Zbornik za umetnostno zgodovino - SUZD

kralj že razjahal. Med spremstvom pohoda Sv. treh kraljev so še mnogi, ki so skr- beli za varno in udobno potovanje kraljev. Ob kraljevem konju v tretji poli stoji ...

Zbornik za umetnostno zgodovino - SUZD - Srodni dokumenti

Zbornik za umetnostno zgodovino - SUZD

kralj že razjahal. Med spremstvom pohoda Sv. treh kraljev so še mnogi, ki so skr- beli za varno in udobno potovanje kraljev. Ob kraljevem konju v tretji poli stoji ...

8 raz - ciglenecki 226-259 - SUZD

226. Marjeta Ciglene~ki, Ptuj. FOTOGRAFIJE STOJANA KERBLERJA. Stojan Kerbler je ... robovih klobuka se je zarisala tanka krožna linija in kot z obstretom.

gradivo - ziherl 234-249 - SUZD

Novigrad u svom uvodu započinju s premisom da gotovo ni jedan grad u Istri nije toliko ... prima le mancava e la facciata della chiesa risulto libera.« Zatim slijedi.

3 raz - novak klemencic 57-91 - SUZD

Onofrio di Giordano della Cava, Velika fontana (1438–1441), Dubrovnik. 3 raz - novak klemencic ... In prima li denti si debiano lavorar et debiano esser chazati ...

Robbov vodnjak v Ljubljani - SUZD

Vera Horvat-Pintarić: Francesco Robba, Zagreb 1961. 4 Blaž Resman: Barok ... Vera Horvat-Pintarić je v svoji formalni analizi vodnjaka edi- na izrecno opozorila ...

Relikviarij sv. Simeona v Zadru - SUZD

ki je bila žena celjskega grofa Ulrika II. 2 I. Petricioli, Škrinja sv. Šimuna u Zadru, Zagreb 1983 pp. 8–12. Prvi podatek, ki ga imamo o zlatarju Franciscusu de ...

a tabernacle by alvise tagliapietra in the cathedral of osor - SUZD

left lateral chapel in the former cathedral of Osor represents one of the most important artistic monuments on the islands of the Quarner Bay. 04 -206-217/ kudis ...

olanje slovenskih oblikovalcev in ravnikarjeva »b smer - SUZD

13 Po letu 1925 gre predvsem na navezavo na Černigoja in Bauhaus. Naj- naprednejši je ... industrijskega oblikovanja (npr. kioski in avtobusne nadstrešnice).

CERKEV sV. VLAhA V DubRoVNIKu V DVAjsEtIh LEtIh 15 ... - SUZD

ma sv. Vlaha, kot se svetnik imenuje v dubrovniškem dialektu. Bonino je prviË dokumentiran leta 1412 v KorËuli, ... 62 Æeljko PekovIć, Crkva Sv. Petra Velikoga.

another sculptural work by niccolò di giovanni fiorentino in ... - SUZD

palace in Zadar, where the pediment with the angel was probably placed above the ... from the architrave of the southern portal of the Cipiko Palace,7 both.

ZGODOVINO št. 2 - SIstory

ši, tuje še iskrica upanja. Jaz razstavim na vsak način, tudi v slučaju, ... The Castle of Devin, The Spring, The Larch Tree,. Kamnitnik, The View from my Window, ...

ZGODOVINO st. - SIstory

stoletja kasneje se govori o ciganski nadlogi, o ciganski kugi, o »delomrzni in tuji lastnini skraj- no nevarni sodrgi«.42 ... 1897 umak- nila v ozadje in na ...

VSE ZA ZGODOVINO št. 1 - SIstory

(ker se je zaslišanje zavleklo), da je bila ta prevara ... izmišljeno Mico Čurm za Giovannija Maria Gollia. ... duši hirajo ali celo pomrjo; dežela naša pa mora pla-.

Beneški slikar Paolo Rossini in njegova slika Križani z ... - SUZD

Curk skupino treh stavb − cerkev Sv. treh kraljev, juæno tik ob njej zvonik in ob njem manjšo, med drugo svetovno vojno poægano Marijino cerkev oz. kapelo − ...

PISAVA SKOZI ZGODOVINO

Egipčanski hieroglifi. • Kitajska pisava. Iz piktografije, ki je upodabljala le predmete, se je razvila ideografija, ki je začela predstavljati tudi pojme. Risba očesa ni ...

