Dijetoterapija kod bolesti jetre - Klinička bolnica Dubrava

To su prije svega dijetetske mjere koje uključuju izbjegavanje konzumiranja ... čajna dijeta provodi se u početku akutne upale kada nemate teka i ne možete.

Dijetoterapija kod bolesti jetre - Klinička bolnica Dubrava - Srodni dokumenti

Dijetoterapija kod bolesti jetre - Klinička bolnica Dubrava

To su prije svega dijetetske mjere koje uključuju izbjegavanje konzumiranja ... čajna dijeta provodi se u početku akutne upale kada nemate teka i ne možete.

Dijetoterapija ulkusne bolesti - Klinička bolnica Dubrava

agresivnim Àiniteljima (H. Pylori, puπenje, alkohol, neodgovaraju a prehrana) izravno i neizravno oπte uju sluznicu i oteÊavaju cijeljenje ulkusa. 5. NajÀeπ i ...

Dijetoterapija upalnih bolesti crijeva - Klinička bolnica Dubrava

debelog crijeva ne mogu svrstati ni u ulcerozni kolitis niti u Crohnov kolitis. ... zahva eno Àitavo debelo crijevo, a upala se proπirila na Àitavu debljinu stijenke uz.

Dijetoterapija kod bolesti jetre - Opća bolnica Dubrovnik

Jetra je najveći unutarnji organ, koji u odrasla čovjeka teži oko 1,2 do 1,5 kg. Smještena je u desnom gornjem dijelu trbuha i najvećim dijelom zaštićena rebrima.

Dijetoterapija bolesti jetre

Nealkoholna masna jetra. Prevalencija ... Poznato je da jetra jedina metabolizira kofein. Dok je raz- gradnja kofeina ... Svinjska i guščja mast, majoneza, maslac.

Dijetoterapija bolesti jetre - Zdrava Istra

kataboličke procese i pothranjenost odnosno prilagoditi jelovnik stupanju uhranjenosti. Ukoliko unos hrane na usta ne zadovoljava dnevne energetske potrebe ...

ln ,'(. - Klinička bolnica Dubrava

12 lis 2018 ... prima se u radni odnos na neodredeno vrijeme, poradi provodenja speciializaciie lmlil iz plastiine, rekonstrukcijske iestetske kirurgije kandidat ...

Sanitacija d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

14 lip 2017 ... SANITACIJA d.o.o., Nalješkovićeva 45, 10000 Zagreb, OIB: 85987734468, kojeg zastupa direktor Mario. Kuzmec (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

VIOLETA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

5 lip 2019 ... isporuke robe je praonica rublja Klinidke bolnice Dubmva. Plaianie u roku 60 dana od ... Otvaranje ponuda ni.ie javno. Odluka o odabiru sa ...

Novodent d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

NOVODENT d.o.o., Cesta dalmatinskih brigada 7, 51211 Matulj, OIB: 05021776835, kojeg zastupa direktorica Adriana Jelušić (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

Adeo d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

20 lis 2017 ... Adeo d.o.o., Livadska 2A,31000 Osijek fax:031/530336. PREDMET: Poziv zadostavu Ponude za uslugu izrade projektne dokumentacije ...

SALUS-MED d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

3 ožu 2015 ... SALUS-MED d.o.o., Tratinska 53/1. 10000 Zagreb. ... Zagrebačka banka, u roku od 60 dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika, ...

Odluka - Klinička bolnica Dubrava

30 pro 2014 ... ODLUKU o izboru specijalizanata u KB Dubrava. 1. MARKO KUŠURIN, dr.med. prima se na specijalizaciju iz kardiotorakalne kirurgije. 2.

Smjernice - Klinička bolnica Dubrava

17 sij 2013 ... Klinička transfuzijska medicina NE može izravno utjecati na neke faze transfuzijske medicine: ... CTM – KBD (uz suradnju sa HZZTM,Petrova 3.).

Odluke - Klinička bolnica Dubrava

12 lis 2018 ... plastiine, rekonstrukcijske iestetske kirurgije kandidat IVAN BUDIMIR, dr.med. Obrazloienje. Dana 05.rujna 2018. godine raspisan je natjedaj ...

