Rješenje-o-određivanju-biračkih-mjesta

DRENOVCI. OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" DRENOVCI, ISTREV 2 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. · DRENOVCI: ANTE STARČEVIĆ ...

Rješenje-o-određivanju-biračkih-mjesta - Srodni dokumenti

Rješenje o određivanju biračkih mjesta 153 KB

22 svi 2015 ... ULICA ANDRIJE PALMOVIĆA (SISAK), ULICA ANTE STARĈEVIĆA (SISAK), ULICA BORISA BRNADA. (SISAK), ULICA BOŢIDARA ŠPIŠIĆA ...

Rješenje-o-određivanju-biračkih-mjesta

DRENOVCI. OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" DRENOVCI, ISTREV 2 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. · DRENOVCI: ANTE STARČEVIĆ ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

3 pro 2019 ... BREGANA. OSNOVNA ŠKOLA MILANA LANGA, ULICA MILANA LANGA 2 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. BREGANA: ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta 525 KB

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR SISAK, ZAGREBAČKA 8A na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. SISAK: MIJE DOBRANIĆA, SPLITSKA ULICA, ...

rješenje o određivanju biračkih mjesta za eu izbore 26.05.2019.

PROSTORIJE OŠ "VIKTOR CAR EMIN", UL.9.RUJNA 4 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. LOVRAN: 26. DIVIZIJE, 9. RUJNA, BRAJDICE, REZINE ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Općina Cerovlje

obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama i naseljima: BRDO: Brdo, Stancija ... Šarići, Divšići: Boduleri, Cetinići, Divšići, Kužinići, Matelići, Negričani, Stancija ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada ...

9 tra 2019 ... 47. GIZNIK-ANINDOL-SAMOBOR. PROSTORIJE STAROG ŠKOLSKOG CENTRA, SAMOBOR, MILANA LANGA 35 na kojem će glasovati birači ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Općina Rugvica

15 tra 2019 ... novine“, broj 25/19), GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DUGOG SELA,. OPĆINE BRCKOVLJANI I OPĆINE RUGVICA na sjednici ...

rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada siska

2 pro 2019 ... 12. biraĉko mjesto broj. 12. SISAK. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR SISAK, ZAGREBAČKA 8A na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Lipika

5 tra 2019 ... na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. LIPIK: BARANJSKA ULICA, ČAKOVEČKA ULICA, INDUSTRIJSKA ULICA, JADRANSKA ULICA, ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Općina Sveti Petar Orehovec

ROVCI: ROVCI, ZAISTOVEC: BREGI, BUDIM-MOKRICE, DUBRAVCI, GLOBOČEC RIBA, KEŠERI, KRČI, LIŞJAKI,. MANŠĆANI, MARENČIĆI, MLADINA ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor ... - Grad Dugo Selo

9 lis 2019 ... AUGUSTINA KAŽOTIĆA, ULICA JOSIPA PREDAVCA, ... DUGO SELO: DOMOBRANSKA ULICA, ŠAŠKOVEČKA ULICA 1-3 (NEPARNI), ULICA.

rjesenje-o-odredivanju-birackih-mjesta

4 svi 2014 ... na kojem 6e glasovati biradis prebivaliStem u. TREBOVEC: DUGOSELSKA UttCR, t-UXRCKA ULICA, NAFTAPLINSKA ULICA, OBOROVSKA ...

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Ploče

21 svi 2019 ... Na području Grada PLOČE određuju se biračka mjesta. 1. Biračko mjesto broj. 1. PLOČE. SREDNJA ŠKOLA FRA A.K.MIOŠIĆA, PLOČE.

Rešenje o određivanju biračkih mesta - Grad Beograd

31 јан 2018 ... ДОМ КУЛТУРЕ "МАРИНАЦ". ДУДОВИЦА ББ. Дудовица 3-5, 7-7а, ... ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПРИНЦЕЗА. ОЛИВЕРА". ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БР.

