Doc. dr. Davor Zoričić Katedra za ekonomiku poduzeća Ekonomski ...

zaposlen je na radnom mjestu docenta te sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima: Poslovne financije, Investicijska analiza, Izvedenice, Corporate finance, ...

Doc. dr. Davor Zoričić Katedra za ekonomiku poduzeća Ekonomski ... - Srodni dokumenti

Doc. dr. Davor Zoričić Katedra za ekonomiku poduzeća Ekonomski ...

zaposlen je na radnom mjestu docenta te sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima: Poslovne financije, Investicijska analiza, Izvedenice, Corporate finance, ...

sveuĉilište u zagrebu ekonomski fakultet davor labaš potpora ...

21 lis 2010 ... Davor Labaš. PODACI I INFORMACIJE O STUDENTU POSLIJEDIPLOMSKOG. STUDIJA. Prezime i ime : LABAŠ DAVOR. Datum i mjesto ...

ekonomski pristup računovodstvu na primjeru privatnog poduzeća

20 ožu 2017 ... isplaćen, nego je bitno da je nastao. –. 13 https://moodle.oss.unist.hr/pluginfile.php/29457/mod_resource/content/2/OSNOVE%20RA%C.

Strategija razvoja Općine Davor - Općina Davor

os tic. i i s k ep tic i. Nis. u v jernic. i i ate is ti. Ne iz jaš njav aju se. Nepo z n ato. BPŽ. 158.575 146.093 5.673 166 393 1.535 5. 21. 24. 441 2.272 1.715 237.

izbore u općini davor? - Općina Davor

cijena za prikupljanje otpada. Đuro Anđelković: Kada trg bude gotov, bit će jedan od ... Matej Severović i Davor Rukavi- ... dom Nova Gradiška. Do sada je.

Agrokultura – kratka istorija - Departman za ekonomiku ...

recepti za mazu. Služila se kao kuvana ili sirova, ... krastavac, kapar, crni i beli luk, komorač, šafran, mirisni kopar, peršun, majoran, kumin, salatu ... svog prethodnog braka i ženidbe sa Anom Bolejn, za šta nije dobio dozvolu od pape, pristupio ...

Krsto Zoričić Prilozi za Novljanski biografski leksikon - Novi Vinodolski

Najstarije i najvrijednije matične knjige pohranjene su u Hrvatskom povijesnom arhivu u Zagrebu (1650 – 1852), a dio njih u ... Tapetar. Radio je u DIP-u Novi od 17. svibnja 1976. do 1994. kao poslovođa. ... Trešnjevka u Zagrebu. Veza: 2 ...

81 MATKO LAGINJA I HRVATSKI JEZIK U ISTRI Ivan Zoričić ... - Srce

MATKO LAGINJA I HRVATSKI JEZIK U ISTRI. Ivan Zoričić dosta opsežnoj literaturi o životu i radu Matka Laginje1 prikazana su go- tovo sva područja njegova ...

Stari u selu - Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela

Текст монографије произилази из рада на пројекту „Социјално- економске и културне ... Зрењанина. Село је основала Катарина Киш27 по којој је носило име све до 1947. године ... очи ми сузне, душа немирна. Мисли ми лете, за ...

Modul: AG1144 Uvod u agrarnu ekonomiku ... - Agronomski fakultet

Stoga su njihove vlade u većini slučajeva odbacile komandno gospodarstvo i krenule tełkim, ali dosad se pokazalo, jedinim uspjełnim putem prema tršnom.

utjecaj obilježja poduzeća na profitabilnost poduzeća u djelatnosti ...

neto profitna marža. ➢ povrat na ukupnu imovinu/investicije (ROA ili ROI). ➢ povrat na vlastiti kapital/dioničku glavnicu (ROE). 2.1.1. Bruto profitna marža.

ekonomski izazovi zemalja u tranziciji - Ekonomski fakultet Zenica

makroekonomskog sistema dolazi od spoljnjeg pritiska na ekonomiju BiH putem: deviznog kursa i devi- ... nad poslovanjem društva i obaveze prema skupštini društva (sazivanje skupštine, podno- ... 1 Centralno grijanje d.d., Krečanska, Tuzla.

Razvoj poduzeća i najvažniji oblici poduzeća - Partnerstvo za razvoj

Javno trgovačko društvo i komanditno društvo ubrajaju se u društva osoba, a dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću spadaju u društvo kapitala ...