SAPONIA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

Zagreb, 05.06.2019. godine. SAPONIA d.o.o.,. Ul. Matije Gubca 2,. 31000 Osijek,. [email protected]. PR.EDMET: Poziv za dostavu Ponude za nabavu ...

ELEKTROKOVINA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

31 ožu 2016 ... ELEKTROKOVINA d.o.o., Stara cesta 32, Hrvatski Lekovac n/p direktora fax:6599869. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za isporuku, ...

Untitled - Klinička bolnica Dubrava

21 tra 2017 ... Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10000 Zagreb, OIB: 30750621355, koju zastupa p.p. član Uprave. Mr.spec. Ivan Klobučar, mag.pharm.

centar za transplantaciju jetre - Klinička bolnica Merkur

Indikacije za transplantaciju. • Dekompenzirana ciroza jetre – ciroza jetre sa komplikacijama. • Po život opasne komplikacije koje se mogu ukloniti ili poboljšati ...

Eksa Grupa d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

28 srp 2017 ... Eksa Grupa d.o.o., Domaslovečka 40, Domaslovec, 10430 Samobor, OIB: 05265530355, kojeg zastupa direktor Davor Frkin (u daljnjem tekstu: ...

ThyssenKrupp Dizala d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

6 srp 2016 ... ThyssenKrupp Dizala d.o.o., Fallerovo SetaliSte 22, 10000. Zageb n /p direktora fax:3655515,3655100. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude ...

matiinu evidenciju - Klinička bolnica Dubrava

20 lis 2017 ... neurokirurgiju KB Dubrava za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalnirazvoj (EFRR) prema pozivu: "Povedanje ...

Tekstil grupa d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

5 velj 2016 ... Tekstil grupa d.o.o., M. Mesida 23a - Brckovljani, 10370 Dugo Selo, OIB: 17210884112, koju zastupa. direktorNeven Mik5a (dalje u tekstu: ...

LOGIČKA MATRICA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

LOGIdKA MATRICA d.o.o., Ulica Dragutina. Domjani6a 1, 10000 Zagreb n/p direktora fax:4647029. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za uslugu izrade ...

zavod za neurokirurgiju - Klinička bolnica Dubrava

23 tra 2018 ... Neurokirurgija je izuzetno zahtjevna i složena medicinska ... 1988. godine, neurokirurgija je, osim odsjeka sa ... Rebro kod prof. dr. sc.

Dokument Rane str. 2-3 - Klinička bolnica Dubrava

18 velj 2014 ... Ivica Čepić, dr.med., spec. opće kirurgije, Zavod za digestivnu kirurgiju, Klinika za kirurgiju, KBC „Rijeka”, Rijeka dr.med. Suzana Tunuković ...

Thyssenkrupp Dizala d.o.o - Klinička bolnica Dubrava

ravnatelj doc.dr.sc.Srećko Marušić, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) thyssenkrupp Dizala d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, OIB 03861531654, ...

pozivi na razgovor - Klinička bolnica Dubrava

6 lip 2019 ... 13. HUDOLETNJAK KOS. TENA. 14. MALoViE NoVAK. VERONIKA. 15. MARKULIN. IVANA. 16r. oztMEc. PETRA. L7,. PETRUSIC. IVANA. 18.

Odluka - plastična - Klinička bolnica Dubrava

31 srp 2012 ... Edita Burčul, univ.spec.oec., KB Dubrava,. 5. Draženka Fiolić, KB Dubrava. 6. Josipa Šnepf Mihaljević, KB Dubrava. Predstavnici stručnih službi ...

Odluka - gastroenterologija - Klinička bolnica Dubrava

31 srp 2012 ... Edita Burčul, univ.spec.oec., KB Dubrava,. 5. Draženka Fiolić, KB Dubrava. 6. Josipa Šnepf Mihaljević, KB Dubrava. Predstavnici stručnih službi ...

Sestrinske dijagnoze - Klinička bolnica Dubrava

18 velj 2017 ... Ksenija Eljuga. Tamara Salaj ... startate s puno više znanja i iskustva, a ja bih bila slobodna nazvati ga i ... Poliklinika. Operacijski centar.

