Popis literature [PDF] - Odjel za biologiju

27 pro 2016 ... Metabolizam ugljikohidrata. Osijek : Pedagoški fakultet,. 2003. [CD-ROM]. Has-Schoen, Elizabeta. Oksidacijska fosforilacija. Osijek : Pedagoški ...

Popis literature [PDF] - Odjel za biologiju - Srodni dokumenti

Popis literature [PDF] - Odjel za biologiju

27 pro 2016 ... Metabolizam ugljikohidrata. Osijek : Pedagoški fakultet,. 2003. [CD-ROM]. Has-Schoen, Elizabeta. Oksidacijska fosforilacija. Osijek : Pedagoški ...

Popis literature [PDF] - Odjel za biologiju - unios

27 pro 2016 ... Osijek : Pedagoški fakultet,. 2003. [CD-ROM]. Has-Schoen, Elizabeta. Oksidacijska fosforilacija. Osijek : Pedagoški fakultet, 2002. [CD-ROM].

samoanaliza odjela za biologiju - Odjel za biologiju - unios

30 lis 2014 ... 34. 2.C.1. KRITERIJI ZA PREDLAGANJE UPISNIH KVOTA NA STUDIJSKE PROGRAME ODJELA I NJIHOVA ... školu i imaju položenu državnu maturu. Rang-lista za upis ... su besplatne, a odvijaju se na različitim lokacijama u gradu Osijeku. ... (CROSBI, http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_ust=285#skripta):.

Odjel za biologiju

a) Temelj modernog društva je znanje, a biologija odnosno znanost o životu ... dogovora s posebnim osvrtom na EU legislativu (odnose se na Direktivu o ...

Untitled - Odjel za biologiju

29 ožu 2018 ... Student diplomskog studija podnosi prijavu teme diplomskog rada (Obrazac 1) tijekom ... 1) Prijava teme treba sadržavati: naslov, uvod, materijale i metode, ... Primjeri navođenja literaturnih izvora u poglavlju Literatura. Rad u ...

NOTE - Odjel za biologiju

Ime i prezime Lidija Begović ... E-adresa [email protected] ... Radnić, Maja; Kalinić, Lidija; Matić, igor; Ruso, Ana; Marijanović, Inga; Furčić,. Ivana ...

Europass Životopis - Odjel za biologiju

Beskralježnjaci, Terenska nastava 2 – morski beskralježnjaci, Evolucija, Ekologija kopnenih voda, Ekologija mora, Embriologija i evolucija organskih sustava).

Turić Nataša - Odjel za biologiju

13 sij 2020 ... HED - Hrvatsko entomološko društvo - tajnica. BIOM - udruga za biološka ... Zagreb : Hrvatsko biološko društvo, 2015. 108-109 str. 7. Vignjević ...

Preddiplomski studij - Odjel za biologiju

24 ožu 2016 ... Annelida – poredbena anatomija i morfologija maločetinaša, mnogočetinaša i pijavica. • Arthropoda – sličnosti i razlike u vanjskoj građi tijela ...

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju ...

Bioluminiscencija za dubokomorske organizme ima brojne funkcije, za neke i više od jedne u ... neke ribe (primjer - Chaenophryne longiceps, Tactostoma sp.) ...

praktikum iz anatomije biljaka - Odjel za biologiju

Anatomija biljaka (grč. anatemno - sjeći) jedna je od temeljnih i najstarijih botaničkih disciplina, a proučava grañu i funkciju biljnih stanica i tkiva.

602-04/15-06/12 URBROJ: 2 - Odjel za biologiju - Sveučilište Josipa ...

20 tra 2015 ... Horvat Jelena. 63. Horvatić Dora. 64. Huđ Anastazija. 65. Hukelj Marina ... Rac Anja. 162. Rakitić Anita. 163. Rakitić Stjepan. 164. Rimac Ivan.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju ...

životinja su hibernacija ili estivacija, ovisno o podneblju u kojem organizam živi. Hibernacija je pojava pri kojoj se tjelesna temperatura organizma izjednačava s ...