Davor Bilman

•Reference: VIPnet, Baumax, Deichmann, Pfizer, Raifffeisen Bank, Hyundai Auto Zagreb, Grand Auto- ... Djeca su bolji pregovarači od odraslih. • Pregovori su ...

Europski - Davor Škrlec

5 lip 2019 ... Europskom parlamentu i nije namijenjena za prodaju. Zagreb, 2019. ISBN ... Budi cool, priključi nam se i nosi svoju šalicu za 'kavu za van' . ... za toplinski konzum . Osim toga, plin ... lanske šalice koje sigurno imate kod kuće,.

geografije segregacije - davor

jean Paul clebert 1961. godine je objavio knjigu Les. Tziganes, studiju romske povijesti, obiÀaja, jezika i svakodnevice. Knjigu za- vršava poglavljem Cigani.

Program - Davor Škrlec

14:20 - 14:40 Maja Jurišić, Pokret otoka. 14:40 - 15:00 ... 16:20 - 16:40 Maja Koković, viša savjetnica u Ministarstvu financija Republike Slovenije,. Uprava za ...

ZIDNE NOVINE - davor

NOVINE. LINIA. Svaka brigada treba da ima svoje zidne novine koje trebaju da izlaze ... tehničku opremu (crta naslov novina, naslov ... O ENGLESKOJ GRUPI:.

Davor Vlajcic - EFZG

19 Apr 2018 ... Experience in lecturing both e-learning and classroom environments ... SPSS, Smart PLS, IOR, LINGO, Google Docs, SurveyMonkey, Moodle.

davor bilman - SPVH

10 lip 2019 ... Taj metro “uz prugu” do Knina donija je i omanju ... učine ugodnije radno okruženje natrkeljit na ... radno vrijeme u Europskoj. Uniji različito od ...

Prof. dr. sc. Davor Škrlec

energetiku od 1987. godine. Znanstveni i ... Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1986. godine ... Filipec, Minea; Škrlec, Davor; Krajcar, Slavko.

Osnove fotografije - Davor Žerjav

0. Osnove fotografije foto-priručnik za početnike u fotografiji. (RADNA VERZIJA 1.1) OŠ Strahoninec, foto grupa. VODITELJ: Davor Žerjav listopad 2009.

Osnove fotografije PDF - Davor Žerjav

Svaka boja po svjetlini može biti u nijansi tamnija ili svjetlija: Zasidenost boje jest ... Objektiv od 50 mm s vidnim poljem od 46° najčešdi je objektiv ... ND-filtri (neutral density) neutralne su sive boje i služe za smanjivanja intenziteta svjetla.

01 - ISTR (Davor Kodrnja) - IT klinika

80 percent increase in coin mining attacks against. Mac OS. By leveraging browser-based attacks, criminals do not need to download malware to a victim's Mac ...

Raspored konferencije_HR - Davor Škrlec

16:00 - 16:10 pozdravni govor - Davor Škrlec, zastupnik u Europskom parlamentu, Zeleni/ESS. 16:10 - 16:20 pozdravni govor - Igor Šoltes, zastupnik u ...

Davor Skejić 246764 - Građevinski fakultet

Trgovački centar 'BAUHAUS' Jankomir, Dogradnja međukata i reklamnog stupa, Zagreb. • Rekonstrukcija transportera klinkera sa transportnim mostovima, ...

mr. sc. Davor Brun~i} - Osječko-baranjska županija

Osje~ko-baranjska `upanija / Osijek-Baranja County. Osijek, Trg Ante Star~evi}a 2. Prijevod / Translated by mr.sc. Tihomir @ivi}. Grafi~ki prikazi / Graphics.

Davor ETEROVIĆ FIZIKA Slikovne dijagnostike

Naš je glavni interes radioizotopna dijagnostika. U dijagnostičkim se postupcima koriste vrlo male aktivnosti raznih radionuklida (oko 1 GBq), pa su im mase u.

admiral davor domazet - lošo - SPVH

7 stu 2017 ... VIJESTI SINDIKATA PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE. STUDENI 2017. ... prosinca 2017. godine u 6:00 sati i provoditi će se do ... i poštuju vozni red. Amerika, iako je ... 2017./18. broj prigradskih vlakova Grada Zagreba.

