SLIKARSTVO

JANEZ HÖFLER: Stensko slikarstvo na Slovenskem med Janezom Ljubljanskim in Mojstrom sv. ... Danijela, sev. stena prezbiterija, Poklon sv. treh kraljev;.

SLIKARSTVO - Srodni dokumenti

SLIKARSTVO

JANEZ HÖFLER: Stensko slikarstvo na Slovenskem med Janezom Ljubljanskim in Mojstrom sv. ... Danijela, sev. stena prezbiterija, Poklon sv. treh kraljev;.

Slikarstvo - UMAS

ODJEL ZA LIKOVNE UMJETNOSTI. DODATNE PROVJERE ... ٠ H. W. Janson & A. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2003. ٠ Z. Rus, Apstraktna ...

SLIKARSTVO NINE IVANČIĆ

Pregled, prvi dio: u kontekstu analitičkog slikarstva i Nove slike. Nina Ivančić završila je likovnu akademiju u Zagrebu 1977. godine i ulazi u slikarstvo u trenutku ...

slikarstvo nine ivančić - darhiv

Pregled, prvi dio: u kontekstu analitičkog slikarstva i Nove slike. Nina Ivančić završila je likovnu akademiju u Zagrebu 1977. godine i ulazi u slikarstvo u trenutku ...

GOTIKA - kiparstvo i slikarstvo

GOTIKA. - kiparstvo i slikarstvo. -kiparstvo gotike - još pretežito vezano za arhitekturu. -razlike od romaničkog kiparstva: • volumeni skulptura su sve manje plošni ...

Društveno angažirano slikarstvo 19. stoljeća

Theodore Gericault izlaže djelo Splav Meduza, uprizorenje stvarnog događaja uzrokovanog nepotizmom i moralnom ignorancijom koji je za posljedicu imao.

Istarsko zidno slikarstvo 16. stoljeća

grafiĉke listove Majstora sa svitcima za oblikovanje scene Judin Poljubac, Kolo sreće te za prikaz sv. Leonarda. Majstori su preuzete predloške modificirali, ...

Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici

Diplomski studij arheologije. Naziv kolegija: Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici. Nositelj/izvođač: dr. sc. Mirja Jarak, izv. prof. ECTS: 3. Jezik: hrvatski.

Slikarstvo - UMAS - Sveučilište u Splitu

ODJEL ZA LIKOVNE UMJETNOSTI. DODATNE PROVJERE ... ٠ H. W. Janson & A. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2003. ٠ Z. Rus, Apstraktna ...

Nadrealističko slikarstvo Miljenka Stančića

11 lis 2017 ... Slika 1 „Salvador Dali, Postojanost pamćenja, 1931.; ulje na platnu“. Slika 2 "Salvador Dali, Iskušenje svetog Antuna, 1948;, ulje na platnu" ...

Barokno slikarstvo u sjevernojadranskoj Hrvatskoj – slikari ...

Barokno slikarstvo u sjevernojadranskoj. Hrvatskoj – slikari, radionice, utjecaji doktorska disertacija. Mentor: akademik Vladimir Marković, red. prof. u mir.

Miomir Korać Slikarstvo Viminacijuma - Viminacium

Slikarstvo grobnica u Viminacijumu, Požarevac 1996, 1-210. 3 Milošević, P., 1971 ... va182, nesumnjivo govori o ulozi koju staklo ima u rimsko vreme. 179 Isings ...

Nikola Mašić i talijansko slikarstvo ottocenta

15 ruj 2009 ... ristika Filippova slikarstva je naturalizam, analitički reali- zam te »mikrografička« analiza prikaza, koji se temelje na slikanju prema stvarnosti ...

Prijedlozi za slikarstvo renesanse i manirizma u Veneciji

Žuži Jelinek, Zagreb): ali autor nalazi i neke podudarnosti s muškim licima na nekim drugim Malombrinim radovima. 1. Između Pordenona i Calderarija.

ljudsko slikarstvo - Slovenski etnografski muzej

Razstava prikazuje slovensko ljudsko slikarstvo, del ljudske umetnosti, ki je v preteklih časih skromno sprem- ljala umetnost vladajočih in izobra- ženih krogov.

Slikarstvo i kiparstvo 19. i 20. st. u Slavoniji - Institut za povijest ...

ke zbirke, koje su uz djela europskih umjetnika iz 18. st. ... gradu su u 19. st. djelovali i slikari Josip Szabo, .ranjo Gi- ... Njihova djela nalaze se danas u bo-.