Europass Životopis - Odjel za biologiju - unios

Glavni poslovi i odgovornosti Pripreme i izvođenje studentskih vježbi i predavanja iz ... Ime i adresa poslodavca Međimurska priroda- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim ... 2001., 2011., 2012. turistički pratitelj u Istri; sezonski posao.

Praktikum iz Ekologije životinja - Odjel za biologiju

31 ožu 2015 ... „Praktikum iz Ekologije životinja“ je nastavni tekst za kolegij Ekologija životinja namijenjen studentima Sveučilišnog preddiplomskog studija ...

Vodič za buduće studente - Odjel za biologiju

BUDUĆNOST. Zakoračite. U SVOJU. Ulica cara Hadrijana 8/a, 0sijek tel: 385 31 399 900 fax: 385 31 399 939 [email protected] www.biologija.unios.hr.

Europass-Curriculum Vitae - Odjel za biologiju

Znanstveni interes (Molekularna ekofiziologija biljaka, otpornost biljaka na štetne abiotičke i biotičke čimbenike ... istraživač izv.prof. dr. sc. ... Znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Biologija, znanstvena grana Molekularna ... Goran; Štolfa, Ivna; Milas, Josip; Sudarić Bogojević, Mirta; Markotić, Alemka.

Praktikum iz mikrobiologije: bakteriologija - Odjel za biologiju

npr. bojanje po Gramu, bojanje endospora. - Hans Kristijan Gram 1884. godine otkrio da se bakterijske stanice može podijeliti u dvije velike skupine (gram ...

PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE Martina ... - Odjel za biologiju

velika, a konstanta ravnoteže disocijacije amonijaka u vodi je relativno mala, za računanje konstante ravnoteže razdjeljenja amonijaka između vode i kloroforma ...

osnovni praktikum opće kemije - Odjel za biologiju

praškastih tvari koristi se lijevak s kratkim vratom. Menzura ... Büchnerov lijevak se izrađuje od nešto debljeg glaziranog porculana. Lijevak se koristi za vakuum ...

Strategija znanstveno-istraživačkog rada - Odjel za biologiju

dvoje znanstveni novaci, te stručni savjetnici (2), stručni suradnici (3, od kojih je dvoje viših ... Do sada je znanstveno-istraživački rad Odjela za biologiju bio vezan ... znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija, a jedan projekt iz ...

Informacijski paket - Odjel za biologiju - Sveučilište u Osijeku

Radno vrijeme sa studentima: svaki radni dan od 08.00 do 14.00 sati. Tajnik Odjela ... Božićni i novogodišnji blagdani ... CineStar Osijek (TC Portanova Osijek).

Europass-Curriculum Vitae - Odjel za biologiju - unios

Ekologija): ekologija kopnenih voda, trepetljikaši (Ciliophora, Protozoa), slatkovodni beskralježnjaci, obraštajne zajednice (perifiton). Ime i adresa poslodavca ...

department of biology self-evaluation 2015 - Odjel za biologiju

30 Oct 2014 ... ... of Entomology of the City Museum of Varaždin, and the Association ... Vidaković Jasna, Bogut Irella, Čerba Dubravka, Galir Anita, Priručnik ...

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju ...

pronađenih u ljudima, broj koji je sada narastao na 300 vrsta uključujući i ... tekuti. Prave uši su pravi paraziti koji cijeli život provedu na tijelu domadara i ne ...

Ardea cinerea - Odjel za biologiju - Sveučilište Josipa Jurja ...

10 ruj 2013 ... gmazova i ptica – praptica (Archaeopteryx). Tijekom filma zabilježiti što ju povezuje s gmazovima, a što s pticama. Aktivnosti učenika. Aktivnosti ...

Učinak različitih oblika selena na oksidacijski i ... - Odjel za biologiju

16 svi 2018 ... 2010). Suprotno tomu, pri visokim koncentracijama Se djeluje kao prooksidans stvarajući velike količine ROS-a što uzrokuje oksidacijski stres u ...

department of biology self-evaluation 2015 - Odjel za biologiju - unios

30 Oct 2014 ... Students can also download the course materials for some courses ... secondary school graduation portal www.drzavna-matura.com, and the portal for ... since 2009 (CROSBI, http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_ust=285#skripta ):.