Rak dojke - Davor Mijatović - Poliklinika Sinteza

dojke kao angelina jolie. njima najčešće radimo nove dojke od tkiva s trbuha. operacija traje čak 14 sati i radi je desetak kirurga. raZgovarala goranKa jurešKo.

ADRESE SURADNIKA • ADDRESSES OF CONTRIBUTORS Davor ...

Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb [email protected] Vanda KRAFT SOIĆ. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Vlaška 38, p.p. 432, ...

Prekršajno pravo Ime nositelja kolegija Prof. dr. sc. Davor ...

Predmet Prekršajno pravo studente uvodi u materiju prekršajnog materijalnog i procesnog prava. Riječ je o pravnom području koje je u suvremenom društvu ...

In their book Davor Pećnjak and Tomislav Janović address two ...

21 Feb 2019 ... In their book Davor Pećnjak and Tomislav Janović address two central issues in philosophy of mind. In chapters 1-5, they investigate the most.

davor krapac, međunarodno kazneno procesno pravo

M. Bonaćić: Davor Krapac, Medunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred medunarodnim... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), ...

Program rada fotografske skupine - Davor Žerjav

Voditelj: Davor Žerjav. Program rada fotografske skupine. Ciljevi programa. • razviti razumijevanje, zanimanje, poštovanje i skrb za medijsku kulturu. • razvijati ...

m Aktivne pripreme za dolazak Svetog Oca m Davor Blažević: Sve ...

Razgovor s povodom: Davor Blažević, načelnik Uprave za posebne poslove ... Željko Matković (drugi s desna) na 28. tradicionalnom Bečkom maratonu.

Davor Marijan OLUJA - HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR

3 Kad je rije~ o broju vojnika SVK, zanimljivo je da se u prijedlogu “Plana upotrebe SVK”, napravljenom po~etkom ... Problem je bilo stanje na biha}ko – petrova~kom pravcu s ... Š...š Zalihe municije i borbenih sredstava su ispod ... putem, a na `alost mi moramo prolit more krvi da bi postigli ne{to {to nam prirodno pripada.

Davor Marijan, Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i ... - CEEOL

Davor Marijan, Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od. 1992. do 1994. [The War between the Croats and the Muslims in. Bosnia and Herzegovina from ...

Davor Stanić, diplomski rad - Repozitorij Stomatološkog fakulteta u ...

Nosni polipi su kronične upalne tvorevine, okruglasta oblika, na široj ili užoj peteljci, pomične, glatke i sluzave površine, hladetinaste i mekane konzistencije, ...

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA ... - Davor Zanetic

centra “Lesnina” Zagreb ... “Lesnina”. 4/2002. 11/2002. PGD, PZI a. Projekt ventilacije podzemne garaže ... PPK Karlovac projekt zamjene parnih kotlova.

Doc. prim.dr.sc. Davor Seifert, magistar medicinskih znanosti iz ...

18 svi 2018 ... 15. studenog 1955. godine u. Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Upisao je Stomatološki fakultet Sveučilišta u. Zagrebu 1974. i ...

metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - of Prof. Davor ...

proljeće. Zbog te vrlo rane cvatnje uvriježen je i naziv proljetnice ili «vjesnici proljeća». ... <http://en.wikipedia.org/wiki/Neodymium_magnet>. [9] Coey, M. i ...

Davor Gretić ANALIZA DOGAĐAJA U TRAGIČNOM SLUČAJU ...

Methemoglobinemija. Nakon oksidacije dvovalentnog željeza i vezanja –OH skupine na hemoglobin nastaje methemoglobin. (metHb, HbOH) koji ne može ...

Dr. sc. Najla Podrug Dr. sc. Davor Filipović Lucija Hokman ...

Najla Podrug. Viša asistentica. Ekonomski fakultet Zagreb. Trg J. F. Kennedy 6, 10 000 Zagreb. E-mail: [email protected] Dr. sc. Davor Filipović. Viši asistent.

Davor Delić – Životopis Suvlasnik je tvrtke Primakon d.o.o. i ...

Suvlasnik je tvrtke Primakon d.o.o. i primarno mu je područje interesa upravljanje projektima (PM) u kojem ima petnaestogodišnje iskustvo. Sudjeluje u nizu ...

223 Ćamil Salahović * Davor Bubalo ** PRAVO NA OBRANU ...

