poslovne financije - EFZG

POSLOVNE FINANCIJE – FORMULE. JEDNADŽBA PROFITA. NETO PRINCIP f v c. T. ) q t. (p. Π. −. −. = [. ] - p). (K). ) - (T t q (p. Z f v c. 1. . −. = Π - profit.

poslovne financije - EFZG - Srodni dokumenti

poslovne financije - EFZG

POSLOVNE FINANCIJE – FORMULE. JEDNADŽBA PROFITA. NETO PRINCIP f v c. T. ) q t. (p. Π. −. −. = [. ] - p). (K). ) - (T t q (p. Z f v c. 1. . −. = Π - profit.

poslovne financije - mev čakovec

Postoje različite definicije pojma financija,a poslovne financije predstavljaju samo jednu od vrsta financija. Financije je mogude raspodijeliti prema objektima ...

Katedra za financije - EFZG

Dugogodišnja tradicija, iskustvo, ugledni znanstvenici, ali i neprestano inoviranje nastavnog i istraživačkog procesa svrstavaju Ekonomski fakultet Sveučilišta u ...

poslovne financije - ELF 2016/2017

Primjer 75. Na temelju navedenih podataka: Stopa rasta dividendi. 8%. Stopa isplate dividendi. 30%. Nominalna nerizična kamatna stopa. 5%. Prinos na tržišni ...

Zbirka zadataka-Poslovne financije - mev čakovec

ZBIRKA ZADATAKA IZ POSLOVNIH FINANCIJA. 3 ... Prvi zadaci su riješeni ... Postoji snažna međuovisnost između odjela računovodstva i financija, jer ... Gulin, D., Perčević, H., Financijsko računovodstvo – izabrane teme, RIF, Zagreb,. 2013.

Javne financije Ispitivač: Doc. dr. sc. Marko Primorac ... - EFZG

21 ruj 2018 ... Rezultati pismenog ispita održanog 21. rujna 2018. Kolegij: Javne financije. Ispitivač: Doc. dr. sc. Marko Primorac. Pismeni ispit položili su: Br.

zbirka zadataka iz poslovne informatike - Fakultet poslovne ekonomije

Pri tome se poslovi (funkcije) operativnog sistema mogu grubo podjeliti u četiri grupe: ... okruženje Windows Explorera ćemo podijeliti u tri logičke cjeline.

EFZG Working Paper Series/EFZG Serija članaka u nastajanju ...

U EFZG Working Paper Series/EFZG Seriji članaka u nastajanju objavljuju se ... studija, naziv kolegija u sklopu kojeg je napisan seminarski/pristupni rad te ime ...

Javne financije u Hrvatskoj - Institut za javne financije

Javne financije ovladaju teorijom javnih financija i praksom SAD-a, a da uz pomo naπeg izdanja Javne financije u Hrvatskoj upoznaju praksu i probleme u ...

OSOBNE FINANCIJE

uzdigne svoj glas u molitvi – bez obzira koliko rječit govor bio« (»Two. Principles for ... Neće zarađivati novac dok ne nađe drugačiji posao, što može zahtijevati.

Financije Finance

I. Javne financije / Public Finance. Anto Bajo, Lana ... financije, monetarne financije, međunarodne financije i financijski menadžment. ... e-mail: [email protected] ...

Financije na prekretnici:

u Institutu za javne financije u funkciji savjetnika, a zatim i ravnatelja u razdoblju od dvije godine. Profesor ... E-mail: [email protected] izv. prof. dr. sc. Domagoj ...

Međunarodne financije - Unist

Vježbe. Instrumenti deviznog tržišta – pokriveni i nepokriveni kamatni paritet, kamatna arbitraža. 3. 2. Predavanja Devizni tečaj i bilanca plaćanja ...

i. što je proračun? - Institut za javne financije

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio.

prijelom 11.qxd - Institut za javne financije

i računski plan proračuna. Sve do 2001. godine i do donošenja novoga račun- skog plana proračuna, proračun je bio u pravom smislu kombinacija nekoliko ...