Dušan Škorić, povjesničar umjetnosti Barokno slikarstvo u ...

povjesničar umjetnosti. Barokno slikarstvo u samostanima i rimokatoličkim crkvama u Vojvodini doktorska disertacija mentor: dr. sc. Mirjana Repanić-Braun,.

slikarstvo ekspresionizma in likovno ustvarjanje otrok - PeFprints

SLIKA 6: Edvard Munch: Krik, 1893. Olje, tempera, pastel in kreda na kartonu. National Gallery, Oslo. Munchovo najbolj znano delo Krik (1893) je nazorna ...

SLIKARSTVO XVII. I XVIII. STOLJEĆA U KAPUCINSKIM CRKVAMA ...

knjigu Barok u Hrvatskoj (1982.).23. Od devedesetih godina XX. stoljeća naovamo zamjetan je porast broja objavljenih radova koji se dotiču ili su u cijelosti ...

Novi prijedlozi za slikarstvo kasne renesanse i baroka

7 velj 1991 ... Dovoljno je bilo prelistati malo emilijansko slikarstvo seicenta ... crvene boje. Upravo ta čista boja i stanoviti naturalizam doveli su nas do ...

Osjecko slikarstvo izmedju dva rata (1918–1940)

-1946), te drugi manje poznati slikari. Zaključuje da je ... djela (Motivi iz osječkih Klasija), no ostao je manje-više ogra ničen na uži ... Izložena djela potjecala su uglavnom iz pri ... njihova djelatnost i njihov slikarski profil, kako se on očitovao.

HRVATSKI SALON I BEČKA SECESIJA: SLIKARSTVO U ZAGREBU ...

Akademijine palače dok slika figuru pjesničke inspiracije za kompoziciju Gundulićev san i. Bukovčev Csikosa dok slika Kirkuza Milenijsku izložbuu Budimpešti.

Hrvatsko slikarstvo dvadesetih godina u ... - Semantic Scholar

desetih godina sretno su se uklopila u opći evropski kon- tekst ostajući u ... u slikarstvu Joa Kleka (arhitekta i slikara Josipa Seis- sela), ali je ... realizam odgodu.

SLIKARSTVO XVII. I XVIII. STOLJEĆA U KAPUCINSKIM ... - darhiv

Neznani slikar (krug Johanna Kupezkog ?) ... Neznani slikar prema Carlu Dolciju (Firenca, ... KOJEGA ZMALATI VUCHINIL IE IEDEN POBOSNI GOSPON:«.

Slikarstvo Miljenka Stančića u okviru hrvatskog nadrealizma

Pojam „nadrealizam u Hrvatskoj“ bavi se pitanjima sabranih oko fenomena prodora i širenja temeljno formirane misli, stila ili programa iz jedne sredine u drugu, ...

Slikarstvo i kiparstvo seljaka i radnika između dva rata

vat«, Split 2/1910, 5, 102—107), ili slikar Stjepan. Baković ... slikar amater (»Zagorski kalendar« 1965), ili ... Došel je tam slikar umjetnik gospon Hege- dušić.

SLIKARSTVO 20. STOLETJA "Pravila in modeli uničujejo genija in ...

NAIVNO SLIKARSTVO. Z spremembami v umetnosti na začetku 20. stoletja je prišlo do uveljavitve naivnega slikarstva. To smer slikarstva lahko opredelimo kot ...

slikarstvo mije kovačića i njegovo podravsko okruženje - Srce

U povodu 70. godina života i 50 godina umjetničkog rada1 ... Generalićeva izložba u Parizu 1953. godine. Od tada ... Cijela je centralna scena čudovišna, sablasna, ... neke slike svojih priča nosi u sebi kao moru, uz svu sklonost šali i humoru.

rimsko fresko-slikarstvo sa lokaliteta mlinčići ... - Filozofski fakultet

Rimsko zidno slikarstvo, koje se direktno razvilo iz etrušćanskih i grčkih slikarskih tradicija, ... Nenad Cambi, Kiparstvo rimske Dalmacije, Književni krug, Split.

Odsjek slikarstvo zimski semestar 2019-20_0.pdf - Akademija ...

Večernji akt VI, obavezni / slikarstvo, kiparstvo, grafika. Večernji akt II, izborni / grafički dizajn, produkt dizajn. Večernji akt – crtanje akta II. Večernji akt I/b izborni /.

Hrvatsko slikarstvo 20. stolje}a u svjetlu znanstvenih istra`ivanja

Hrvatskoj i Hrvatski slikari od impresionizma do danas, iz. 1929.), nekoliko eseja uz raspravu o Vjekoslavu Karasu. 247. Ivanka Reberski. Hrvatsko slikarstvo 20.

Milorad Savić Arhitektura i slikarstvo pravoslavnih crkava u ... - CHDR

Drugo izvorište ovdašnjeg baroknog stila jeste barokno slikarstvo. Karlovačke mitropolije. Slijedi slikarski romantizam i istoricističko slikarstvo ovdašnjih.