Popis biračkih mjesta u PDF-u - HDZ

IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA BR. ... IVANEC. Koprivničko križevačke. KRIŽEVACA. STRANAČKE PROSTORIJE ... GRADSKA KAVANA LOVAC PRELOG.

obavijest biračima o promjenama adresa biračkih mjesta

29 tra 2019 ... MJESNOG ODBORA, TRAKOŠĆANSKA 24. 4.2. koji su glasali na biračkom mjestu na adresi. VARAŽDIN, PROSTORIJE ZDRAVSTVENE ...

Rješenje o imenovanju biračkih odbora - Grad Korčula

16 lis 2019 ... ANA MILAT, za člana. GRADSKI KOTAR STARI ... ANA ČULJAK, za člana. - ILDA CEBALO, za ... ANA SILIĆ, za člana. - MARINA BOTICA, za ...

Rješenje o prijmu (red broj radnog mjesta 22.) - Središnji državni ...

kao izabrani kandidat, prima se u Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na radno mjesto voditelj Odjela Vukovar u Službi – Regionalnom ...

Rješenje o prijmu (red broj radnog mjesta 21.) - Središnji državni ...

3 sij 2018 ... ... kao izabrani kandidat, prima se u Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na radno mjesto voditelj Ispostave Karlovac u ...

rješenje federalno ministarstvo pravde 215 rješenje agencija za ...

27 velj 2019 ... za postavljenje, zahtjev za objavu javnog natječaja podnosi. Agenciji. ... rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima ispita, vrši se sukladno ... (2) Obveza, iz stavka (1) ovog članka, unosi se u obavijest o postignutom ...

MATEMATIČKI KLOKAN Pitanja za 3 boda: Rješenje: B Rješenje: D ...

Natjecanje za Ecolier (IV. i V. razred OŠ). * Natjecanje je pojedinačno. Računala su zabranjena. * Svaki zadatak ima pet ponuñenih odgovora od kojih je samo ...

Prezentacija o radu biračkih odbora - ZG izbori

22 pro 2019 ... smijete mu dati glasački listić osim ako donese plavu ili žutu ... 22.12.2019. ili na mogući drugi krug glasovanja 5. 1. 2020. ... Npr: DIP 242.

Podsjetnik za rad biračkih odbora za izbor članova u Europski ...

22 pro 2019 ... na navedenim izborima. Ovaj Podsjetnik temelji se na Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske, Zakonu o registru birača, Obvezatnim ...

Podsjetnik za rad biračkih odbora na lokalnim izborima 19. svibnja ...

11 svi 2013 ... Izbori će se održati u nedjelju, 21. svibnja 2017. godine. Podsjetnik za rad ... 1) glasački listići za izbor članova općinskog/gradskog vijeća,.

Rješenja o imenovanju biračkih odbora - Općina Bedekovčina

29 stu 2018 ... MARTINA TRČAK - za člana. JELENA BAN - za člana. LORENA JAKOVIĆ - za člana. · NIKOLINA NOVOSEL - za člana. • IVONA MIHOLIĆ - za ...

Čeljusti Jadranskih glavonošaca (Cephalopoda) u određivanju ...

njihov plijen.U Jadranskom moru šivi 41 vrsta glavonošaca koji bi mogli postati plijen ... svojstveno za neke oceanske lignje, uglavnom samo u stadiju razvoja.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku ...

13 ruj 2018 ... stanju i wijednosti nekretnine u k.o. Broce, radi provoclenja postupka ... Cvijeta,. Mi5ku Skurla pok. Cvijeta, Nikoli Kriste i Mitru Milidu pok. Filipa.

Odluka o određivanju osnovice - Općina Jarmina

14 sij 2020 ... Osnovica za obračun plaće iz članka 1. ove Odluke sukladna je visini osnovice za obračun plaće u javnim službama određenom temeljem ...

višekriterijske gis analize u određivanju područja za stambenu ...

4. Određivanje težinskih vrijednosti. ▫ 5. Okupljanje kriterija. ▫ 6. Provjeravanje rezultata ... Zec,fazan,jarebica,divlja svinja,muflon,srna,smeđi medvjed. ▫ Kriteriji: - ...

15. prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za ...