Harač - Institut za javne financije

I. UVOD. Riječ harač često uporabljuju političari1, književnici2, novinari3, ekonomisti4, povjesni- čari5 i dr., i to svaki put u drugom kontekstu. Zbog različitosti ...

ANALIZA STANJA FINANCIJE - županije.pdf

Legenda: BDP – bruto državni proračun, BROJ STAN – broj stanovnika, ... Procjena ukupnog stanovništva Republike Hrvatske po županijama sredinom 2015. godine (http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/07-01-04_01_2016.htm ) ...

Uvod u islamske financije - Mate.hr

Đuro Njavro. Prijevod. Gorana Lukinić. Stručna redaktorica dr.sc. Andrea Pavlović. Recenzenti dr.sc. Fikret Hadžić dr.sc. Olivera Jurković- Majić mr. Mato Njavro.

odabrani prijevodi - Institut za javne financije

naglašava načelo pravne sigurnosti, koje je dosad zanemareno u dinamici razvoja ... “Proboj pravne osobnosti” trgovačkih društava u slučaju zlouporabe prava.

Javne financije, SCJUJF, Porezni studij

Javne financije, SCJUJF, Porezni studij. Dr. sc. ... S ciljem kvantificiranja strukture poreznih prihoda u Hrvatskoj, na kraju se daje tablični prikaz prihoda ...

O doplatku za djecu - Institut za javne financije

Br. 118 l listopad 2019. l ISSN 1333-9303 ... poznatiji kao „dječji doplatak” – novčana je potpora koja se iz državnog proračuna ... djecu u Hrvatskoj je novčana potpora za novorođeno dijete koju isplaćuje Hrvatski zavod za ... EUROMOD, koji se koristi podatcima utemeljenima na Anketi o dohotku stanovništva iz 2016.13 U.

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije ... Dragoljub Amidžić - Financijski menadžment, recenzirana skripta, RRiF VŠ, Zagreb 2018. ... moći stečena znanja upotrijebiti u praksi rješavajući konkretne poslovne operacije u okviru ...

tax expenditures in croatia - Institut za javne financije

2 Jun 2006 ... Tax reform in Croatia of 1994 was oriented to direct taxes, reform of ... parents of taxpayer's spouse, forebears and descendants in direct line.

Bilanca plaćanja - Institut za javne financije

Bilanca plaćanja: implikacije neto grešaka i propusta za ekonomsku politiku1. U turističkoj djelatnosti, kako u Hrvatskoj, tako i u mnogim drugim turističkim ...

Sudske pristojbe - Institut za javne financije

POREZNI VJESNIK 4/2015. Sudske pristojbe. Anica Troskot. Sudske pristojbe. 1. Uvod. Sudske pristojbe novčana su davanja što ih se plaća u postupcima pred ...

NL 63_hrvatski.indd - Institut za javne financije

[email protected] | www.ijf.hr | tel: 385 (0)1 4886 444 povremeno ... administrativne troškove (osobni automobili, službena putovanja, porezi ... obavlja dnevno, a račun se uspostavlja mjesečno. Naknada ... Dostupno na: [http://www.azfond.hr/.

NL 66_hrvatski.indd - Institut za javne financije

newsletter | marina kesner-škreb | Mnogo vike nizašto – tri pitanja o porezima na nekretnine | Institut za javne financije ... neizvjesnu avanturu kao što je širenje poreza na vlasništvo ... rezne osnovice, treba biti svjestan niza problema vezanih.

Porezna reforma - Institut za javne financije

2 pro 2016 ... pe te mogućnost korištenja poreznih olakšica, primjenjuju se za prijavu poreza na dobit za 2017. godinu (koja se podnosi u 2018. godini).

Auditus D.O.O. Osijek Gundulićeva 5 financije, knjigovodstvo Dit ...

Gundulićeva 5 financije, knjigovodstvo. Dit Grupa ... Gundulićeva 8 graditeljstvo, procj.nekretnina ... Medicinski Fakultet Zagreb. ŽS Zagreb. Zagreb. Šalata 3.

Osobna prezaduženost - Institut za javne financije

Tekst završava sažetim zaključkom u kojem se naglašava da prezadužene osobe ... Mikro-krediti – koriste se često za početak poslovne aktivnosti i mogli bi zna-.