7)Više u Elica Grdinić, Prava obrane (prema članku 6. stavku 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda), Hrvatska pravna revija, svibanj 2006.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC Davor Andrijašević ...

10 lis 2019 ... Turističke zajednice općine Gradac za 2020. godinu ... HOTEL JADRAN LAGUNA, Gradac. 580. 8.959. 9.488. 94,42. 60.661. 62.130. 97,63. 27.

8 BODOVI Završilo u 19:00 sati. 1. Dino Blečić 2. Davor Jelovica

15 ruj 2019 ... Ante Anić. 2. Branko Baraba. 3. Dario Bujan. 4. Ante Buterin. 5. Damir Čulina. 6. Renato Gojković. 7. Siniša Lenac. 8. Leon Petz. 9.

Prof. Dr. sc. Davor Pavuna, Dipl. Ing. Po zaključeni osnovni šoli v ...

Davor Pavuna, Dipl. Ing. Po zaključeni osnovni šoli v Osijeku in 5. gimnaziji v Zagrebu je diplomiral iz fizike na PMF-ju (1977), zatem je v Angliji doktoriral na ...

DAVOR MARIJAN, Borbe za Kupres 1942. Pohod proleterskih ...

borbe za Kupres u ljeto 1942. godine., AGM - Biblioteka. Povjesnica, ... jedne strane, objektivnosti i kritičnosti kojom je sagledana ova bitka i vojne operacije.

Zadatak 201 (Davor, gimnazija) Tri prirodna broja koji čine ...

dobivamo geometrijski niz. Koliki je umnožak početna tri broja? Rješenje 201. Ponovimo! ,. 1 . n m. n m a a a a a. . = ⋅. = Niz (slijed) je aritmetički ako je razlika ...

Davor Nikolić Filozofski fakultet u Zagrebu [email protected] ...

Jezikom i stilom kroza književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1986; Nemec, Krešimir, Povijest hrvatskog romana, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

Davor Vrankić, born in Osijek, Croatia in 1965 (collection of the ...

Davor Vrankić, born in Osijek, Croatia in 1965 (collection of the Museum of Fine Arts in. Osijek). Silent Dancer, 2012. Pencil drawing. “For the last twenty years ...

Davor Boban i Tihomir Cipek-Politički sustav Rusije

1 lis 2017 ... Davor Boban i Tihomir Cipek. Politički sustav Rusije. Plejada i University Press, Zagreb i Sarajevo,. 2017, 430 str. Znameniti ruski pjesnik iz 19.

Davor Krapac KAZNENO PROCESNO PRAVO PRVA ... - HeinOnline

15 stu 2000 ... Davora Krapca, redovitog profesora. Pravnog fakulteta Sveu~iligta u Zagrebu, pod naslovom: Kazneno procesno pravo. Prva knjiga: Institucije.

Zdenko RADELIĆ, Davor MARIJAN, Nikica BARIĆ, Albert BING ...

Zdenko RADELIĆ, Davor MARIJAN, Nikica BARIĆ, Albert. BING, Dražen ŽIVIĆ, Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat,. Školska knjiga, Hrvatski institut za ...

Željko Lovrinčević, Davor Mikulić, Biserka Nikšić-Paulić: Pristup ...

NESLUŽBENOG GOSPODARSTVA1*. Dr. sc. Željko LOVRINČEVIĆ ... 25 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike. 22 022. 6 609. 26 Proizvodnja ost. nemet.

Vladimir Geiger, Mario Jareb, Davor Kovačić, Jadovno i Šaranova ...

Vladimir Geiger, Mario Jareb, Davor Kovačić, Jadovno i Šaranova jama: Kontroverze i manipulacije [The Jadovno Concentration. Camp and the Šaran Pit: ...

Davor Škrlec Pogled na petogodišnji mandat kroz tisak i digitalne ...

5 lip 2019 ... grafičko oblikovanje i tisak. Alfacommerce d.o.o. ... EU koja u sklopu zakonodavnog paketa ... Poznato je kako već najava promjene kod.

Davor Rostuhar D ungla ž Maurice Herzog Annapurna: prvi uspon ...

Knjiga 'Himalaja u 77 pri a' govori o č do ivljajima s te ekspedicije, gledano o ima ... napisane knjige i snimljeni filmovi. ... Miamija bez odmora). Davor Rostuhar.