Kaj je transakcijska analiza? TA skozi zgodovino

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti (razlaga nam kako smo ljudje strukturirani kot osebnosti) in psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in ...

časopis za zgodovino in narodopisje - SIstory

12 feb 1993 ... Njihov glavni predstavnik je bil Janez Kapistran. (t 1456), ki je ... avstroogrski vojni upravi v Črni Gori, bil povišan v podpolkovnika in imenovan.

ODDELEK ZA ZGODOVINO 1920–2010 OB DEVETDESETLETNICI

1 jun 2011 ... vino, 1975 v PZE (pedagoško znanstvena enota) za zgodovino, ... huta Slavica, Stergar Janez, Šajn Tomislav, Zakrajšek Božidar, ... Špiček Petra, Tepina Daša, Tiršek Nika, Trstenjak Dejan, Uršič Irena, Valand Janez, Vo-.

MfßfP0L ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE - SIstory

deli za Štajersko, v katerih imajo arheološke najdbe iz tega območja svoj ... gradivo predelovali že mariborski Zidje pred lotom 1497 za svoje nagrobnike, ... so znebi te navlake, ki je ni hotela nrevzeti •••••• livarna, je cestna uorava, ... nega življenja«71 in da je Pavel Turner objavil karakteristično socialno »sliko iz stolice.

slovenija v jugoslaviji - Inštitut za novejšo zgodovino

Slovensko zgodovinopisje je na dejstvo, da je bila Jugoslavija država, v kateri s(m)o ... je delovala oziroma živela in kako s(m)o v njej živeli. Kot so bile takrat, ...

borec 635–638 revija za zgodovino, antropologijo in književnost

Pozimi 1940–1941 je Kulturbund pripravil še tajni popis celotnega premoženja ... nogometna blaznost s stadiona Maracanã, vmes skok v kakšen tempelj ... vire neenakosti tovrstna reprezentacija obravnava kulturo nasilja in tragedije ... brazilska vlada je nadnje poslala vojsko, ki jih je pobila vse do zadnjega; še istega leta ...

Pobeg v zgodovino čarovništva - Občina Cerkvenjak

26 apr 2018 ... la legendarno skladbo »Še eno run- do daj, točajka«. »Volim Jožeka« pa je namesto Složnih bratov izvedla njihova postavna nečakinja Irena.

nastanek multinacionalnega podjetja skozi zgodovino - Univerza v ...

V vojnah so se oblikovale tri poglavitne države: Sirija, ki ji je vladala dinastija Selevkidov, Egipt, ... Mladi John D. Rockefeller je ustanovil podjetje Standard Oil.

priroËnik za uËitelje za zgodovino za 9. razred osnovne ... - Devetletka

Francozi so bili prepričani, da Nemci ne bodo mogli zavzeti Francije, saj jih je varovala Maginotova linija, ki se je raztezala v dolžini okoli 90 kilometrov vzdolž ...

Vladimir Žumcr, Valorizacija dokumentärnega gradiva za zgodovino ...

Vladimir Žumcr, Valorizacija dokumentärnega gradiva za zgodovino, znanost ... čuvanja i na kraju, s obzirom na službeno, državno i poslovno značenje.

Zgodovino železnic na Slovenskem si lahko tudi prenesete.

je verjetno prva gozdna železnica na svetu. ... Steče dobava lahkih štiriosnih dizelelektričnih lokomotiv serije ... 11. aprila parna lokomotiva 33-110 na zadnji,.

Bosna in Hercegovina - območje konfliktov skozi zgodovino

savsko poreĉje, le nekaj tokov, med njimi Neretva, pa se izliva v Jadran. V BiH prevladuje ... http://www.srpskapolitika.com/Tekstovi/ Analize/2007/latinica/037.html (17.05.2012). STRUGAR ... Hercegovka in kot drugo, sem Hrvatica. Moj jezik je.

šola skozi 40-letno zgodovino - OŠ Slivnica pri Celju

... Leber Aleš, Lesjak Anita, Leskovšek. Branika, Lipovšek Srečko, Mihevc Katja, Miklavčič Lidija, Novak Franci, Pantner Branka,. Penič Anita, Pevec Bernarda, ...

