskim specijalitetima i vrhunskim slavonskim ...

t"'b - Vukovarsko-srijemska županija

30 lip 2019 ... VUKOVAR - Regionalni forum "Europa u Slavoniji - Gospodarski rast i zapošljavanje" - ... realizirao projekte „Izrada auto mirisa (osvjeţivaĉ zraka)“ i „Vizualizacija 4 ubojice u ... Fotoklub Vinkovci – „Salon fotografije Vinkovci.

službeni vjesnik 06/02 - Vukovarsko-srijemska županija

obavlja poslove evidencija nekretnina u vlasništvu Župa- nije te vodi brigu o ... obavljati na prostoru općine Vođinci bez ograničenja, uz pismeno odobrenje ...

unutarnje revtzije - Vukovarsko-srijemska županija

unapredenje suglasja s postojedim propisima o ekonomidno i udinkovito upravljanje resursima Vukovarsko-srijemske Lupanije . uvodenje udinkovitog sustava ...

općina andrijaševci - Vukovarsko-srijemska županija

no vlasnik tog objekta, uz uvjet da radno vrijeme ne može biti duže od 1 sata ... ca radno vrijeme može trajati do 05.00 sati slijedećeg dana, a 1. siječnja ... 322192 Potrošni materijal kosilice i alat. 5.000,00 ... NATALIJA MILIĆ - za člana. 1.

MALA TEREZIJA - Vukovarsko-srijemska županija

Naziv i adresa centra: Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija". Vinkovci, V. Gortana 16. Osnivač: Republika Hrvatska. Broj. 134 korisnika: Godina izgradnje.

vukovarsko – srijemska županija (032) - Zeleni telefon

J.J.Strossmeyera 1, 32275 Županja. 032 830 480 www.zupanja.hr. Veliki kraj 132, 32275 Županja. 032 827 999 www.komunalac-zu.hr. KOMUNALIJE ...

a) Vinkovci b) Vukovar - Vukovarsko-srijemska županija

21 ruj 2017 ... Ukupni smještajni kapacitet je 220 ležaja, od kojih 80 u stambenom dijelu i 140 u ... Cijene usluga smještaja ovise o tome radi li se o jednokrevetnoj ili ... osoblje prehrane, osoblje praonice rublja i spremačice su informirani ... određeno vrijeme (zamjena za dugotrajno bolovanje i povećani opseg posla).

službeni vjesnik 07/04 - Vukovarsko-srijemska županija

"Ljekarne Šibalić" Vinkovci, V. Gortana 11. 2. Dom zdravlja Županja, Županja, A. M. Hrvatske 37. II. Vukovarsko-srijemska županija ima preko 200.000 sta-.

službeni vjesnik 05/04 - Vukovarsko-srijemska županija

ske županije za 2004. godinu ("Službeni vjesnik" Vukovar- sko-srijemske ... Krešo Filipović, dipl. oec., razrješava se dužnosti člana ... 32252 Auto gume. 4.000.

službeni vjesnik 10/04 - Vukovarsko-srijemska županija

EKG uređaj 12 kanalni za interni odjel 2 kom ... 42273 Uređaji i oprema za ostale namjene. 15.000,00. 7.500,00. 0,00 ... Željko Žaper - član. 3. Mato Landekić - ...

dopis i Zaključak - Vukovarsko-srijemska županija

Marko Dikonić, diplomirani pravnik iz Vinkovaca, za člana“. U istom članku točka 4. mijenja se i glasi: „4. Helena Valentić, diplomirana pravnica iz Starih ...

službeni vjesnik 15/05 - Vukovarsko-srijemska županija

1 srp 2011 ... MIROSLAV ČULJAK, Vinkovci, Dr. Zlatana Sremca. 34. 2. ... Domca Vinkovci imenovanih Rješenjem KLASA: 602- ... Tekuće donacije VTV.

službeni vjesnik 07/02 - Vukovarsko-srijemska županija

suradnji između Autonomne Regije Furlanije-Julijske Kra- jine i Vukovarsko-srijemske županije. IV. Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku" Vu- kovarsko-srijemske ... željeznička pruga I reda I 111 Mirkovci (MG2) - Vrapča- na (I 110).

Poljska jarebica - Vukovarsko-srijemska županija

ironma solkan socio-. ܙ ܘܘܘ. ANA. VUČEDOLSKA GOLUBICA - POLJSKA JAREBICA. 15.anja 2015. Ružičkina kuća. Josipa Jurja Strossmayera 20, VUKOVAR ...

Odluka o poništenju - Vukovarsko-srijemska županija

ponuda ponuditelja TEHNO-ELEKTRO d.o.o. Đakovo odbijena je sukladno čl. 3. st. 1. t. 13. Zakona o javnoj nabavi iz razloga što je ocijenjena kao neprihvatljiva ...

službeni vjesnik 08/02 - Vukovarsko-srijemska županija

Opća bolnica Vukovar, uz povećanje cijena zdravstve- nih usluga i ... od Ministarstva zdravstva poseban tretman kada je u pita- ... Dana 02. srpnja 2002. god. vijećnik MARINKO KA-. RAČIĆ ... Đuka Smolčić Vinkovci, K. Tomislava 8. 14.

općina borovo - Vukovarsko-srijemska županija

ske županije za 2004. godinu ("Službeni vjesnik" Vukovar- sko-srijemske ... Krešo Filipović, dipl. oec., razrješava se dužnosti člana ... 32252 Auto gume. 4.000.