INEL-medicinska tehnika d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

27 ruj 2018 ... Turinina 5 - Zagreb. T: 385 1 6175 150, 385 1 6175 160. F: 385 1 6520 966 e-mail: [email protected] web: www.inel-mt.hr. CATION: DNV GL.

Veselimo se Vašem dolasku! - Klinička bolnica Dubrava

8 stu 2013 ... Klinički bolnički centar Zagreb. Dr. Ana Vlašić, otorinolaringolog. Zavod za bolesti uha, grla i nosa. Klinička bolnica Dubrava, Zagreb. Mr. sc.

1. Medicinska sestra-medicinskitehniiar.... - Klinička bolnica Dubrava

3 stu 2017 ... poloien strudni ispit, odobrenje za samostalan rad. Radni odnos zasniva se na odredeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje uz uvjet.

tl tt loooo Zasreb Obrazloienje - Klinička bolnica Dubrava

9 lis 2018 ... zag,reb,,lC.l) 2o18.godine. Tem&f€?{l SCg&ffi. Statuta KB Dubrava, Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata. ("Narodne novine" br.

Predstavljamo: KLINIKA ZA PLASTIČNU ... - Klinička bolnica Dubrava

27 tra 2019 ... Ivica Matić, Ksenija Eljuga, Tamara Salaj. Grafički dizajn i oblikovanje: Antonija Čičak. Tisak: Grafo-Amadeus, Zagreb. Fotografije preuzete sa ...

rrr PLACANJE rv RoK r MJEsro TSP.RUKE - Klinička bolnica Dubrava

19 lis 2015 ... Generale - Splitska banka d.d. Split, u roku od 60 dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika. rv RoK r MJEsro TSP.RUKE dtanak 4.

Ispravak tehničke specifikacije - Klinička bolnica Dubrava

29 ruj 2017 ... Grafička kartica nVidia GTX 1060 6GB GDDR5, GPU 1506/1708 MHz, Dual Link. DVI, HDMI, DP ... YOUR LOGO : KBD NABAVA. YOUR FAX ...

KLINICKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB.pdf - Državni ured za ...

Namjenski prihodi (pomoći, donacije, prodaja nefinancijske imovine i drugo) su utrošeni za predviđene namjene. Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i ...

DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

19 ruj 2019 ... Dräger Medical Croatia d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 40 10000 Zagreb, ... Cijena sa svim zavisnim troškovima i popustima, bez PDV-a: ...

Natječaj - zakup poslovnog prostora - Klinička bolnica Dubrava

11 velj 2013 ... Namjena poslovnog prostora: proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda ... objavit će se na službenoj internet stranici KB Dubrava www.kbd.hr,.

Sestrinstvo u KB Dubrava jucer, danas, sutra - Klinička bolnica ...

23 tra 2018 ... Sukladno radnom nazivu simpozija “Sestrinstvo u KB Dubrava: jučer, danas, ... Zadar), tako da ih volimo nazvati „misionarima“ enterostomalne ...

Registar ugovora za provedene postupke ... - Klinička bolnica Dubrava

19 sij 2018 ... Dimnjačarska obrtnička zadruga, Sarajevska kemikalija i drugih sredstava i kontrolom 60, 10000 Zagreb nečistoća snage preko 3000 Kw.

Sestrinstvo u KB Dubrava: između izazova i rutine - Klinička bolnica ...

26 ožu 2019 ... Ivica Matić: Važnost kliničke nastave u Kliničkoj bolnici „Dubrava” u provedbi ... Rožić, Romana Dubić: NIV – novosti u liječenju pulmoloških bolesnika ... Pravilna uporaba inhalacijske terapije - ključ kontrole astme i KOPB-a.

Dijetoterapija kod šećerne bolesti - Opća bolnica Dubrovnik

dijeta i jelovnika na temelju zakonski propisanih normativa dijeta i normativa namirnica a u skladu s ... Danas je hrana za dijabetičare bogatija ugljikohidratima u.