Računovodstvo, revizija i financije 2018/10 - RRiF

3 lis 2018 ... Sudionici seminara mogu po povoljnijoj cijeni nabaviti knjigu „Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi“, VIII. dopunjeno ... financijska obveza mjeri po fer vrijednosti kroz ra- ... na kuhinja (element za posuđe 60 × 60, element ladičar 40 × ... skim prodavaonicama (na primjer poruka: “Lesnina.

trgovačkih društava - Institut za javne financije

U operativnom planu upravljanja državnom imovinom, poduzeća od ... Vlada je 2016. osnovala Ministarstvo državne imovine i ugasila Državni ured za upravljanje ... Zagreb: Državni ured za upravljanje državnom imovinom. DUDI, 2016.

Hrvatski javni dug - Institut za javne financije

8 tra 2011 ... SANDRA ŠVALJEK I ANA ANDABAKA BADURINA ... Javna poduzeća vode propisane poslovne knjige i sastavljaju financijske izvještaje u.

javna potrošnja - Institut za javne financije

Primjerice, kada bi postojalo samo osiguranje protiv srčanih bolesti, osiguravali bi ... The next major overhaul of personal income tax in Slovenia occurred in 2007, with modifications ... za električne automobile i obveznice ( ... kampiranje, popravak cerada, popravak različitih drvenih proizvoda, popravak kovčega, popravak ...

Milan Vukičević FINANCIJE PODUZEĆA - Golden marketing ...

cijsko poslovanje poduzeća, mikrofinancije, financijski menadžment, poslovne financije poduzeća ili samo financije poduzeća. Odabiremo. “financije poduzeća” ...

ostali javni prihodi - Institut za javne financije

Doprinosi2 su jedan od financijskih instumenata kojima se prikupljaju javni prihodi, koji se po nekim svojim karakteristikama razlikuju i od poreza i od pristojbi.

The tax burden on labour in Croatia - Institut za javne financije

Institute of Public Finance • HR-10000 Zagreb, Smičiklasova 21, Croatia. The Institute of Public ... 11. Available from: [http:// www.ijf.hr/eng/releases/11.pdf].

Financije na prekretnici: Imamo li snage za iskorak? (In ... - EFRI

Javne financije, gdje su mu povjerena i predavanja na kolegijima Kredit- no-monetarna teorija i ... PBZ je odobrila najveći broj kredita lokalnim jedinicama, čak 39, ali ... redoviti liječnički pregled i zdrava prehrana ili donošenje dobre financij-.

fiskalni položaj županija - Institut za javne financije

među razinama javne vlasti. U Hrvatskoj je velik broj zakona kojima je propisano stjecanje prihoda općina, gradova i županija. Međutim, ograničen je broj vrsta.

Analiza mirovinskog sustava - Institut za javne financije

1 sij 2011 ... Uzmimo jedan primjer: prijevremeno umirovljenje je praktički ... izračun mirovine osoba koje su u drugom stupu i izračun mirovine u odnosu.

Izviješće o radu UO za financije, proračun i naplatu ... - Sjednica

PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA ... Sudjelovanje u radu inventurne komisije za 2017.g., naročito vezano za ... ZAHTJEV ZA IZRAVNU NAPLATU.

naš problem nisu financije, već predrasude - Zagorje International

27 pro 2016 ... BOXMARK LEATHER. Mjesto rada: Zlatar. Bistrica. Rok prijave: 31.12.2016. - TESAR/TESARICA. STANDARD GRADNJA. Mjesto rada: Sveti ...

Porezni vodič za građane - Institut za javne financije

1 sij 2010 ... dohodak ili imovinu i po pravilu se ne mogu prevaliti na drugoga. ... Porezna obveza posebnog poreza pri uvozu nastaje s danom nastanka carinskog duga, ... zaprimanje poreznih prijava i provjera njihova sadržaja, u.

Lokalne financije i lokalni proračuni u Republici Hrvatskoj

Istraživanja su vodili Katarina Ott i Anto Bajo iz Instituta za javne financije, a kva- ... tut za javne financije), Ivana Jakir (Ministarstvo financija), Danijela Kuliš ...

Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj - Institut za javne financije

Jelena Šišinački, Ekonomski institut,. Zagreb; dr. ... Marijan Hanžeković, izvanredna profesorica na poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ...

Edukativna brošura “FINANCIJE ZA ... - Obrazovna grupa Zrinski

Ivona Pavelić – Zvjezdana Posavec – Aljoša Šestanović. Urednici: Zvjezdana ... OSNOVNI POJMOVI KALKULACIJA U POLJOPRIVREDI – Zvjezdana Posavec,.

1 GRAD OSIJEK UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU ...

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Osijek je Grad Osijek. Grad Osijek osnivačem i vlasnikom postao je na temelju članka 78. Zakona o ustanovama (Narodne ...

Poslovanje nogometnih klubova u Hrvatskoj - Institut za javne financije

Nogometni klubovi u Hrvatskoj posluju kao neprofitne organizacije ili kao dionička društva. U. HNL I su u jednakoj mjeri zastupljena oba pravna oblika. Klubovi ...

Pravni lijekovi u poreznom postupku - Institut za javne financije

Na pravni režim žalbe u poreznim stvarima primjenjuje se, sukladno tome, čl. ... Redovni su pravni lijekovi žalba i prigovor, dok izvanredne čine obnova postup-.

primjer Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

3 lis 2016 ... Gordan Struić, savjetnik u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav ... System of the Croatian Parliament, e-mail: [email protected]).

BIROKRACIJA, Ludwig von Mises, 2005, Institut za javne financije ...

BIROKRACIJA, Ludwig von Mises, 2005, Institut za javne financije,. Zagreb, 150 str. Prikaz*. Studenti često u ispitnom gradivu imaju knjige od nekoliko stotina ...

Bihevioralne financije i teorija „Crnog labuda“ Behavioral Finance ...

Ključne riječi: Financijske teorije, bihevioralne financije, Crni Labud. Abstract: The regular ... Ti novi proizvodi i usluge nude se na drugim segmentima tržišta ...

Državna riznica u Hrvatskoj – realnost ili ... - Institut za javne financije

su 193,5 milijuna kuna (Bilten HNB-a, 2001, str. 76). Nasuprot tome, potraživanja tih banaka od središnje države su iznosila 17,8 milijuna kuna (isto, str. 75).

mirovinski sustav i preraspodjela dohotka - Institut za javne financije

30 stu 2011 ... Osnovna obilježja modela za izračun mirovina . ... Izračun mirovine iz sustava me ugeneracijske solidarnosti. ... Primjer izračuna mirovine.

Javne financije - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u ...

Javne financije u sustavu društvenog računovodstva. • Društveno ... Struktura rashoda - većinu rashoda državnog proračuna u Hrvatskoj čine tekući.

JAVNE FINANCIJE, Pero Jurković, 2002. Masmedia, Zagreb, 380 str ...

27 stu 2002 ... U Hrvatskoj se u posljednjih desetak godina pojavilo više prijevoda stranih knjiga o javnim financijama (autora poput Amerikanaca Musgravea ...

Dostava akata poreznog nadzora - Institut za javne financije

je takav porezni akt donijelo, jer prema obveznicima po~inje va`iti tek od trenutka uredne dostave2. 3. Predmet dostave poreznog nadzora. Predmet su dostave ...

Koliko nas košta porezna vlast? - Institut za javne financije

1 Isti je posao obavljala i Financijska policija (FP) do ukidanja u svibnju 2001. 2 Vidi u Financijska teorija i praksa, 24 (2), 2000, str. 169-188 i 28 (3), 2004, str.

Institut za javne financije, Zagreb Povijest hrvatskog poreznog ...

Predrag Bejaković – Institut za javne financije, Zagreb. Povijest ... Iako su postojali i porezi u gotovini, njihovo je značenje u Hrvatskoj do sredine 19. stoljeća.

Croatian Accession to the European Union - Institut za javne financije

Market Competition. Now he works in Raiffeisenbank Austria d.d.. Zagreb, his position being chairman of RBA Invest, an investment fund management company.