9. MEĐIMURJE – PLIN d.o.o. Čakovec. 10. MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec. 11. RUDI EXPRESS d.o.o. – RUDI TRAVEL – Autobusni prijevoz Čakovec. 12.

Odluka o određivanju zamjenika osobe za ... - Gradski parking

GRADSKI PARKING d.o.o.. Draga 14. 22 000 ŠIBENIK. OIB:87342329948. TEL./FAX: 022/200-770; 022/200-771. Web: www.gradski-parking.hr. E-mail: ...

Primjena postotnog računa u određivanju poreza i doprinosa kod ...

Paušalni obrt uz radni odnos: doprinosi. Razred Intervali primitaka (kn) Osnovica za doprinose. (kn). Ukupan godišnji doprinos (kn). Mjesečni doprinosi (kn).

zakon o izvlaštenju i određivanju naknade - Ministarstvo pravosuđa

Potpuno izvlaštenje zemljišta obuhvaća i zgradu i druge građevinske objekte koji se na ... naznačena vrsta izvlaštenja (potpuno ili nepotpuno), kao i potreba.

Odluku o određivanju osobe za provođenje evakuacije i spašavanja ...

1 kol 2017 ... Poslodavac je obvezan provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će ...

ODLUKA o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka na ...

1 ruj 2017 ... Grobnik, Trg Zrinskih i. Frankopana 1. Kaštel Grobnik. Matični ured Kastav. Kastav. Zakona kastafskega 3. KASTAV. Vijećnica Grada Kastva.

prilog određivanju duljine vjetrovnih valova na jadranu

valovi mrtvog mora, a najkraći su vjetrovni valovi. ... Da bi se opisalo stanje valovlja Jadranskog mora kako je to prikazano u tablici 1., potrebno je dati drukčiji ...

primjena cropos servisa u određivanju elipsoidnih visina

postavljanjem privremenih referentnih stanica na terenu. Načelno ... Najveći utjecaj na određivanja visina imaju geometrija satelita, pogreška sata prijamnika, troposfera, ionosfera, pogreška faznog centra antene te višestruka refleksija signala ... Tablica 1. Minimalna, maksimalna i srednja standardna odstupanja koordinata.

prilog određivanju ekonomičnosti trešenja višanja i šljiva

otresanju pojedinačnih stabala, kao što su orah i maslina. MATERIJAL I METOD RADA. Tresač voća. Tresači voća (Sl.1) su poljoprivredne mašine koje služe, ...

Naša iskustva u određivanju etilnog alkohola u biološkom materijalu ...

Kalijev bikromat u koncentriranoj sumpornoj kiselini, koji spada među najjača oksidaciona sredstva i koji upotrebljavamo kao reagens za oksi- daciju alkohola ...

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i ... - Grad Pazin

Ghia staff d.o.o., Pazin. 8. Tinal d.o.o., Pazin. 9. Veterinarska ambulanta Pazin, Pazin. 10. Eko servis Matić, Pazin. 11. Autotrans d.o.o., PJ Istra, Poreč. 12.

Odluka o određivanju iznosa školarine i cijeni drugih troškova za ...

-preddiplomski stručni studij Menadžment. -preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo. -preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo. 6.000,00 kuna. 7.370 ...

Obaveštenje i odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

19 сеп 2019 ... Име и презиме: Милан Васић, дипл.ек. Радно место: Помоћник директора ... e-mail: [email protected] У Бањи Ковиљачи ...

A) Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se ... - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... ... čišćenjem na lokacijama: Trsat, Krnjevo, Delta. Turkovo i Riva Boduli - sklopljen sa trgovačkim društvom EUROMODUL d.o.o. Kukuljanovo.

Odluka o određivanju naziva ulica, mostova i parkova u Bijelom Polju

ulaza u gradsko groblje, sa desnim krakom prema mostu "Nikoljac-Rakonje", L=750m;. 4. Slikara Lazovića-od kraja ul.Neđeljka Merdovića (ulaz u gradsko ...

Točka 23. Prijedlozi odluka o određivanju imena ulica ... - Grad Rijeka

9 pro 2011 ... imenovanje ulica i trgova na području grada Rijeke. Dr. Radmila Matejčić bila je redovni profesor na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Na.