Arhivsko gradivo in moja doktorska disertacija - Oddelek za zgodovino

12 dec 2017 ... Marino Badurina. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. 12:30—12:45. Archival Research and the Historian of the 21st Century:.

Razvoj uporabe psov v oboroženih silah skozi zgodovino ... - FDV

... urjenje, učenje ipd., sta namreč najbolj pravilna izraz za to dresura psa, kar ... ovratnice z imeni psov kot so Pogumni, Zanesljivi, Dobri ovčar in celo Neuporabni. ... Po drugi strani pa je belgijski ovčar lahko hitrejši in spretnejši in ima tudi za.

zbornik radova zbornik radova - HAZU

5. Robert. Baković. SK Samobor, Samobor, HBSD, Zagreb. HR. 6. Ana. Bakšić. SO PDS Velebit, Zagreb. HR. 7. Teo. Barišić. SO HPK Sv.Mihovil, Šibenik. HR. 8.

zbornik radova zbornik radova - HAZU-a

Jama Nevidna voda - najdublja u BiH. 4. Jama Amfora. 9 ... 1991), koja dubinom od 576 m postaje 1985. g. najdublja jama Hrvatske sve do otkrića Lukine jame ...

ZBORNIK

Ovaj postupak je još više zbližio seljački narod sela. Sokolova i Donjeg Ratkova ... cesti i Dnolučku šumu, II bataljon u pokretu prema Kruščici, treba da posjedne ...

ZBORNIK V

rilskog'odreda „Kik“, boraca iz Donjeg Lapca i oko 70 boraca iz kore- ničke i udbinske opštine, ... nika općine Trilj, odnijevši mu svu hranu, posuđe i haljine. Oko.

ZBORNIK IV

Od ukupno pokazanog brojnog stanja ljudi ima 41 drugarica; ... bacačka baterija južno od sela Gnojnice, u blizini k. ... Inžinjerski bataljon: vrši pokret od Bado-.

ZBORNIK IX

sastav svoje divizije.3 IV. brigada XIII. divizije ranije a danas. II. brigada ... cegovine, Crne Gore i Sandžaka od kraja januara do kraja avgusta. 1943 (vidi tom IX, ...

Zbornik-100 let OŠ FRS

Posebna zahvala velja Sandri, Mojci in Maji, ki so vložile neizmerljivo število ur dela, da imamo pred seboj dokumentiran stoletni pregled delovanja šole.

ZBORNIK II

dana na glavnom putu Dobava—Ljubljana pucano je na auto u kome se nalazio ... se može resiti samo na taj način, što će se izvršiti izvesna reor- ganizacija u ...

Zbornik B 6 - IJS

14 sep 2006 ... Ontology-Based Decision Modeling and Support / Šaša Ana, Rajkovič ... šoli / Kern Martina, Gorjanc. Janja, Pust Bojanka, Jurančič Alenka .

zbornik sažetaka

U prvom dijelu prezentacije je ispitana vremenska promjena broja dana s ... sinoptičke skale na broj dana s maglom na postaji Maksimir koja predstavlja grad Zagreb. ... značajna kašnjenja letova te velike materijalne troškove, pa je kvalitetna prognoza magle uz ... Analizirano je sedam fenoloških postaja (Rab, Hvar, Vela.

muljika - e-ZBORNIK

13 lip 2017 ... dan je na gradnju kamenom „miljevina“/“muljika na većem broju ... http://www.ferata.hr/wp-content/uploads/2015/12/sinjanje_2015.pdf.

SLAVI[KI ZBORNIK

1456, Ѓорче Петров, Скопје (1980) Пеат Милка. Станковска ... Подница/црепња е земјен сад во кружна форма изработен од непечена земја и слама ...

Zbornik - HAZU-a

... topolovečki kaštelan Brcko, kaštelan Ivan iz. Grede, prebendar Petar iz Hedrihovca sa sestrom Dorotejom Horvat, župnik Mate Dezem iz Streze te plemkinje.

TARTAGLIA - zbornik

Bjelovar. U radu se razmatra političko stajalište koje je zastupao Ivo Tartaglia ... P.S.javljeno depešom, naručeno 26.9.1929., autoportret kliše da pošlje uveče ... Marino, moj drugi sin nije u Rimu.80 On je ove godine u Firenci, gdje imade.

zbornik - Arnes

9 nov 2018 ... Češnjevar Glavina, Bojan Glavina, Nuška Gregorič, Tatjana Jercog, Jasna Jerman, Darinka ... KLJUNASTA FLAVTA: Rok Jambrošić, 1. r., Iris Salihovič, 1. r. ... G. Donizetti (Arr.: B. Gay): Una furtiva lagrima, Trombone & Piano.