Diplomski znanstveni studij - Odjel za biologiju - Sveučilište Josipa ...

24 ožu 2016 ... znanstveni rad čime je ostvarena pretpostavka za izvođenje ... završen preddiplomski studij iz polja biologija i položen razredbeni ispit;. 2.5.

pšenice (Triticum aestivum L.) Učinak različitih ... - Odjel za biologiju

16 svi 2018 ... oksidacijskog stresa u korijenu pšenice u odnosu na izdanak što upućuje na tkivno-specifični odgovor. Daljnja istraživanja ostalih pokazatelja.

Europass-Curriculum Vitae - Odjel za biologiju - Sveučilište Josipa ...

Društvene vještine i kompetencije Rad u timu (rad sa studentima, laboratorijski i terenski rad) i samostalni rad. Organizacijske vještine i kompetencije ...

DJEČJI ODJEL BILTEN STRUČNE LITERATURE PO TEMAMA ZA ...

Brazelton, Thomas Berry: Odvikavanje od pelena: Brazeltonov pristup. • POMAGANJE, PRIJATELJSTVO. Kip u parku. Kući na Otok pingvina (Čarobne svjetiljke ...

Popis literature [PDF] - Hrvatski studiji

Josip Talanga, Uvod u etiku, Hrvatski studiji, Zagreb 1999, str. 1-200. • Michael J. Loux, Metafizika: Suvremen uvod, preveo Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji,.

POPIS LITERATURE / IZVORA PODATAKA (BIBLIOGRAFIJA)

Drvo znanja. VII, 62(2003), str. 21-24. INTERNET. Za sadržaj s interneta važno je biti oprezan jer ti sadržaji nisu uvijek pouzdani. Dobro ih je dodatno provjeriti.

neizostavan dio je Citiranje i popis literature (referenci) - Prirodno ...

Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature, a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje ... Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: ... Dostupno na: http://web.efzg.hr/dok/KID/Pravila_citiranja.pdf. [02.

Popis literature - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

visoka cijena tretmana, nemogućnost kontrole na liniji klanja te konzumiranje ... zaključili da svinjske polovice iz klase E imaju tendenciju pojave BMV mesa,.

Popis literature za Zdravstveni odgoj - Ekonomska i birotehnička ...

Posebno su korisni dodaci knjige: linkovi (web adrese) u vezi s prehranom, ... CHRISTIANE, F. Mi djeca s Kolodvora ZOO. ... Knjiga dostupna i u pdf. formatu.

Primjeri za popis literature: Citiranje knjiga: *djelo jednog, dva ili tri ...

Primjeri za popis literature: Citiranje knjiga: *djelo jednog, dva ili tri autora. Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju.

Upute za reference: Popis literature navesti abecednim redom ...

novinski članak: GRŽINIĆ, Marina. 2004. Rod i tehnologija. Razgovor s Dianom McCarty. Zarez, 7. listopada, br. 139:27. • diplomski, magistarski rad, disertacija:.

Popis propisa i literature Propisi Zakon o zaštiti ... - e-Savjetovanja

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 39/08). •. Strategija ... Geologija. • HGI (2009): Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300 000.

popis literature samostalni upravni referent za ... - Porezna uprava

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN br. ... 3. Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09). UPRAVNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE (točka 6.

POPIS LITERATURE VIŠI UPRAVNI SAVJETNIK ... - Porezna uprava

Opći porezni zakon (NN br. 115/16 i 106/18). 3. Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 30/17). 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN br.

Termini upisa, popis dokumenata potrebnih za ... - Odjel za informatiku

POŠTANSKI BROJ, GRAD. SVEUČILIŠTE U RIJECI. ODJEL ZA INFORMATIKU. Radmile Matejčić 2. 51000 RIJEKA. HR00. Naknada za upis. INFORMATIKA.

6. Referencije Referencije čini popis literature u kojem se navode ...

Liječnički vjesnik)ili Medicinskog vjesnika. Nazivi časopisa skraćuju se na način kako je to učinjeno u indeksnoj publikaciji Index. Medicus, tj. kako se skraćuju ...