Prijedlog odluke o određivanju imena trga na području ... - Grad Rijeka

koji se proteže sjeverno od Trga Svete Barbare i južno od Užarske ulice prema zapadu do ... Na području grada Rijeke ne postoji ulica ili trg s tim imenom.

YTONG JE NAJBOLJE RJEŠENJE NAJBOLJE RJEŠENJE!

Ytong. ® je registrirana robna marka Xella grupe. Srpanj, 2011. Ytong sustav gradnje je odlično rješenje u ... Konstrukcija “Ytong krov”, zbog izuzetne toplinske.

Mjesta naukovanja

Božičević, Ogulin, Vl.Nazora 15. VLADIMIRA NAZORA. 15,47300 OGULIN. AUTOMEHANIČAR. AUTO SERVIS MIŠE, IVAN KOLIĆ, OGULIN, KUČINIĆ. SELO 14.

Slobodna mjesta

12 kol 2014 ... Ukupno Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek,. Osijek. 19. Prosvjetno-kulturni centar Ma ara u Republici. Hrvatskoj, Osijek. Opća gimnazija ...

Lista MP mjesta

INA i MOL kartica. INA i MOL kartica. INA i MOL kartica ... Benzinska postaja. Radno vrijeme. BMB 95. CLASS PLUS. (BAS EN 228). BMB 98. CLASS PLUS.

Biračka mjesta

3 tra 2013 ... DOM HV, ZAGREBAČKA ULICA 24, DUGO SELO ... INDUSTRIJSKA CESTA, MAJZECOVA ULICA, NOVA INDUSTRIJSKA CESTA, POPEVAČEVA ULICA, ... ULICA JOSIPA JELAČIĆA 143-205 (NEPARNI), 40-178 (PARNI),.

upisnih mjesta - unizg

Preddiplomski sveučilišni studij Geofizika (Geofizički odsjek) - upisi zajedno s Integriranim ... Arhitektonski fakultet. 167 ... Središnjica Zagreb - Učiteljski studij.

Centralna mjesta - darhiv

... Andrić, PhD. Zagreb, 2018 ... Also, he abandoned the size as the main criterion for determining the ... od 14. stoljeća pa sve do Lovrine smrti 1524. godine.

Popis maloprodajnih mjesta

Lovačka 7/b. Brinje. Brinje-zapad. Lovačka 28/a ... Zagrebačka 17/a. Karlovac. Karlovac-Rakovac ... Zagrebačka avenija 102. Zagreb. Zagreb-Zagrebačka av.

Prodajna mjesta Tisak

KARLOVAC. STALNO. 134. KARLOVAC-TRŽNICA PROLAZ. KARLOVAC. STALNO. 135. KASTAV NOVA CESTA. RIJEKA. STALNO. 136. KAUFLAND TROGIR.

74 Inina maloprodajna mjesta

Lovačka 7/b. 53260 Brinje. 5 Brinje-zapad. Lovačka 28/a. 53260 Brinje. 6 Cernik. Lujzijana 6. 51219 Čavle. 7 Crikvenica-magistrala ... Zagrebačka avenija 102.

prodajna mjesta - M3Medicals

Ljekarne Rijeka. Prima Pharma ljekarne (cijela Hrvatska). Ljekarne Jadran. Ljekarne Medivita. Ljekarne Hrvatin Kajfeš. Ljekarne Pablo. Ljekarne Kaštel Farm.

Popis prodajnih mjesta u BIH - Vaillant

VOKEL. Bijeljina. Ljeljenča bb. 055/ 256 050. VOKEL. Brčko. Dejtonska 90 ... VOKEL. Posušje. Vinjani bb. 039/ 693 005. VOKEL. Sarajevo. Kurta Schorka 5a.

zamjena mjesta pribrojnika (2) - E-sfera

KOLIKI JE ZBROJ TIH BROJEVA KADA PRIBROJNICI ZAMIJENE MJESTA? RAČUN: ZBROJ JE . ZAMIJENI MJESTA PRIBROJNICIMA. ZAMJENA MJESTA.