Krčki zbornik, sv. 70.

Lovorka ČORALIĆ, Krčki vojnici u mletačkim prekomorskim kopnenim ... Ključne riječi: Arrius, Baška, epigrafija, Fortunata, latinski natpis, nadgrobni natpis ...

zidovi - e-ZBORNIK

graditeljske ruke naših predaka vadile su (lokalno raspoloživo) kamenje raznih ... kamenjar. na strmim terenima u obliku gustih redova terasa, a na onim manje ...

zbornik iv - znaci.net

Taj dopis je donijela moja sestra. Na pisao sam ... sa Sikire Srebrenicu.3 40 ustaša bjegom se spasilo, sudbina ... 43)3 maršem iz Brčkog preko Brezovog Polja.

zbornik i - Biblioteka

Moralo bi da bude na raspoloženju dovoljno auto- matskog oružja, pošto ga ... liaka sa 20 jutara oranice, na porez 937 kuna pri opštinskom irezu od 100%.

zbornik - znaci.net

se drug Crevar Tomo.— ... mobil, 18 trokolica, 6 motorcikla, jedan tal. p. mitraljez, dva šmajsera ... Štab je mišljenja da bi drug Popović Tomo i drug Breka Mane.

zbornik ix - Znaci.net

Drug Bubić je veoma odan Partiji te njegova ljubav i energija se vidno ispoljavaju u njegovom ... Odeća se' pari a na drugove utičemo da se što više čiste i peru. ... moral kod. novodošlih. Pregledaj sve materijale i knjige koje se sada nalaze u.

TEMIŠVARSKI ZBORNIK

82. 0,97. — Nekretnine i usluge firmama. 188. 2,22 ... Radi taňnijeg utvrivawa popisa nekretnina ... mitresku Bušulenga, Elion, Bukurešt 2000, 400 str.). Original.

Predstavitveni zbornik - FOŠ

upravljanje projektne dokumentacije v podjetju Brinox. ... Transport systems 2006 : Opatija - Croatia, 27-28 April 2006, (Suvremeni promet, ISSN 0351-1898, Vol ...

zbornik - CDI Univerzum

Urednici: Mateja Vurnik, Polona Franko. Lektorici: Marija Anzeljc, Janja Štefan. Prelom in oblikovanje strani: Janja Štefan. Obdelava fotografij: Sašo Skočir, ...

Zbornik (Recovered)

25 окт 2016 ... plate više za programe putovanja koje organizuju turističke ... u hotelu upotrebljava povratna ambalaža. ... sistem obradi više od 30 miliona rezervacija ... Agency, Beograd, Arriva Litas, Požarevac, Plana Turs, Velika Plana) i.

ZBORNIK PROCEEDINGS

KOKA d.d., Varaždin / KOKA Inc., Varaždin. Predsjednik ... 18,73 µg/jaje. Henry i Wyatt ... tjedna ili 224 dana nesenja u prosjeku snijela 130,98 jaja, odnosno ...

zbornik sažetaka - FZS

15 svi 2015 ... Nada Prlić mr. sc. ... obavlja stručni nadzor nad radom medicinskih sestara ... Zdravstvena njega bolesnika sa OSA zahtjeva holistički pristup s.

Zbornik - Azoo

2 lis 2015 ... Samo danas, u pola cijene, dobit ćete životno osiguranje. U pola cijene. ... lutkice za rođendan ili stavljati novac u džepove kad moji roditelji ne bi gledali. ... kođer, ostale nisu zanemarive: tnx (thank you – hvala), lol (laughing.

Zbornik 2016

21 сеп 2016 ... Половини је био доступан подесиви радни сто (експериментална ... њу посебне опреме, као што су посебни алати или софтвер, која је ... ulaska u ove prostorije potrebno koristiti ručni detektor gasa (tzv. njuškalo) za ...

MAKSIMOVIC ZBORNIK

Apstrakt: U tekstu se razmatra sonetni venac Ska - meweni Miroslava Maksimovi}a u konktekstu pesni kog dijaloga sa tradicijom, ali i preispitivawa sada {wo -.