GRAD ILOK - Vukovarsko-srijemska županija

ime i za račun Gradske knjižnice i čitaonice Ilok sukladno. Zakonu i ovom ... vl. Josip Erak ulje za loženje za potrebe protočne sušare za žitarice ... vinski materijali rabljeni za gospodarske objekte te njihova ... 1702/1, dvorište, silosi, stovarište i.

EGO Komunalac doo Vukovar - Vukovarsko-srijemska županija

Vukovar. BROJ POŠTE 32000. ULICA I BROJ Sajmište 174. ŢUPANIJA Vukovarsko-srijemska. TELEFON. 032/428-179. E-POŠTA [email protected].

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ...

intelektualne usluge, usluge studentskih servisa,. - reprezentacija, ... decentraliziranih funkcija za 15 srednjih škola i 1 učenički dom za : - materijalne i ...

republika hrvatska - Vukovarsko-srijemska županija

održavanja srednjih škola i učeničkog doma u 2017. godini. - dostavlja ... Zdravstvena i veterinarska škola,. Vinkovci. 197.570. 73.363. 117.979. 21.652. 410.564.

Javni poziv - Vukovarsko-srijemska županija

8 stu 2019 ... društva. II. Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva VODOPRIVREDA. VINKOVCI d.d., Vinkovci, sastavni je dio ...

Vukovarsko-srijemska županija - Povjerenik za informiranje

Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci,. Tovarnik, Trpinja, Vođinci, Vrbanja). Prema podacima s Popisa tijela javne ...

Skenirana slika - Vukovarsko-srijemska županija

Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić – Rokovci / Andrijaševci. 2. Osnovna škola ... OŠ Ivan Meštrović, Drenovci - 138 učenika u 9 razrednih odjeljenja. 11.

lokacijsku dozvolu - Vukovarsko-srijemska županija

29 ruj 2014 ... PODNOSITELJ: PROTEIN d.o.o. Bobota, Ćirićeva 1. KLASA: UP/I-350-05/14-01/6, URBROJ: 2196/1-14-01-14-9. STRANA 1/6. REPUBLIKA ...

Sponzorstva i donacije - Vukovarsko-srijemska županija

30 lip 2018 ... SANDA ČUVALO VUKOVAR. JEDNOKRATNA ... 16.02.18. KOŠARKAŠKI KLUB BOROVO VUKOVAR ... UDRUGA UMIROVLJENIKA BOROVO.

21. sajam zdravlja - Vukovarsko-srijemska županija

22 tra 2017 ... Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska ţupanija, Hrvatska mreţa zdravih gradova ... Hrvatski zavod za hitnu medicinu; Poliklinika Zeus Vinkovci; Hrvatsko društvo za javno ... Tablica 1.: *Cijene štanda za fizičke osobe, nevladine.

službeni vjesnik 05/02 - Vukovarsko-srijemska županija

škole "S. S. Kranjčević" Vinkovci imenuju se: ... Josipa Pahić - Vinkovci, I. K. Sakcinskog 40a, ... 010 40 Prih. od zak. polj. zemljišta u vlasništvu države - 6441.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Ž ...

8 velj 2017 ... županije vođeno je računa o tome da je grad Vinkovci i veći broj općina na području Županije pristupio ... Sunčana elektrana Bendix 3. 9,84.

službeni vjesnik - Vukovarsko-srijemska županija

25 velj 2016 ... Vukovarsko-srijemske županije su: 1. Boso d.o.o. Vinkovci. 2. Vinkoprom d.o.o. Vinkovci. 3. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.. Vinkovci ...

vanjski plan - Vukovarsko-srijemska županija

postupaka, vođenje i koordiniranje akcije u slučaju velike ... nafta odlazi u dehidrator u kojem se voda izdvaja iz nafte (uz prethodno dodavanje deemulgatora).

procjena ugroženosti - Vukovarsko-srijemska županija

Područne službe Vukovar i Vinkovci; Inspektorata MUP-a PU Vinkovci; Ureda ... nevrijeme je karakteristična njegova prostorna i vremenska ograničenost (po pravilu ... Isto tako, kontinuiranim praćenjem vremenskih prognoza kojima se najavljuju ... strujama) i u popodnevnim i večernjim satima moguće je nevrijeme.

Analiza stanja - Vukovarsko-srijemska županija

(Vinkovci, Vukovar i Županja), Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu ... Tenis: • Tenis klub Vinkovci. • Teniski klub Borovo Naselje. • Teniski klub Vukovar ...

službeni vjesnik 04/02 - Vukovarsko-srijemska županija

Za rad ovako organizirane Glazbene škole u Vinkovci- ma trebalo bi ... latnost. Naziv Bolnice je Opća bolnica Vinkovci (u daljnjem ... Naručivanje, uporaba, ruko-.

iznos u kunama bez PDV-a - Vukovarsko-srijemska županija

13 sij 2015 ... Nabava vrtne garniture za potrebe specijalističkog tima civilne zaštite VSŽ. - narudžbenica ... 1.760,00. JYSK d.o.o.. 4. Ugovor izrada projektne ...

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo ...

VUKOVAR I. BOLNICA. HRVATSKIH. VETERANA. DZ. VINKOVCI. DZ. VUKOVAR. DZ. ŽUPANJA. Osnove palijativne medicine. 3 dr.specijalista,. 2 prvostupnice.

za program (PBZ - Poduzetnik Vukovarsko - srijemska Zupanija 2016>

3 lip 2016 ... Sukladno Programu kreditiranja poduzetnika,,PBZ Poduzetnik Vukovarsko srijamska 2u ... Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetnidke kredite po ovom Programu mogu biti postoje6i ... r prodajni auto saloni. 2.