Dijetoterapija kod bolesti bubrega - Opća bolnica Dubrovnik

kalorije osiguravaju iz ugljikohidrata i masti. ... Dijeta s nedostatnom energijskom vrijednošću ( nedostatne kalorije ) ... plava riba (srdela, tuna, skuša, losos).

Dijetoterapija kod upalnih bolesti crijeva - Opća bolnica Dubrovnik

u stolici, mršavljenje, nadutost, gubitak apetita ali i dovesti do ozbiljnih komplikacija bolesti. ... odgovornima za razvoj kronične upalne bolesti crijeva.

dijeta kod kroničnih bolesti jetre - Bolnica Josip Benčević - Opća ...

juha od krumpira desertna krema od sirutke palenta sa svježim sirom. Opća bolnica ... rajčica, rukola, raštika, ... voće bez kore, u obliku ... zaprške, juhe od riže,.

dijeta kod bolesti jetre hepatoprotektivna dijeta - Opća bolnica Dr ...

JUHE: masne juhe i juhe s tvorniĉkim koncentratima sve vrste juha od mesa i kosti ( ... zelena salata, šparoge, cvjetaĉa ... krem juha od cvjetače, kuhana riba,.

FibroScan jetre - Bolnica Josip Benčević - Opća bolnica "Dr. Josip ...

FibroScan jetre je jednostavan, neinvazivan i precizan način utvrđivanja oštećenja jetrenog parenhima (stadij fibroze), te utvrđivanja prisustva steatoze (masti) u ...

Dijetoterapija kod ulkusa - Opća bolnica Dubrovnik

Probiotici ili korisne bakterije živi su mikroorganizmi koji, primijenjeni u ljudi, djeluju povoljno na domaćina poboljšavajući svojstva mikroflore probavnog sustava ...

Dijetoterapija kod divertikuloze crijeva - Opća bolnica Dubrovnik

DIJETOTERAPIJA. Prehrana u fazi akutne upale divertikula ovisi o težini upale. S unosom hrane na usta započinje se prema preporuci liječnika u obliku tekuće ...

Dijetoterapija upalnih bolesti crijeva - Zdrava Istra

crijeva potreban je individualan plan prehrane s obzirom na simptome, vrstu, težinu i ... Od žitarica i škrobnog povrća koristite rižu, krumpir, batat, pir, heljdu, proso, zob, ... ili uz minimalni dodatak ulja, kuhana, pripremljena na grill ili wok tavi ili ...

u nastavku teksta: Bolnica - Klinička bolnica "Sveti Duh"

funkcionalnosti, opreme sanitarnih čvorova /slavine, vodokotlići, ventili, wc školjke, držači papira i sl./. Popravci, servisni pregledi i kontrola rada infrastrukture i ...

Autoimune bolesti jetre

kiselinom (primarna bilijarna ciroza ili primarni sklerozirajući kolangitis). Ključne riječi: autoimune bolesti jetre, autoimuni hepatitis, primarna bilijarna ciroza ...

Kolestatske bolesti jetre

a dovode do smetnji u stvaranju ili otjecanju žuči. Primarni bilijarni kolangitis (PBC) predstavlja novi naziv za bolest ranije poznatu kao primarna bilijarna ciroza.

Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre - Srce

17 svi 2011 ... određivanje katalitičke aktivnosti enzima alanin ... Alanin aminotransferaza (ALT) ... AST, ALT i GGT normalni, snižena aktivnost ChE mogla bi ...

Klinička Bolnica Merkur

Tečajevi koje održava Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac su tradicija već više od 25 godina. Medicinske sestre.

dijeta kod masne jetre (steatoze) - Opća županijska bolnica Požega

DIJETA KOD MASNE JETRE (STEATOZE) ... Preporučuje se redukcijska dijeta koja podrazumijeva izbjegavanje masne i pržene ... Primjer tjednog jelovnika:.

Metaboličke bolesti jetre - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

predan je na ocjenu u akademskoj godini 2014./2015. ... osnovna entiteta: nealkoholna masna jetra (eng. nonalcoholic fatty liver - NAFL) te nealkoholni ... se javiti naglo; akutnim zatajenjem jetre s progresivnom slikom ţutice, koagulopatije,.