From Online Danmei Literature to Web Series - Language, Literature ...

By using a 2018 danmei web series Guard- ... ries such as The Tomb Raider Chronicles (2015) ... The 2018 web series Guardian was adapted from a popular.

Odjel za anglistiku i Odjel za - Studentski zbor Sveučilišta u Zadru

www.unizd-zbor.hr [email protected] com. :' Sukladno Pravilniku o radu i djelatnostima Studentskog kluba ,,BoLo Leroti6" (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te ...

Etnografski odjel/Etnološki odjel - Narodni muzej Zadar

Zadarski Narodni list, 8. 3. ... U sadnjem broju naseg lista, pri pisa se vidi da su odneseni: arhiv prve tiskane novine 11 ... stoljeću skrojila današnji etnograf-.

Dodatak Smjernicama - Popis Popis ustanova i organizacija koje ...

11 stu 2015 ... Radno vrijeme za testiranje: čet 13.00-15.00. E-mail: ... Radno vrijeme za testiranje: uto 11.00-15.00 i čet 15.00- ... Andrija Štampar”. Odjel za ...

Popis BS na području RH POPIS Ovim popisom dokazujemo da ...

8 srp 2016 ... Ovim popisom dokazujemo da Crodux derivati dva d.o.o. posjeduju vlastite benzinske postaje na području. RH na sljedećim lokacijama i ...

Uvod u biologiju - Element

Gljive su razlagači i preživljavaju razlaganjem organske tvari koju potom upijaju (sl. 1-15). Gljive su uglavnom mnogostanične, no nekolicina ih je jednostanična ...

Katedra za medicinsku biologiju

P8 - Citoskelet i stanično kretanje. (str. 473-522) 2h ... 4. frakcioniranje i centrifugiranje animalnih stanica-jezgre stanice jetre (nativni). V5 - Kromosomi i spolni ...

Uši - Repozitorij Odjela za biologiju

1 ruj 2016 ... Anoplura (sisajuće uši) i Malophaga (grizuće uši, tekuti). ... Od uši na ljudima poznate su tjelesna uš (Pediculus humanus corporis), uš glave.

popis slika popis tablica - EFOS

Insert → Reference → Index and Tables → Table of Figures. (potrebno je koristiti Caption label: Tablica). POPIS SLIKA. Po završetku rada nužno je generirati ...

kukci - Repozitorij Odjela za biologiju

Komarci su važni vektori patogena i mnogi patogeni prolaze razvojni ciklus unutar komarca dok se neki patogeni ... Komarac malaričar Anopheles maculipenis.

Ubikvitinacija - Repozitorij Odjela za biologiju

Ključnu ulogu u tom posttranslacijskom mehanizmu imaju proteini ... ROS-a može oštetiti mnoge stanične komponente, kao što su proteini, DNA i lipidi, ali isto.

Nastavni program za Biologiju - ncvvo

Stanica - osnovna jedinica organizma. Mikroskopske tehnike istraživanja stanice. Ostale metode istraživanja u stanici. Prokariotska stanica. Eukariotska stanica ...

Reynoutria ja - Repozitorij Odjela za biologiju

Japanski dvornik, Reynoutria japonica Houtt., višegodišnja je zeljasta biljka koja ... jednoslojan, a od kristalnih struktura zabilježene su druze i prizmatični kristali ...

Jednosupnice - Repozitorij Odjela za biologiju

30 lis 2017 ... Porodica: Krstašice (Brassicaceae). • zeljaste biljke s cjelovitim listovima. • plod komuška. LIVADNA REŽUHA. Porodica: Breze (Betulaceae).

Lumbricidae - Repozitorij Odjela za biologiju

Gujavice su jedna od najvažnijih životinjskih skupina tla zbog utjecaja na strukturu, kemijski sastav i raspodjelu nutrijenata u tlu. Unatoč njihovoj velikoj važnosti ...

Apigenin standard - Repozitorij Odjela za biologiju

poĉinju uzgajati kao kultura stanica i pojam «kultura tkiva» danas se koristi i za kulturu organa i kulturu stanica (Cooper i sur., 2004). Careel je 1912. godine ...